This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Olds, Sharon: Szerelem nélküli szex (Sex Without Love in Hungarian)

Portre of Olds, Sharon

Sex Without Love (English)

How do they do it, the ones who make love

without love? Beautiful as dancers,

gliding over each other like ice-skaters

over the ice, fingers hooked

inside each other's bodies, faces

red as steak, wine, wet as the

children at birth whose mothers are going to

give them away. How do they come to the

come to the come to the God come to the

still waters, and not love

the one who came there with them, light

rising slowly as steam off their joined

skin? These are the true religious,

the purists, the pros, the ones who will not

accept a false Messiah, love the

priest instead of the God. They do not

mistake the lover for their own pleasure,

they are like great runners: they know they are alone

with the road surface, the cold, the wind,

the fit of their shoes, their over-all cardio-

vascular health--just factors, like the partner

in the bed, and not the truth, which is the

single body alone in the universe

against its own best time.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://famouspoetsandpoems.com

Szerelem nélküli szex (Hungarian)

Hogy csinálják azok, akik szerelem nélkül

szeretkeznek? Gyönyörűek, mint a táncosok,

egymásra csúsznak, mint a korcsolyázók

a jégen, ujjaik összekulcsolva

egymás testében, arcuk vörös,

mint a bifsztek, mint a bor, nedvesek, mint

születéskor a gyermek, kit anyja

elhagy. Hogyan érnek el az elmenésig,

Istenig való elmenésig, a nyugodt vízig úgy, hogy

nem szeretik azt,

aki velük jött, a fény

lassan emelkedik, mint eggyévált

bőrük párája? Ezek az igazi hívők,

a puristák, a profik, akik nem hisznek

az álmessiásban,

abban, hogy szeresd a papot Isten helyett. Nem

keverik össze a szeretőt saját gyönyörükkel,

olyanok, mint a hosszútávfutók, tudják, hogy

egyedül vannak az út felszínével, a hideg, a szél,

ahogy lábuk a cipőbe illik, a szívük, az ereik

egészsége – csak alkotóelem, mint a partner

az ágyban, és nem az igazság,

mely az egyedüli test a világegyetemben

saját legjobb ideje ellenében.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.litera.hu/hirek

Related videos


minimap