This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ammons, A. R.: Corsons-öböl (Corsons Inlet in Hungarian)

Portre of Ammons, A. R.

Corsons Inlet (English)

I went for a walk over the dunes again this morning
to the sea,
then turned right along
   the surf
         rounded a naked headland
         and returned

   along the inlet shore:

it was muggy sunny, the wind from the sea steady and high,
crisp in the running sand,
       some breakthroughs of sun
   but after a bit

continuous overcast:

the walk liberating, I was released from forms,  
from the perpendiculars,
   straight lines, blocks, boxes, binds
of thought
into the hues, shadings, rises, flowing bends and blends  
               of sight:

    I allow myself eddies of meaning:  
yield to a direction of significance
running
like a stream through the geography of my work:  
   you can find
in my sayings
          swerves of action
          like the inlet’s cutting edge:
  there are dunes of motion,
organizations of grass, white sandy paths of remembrance  
in the overall wandering of mirroring mind:
but Overall is beyond me: is the sum of these events
I cannot draw, the ledger I cannot keep, the accounting
beyond the account:

in nature there are few sharp lines: there are areas of  
primrose
       more or less dispersed;
disorderly orders of bayberry; between the rows
of dunes,
irregular swamps of reeds,
though not reeds alone, but grass, bayberry, yarrow,
all ...
predominantly reeds:

I have reached no conclusions, have erected no boundaries,  
shutting out and shutting in, separating inside
          from outside: I have
          drawn no lines:
          as

manifold events of sand
change the dune’s shape that will not be the same shape  
tomorrow,

so I am willing to go along, to accept  
the becoming
thought, to stake off no beginnings or ends, establish  
         no walls:

by transitions the land falls from grassy dunes to creek  
to undercreek: but there are no lines, though
   change in that transition is clear
   as any sharpness: but “sharpness” spread out,  
allowed to occur over a wider range
than mental lines can keep:

the moon was full last night: today, low tide was low:  
black shoals of mussels exposed to the risk
of air
and, earlier, of sun,
waved in and out with the waterline, waterline inexact,  
caught always in the event of change:  
   a young mottled gull stood free on the shoals
   and ate
to vomiting: another gull, squawking possession, cracked a crab,  
picked out the entrails, swallowed the soft-shelled legs, a ruddy
turnstone running in to snatch leftover bits:

risk is full: every living thing in
siege: the demand is life, to keep life: the small
white blacklegged egret, how beautiful, quietly stalks and spears
     the shallows, darts to shore
         to stab—what? I couldn’t
   see against the black mudflats—a frightened
   fiddler crab?

    the news to my left over the dunes and
reeds and bayberry clumps was
   fall: thousands of tree swallows
   gathering for flight:
   an order held
   in constant change: a congregation
rich with entropy: nevertheless, separable, noticeable
          as one event,
                      not chaos: preparations for
flight from winter,
cheet, cheet, cheet, cheet, wings rifling the green clumps,
beaks
at the bayberries
   a perception full of wind, flight, curve,
   sound:
   the possibility of rule as the sum of rulelessness:
the “field” of action
with moving, incalculable center:

in the smaller view, order tight with shape:
blue tiny flowers on a leafless weed: carapace of crab:
snail shell:
   pulsations of order
   in the bellies of minnows: orders swallowed,  
broken down, transferred through membranes
to strengthen larger orders: but in the large view, no
lines or changeless shapes: the working in and out, together  
   and against, of millions of events: this,
          so that I make
          no form of
          formlessness:

orders as summaries, as outcomes of actions override  
or in some way result, not predictably (seeing me gain  
the top of a dune,
the swallows
could take flight—some other fields of bayberry  
         could enter fall
         berryless) and there is serenity:

   no arranged terror: no forcing of image, plan,
or thought:
no propaganda, no humbling of reality to precept:

terror pervades but is not arranged, all possibilities  
of escape open: no route shut, except in  
   the sudden loss of all routes:

   I see narrow orders, limited tightness, but will  
not run to that easy victory:
still around the looser, wider forces work:
   I will try
to fasten into order enlarging grasps of disorder, widening  
scope, but enjoying the freedom that
Scope eludes my grasp, that there is no finality of vision,  
that I have perceived nothing completely,
that tomorrow a new walk is a new walk.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryfoundation.org

Corsons-öböl (Hungarian)

Sétára mentem a dűnéken megint ma reggel
a tengerhez,
aztán jobbra fordultam, végig
  a hullámverés vonalán
     megkerültem egy csupasz földnyelvet,
     majd visszatértem

ismét az öbölpartra:

párás-napos idő volt, a szél a tengerről egyre erősen
fújt, borzolta a futóhomokot,
           át-áttört a fény, de
   egy kis idő múltán

mindig elborult:

felszabadított a járás, a formáktól megszabadultam,
meg mind a merőlegesektől,
   egyenesektől, tömböktől, befogóktól,
a gondolat kötelmeitől, csak a
látvány kavargása, árnyalatvilága, hullámzása,
   futamodó hajolgatása és tisztulása létezett:

