This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Chesterton, Gilbert Keith: Változatok népdalra (Variations of an Air in Hungarian)

Portre of Chesterton, Gilbert Keith

Variations of an Air (English)

Composed on Having to Appear in a Pageant as Old King Cole

Old King Cole was a merry old soul,
And a merry old soul was he;
He called for his pipe,
He called for his bowl,
And he called for his fiddlers three.

 
after Lord Tennyson

Cole, that unwearied prince of Colchester,
Growing more gay with age and with long days
Deeper in laughter and desire of life
As that Virginian climber on our walls
Flames scarlet with the fading of the year;
Called for his wassail and that other weed
Virginian also, from the western woods
Where English Raleigh checked the boast of Spain,
And lighting joy with joy, and piling up
Pleasure as crown for pleasure, bade me bring
Those three, the minstrels whose emblazoned coats
Shone with the oyster-shells of Colchester;
And these three played, and playing grew more fain
Of mirth and music; till the heathen came
And the King slept beside the northern sea.

 
after Swinburne

In the time of old sin without sadness
And golden with wastage of gold
Like the gods that grow old in their gladness
Was the king that was glad, growing old:
And with sound of loud lyres from his palace
The voice of his oracles spoke,
And the lips that were red from his chalice
Were splendid with smoke.

When the weed was as flame for a token
And the wine was as blood for a sign;
And upheld in his hands and unbroken
The fountains of fire and of wine.
And a song without speech, without singer,
Stung the soul of a thousand in three
As the flesh of the earth has to sting her,
The soul of the sea.

 
after Robert Browning

Who smoke-snorts toasts o' My Lady Nicotine,
Kicks stuffing out of Pussyfoot, bids his trio
Stick up their Stradivarii (that's the plural
Or near enough, my fatheads; nimium
Vicina Cremonce; that's a bit too near.)
Is there some stockfish fails to understand?
Catch hold o' the notion, bellow and blurt back "Cole"?
Must I bawl lessons from a horn-book, howl,
Cat-call the cat-gut "fiddles"? Fiddlesticks!

 
after W.B. Yeats

Of an old King in a story
From the grey sea-folk I have heard
Whose heart was no more broken
Than the wings of a bird.

As soon as the moon was silver
And the thin stars began,
He took his pipe and his tankard,
Like an old peasant man.

And three tall shadows were with him
And came at his command;
And played before him for ever
The fiddles of fairyland.

And he died in the young summer
Of the world's desire;
Before our hearts were broken
Like sticks in a fire.

 
after Walt Whitman

Me clairvoyant,
Me conscious of you, old camarado,
Needing no telescope, lorgnette, field-glass, opera-glass, myopic pince-nez,
Me piercing two thousand years with eye naked and not ashamed;
The crown cannot hide you from me,
Musty old feudal-heraldic trappings cannot hide you from me,
I perceive that you drink.
(I am drinking with you. I am as drunk as you are.)
I see you are inhaling tobacco, puffing, smoking, spitting
(I do not object to your spitting),
You prophetic of American largeness,
You anticipating the broad masculine manners of these States;
I see in you also there are movements, tremors, tears, desire for the melodious,
I salute your three violinists, endlessly making vibrations,
Rigid, relentless, capable of going on for ever;
They play my accompaniment; but I shall take no notice of any accompaniment;
I myself am a complete orchestra.
So long.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://archive.org/stream

Változatok népdalra (Hungarian)

abból az alkalomból, bogy a kőltőnek egy parádén Old King Cole maszkjában kellett megjelennie

Old King Cole csuda derüs öregúr,
csupa gond, mit a derü tovaűz:
„Ide, vén fapipa,
ide, vén fakupa,
ide, három kicsi hegedűs!"

 
Lord Tennyson változata

Colchesternek nem lankadó ura,
Cole herceg, ki a korral mind vigabb,
s kacajt és kedvet hosszu napjai
úgy nyújtanak, mint bíbor falaink
virginiai kúszóját az ősz,
dáridót rendel s azt a más gyomot,
melyet ugyancsak Virginia küld,
hol angol Raleigh spanyol gőgre hág;
s kéjt kéjre gyújtva, mámort mámorok
fölébe rakva korona gyanánt,
elküld a három kobzosért, kinek
köntösén kagylóhéj, colchesteri,
s játszik a fénylő három, s mind szivesb
játék, zene; ám eljő a pogány,
s szunnyad a király észak szirtfokán.

 
Swinburne változata

Mikor úr vala vágybeli vétek,
s pazarolt arany is pazar ék,
ahogy istenek épszivü vének,
a király, aki vénül, is ép;
s mig a várban a lant meg a líra
s vele bölcsek jóslata zeng,
kehely árja az ő ajakírja,
s a füst föleseng.

S hogy e gyom vala lángszerü zálog,
s hogy a bor vala vérszerü jel,
im, a kézben az égnek ajánlott
szent bor-tüzü kút a kehely.
.S az a dal, mire szótlan a dallos,
nem a három lélekig ért:
csak a föld husa volt, ami mardos,
s a tengeri lét.

 
Robert Browning változata

Ki füst-prüszköl üszköt Lady Nicotine-ra,
ki tósztol Bornemisszát le a lóról, ki
szól, a trió tépjen Stradivarii-t(pluralis),
vagy közelebbről, tökfejek: nimium
vicina Cremonae (ez persze nagyon közeli).
Valamely sülthal ezt nem érti meg?
Fogalomhoz tapad? bámul? visszabőgi; „Cole"?
Bégessek ábécéskönyv lapjairól?
Hirdessem bélhúrról, hogy „hegedű"? Hülyék!

 
William Butler Yeats változata

Mesél egy vénkirályról
a mélytengeri nép,
akinek szíve összetört,
mint madárszárny, aképp.

Mihelyt a hold ezüst lett,
és csillagot fakaszt,
vette a pipát s a fakupát,
akár egy vén paraszt.

S vele három hosszú árnyék,
ki parancsára vár,
s tündérországi hegedűn
mindétig muzsikál.

S elvitte az ifjú nyárban
a vágyteli világ,
mielőtt szívünk összetört,
mint tűzben a faág.

 
Walt Whitman változata

Én vesébe látó,
én tudok rólad, vén camarado,
nekem nem kell távcső, lornyon, teleszkóp, színházi gukker, dioptriás cvikker,
én keresztüldöfök kétezer évet csupasz szemmel és szégyentelenül,
a korona nem rejthet előlem,
dohos, vén hűbér-címertani lószerszámdísz nem rejthet előlem,
tudom, hogy iszol.
(Én veled iszom. Én épp olyan részeg vagyok, mint te.)
Látom, hogy leszívod, kifújod, füstölöd, köpködöd a bagót.
(Nincs kifogásom, köpködj nyugodtan.)
Te amerikai nagyság jövendölője,
ki előrelátod az Államok döngő hímneműségét,
látom benned a mozgásokat is, remegést, könnyet, vágyat a dallamosra,
üdv három hegedűsödnek, ki végtelenül vibrál,
konokul, kegyetlenül, ha kell, örökké:
az én kíséretemet játsszák, de semmilyen kíséretet nem veszek tudomásul,
én magam vagyok a teljes zenekar.
Agyő.Uploaded byP. T.
Source of the quotationG. Á.

minimap