This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Burns, Robert: Gyűlölöm az öldöklést (I Murder Hate in Hungarian)

Portre of Burns, Robert

I Murder Hate (English)

I murder hate by flood or field,
Tho' glory's name may screen us;
In wars at home I'll spend my blood-
Life-giving wars of Venus.
The deities that I adore
Are social Peace and Plenty;
I'm better pleas'd to make one more,
Than be the death of twenty.

I would not die like Socrates,
For all the fuss of Plato;
Nor would I with Leonidas,
Nor yet would I with Cato:
The zealots of the Church and State
Shall ne'er my mortal foes be;
But let me have bold Zimri's fate,
Within the arms of Cozbi!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationrobertburns.org
Publication date

Gyűlölöm az öldöklést (Hungarian)

Öldöklést váltig megvetem,
dicsfény boríthat minket,
harcba vér-folyóm engedem
Vénusz lét-adóm ihlet.
Istenek, kiket imádok
ők köznek Bőség, Béke;
szebb kéj, ha új sarjat várok,
mint húsznak legyen vége.

Szókratészként[1] halni jaj, ne
Plato[2] össz-zavarára;
és még Leónidasszal[3] se
kár Cato[4] akarása:
Egyház, állam elszántjai
ellenféllé nem válnak;
sorsát adja nékem Zimri[5],
Kozbi karjai várnak![6][1] A legnagyobb görög filozófusok egyike. Athénban született Kr.e.469.-ben és 399 május vagy június hónapban halt meg. Vele kezdődött a görög filozófia klasszikus korszaka, valamint őt tekintjük a nyugati filozófia és az autonóm filozófiai etika megalapítójának.forrás: kislexikon.hu

[2] Plato a görög filozofiának Aristoteles mellett legnagyobb alakja, kinek gondolatai immár kétezerháromszáz év óta élnek, mérhetetlen hatással voltak a nyugati műveltség fejlődésére és művészi formájuknál fogva is a mai napig megőrizték ifjuságukat és az erejüknek nagy részét. forrás: kislexikon.hu

[3] Leónidasz spártai hős király, Anaxandridas fia, 491. követte a trónon testvérét Kleomenest, aki fiutódok nélkül halt meg. Midőn a perzsa háboruban az ázsiai hordák már Tesszálián keresztül hömpölyögve közeledtek, 480 julius havában 300 spártai harcossal magára vállalta a termopilei szoros védelmét. forrás: kislexikon.hu

[4] Marcus Porcius Censorius v. Sapiens, a bölcs később Priscus és Major mélléknévvel ruházták föl megkülönböztetésül dédunokájától, az utikai Catotól. Szül. Tusculumban Kr. e. 234. ismeretlen családból. Még nem érte el a férfikort, már sebhelyek fedték mellét. Mint 17 éves ifju Hannibal ellen harcolt. forrás: kislexikon.hu

[5] Ászának, Júda királyának huszonhetedik esztendejében uralkodott Zimri hét napig Tircában. A sereg ekkor éppen Gebbetont, a filiszteusok városát ostromolta. 16Amikor meghallotta, hogy Zimri pártot ütött, s megölte a királyt, egész Izrael Omrit tette királyává, aki abban az időben Izrael seregének fővezére volt a táborban. 17Felment tehát Omri s vele egész Izrael Gebbetonból, s ostrom alá vették Tircát. 18Amikor Zimri látta, hogy be fogják venni a várost, bement a palotába, s magára gyújtotta a királyi házat, s meghalt 19vétkei miatt. forrás: Káldi-Neovulgáta, Királyok első könyve 16. fejezet / szentiras.hu/KNB/1Kir16

[6] Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 25:15 „A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a Cúrnak a leánya, aki Midján törzsei egyik nagycsaládjának a feje volt.“ forrás: http://www.immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=4&fejezet=25&o1=2&o2=3&o3=4Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

Related videos


minimap