engedek magamnak értelem-örvényeket:
áhítozom jelentőség-irányba
rohanásba
akár egy folyam áramlása művem földrajzán át:
   lelhetsz
abban amit mondok
         cselekvés-íveléseket
         akár az öböl metszett széle:
   íme, a mozgás dűnéi,
fű-szerveződések, fehér-homokos emlékezés-ösvények
a tükröződő elme minden-egy vándorlásában:
de a Minden-Egy rajtam túl hely: összege ez eseményeknek,
mit megkapni nem tudok, főkönyve, mit nem
vezethetek, számvetésen túli számvetés:

a természetben kevés az éles vonal: vannak kankalinos
terepek,
      többé-kevésbé szórtak;
viaszbokrosok rendetlen rendjei; dűnék sorai
között
szabálytalan mocsári nádasok,
persze, nemcsak náddal, de fűvel, viaszbokrokkal, cicfarkkóróval, minden...
ám elsődleg náddal:

nem jutottam következtetésekre, nem emeltem korlátokat,
melyek kizárnak és bezárnak, bentet a kinttől
            elválasztanak: nem
            húztam vonalakat:
            miként a

homok megannyi eseménye megváltoztatja
a dűne alakját, mely nem lesz ugyanaz a forma többé
holnap,

ekképpen vagyok kész menni s menni, elfogadni
a gondolat alakulatait, úgy, hogy
nem tűzök ki kezdetpontokat s végpontokat, nem
   vonok falakat:

átmenetekkel változik a táj füves dűnésből patakossá és
búvópatakossá: de vonalak nincsenek, jóllehet
   a változás ez átmenetességben oly világos,
   mint bármi élesség: de ez az „élesség" itt
kiterjedéses, nagyobb terepre vonatkozhat, mint
amit az elmefogalmú vonal befoghat:

telihold volt múlt-éjt: ma teljes lett az apály:
kagylók fekete tömegei bukkantak a lég
kockázatába, fel,
s korábban, pirkadat előtt,
ki-be hullámzottak a vízvonallal, a pontatlan vízvonallal,
mindegyre változás-esemény foglyaiként:
   egy foltos fiatal sirály állt szál maga
   a kagylótömegen, s evett,
okádásig: egy másik, birtoklón rikácsolva, egy rákot roppantott
meg, csipegette belső részeit, nyelte a lágy burkú lábakat, és
máris rohant egy rozsdaszín kőforgató a maradék falatokért:

teljes a kockázat: minden eleven lény ostrom
alatt áll: a tét az élet, jutna és maradna: a kis fehér,
fekete lábú nemes kócsag, de szép, nyugodtan sétál, döfködi
   a tocsogókat, majd hirtelen kiront a partra,
     hogy felszúrjon egy - mit? nem látom
   a fekete sársíkon - egy rémült
   intőrákot?

   bal felől, a dűnéken túl, túl
nádasokon s viaszbokrosokon az ősz az
   újság: partifecskék ezrei
   gyülekeznek vándorláshoz:
   rend, mit szüntelen változás
   fog át: zsinat, mely csupa
entrópia: mindazonáltal külön-egész-lét, észlelhetően
      egy-jelenség,
         nem káosz: előkészület menekülésre
a tél elől, csvít, csvít,
csvít, csvít, szárnyak hajtogatják szét a zöld sűrűket,
csőrök
verik a viaszbokrokat,
   csupa szél, csupa fény, csupa ív s hang
   az érzékelhető:
   szabály lehetősége mint szabálytalanság-összege:
a cselekvés „mezeje"
mozgó, kiszámíthatatlan középponttal:

közelébb: feszes formájú rend: kék, apró
virágok egy leveletlen kórón: rákpáncél:
csigaház:
   rend lüktetése
   pontyhasakban: elnyelt rendek,
letört rendek, membránokon át közvetítettek a nagyobb
rendek erősítésére: de ha messzebb tekintünk, semmi vonal,
semmi változatlan forma: esemény-milliók ki-be, együtt és
   egymás ellen, mindegyre: ez,
       hogy általam
       semmi forma,
       a formátlanság:

rendek mint összegződések, mint meghaladott cselekvések
folyományai, vagy így-úgy eredmények, megjósolhatatlanok (látszom,
ahogy egy dűne tetejére
felérek, és a fecskék
menekülhetnek - valami más viaszbokrosra, hol:
     nem lel majd így
     bogyót az ősz), s komolyság van jelen:

   nem szervezett terror: nem erőltetés: képé, tervé
vagy gondolaté:
semmi propaganda, a valóság semmi tantétellé alázása:

a terror teljes, de nem szervezett, a menekülés minden
lehetősége nyitva: semmi út se zárva, kivéve
   minden út hirtelen odavesztét:

   látok szűk rendeket, korlátolt feszességet, de
nem futok e könnyű diadalba:
egyre köröttem a lazább, tágabb erők, működők:
   megpróbálok
renddé szilárdítani növekvő rendetlenség-kezdeményeket,
tágult  távon, de élvezvén a szabadságot, hogy a
Táv kisiklik kezem kezdeményéből, hogy nincs látomás-véglegesség,
hogy semmit sem érzékeltem teljességgel,
hogy holnap majd, ha újra járok: újra járok.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

Related videos


minimap