This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lovecraft, H. P.: Nemezis (Nemesis in Hungarian)

Portre of Lovecraft, H. P.

Nemesis (English)

Through the ghoul-guarded gateways of slumber,

   Past the wan-mooned abysses of night,

I have lived o'er my lives without number,

   I have sounded all things with my sight;

And I struggle and shriek ere the daybreak, being driven to madness with fright.

 

I have whirled with the earth at the dawning,

   When the sky was a vaporous flame;

I have seen the dark universe yawning

   Where the black planets roll without aim,

Where they roll in their horror unheeded, without knowledge or lustre or name.

 

I had drifted o'er seas without ending,

   Under sinister grey-clouded skies,

That the many-forked lightning is rending,

   That resound with hysterical cries;

With the moans of invisible daemons, that out of the green waters rise.

 

I have plunged like a deer through the arches

   Of the hoary primoridal grove,

Where the oaks feel the presence that marches,

   And stalks on where no spirit dares rove,

And I flee from a thing that surrounds me, and leers through dead branches above.

 

I have stumbled by cave-ridden mountains

   That rise barren and bleak from the plain,

I have drunk of the fog-foetid fountains

   That ooze down to the marsh and the main;

And in hot cursed tarns I have seen things, I care not to gaze on again.

 

I have scanned the vast ivy-clad palace,

   I have trod its untenanted hall,

Where the moon rising up from the valleys

   Shows the tapestried things on the wall;

Strange figures discordantly woven, that I cannot endure to recall.

 

I have peered from the casements in wonder

   At the mouldering meadows around,

At the many-roofed village laid under

   The curse of a grave-girdled ground;

And from rows of white urn-carven marble, I listen intently for sound.

 

I have haunted the tombs of the ages,

   I have flown on the pinions of fear,

Where the smoke-belching Erebus rages;

   Where the jokulls loom snow-clad and drear:

And in realms where the sun of the desert consumes what it never can cheer.

 

I was old when the pharaohs first mounted

   The jewel-decked throne by the Nile;

I was old in those epochs uncounted

   When I, and I only, was vile;

And Man, yet untainted and happy, dwelt in bliss on the far Arctic isle.

 

Oh, great was the sin of my spirit,

   And great is the reach of its doom;

Not the pity of Heaven can cheer it,

   Nor can respite be found in the tomb:

Down the infinite aeons come beating the wings of unmerciful gloom.

 

Through the ghoul-guarded gateways of slumber,

   Past the wan-mooned abysses of night,

I have lived o'er my lives without number,

   I have sounded all things with my sight;

And I struggle and shriek ere the daybreak, being driven to madness with fright.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lovecraftlibrary.org

Nemezis (Hungarian)

Álmok ördöngös kapuján által,

s túl az éj hold-sápadt mélységein,

zenét szőttem szemem sugarával,

s számolatlan éltem életeim,

de most csak kínlódom és sikoltok, ha a reggel jő odakinn.

 

Én még együtt forogtam a Földdel,

léte hajnalán, míg láng volt az ég.

Engem az űrnek sötétje tölt el,

hol a bolygókra nincs szabva vég,

hol csak gördülnek dúlt iszonyatban és nevük sincs, fényük sem ég.

 

Én a tengerek felett suhantam

vég nélkül a baljós égbolt alatt,

amely dús volt sok tébolyult hangban,

és a villámoktól széjjelhasadt;

hol láthatatlan zöldvizi rémek siralma reám szakadt.

 

Én alámerültem, mint a szarvas

amely ősi lombot félreseper,

hol jelen van valami hatalmas,

mi büszkén jár, hol más lépni se mer.

S most futok attól, mi körülvesz s a holt ágak közül figyel.

 

Nekem hegyekben botlott a lábam,

rajtuk zord barlangok gyűrésnyoma.

Szomjam ködszagú forrás tavában

oltám, mely lápokba csorog tova,

s a dolgot, mit átkos hegytóban láttam, nem bírnám többé soha.

 

Nincs, mi előttem repkény-fedett vár

lakatlan termében rejtve legyen,

hol ha a Hold a völgyek felett jár

falain szőtteseket lát szemem:

különös lények, disszonáns formák, felidézni nagy kín nekem.

 

Én az ablakokból, megigézten,

az egyre porladó mezőkön át

egy sírok övezte falura néztem,

mely magán hordta az átok nyomát;

S most márványba vájt urnák sorában hallgatom a világ zaját.

 

Én a koroknak sírját kísértém,

s szálltam a rémületnek szárnyain,

ahol füst fakad Erebosz mérgén,

s hófödte gleccserből kihalt a szín,

oly földön, hol a pusztaság napja tort ül az kedv halmain.

 

Én már vén vagyok, mikor az első

fáraó a Nílus trónjára ül,

mikor korokat dajkál a bölcső,

bűnös csak én vagyok, én egyedül,

s az ember még tiszta és boldog s égi kegyben részesül.

 

Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,

és olyan nagy a rá mért kárhozat,

égi fény rá hiába vetülne

és enyhülést a sír sem tartogat:

lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.

 

Álmok ördöngös kapuján által,

s túl az éj hold-sápadt mélységein,

zenét szőttem szemem sugarával,

s számolatlan éltem életeim,

de most csak kínlódom és sikoltok, ha a reggel jő odakinn.

 Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://fictionkult.hu

Related videos


minimap