This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Poe, Edgar Allan: A holló (The Raven in Hungarian)

Portre of Poe, Edgar Allan

The Raven (English)

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore --

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of someone gently rapping, rapping at my chamber door.

" 'T is some visitor, " I muttered, "tapping at my chamber door--

                        Only this and nothing more."

 

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

Eagerly I wished the morrow -- vainly I had sought to borrow

From my books surcease of sorrow -- sorrow for the lost Lenore--

For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore--

                        Nameless here for evermore.

 

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me -- filled me with fantastic terrors never felt before:

So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating.

" 'T is some visitor entreating entrance at my chamber door--

Some late visitor entreating entrance at my chamber door--

                        That it is and nothing more."

 

Presently my soul grew stronger: hesitating then no longer,

"Sir, " said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore:

But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,

That I scarce was sure I heard you"-- here I opened wide the door--

                        Darkness there and nothing more.

 

Deep into the darkness peering, long I stood there wondering fearing.

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to  dream before:

But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?"

This I whispered, and an echo murmured back the word "Lenore!"--

                        Merely this and nothing more.

 

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,

Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.

"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;

Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore--

Let my heart be still a moment and this mystery explore--

                        'T is the wind an nothing more!"

 

Open here i flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;

Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door--

Perched upon a bust of Pallas just a bove my chamber door--

                        Perched, and sat, and nothing more.

 

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore,

"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,

Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore--

Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

Much I marveled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning -- little relevancy bore;

For we cannot help agreeing that no living human being

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door--

Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,

                        With such name as "Nevermore."

 

But the Raven sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpoor.

Nothing further then he uttered, not a feather then he fluttered--

Till I scarcely more then muttered, "Other friends have flown before --

On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before."

                        Then the bird said, "Nevermore."

 

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,

"Doubtless," said I, "what it utteres is it only stock and store

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore --

Till the dirges of his Hope the melancholy burden bore

                        Of 'Never - nevermore.'"

 

But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,

Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door,

Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking

Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore--

What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore

                        Meant in croaking, "Nevermore."

 

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing

To the fowl, whose fiery eyes now burned into my bosom's core;

This and more I sat divining, with my head at ease reclining

On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er

But whose velvet-violet lining with lamp-light gloating o'er

                        She shall press, ah, nevermore!

 

Then methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer

Swung by seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.

"Wretch," I cried, "thy God has lent thee -- by these angels he hath sent thee

Respite -- respite the nepenthe from thy memories of Lenore!

Quaff, oh, quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!"

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

"Prophet!" said I, "thing of evil! -- prophet still, if bird of devil!

Whether Tempter sent, or whatever tempest tossed thee ashore,

Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted --

On this home by Horror haunted -- tell me truly, I implore --

Is  there -- is there balm in Gilead? -- tell me -- tell me, I implore!"

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

"Prophet!" said I, "thing of evil! -- prophet still, if bird of devil!

By that Heaven that bends above us -- by that God we both adore--

Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore --

Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

"Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting --

"Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!

Leave my loneliness unbroken! -- quit the bust above my door!

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming,

And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor,

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

                        Shall be lifted -- nevermore!Source of the quotationhttp://www.poedecoder.com/Qrisse

A holló (Hungarian)

Egyszer egy nyűtt éjféltájban, míg gyengén s tűnődve vártam,

Álmosodva bús ó-regék hosszú, különös során,

Fejem kókadt félig holtan, mikor zörrent a zár, halkan,

Akárcsak, ha kopogtatna, kopogna valaki tán.

„Vendég az hát", így mormogtam  „s kopog szobám ajtaján,

            Csak az, más ki lenne hát?"

 

Ó, milyen jól emlékezem, fagyott kint a vén december.

S haldokló szövétneknek padlón táncolt árnya már.

Már a reggelt várva várva, mindhiába egyre vágyva,

Könyv nyújtson enyhet e gyászra, gyászra, mert holt Lenórám,

Mert a drága és szép leány, az égben Lenóra, bár

            Itt a neve:" Ó, de kár."

 

S bús, libegő bíbor kelme, függönyök zizegő selyme

Rémített meg – iszonyfajta, mily nem volt még, de nem ám;

Most felálltam hát szívdobogva, s mondottam én, most már újra,

„Némely vendég, csak ki ott van, s mostanra ajtómnál vár -

Késő vendég, csak ki ott van, s mostanra ajtómnál vár -

            Az lehet, más senki már."

 

 Erőt vettem hát magamon, s már nem habozva oly nagyon,

„Jó uram, vagy hölgyem", mondtam, „megbocsájtja nekem tán,

De tény az, hogy elaludtam, Ön meg gyöngén kopogtatva,

Jött már oly lágyan kopogva, s kopog az ajtómon már,

Hogy csak alig hallottam Önt" - ajtóm sarkig tártam, lám;-

           Vaksötét, s már semmi más."

 

A mély sötétbe bámulva, csak álltam félve, ámulva,

Kétség, s álmok, mit halandók nem vakmertek látni ám;

De csak a csend volt töretlen, s a némaság jelöletlen,

S egyetlen szó csak, mi csengett, „Lenórám" volt, súgva tán.

Én suttogtam, vissza visszhang búgta már rá: „Lenórám!"-

           Mindössze ezt, semmi mást.

 

Szobámba fordulva vissza, lélek lángban égve, izzva,

Hallom, hogy valami koppant, most hangosabban talán.

