This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Whitman, Walt: Ülök, és vigyázom én (I Sit and Look Out in Hungarian)

Portre of Whitman, Walt
Portre of Góz Adrienn

Back to the translator

I Sit and Look Out (English)

I sit and look upon all the sorrows of the world, and upon all oppression and shame, 
I hear secret convulsive sobs from young men at anguish with themselves, remorseful after deeds done,
I see in low life the mother misused by her children, dying, neglected, gaunt, desperate,
I see the wife misused by her husband, I see the treacherous seducer of young women, 
I mark the ranklings of jealousy and unrequited love attempted to be hid, I see these sights on the earth, 
I see the workings of battle, pestilence, tyranny, I see martyrs and prisoners, 
I observe a famine at sea, I observe the sailors casting lots who shall be kill'd to preserve the lives of the rest, 
I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon laborers, the poor, and upon negroes, and the like; 
All these – all the meanness and agony without end I sitting look out upon, 
See, hear, and am silent

1860Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://home.arcor.de/berick

Ülök, és vigyázom én (Hungarian)

Ülök, és a világ minden bánatát, elnyomását és gyalázatát vigyázom én,
Fiatal férfiak titkolt görcsös zokogását hallom, akik az elkövetett gaztettektől gyötrődnek bűnbánóan,
A nincstelenségben látom a gyermekeitől kihasznált anya haldoklását, elhagyatottságát, komorságát, elkeseredését,
Látom a férjétől kihasznált asszonyt, fiatal nők álnok csábítóját látom,
A féltékenység elmérgesedését figyelem, és a leplezni kívánt, viszonzatlan szerelmet, ily látnivalókat szemlélek a földön,
Látom a háború, a dögvész és a zsarnokság műveit, látom a mártírokat és a fegyenceket,
Az ínséget figyelem a tengeren, a sorsot húzó tengerészekre figyelek, kit ölnek meg, hogy a többiek életét megtartsa,
Munkásokon, szegényeken, négereken és efféléken figyelem a dölyfösöktől odavetett megalázást és lekicsinylést;
Ülök és vigyázom mindezeket – az összes végtelen aljasságot és gyötrelmet,
Látok, hallok, és néma vagyok énUploaded byGóz Adrienn
Source of the quotationsaját fordítás

minimap