This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Browning, Robert: A tudós temetése (A Grammarian's Funeral in Hungarian)

Portre of Browning, Robert

A Grammarian's Funeral (English)

Shortly after the revival of learning in Europe

 

 

Let us begin and carry up this corpse,

Singing together.

Leave we the common crofts, the vulgar thorpes

Each in its tether

Sleeping safe on the bosom of the plain,

Cared-for till cock-crow:

Look out if yonder be not day again

Rimming the rock-row!

That's the appropriate country; there, man's thought,

Rarer, intenser,

Self-gathered for an outbreak, as it ought,

Chafes in the censer.

Leave we the unlettered plain its herd and crop;

Seek we sepulture

On a tall mountain, citied to the top,

Crowded with culture!

All the peaks soar, but one the rest excels;

Clouds overcome it;

No! yonder sparkle is the citadel's

Circling its summit.

Thither our path lies; wind we up the heights:

Wait ye the warning?

Our low life was the level's and the night's;

He's for the morning.

 

Step to a tune, square chests, erect each head,

'Ware the beholders!

This is our master, famous calm and dead,

Borne on our shoulders.

Sleep, crop and herd! sleep, darkling thorpe and croft,

Safe from the weather!

He, whom we convoy to his grave aloft,

Singing together,

He was a man born with thy face and throat,

Lyric Apollo!

Long he lived nameless: how should spring take note

Winter would follow?

Till lo, the little touch, and youth was gone!

Cramped and diminished,

Moaned he, "New measures, other feet anon!"

"My dance is finished?''

No, that's the world's way: (keep the mountain-side,

Make for the city!)

He knew the signal, and stepped on with pride

Over men's pity;

Left play for work, and grappled with the world

Bent on escaping:

"What's in the scroll,'' quoth he, "thou keepest furled?

Show me their shaping,

Theirs who most studied man, the bard and sage,

Give!''---So, he gowned him,

Straight got by heart that hook to its last page:

Learned, we found him.

Yea, but we found him bald too, eyes like lead,

Accents uncertain:

"Time to taste life,'' another would have said,

"Up with the curtain!''

This man said rather, "Actual life comes next?

Patience a moment!

Grant I have mastered learning's crabbed text,

Still there's the comment.

Let me know all! Prate not of most or least,

Painful or easy!

Even to the crumbs I'd fain eat up the feast,

Ay, nor feel queasy.''

Oh, such a life as he resolved to live,

When he had learned it,

When he had gathered all books had to give!

Sooner, he spurned it.

Image the whole, then execute the parts---

Fancy the fabric

Quite, ere you build, ere steel strike fire from quartz,

Ere mortar dab brick!

 

(Here's the town-gate reached: there's the market-place

Gaping before us.)

Yea, this in him was the peculiar grace

(Hearten our chorus!)

That before living he'd learn how to live---

No end to learning:

Earn the means first---God surely will contrive

Use for our earning.

Others mistrust and say, "But time escapes:

Live now or never!''

He said, "What's time? Leave Now for dogs and apes!

Man has Forever.''

Back to his book then: deeper drooped his head

"Calculus" racked him:

Leaden before, his eyes grew dross of lead:

"Tussis" attacked him.

"Now, master, take a little rest!''---not he!

(Caution redoubled,

Step two abreast, the way winds narrowly!)

Not a whit troubled

Back to his studies, fresher than at first,

Fierce as a dragon

He (soul-hydroptic with a sacred thirst)

Sucked at the flagon.

 

Oh, if we draw a circle premature,

Heedless of far gain,

Greedy for quick returns of profit, sure

Bad is our bargain!

Was it not great? did not he throw on God,

(He loves the burthen)---

God's task to make the heavenly period

Perfect the earthen?

Did not he magnify the mind, show clear

Just what it all meant?

He would not discount life, as fools do here,

Paid by instalment.

He ventured neck or nothing---heaven's success

Found, or earth's failure:

"Wilt thou trust death or not?'' He answered "Yes:

Hence with life's pale lure!''

That low man seeks a little thing to do,

Sees it and does it:

This high man, with a great thing to pursue,

Dies ere he knows it.

That low man goes on adding nine to one,

His hundred's soon hit:

This high man, aiming at a million,

Misses an unit.

That, has the world here---should he need the next,

Let the world mind him!

This, throws himself on God, and unperplexed

Seeking shall find him.

So, with the throttling hands of death at strife,

Ground he at grammar;

Still, thro' the rattle, parts of speech were rife:

While he could stammer

He settled Hoti's business---let it be!---

Properly based Oun---

Gave us the doctrine of the enclitic De,

Dead from the waist down.

Well, here's the platform, here's the proper place:

Hail to your purlieus,

All ye highfliers of the feathered race,

Swallows and curlews!

Here's the top-peak; the multitude below

Live, for they can, there:

This man decided not to Live but Know---

Bury this man there?

Here---here's his place, where meteors shoot, clouds form,

Lightnings are loosened,

Stars come and go! Let joy break with the storm,

Peace let the dew send!

Lofty designs must close in like effects

Loftily lying,

Leave him---still loftier than the world suspects,

Living and dying.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://classiclit.about.com/library

A tudós temetése (Hungarian)

Időpont: kevéssel azután, hogy a tudomány

ujjáéledt Európában

 

Gyerünk, emeljük most e testet itt,

fel, énekelve!

Maradjon el az álmos, lusta sík

sok falva, telke!

