This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Fearing, Kenneth: Sirató (Dirge in Hungarian)

Portre of Fearing, Kenneth

Dirge (English)

1-2-3 was the number he played but today the number came 3-2-1; bought his Carbide at 30 and it went to 29; had the favorite at Bowie but the track was slow—

O, executive type, would you like to drive a floating power, knee-action, silk-upholstered six? Wed a Hollywood star? Shoot the course in 58? Draw to the ace, king, jack?
O, fellow with a will who won't take no, watch out for three cigarettes on the same, single match; O democratic voter born in August under Mars, beware of liquidated rails—

Denouement to denouement, he took a personal pride in the certain, certain way he lived his own, private life, but nevertheless, they shut off his gas; nevertheless, the bank foreclosed; nevertheless, the landlord called; nevertheless, the radio broke,

And twelve o'clock arrived just once too often, just the same he wore one gray tweed suit, bought one straw hat, drank one straight Scotch, walked one short step, took one long look, drew one deep breath, just one too many,

And wow he died as wow he lived, going whop to the office and blooie home to sleep and biff got married and bam had children and oof got fired, zowie did he live and zowie did he die,

With who the hell are you at the corner of his casket, and where the hell we going on the right-hand silver knob, and who the hell cares walking second from the end with an American Beauty wreath from why the hell not,

Very much missed by the circulation staff of the New York Evening Post; deeply, deeply mourned by the B.M.T.,

Wham, Mr. Roosevelt; pow, Sears Roebuck; awk, big dipper; bop, summer rain; Bong, Mr., bong, Mr., bong, Mr., bong.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryfoundation.org

Sirató (Hungarian)

Megjátszotta az Egyes-Kettes-Hármast, erre kijött a Hármas-Kettes-Egyes; 30-on állt a karbid, amikor megvette, erre lement 29-re; a favoritra tett az Ügetőn, de a mezőny lemaradt -

Ó, daliás cégvezető, megülnéd a száguldó, lábvezérlésű, selyemüléses hathengerest? Ágyba vinnéd Hollywood csillagát? Kivágnád a 21-et? Emelnél királyt, ászt, bubit?
Ó, ember, kinek nem lehet nemet mondani ne adj háromnak tüzet egy gyufáról. Ó, demokrata szavazó, Augustus fia, Mars gyermeke, óvakodj a csődbement vasúttól -

Ötlet az ötletre, míg tagadhatatlanul egyre jobban becsülte magát és a maga sajátos, sajátos életvitelét, mindazonáltal kikapcsolták a gázt, mindazonáltal elrendelték a bankzárlatot, mindazonáltal zűröz a háziúr, mindazonáltal lerobbant a rádió,

és a kelleténél eggyel többet volt pontosan tizenkét óra, viselte ugyanazt a szürke tweed-ruhát, vett egy szalmakalapot, kiivott egy tiszta whiskyt, megtett egy lépést, bámult egy nagyot, lélegzett egy mélyet, a kelleténél eggyel többet,

és klasszul meghalt amilyen klasszul élt, bevágódva durr a hivatalba és piff haza aludni és puff megnősült és bumm gyereket csinált és elúszott az egész dohány, öregem élt és öregem meghalt -

Ki a fészkes fenével állsz önnön ravatala előtt és hova a fészkes fenébe jutunk a jobboldali ezüst fogantyút markolva és ki a fészkes fene kíván egy hogy-a-fenébe-ne-is rajtjától indulva utolsóelőttiként befutni Amerika Szépe babérkoszorújával a homlokán,

hogy ügybuzgalmát igen hiányolja a New York Evening Post előfizetési részlege; vígasztalhatatlanul és mélységesen gyászolja a Ford Alapítvány,

Franc, Mr. Roosevelt; Frász, Sears Roebuck; puff, mennyei zsebmetsző; bumm, nyári eső; bimm, Uram, bamm, Uram, bimm, Uram, bamm.Uploaded byP. T.
Source of the quotationO. O.

Related videos


minimap