This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bogan, Louise: Barokk magyarázat (Baroque Comment in Hungarian)

Portre of Bogan, Louise

Baroque Comment (English)

From loud sound and still chance;
From mindless earth, wet with a dead million leaves;
From the forest, the empty desert, the tearing beasts,
The kelp-disordered beaches;
Coincident with the lie, anger, lust, oppression, and death in many forms;

Ornamental structures, continents apart, separated by seas;
Fitted marble, swung bells; fruit in garlands as well as on the branch;
The flower at last in bronze, stretched backward, or curled within;
Stone in various shapes: beyond the pyramid, the contrived arch and buttress;
The named constellations;
Crown and vesture; palm and laurel chosen as noble and enduring;
Speech proud in sound; death considered sacrifice;
Mask, weapon, urn; the ordered strings;
Fountains, foreheads under weather-bleached hair;
The wreath, the oar, the tool,
The prow;
The turned eyes and the opened mouth of love.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://katebenedict.com

Barokk magyarázat (Hungarian)

Nagy hangból és nyugodt esélyből
Esztelen földből, melyet millió halott levél áztat;
Az erdőből, a sivatag pusztából, a csörtető vadakból,
A hínár kuszálta partokból;
Hazugság, düh, kéjvágy, elnyomás és halál sok változataként;

Díszítő alakzatok, szárazföldekként, miket tenger különít el;
Egybeillesztett márvány, félrevert harangok; gyümölcs füzérben, valamínt az ágon;
A virág végre bronzból, hátrafeszítve vagy belülről megcsavarva;
Kő különféle formákban: túl a piramison, a már kigondolt boltíven és pilléren;
A megnevezett csillagképek;
Korona és palást; nemessé és maradandóvá kiemelt pálma és babér;
Hangjában-büszke beszéd; áldozatnak tekintett halál;
Maszk, fegyver, urna; az összehangolt húrok;
Szökőkutak, homlokok fölött időjárástól fehér haj;
A koszorú, az evező, a szerszám,
A hajóorr;
A félresandító szemek és a szerelemben kinyílt száj.Uploaded byP. T.
Source of the quotationV. Sz.

minimap