This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Schwartz, Delmore: Annak, aki kezébe venné az ember életét (For The One Who Would Take Man's Life In His Hands in Hungarian)

Portre of Schwartz, Delmore
Portre of Tábor Eszter

Back to the translator

For The One Who Would Take Man's Life In His Hands (English)

Tiger Christ unsheathed his sword,
Threw it down, became a lamb.
Swift spat upon the species, but
Took two women to his heart.
Samson who was strong as death
Paid his strength to kiss a slut.
Othello that stiff warrior
Was broken by a woman's heart.
Troy burned for a sea-tax, also for
Possession of a charming whore.
What do all examples show?
What must the finished murderer know?

You cannot sit on bayonets,
Nor can you eat among the dead.
When all are killed, you are alone,
A vacuum comes where hate has fed.
Murder's fruit is silent stone,
The gun increases poverty.
With what do these examples shine?
The soldier turned to girls and wine.
Love is the tact of every good,
The only warmth, the only peace.

"What have I said?" asked Socrates.
"Affirmed extremes, cried yes and no,
Taken all parts, denied myself,
Praised the caress, extolled the blow,
Soldier and lover quite deranged
Until their motions are exchanged.
-What do all examples show?
What can any actor know?
The contradiction in every act,
The infinite task of the human heart."Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com

Annak, aki kezébe venné az ember életét (Hungarian)

Krisztus, a tigris kardot rántott,
Ledobta, s bárány lett legott.
Swift köpött fajunkra, bárha
Két nőt is szívébe zárt.
Sámson bűvös ereje lett
Egy szajha csókjának ára.
Othellót, e zordon harcost
Asszony szíve tette tönkre.
Trója veszte sem a sarc volt,
Szép ringyó volt, kiért lángolt.
Mit igazol mind e példa?
Mi a jó gyilkos fortélya?

Holtak közt, szuronyon ülve
Lakmározni nem lehet,
Aki öl, magára marad,
Űrt támaszt a gyűlölet.
Gyilkosságból holt kő fakad,
A fegyver nyomort nevel.
Mit mond e példa mindahány?
Harcos vigasza bor s leány.
Szerelem minden jó kútfeje,
Béke és boldogság záloga.

„Mit hirdettem?" - így Szókratész,
„Igennek, nemnek igazát,
Önmagamat megtagadva
Magasztaltam csókot, csapást.
Harc és szerelem összekuszált,
Átveszik egymás mozdulatát.
Mit szűrhet le a józan ész?
Mit tanul meg a jó színész?
Hogy ellentmondásos minden tett,
S a szívnek ez folyton munkát ad."Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. E.

minimap