„Bizony ám", szóltam, „Biz' úgy van, bármi az, az ablaknál van;

Nocsak, hadd lássam, lám, mi az, és titka feltárul tán -

  Szívem kissé elnyugodjon, s a titok feltárul ám-

           Csak  szél – más nem lehet már."

 

Tárva ablak lendülettel, és némi tollrezdülettel

Büszke holló lépkedett be, ősrégi meséből tán.

Nem billent egy szárnyatolla, pillanatra sem habozva,

Hölgynek, úrnak módját szokva leszállt az ajtómon már -

Megszállva  Pallaszom büszkén, éppen az ajtóm ormán -

          Csak ült, nem moccanva már.

 

Ez éjtollú madárfajta bús orcám mosolyra csalta,

Komoly, zordon méltóságú  viselkedése okán.

„Bár csőröd és tollad tépett, hát", mondtam, „nincs abban szégyen,

Zordan bús és ősi holló, Éj-parti vándormadár -

Mondd, mily úri névre hallgatsz, hogy hív a vad, mély határ!"

          Szólt a holló:"Sose már."

 

Csak csodálva, hogy e csacska madár itt áll ma, s van szava

Kár, válasza sava kevés - kevés, mit felfedett bár;

Mert nem kérdés, hogy nekünk tény, nincs eleven emberi lény,

Ki előtt eshetett már fény ily szárnyasra ajtaján -

Szárnyas vadra egy faragott szobron, mely ajtaján áll.

          Ilyen névvel:"Sose már."

 

A holló ült, csőre méla, Pallasz szobrán, szólva néha,

S csak azt a szót, mintha lelkét e szóval kiöntné már.

Semmi többet ki nem mondott, még egy szárnytollat sem bontott -

Míg súgva szám szót nem ontott, „más barát is elszállt, hát

Korán reggel elszáll messze, akár reményeim már."

           Rá a madár:"Sose már."

 

Döbbenten a megtört csendben, frappáns választól ijedten,

„Bizonyára," mondtam, "mit mond, csak az, mit mondhat, nem más.

Netán egy vén bolondé volt, kit üldözött a balsors,

Üldözte gyorsan, kitartón, míg dala teherré vált -

Míg reménye gyászdalává, bús terhét hordozva hát

          Így vált : "Sose, sose már!"

 

Ám a méla madárfajta orcám új mosolyra csalta,

Egy párnás széket taszajtva ajtó, szobor és madár

Elé, a bársonyba bújva, éber álomba fordulva,

Képzeletem dúlva-fúlva, mért e baljós ó-madár,

Mért a zord, randa és rémes vad, baljós, bús ó-madár

          Mér károgja: "Sose már."

 

És csak ültem találgatva, de már egy hangot se szólva

A szárnyashoz, kinek tüzes szeme most szíven talált;

Ültem ezt-azt jósolgatva, fejem ejtve lágyan hátra

A párnám lágy bársonyára, hol tűz fénye hullt puhán,

S minek lila bársonyát majd, tűzfény hullva rá puhán,

           Ő nem nyomja , sose már!

 

Itt úgy véltem, a lég nehéz, illatos füst, sűrű, mint méz

Árad, s néhány szeráf a lágy padlón járja most táncát.

„Féreg!", sírtam, "Isten itt ma teneked hű angyalokkal

Nyugalmat és rá nepenthét küld, hogy feledd Lenórád! -

Idd, ó, idd e hűs nepenthét s feledd el holt Lenórád!"

           S szólt a holló: "Sose már."

 

„Látnok!", szóltam, „gonosz átok! - ördög, madár, mégis látnok! -

Legyél kísértés, vagy tán vész, mit szélvész tett partra már,

Büszkén, s kopottan is bátran, sívó helyt itt, ó-varázsban -

Rémjárta bús, ódon házban - mondd meg végre, igazán -

Van….van balzsam Gileádban? - mondd, mondd meg már igazán!"

           Szólt a holló: „Sose már."

 

„Látnok!", mondtam, „gonosz átok! - ördög, madár, mégis látnok! -

Az égre, mely ott fönt ível -, istenünkre, mondjad már -

Hogy e bánattal telt lélek, hogy távol, hol vár az Éden,

Ölel-e lányt, a szentté lett égi Lenórát, ki vár -

Ölel-e még szép Lenórám, aki már csak fénysugár!"

           Szólt a holló: „Sose már."

 

Ez legyen hát búcsúd szava, madár, hárpia", bőgtem állva -

„Tűnj vissza a vad viharba, nyeljen el vad éjhatár!

Éjszín tollat ne hagyj itten, hazug lelked vidd el innen!

Hagyd magányom megtöretlen! - hagyd el az ajtóm szobrát!

Csőröd tépd ki szívemből már, s tűnj el az ajtómról hát!"

            Szólt a holló: „Sose már."

 

S a holló tolla se koccan, ül, csak ül, ül moccanatlan

A szobron, halvány Pallaszon, ajtóm megkopott szobrán;

És szemében mind a látszat, mit csak démon álma áraszt,

S a lámpafény rajta árad, padlón táncol árnya rám,

S lelkem már nagy lomha árnyát, mely padlón lejti táncát,

           El nem hagyja – sose már!Uploaded byDvorcsák Gábor Imre
Source of the quotationsaját mű

minimap