This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tagore, Rabindranath: Gyümölcsszedés (Fruit-gathering in Hungarian)

Portre of Tagore, Rabindranath

Fruit-gathering (English)

Tulsidas, the poet, was wandering, deep in thought, by the Ganges, in that lonely spot where they burn their dead.
He found a woman sitting at the feet of the corpse of her dead husband, gaily dressed as for a wedding.
She rose as she saw him, bowed to him, and said, "Permit me, Master, with your blessing, to follow my husband to heaven."
"Why such hurry, my daughter?" asked Tulsidas. "Is not this earth also His who made heaven?"
"For heaven I do not long," said the woman. "I want my husband."
Tulsidas smiled and said to her, "Go back to your home, my child. Before the month is over you will find your husband."
The woman went back with glad hope. Tulsidas came to her every day and gave her high thoughts to think, till her heart was filled to the brim with divine love.
When the month was scarcely over, her neighbours came to her, asking, "Woman, have you found your husband?"
The widow smiled and said, "I have."
Eagerly they asked, "Where is he?"
"In my heart is my lord, one with me," said the woman.Uploaded byGóz Adrienn
Source of the quotationhttps://www.poetryfoundation.org/poems/45664/fruit-gathering-lv

Gyümölcsszedés (Hungarian)

Tulszidász, a költő, gondolataiba mélyedve kóborolt a Gangesz partján, azon az elhagyatott helyen, ahol az emberek a halottakat égetik.
Egy asszonyt talált halott férje lábainál ülve, ruhája tarka volt, mint valami esküvőn.
Az asszony felkelt, amint meglátta a költőt, meghajolt előtte, és így szólt: „Engedd meg nekem, Mester, hogy áldásoddal kövessem férjemet a mennyországba."
„Hová ez a sietség, leányom?" kérdezte Tulszidász. „Nem az Övé, aki a mennyországot teremtette, e föld is?"
„Nem, én a mennybe vágyom," mondta az asszony. „Én a férjemet akarom."
Tulszidász elmosolyodott és így szólt: „Menj haza, gyermekem. Mielőtt véget ér ez a hónap, megtalálod a férjedet."
Az asszony boldog reménnyel tért haza. Tulszidász minden nap elment hozzá, fennkölt gondolatokkal ajándékozta meg, mígnem szíve csordultig telt isteni szeretettel.
Alig telt el egy hónap, szomszédjai eljöttek az asszonyhoz, és megkérdezték: „Asszony, megtaláltad a férjedet?"
Az özvegy mosolygott és így szólt: „Meg."
„És hol van?" kérdezték mohón.
„Az Uram a szívemben van, és ő egy velem," válaszolta az asszony.Uploaded byGóz Adrienn
Source of the quotationhttps://www.facebook.com/ literaturairodalmiesmuveszetimagazin

minimap