This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mahon, Derek: A rend szenvedélye (Rage For Order in Hungarian)

Portre of Mahon, Derek
Portre of Tábor Eszter

Back to the translator

Rage For Order (English)

Somewhere beyond the scorched gable end and the burnt-out buses
    there is a poet indulging
        his wretched rage for order-
or not as the case may be; for his
        is a dying art,
    an eddy of semantic scruples
        in an unstructurable sea.

        He is far from his people,
and the fitful glare of his high window is as
        nothing to our scattered glass.

His posture is grandiloquent and deprecating, like this,
        his diet ashes,
his talk of justice and his mother
        the rhetorical device
    of an etiolated emperor-
Nero is you prefer, no mother there.

    '...and this in the face of love,
    death, and the wages of the poor...'

If he is silent, it is the silence of enforced humility;
    if anxious to be heard, it is the anxiety
        of a last word
when the drums start;
       for his is a dying art.

Now watch me as I make history.
        Watch as I tear down
    to build up with a desperate love,
        knowing it cannot be
    long now till I have need of his
        desperate ironies.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://individual.utoronto.ca

A rend szenvedélye (Hungarian)

Túl a megperzselt oromfalakon és kiégett buszokon
   él egy költő, aki rabja
     átkos rend-imádatának -
vagy nem, mikor hogy; mert
     halálra ítélt mesterség az övé,
   szemantikai kételyek örvénye
     egy tagolhatatlan tengerben.

     Távol van övéitől,
és magas ablakának szeszélyes villogása
mit számít ami szétszórt üvegcserepeink mellett!

Viselkedése nagyképű, mindig csak korhol, most is,
     tápláléka: hamu,
ha igazságról vagy anyjáról beszél, ez csak
     egy vérszegény császár
   szónoki fogása -
Néróé, ha úgy tetszik, anya ott persze nincs.

  „...mintha nem is létezne szerelem,
  halál és a nyomorgók éhbére..."

Némasága: rákényszerített alázat csendje;
  ha várja, hogy meghallgassák, az utolsó
     szó jogán akar csak szólni,
mikor a dobok megperdülnek;
  mert halálra ítélt mesterség az övé.

Figyeljetek, mint formálok történelmet.
     Nézzétek csak, lerombolom,
s felépítem kétségbeesett szerelemmel,
     hisz tudom,
nem lesz már soká szükségem
     kétségbeesett iróniájára.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. E.

minimap