This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Williams, Hugo: Új kabát, utolsó esély (New Coat, Last Chance in Hungarian)

Portre of Williams, Hugo

New Coat, Last Chance (English)

I wore a coat like this
when they rescued me from the plot
of my first adventure.

I was climbing the weir with my dog.
"Don’t move! " shouted my governess
from the prow of motorboat.

I washed my hands in the vestry,
but the smell of oilskin
stayed on my fingers in church.

My disgrace comes back to me
as I turn up the collar
in the long mirror of this shop.

"Don’t move! " whispers my governess.
Her goggles freeze me in my tracks.
My feet slither.

Smells remember us as we were then –
half fact, half fiction –
trying on different lives.

They race ahead of us like spaniels,
turning and waiting by a river
for their masters to come true.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://books.google.hu/books

Új kabát, utolsó esély (Hungarian)

Ilyen kabátot viseltem,
amikor első kalandom
bonyodalmából kimentettek.

Másztam föl a bukógátra kutyámmal.
"Ne mozdulj!"- üvöltött a nevelőnőm
egy motorcsónak orrából.

Kezet mostam a sekrestyében,
de az olajos szövet szaga
a templomban is érződött ujjaimon.

Gyalázatom most visszatér hozzám,
ahogy felhajtom a gallért
e bolt hosszú tükrében.

"Ne mozdulj!" - suttogja a nevelőnőm.
védőszemüvegétől a velőm megdermed.
Szétcsúsznak lábaim.

Szagok emlékeznek rá, milyenek voltunk akkor -
félig tény, félig képzelgés -
különféle ruhákat próbálva.

Mint spánielek, versenyt futnak előttünk,
megfordulva és várva egy folyónál
a gazdáikra, hogy létrejöjjenek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationMagyar Lettre Internationale 91/1

minimap