This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Whitman, Walt: A "Fűszálak" értelme (Leaves of Grass' Purport in Hungarian)

Portre of Whitman, Walt

Leaves of Grass' Purport (English)

Not to exclude or demarcate, or pick out evils from their formid-

         able masses (even to expose them,)

But add, fuse, complete, extend—and celebrate the immortal and

         the good.

 

Haughty this song, its words and scope,

To span vast realms of space and time,

Evolution—the cumulative—growths and generations.

 

Begun in ripen'd youth and steadily pursued,

Wandering, peering, dallying with all—war, peace, day and

         night absorbing,

Never even for one brief hour abandoning my task,

I end it here in sickness, poverty, and old age.

 

I sing of life, yet mind me well of death:

To-day shadowy Death dogs my steps, my seated shape, and

         has for years—

Draws sometimes close to me, as face to face.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.whitmanarchive.org

A "Fűszálak" értelme (Hungarian)

Nem kizárni s elkeríteni, vagy kiszemelni a rosszat félelmes tömegéből (vagy akárcsak megmutatni,)

Hanem hozzátenni, keverni, növelni, kiteljesíteni - és ünnepelni a halhatatlant és a jót.

 

Büszke ez ének, minden szava, célja,

Átfogni tér s idő roppant birodalmait,

A fejlődést, a feltüremlőt, a növekvőt és a nemzedékeket.

 

Kezdve az érett ifjúságtól, s folytatva kitartón,

Vándorolva, bámészan, mindennel játszva - harcot, békét, napot és éjt magamba szíva,

Soha, még egy órácskára se hagyva félbe a munkám,

Bevégeztem most betegen, szegénységben s öregen.

 

Az életről dalolok - s a halálról íme mégis:

Az árny-halál sarkamban lappang, ülő alakomnál, s évek óta -

Néha közelhúzódik, már-már szemtől szembe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://propeller.hu/szorakozas/517057

minimap