This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Atwood, Margaret: A bostoni turistaközpontban (At the Tourist Centre in Boston in Hungarian)

Portre of Atwood, Margaret

At the Tourist Centre in Boston (English)

There is my country under glass,
a white relief –
map with red dots for the cities,
reduced to the size of a wall

and beside it 10 blownup snapshots
one for each province,
in purple-browns and odd reds,
the green of the trees dulled;
all blues however
of an assertive purity.

Mountains and lakes and more lakes
(though Quebec is a restaurant and Ontario the empty
interior of the parliament buildings),
with nobody climbing the trails and hauling out
the fish and splashing in the water

but arrangements of grinning tourists-
look here, Saskatchewan
is a flat lake, some convenient rocks
where two children pose with a father
and the mother is cooking something
in immaculate slacks by a smokeless fire,
her teeth white as detergent.

Whose dream is this, I would like to know:
is this a manufactured
hallucination, a cynical fiction, a lure
for export only?

I seem to remember people,
at least in the cities, also slush,
machines and assorted garbage. Perhaps
that was my private mirage
which will just evaporate
when I go back. Or the citizens will be gone,
run off to the peculiarly-
green forests
to wait among the brownish mountains
for the platoons of tourists
and plan their old red massacres.

Unsuspecting
window lady, I ask you:

Do you see nothing
watching you from under the water?

Was the sky ever that blue?

Who really lives there?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.andrewschool.ca

A bostoni turistaközpontban (Hungarian)

Íme a hazám üveglap mögött,
Kanada mint fehér
terepmodell: piros pontok a városok,
az egész akkora, mint a fal

s mellette tíz felnagyított fényképen
a tíz tartomány,
barnás-lilás s fura vörösben,
a fák zöldje megfakult,
ellenben a kék színek
szinte kiabálják ártatlanságukat.

Hegy és tó és még több tó
(bár Québec étterem és Ontario a parlament
ürességtől kongó termei)
de a hegyeket senki sem mássza meg, nincs
aki kifogná a halat és zavarná a vizet,

csak vigyorgó turistákat látni:
így hát Saskatchewan
sima tó és engedelmes sziklák,
ahol két gyerek beáll a papa mellé,
míg a mama frissen vasalt hosszúnadrágban
szorgoskodik a tűznél, amelyből nem száll fel füst,
foga fehér, mint a mosópor.

Csak azt szeretném tudni, kié ez az agyrém,
s azt is, hogy ezt a koholt
hallucinálást, ezt a cinikus dajkamesét
szigorúan exportra gyártották-e?

Én úgy emlékszem, mintha embereket
is láttam volna legalábbis a városokban,
meg lucskot is, meg gépek és szemét összevisszaságát.
Lehet, hogy egyszemélyes délibáb volt az egész,
amely egyszerűen elpárolog,
mire hazautazom. Honfitársaimnak hűlt helyét találom,
addigra már bevették magukat a különös-
zöld erdőségekbe,
hogy a barnácska hegyek között
bevárják a turisták seregét
és megrendezzék fura-vörös vérfürdőiket.

Te kis gyanútlan mama
ott a kirakatban, mondd meg nekem:

Nem látod, hogy valami
leselkedik rád a tóban?

Volt-e valaha is ilyen kék az ég?

Kik élnek azon a földön?Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. G. L.

minimap