Széltől is védve, hadd nyugodjanak,

míg tart az éjjel,

míg bevonja a sziklasort a Nap

arany szegéllyel.

Fönn, fönn a föld, mely az övé egészen,

ott él sűrűbben

a gondolat, mint tömjén, szállni készen

a füstölőben!

Ott lenn a síkföld álmos, műveletlen,

legyen a hantja

a városban, mely ott áll a hegyen fenn,

s kultúra lakja.

S van ott egy hegy, a többinél nagyobb,

felhőkbe veszve –

de nem, a fellegvár, mi ott ragyog

csúcsát övezve!

Gyerünk, utunk itt visz a csúcsokig,

ne késlekedj, fel!

Homályos életünk az éj s a sík,

övé a reggel!

 

Egyszerre lépni! Fel a fejjel ott!

Ügyelj, figyelnek!

A mesterünk az: híres, néma, holt,

kit most emeltek!

Falvak, mezők, ti csak nyugodjatok,

sötétbe rejtve,

akit viszünk magas sírjába most

fel, énekelve,

arcod s dalos torkod viselte az,

Lantos Apolló!

Névtelen élt soká; melyik tavasz

hinné: majd jön hó?

De ím, egy perc, s az ifjuság szökött,

s lett görbe, ráncos.

„Új lépés, más dal járja már?", nyögött,

„más már a táncos?"

Nem, így csak a világ él (jól ügyelj most,

jön a hegyoldal!)

Ő csillagát követte, s mit se gondolt

a szánalommal.

Dolgozott: megragadta a világot,

mely szökni próbált:

„Titkos tekercsedben, mutasd, mi áll ott,

mutasd a formát,

melyet már megtalált a bölcs s a bárd,

add!" – s íme bölcs lett;

s hogy megleltük, már minden oldalát

tudta a könyvnek.

Igen, de vén is lett: ólom szemekkel,

bicsakló nyelvvel.

Más szólna most: „Élted ízlelni most kell,

a függönnyel fel!"

De ő így szólt: „Ideje élni most van?

Egy perc türelmet!

A szöveg értelmét már kibogoztam:

Most jön a jegyzet!

Hadd tudjak mindent! Kár e sok beszéd

sokról, kevésről:

Hátravannak a morzsák – nem elég

még az evésből!"

Élt ő, de úgy, ahogy csak ő akart:

mégtudva mindent,

begyűjtve a tudást, mit könyv csak ad,

már csak legyintett.

Lássuk előbb: mi az egész, a cél,

hogy s mint szövődött,

mielőtt még szikrát vet az acél,

s téglát habarcs köt!

 

(Elértük a városkaput: amott

már a piac van!)

Neki az a különös kegy jutott

(most hangosabban!),

előbb tanult meg élni, semhogy élt:

és vége nincsen:

előbb az eszközt – munkánkért a bért

majd tudja Isten.

A kétkedő szól: „Most élj vagy soha!

Időnk letelik!"

Ő szólt: „Kutyáké, majmoké a Ma,

miénk a Mindig!"

S feje mélyebbre hullt könyvére le,

„fussis" gyötörte,

ólomszerű volt, ólom most szeme,

calculus" ölte.

„Mester, pihenjen!" Tán eszébe jut?

(No most, vigyázva,

csak párosával, keskenyül az út!)

csöppet se bánta!

Munkájához, frissebben, mint előbb,

tér újra vissza,

s a tudást, melyre szent szomj gyötri őt,

flaskából issza.

 

Ki messzi célt feledve, túl hamar

rajzol meg egy kört,

s nyerni korán és túl mohón akar,

rossz üzletet köt!

Nem volt-e nagy? Mi Isten terhe, azt

Istenre bízta:

szebbítse ő az égi létszakaszt,

földit javítva.

Nem ő adott, mely minden dolgon átlát,

látcsőt az észnek?

Nem mint bolond fizette ő a számlát:

részletre részlet!

Mindent egy lapra tett: égben sikert nyer,

vagy föld alá hull.

„Halált hiszel?" s ő szólt: „E lét kinek kell?

csillog csalárdul!"

Keresnek s lelnek apró dolgokat

az alja lelkek,

nagy lélek méltó tárgy után kutat,

s nem lelve hal meg.

Kis lélek egyenként ad össze és

elér a százig.

A nagy léleknek millió kevés,

s egy is hiányzik.

Ezé e lét; ha majd a másikat

elveszti, szánjuk?

Az Istentől jelölt útján halad,

s Istenhez eljut.

S mikor a már lecsapni kész halál

keze közelge,

beérett nyelvtana; bár néki már

botlott a nyelve.

Tisztázta a Hoti-t, foglalkozott az

Oun tanával,

s a De elméletét megalapozta,

már béna lábbal.

Itt a fennsík: ez méltó hely lesz itt:

légy üdvözölve,

erdő, s szárnyas lakóid: gerle, csíz,

póling, ökörszem!

Itt, itt a csúcs; lenn csak maradjon az, ki

tud élni ott lent.

El ott temessük, ki nem élni: tudni

akart, az embert?

Itt, hol meteor zúg, felhők születnek,

villámok hullnak,

Hold jár: öröm fékezze a szelet meg,

szálljon le harmat!

Magasban végzi, ki magasra tört:

fekszik nyugodtan,

s fentebb, mint bárki hitte volna őt,

élőn s halottan.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap