This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Poe, Edgar Allan: A tó-...nak (The Lake in Hungarian)

Portre of Poe, Edgar Allan

The Lake (English)

In spring of youth it was my lot
To haunt of the wide world a spot
The which I could not love the less-
So lovely was the loneliness
Of a wild lake, with black rock bound,
And the tall pines that towered around.

But when the Night had thrown her pall
Upon that spot, as upon all,
And the mystic wind went by
Murmuring in melody-
Then-ah then I would awake
To the terror of the lone lake.

Yet that terror was not fright,
But a tremulous delight-
A feeling not the jewelled mine
Could teach or bribe me to define-
Nor Love-although the Love were thine.

Death was in that poisonous wave,
And in its gulf a fitting grave
For him who thence could solace bring
To his lone imagining-
Whose solitary soul could make
An Eden of that dim lake.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://classiclit.about.com

A tó-...nak (Hungarian)

Ifjúságomnak hajnalán
A föld egy pontja volt tanyám,
Melyben szívemnek kedve telt,
Mert ott édes magány ölelt:
Zord bércek közt vad tó-tükör,
S tornyos fenyők, megannyi őr.

De ha az éj-palást feküdt
E tájon is, mint mindenütt,
S a titkos szél a fák között
Melódiákat zümmögött,
Felriadtam, s úgy tűnt elém,
Hogy a kis tó magánya rém.

Ám ez a rém nem rémített,
Inkább gyönyör volt, reszketeg -
Ám ez érzés természetét
Feltárni semmi kincsekért
Nem tudnám, sem szerelmedért.

Méreg-habja rejtett halált,
S örvénye illő sírt kivált
Annak, ki írt onnan remélt,
Mely gyógyítsa képzeletét -
Elhagyatott lelkének Éden
Volt e bús tó bűvöletében.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.folioklub.hu

Related videos


minimap