This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Longley, Michael: Kísértetváros (Ghost Town in Hungarian)

Portre of Longley, Michael

Ghost Town (English)

I have located it, my ghost town --
A place of interminable afternoons,
Sad cottages, scythes rusting in the thatch;
Of so many hesitant surrenders to
Enfolding bog, the scuts of bog cotton.

The few residents include one hermit
persisting with a goat and two kettles
Among the bracken, a nervous spinster
In charge of the post office, a lighthouse-keeper
Who emerges to collect his groceries.

Since no one has got around to it yet
I shall restore the sign which reads CINEMA,
rescue from the verge of invisibility
the faded stills of the last silent feature --
I shall become the local eccentric:

Already I have retired there to fill
Several gaps in my education --
The weather's ways, a handful of neglected
Pentatonic melodies and, after a while,
Dialect words for the parts of the body.

Indeed, with so much on my hands, family
And friends are definitely not welcome --
Although by the time I am accepted there
(A reputation and my own half-acre)
I shall have written another letter home.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://web.newsguy.com

Kísértetváros (Hungarian)

Ez itt az én kísértetvárosom.
Véget nem érő délután hona,
Vak porta-sor, zsupban rozsdás kaszák;
Sok-sok még tétova önátadás
A mély mocsár, a sás tüskéinek.

Nem laknak itt sokan: két üsttel a
Csalit között, kecskéje társaként
Egy remete; a postát kezelő
Vénkisasszony, s a parti toronyőr,
Ki néha jön le csak, élelemért.

S mert senki más nem néz felé, magam
Festem ki majd a táblát, hogy: MOZI,
Megmentve így a vég-homály elől
Halvány csöndjét halk vonalainak -
S a helybeli különc is én leszek.

S már nyugton élek itt, tódozgatom
Műveltségeim hiányosságait -
Időjárás, csokornyi nem-tudott
Pentaton dal, s majd kis idő után
Testrészeket leíró tájszavak.

Igen, hát ennyi munka s gond között
Család, barát egy sem kívánatos -
Ha a beilleszkedés sikerült
(Némi hírnév, saját tenyérnyi föld),
Küldök majd új élménybeszámolót.Uploaded byP. T.
Source of the quotationM. B.

minimap