This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Langland, William: Könyv a Paraszt Péterről (részlet V) (The Vision Concerning Piers Plowman (detail V) in Hungarian)

Portre of Langland, William

The Vision Concerning Piers Plowman (detail V) (English)

Passus 18 (detail)

 

Wolleward and weetshoed wente I forth after

As a recchelees renk that [reccheth of no wo],

And yede forth lik a lorel al my lif tyme,

Til I weex wery of the world and wilned eft to slepe,

And lened me to a Lenten - and longe tyme I slepte;

Reste me there and rutte faste til ramis palmarum.

Of gerlis and of Gloria laus gretly me dremed

And how osanna by organye olde folk songen,

And of Cristes passion and penaunce, the peple that ofraughte.

Oon semblable to the Samaritan, and somdeel to Piers the Plowman,

Barefoot on an asse bak bootles cam prikye,

Withouten spores other spere; spakliche he loked,

As is the kynde of a knyght that cometh to be dubbed,

To geten hym gilte spores on galoches ycouped.

Thanne was Feith in a fenestre, and cryde 'A! Fili David!'

As dooth an heraud of armes whan aventrous cometh to iustes.

Olde Jewes of Jerusalem for joye thei songen,

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Thanne I frayned at Feith what al that fare bymente,

And who sholde juste in Jerusalem. 'jesus,' he seide,

'And fecche that the fend claymeth - Piers fruyt the Plowman.'

'Is Piers in this place?' quod I, and he preynte on me.

'This Jesus of his gentries wol juste in Piers armes,

In his helm and in his haubergeon - humana natura.

That Crist be noght biknowe here for consummatus Deus,

In Piers paltok the Plowman this prikiere shal ryde;

For no dynt shal hym dere as in deitate Patris.'

'Who shal juste with Jesus?' quod I, 'Jewes or scrybes?'

'Nay,' quod Feith, 'but the fend and fals doom to deye.

Deeth seith he shal fordo and adoun brynge

Al that lyveth or loketh in londe or in watre.

Lif seith that he lieth, and leieth his lif to wedde

That, for al that Deeth kan do, withinne thre daies to walke

And fecche fro the fend Piers fruyt the Plowman,

And legge it ther hym liketh, and Lucifer bynde,

And forbete and adoun brynge bale-deeth for evere

O Mors ero mors tua!'Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com

Könyv a Paraszt Péterről (részlet V) (Hungarian)

Péter és Jézus (részlet)

 

Bőrömre-göncben bőrig áztam, így baktattam tovább,

állhatatlan fickó, kit semmi meg nem állít,

így éltem, csavargóként, egész életemet,

míg a világra untam, s aludtam volna csak újfent,

nagybőjt tájt elhevertem, ekképp nagyot aludtam;

Krisztus szenvedése volt szépséges álmom,

megváltó bűnbánása; vígan hortyogtam Virágvasárnapig;

gyermekekről s gloria laus<1>-ról lett gyönyörű álmom,

hajlott vének orgonaszóra zengett hozsannáiról.

Szamárháton szamaritánus-forma, Paraszt Péter-féle fickó

jött arra mezítláb, mendegélt csizmátlan,

se sarkantyú, se dárda, csak éppen danolászott,

víg volt, vándor lovagként, kit lovaggá most ütnek,

hogy sárarany sarkantyút s finom cipőt nyerjen.

Akkor a Hit kinézett, s kiáltott: „a! fili David!" <2>

mint hírnök háborúban, ha kalandozók hada jön vívni.

Jeruzsálem öreg zsidói örömről énekeltek,

Benedictus qui yenit in nomine Domini.<3>

Megkérdeztem a Hittől, mint értendő e dolog,

s ki küzdene Jeuzsálemben – „Jézus", közölte ő.

„Védi, mit az ördög vinne, Paraszt Péter terményét."

„Hát Péter e helyütt van?” kérdeztem; hogy nézett rám!

„E Jézus nemességét Péter-formán jeleníti,

vív vértjében, e páncél pedig a humana natura; <4>

Krisztust föl ne ismerjék mint consummatus Deus-t <5>

Paraszt Péter gúnyájában veri a port e dárdás;

de hisz sebezhetetlen in deitate Patris." <6>

„Ki vív Jézussal?", kérdtem, „zsidók, könyves tudósok?"

„Egyik sem", hangzott; „a Gonosz, a hamisság és a halál.

A Halál kérkedik, hogy kiirt minden élőt,

ha szárazföldi szerzet, ha víznek vándora.

Hazudik, feleli az Élet, s felteszi életét,

fogad, hogy a haláltól három napon belül

elhozza, a Gonosztevőtől, Paraszt Péter terményét,

leteszi, ahová illik, Lucifert megkötözi,

szétveri örökre, híven, a szenvedést s a halált:

O mors, ero mors tua!" <7>

 

1 dicséret, dicsőség. (Virágvasárnapi liturgia részlete.)

2 Dávidnak Fia. (Lukács, 18, 38.)

3 Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! (Lukács 19, 38.)

4 emberi természet.

5 a tökéletes Isten.

6 az Atya istenségében.

7 Óh, halál, a te halálod leszek. (Halotti misék liturgiájának részlete.)Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

Related videos


minimap