This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

English Folk-Rhymes: „Gondolj, de örökre", (The Fifth of November (Guy Fawkes' day) in Hungarian)

Portre of English Folk-Rhymes

The Fifth of November (Guy Fawkes' day) (English)

Remember, remember!
    The fifth of November,
    The Gunpowder treason and plot;
    I know of no reason
    Why the Gunpowder treason
    Should ever be forgot!
    Guy Fawkes and his companions
    Did the scheme contrive,
    To blow the King and Parliament
    All up alive.
    Threescore barrels, laid below,
    To prove old England's overthrow.
    But, by God's providence, him they catch,
    With a dark lantern, lighting a match!
    A stick and a stake
    For King James's sake!
    If you won't give me one,
    I'll take two,
    The better for me,
    And the worse for you.
    A rope, a rope, to hang the Pope,
    A penn'orth of cheese to choke him,
    A pint of beer to wash it down,
    And a jolly good fire to burn him.
    Holloa, boys! holloa, boys! make the bells ring!
    Holloa, boys! holloa boys! God save the King!
    Hip, hip, hooor-r-r-ray!

Perhaps most widely known in America from its use in the movie V for Vendetta, versions of the above poem have been wide spread in England for centuries. They celebrate the foiling of (Catholic) Guy Fawkes's attempt to blow up (Protestant controlled) England's House of Parliament on November 5th, 1605. Known variously as Guy Fawkes Day, Gunpowder Treason Day, and Fireworks Night, the November 5th celebrations in some time periods included the burning of the Pope or Guy Fawkes in effigy.
This traditional verse exists in a large number of variations and the above version has been constructed to give a flavor for the major themes that appear in them. Several of the books referenced below cite even earlier sources.Uploaded byFüzi István Ádám
Source of the quotationhttp://www.potw.org/archive/potw405.html

„Gondolj, de örökre", (Hungarian)

    
Gondolj, de örökre,
„November”-re s az „Öt”-re!
A Lőporos ellenforradalom!
Nincs, nincs oka semmi,
Nincs, feledésbe menni.
Felírva legyen faladon
Guy Fawkes meg a többi senki
Ezt eszelte ki:
A Királyt s a Parlamentet
Levegőbe röpíteni!
Hatvan hordó port bele,
Vesszen jó Angliánk Bele!
Nem hagyta Isten, hogy öljön a góc.
Lefülelték: kezében a kanóc!
Vérpadra állj,
S él a Király!
Ha egyet nem kapok,
Kettőt veszek,
Magamnak a jót,
A rosszat neked.
Mi a hurok ára? Nem kár a Pápa nyakára!
Megfojtani egy csipet sajt neki!
Egy pofa sör mossa le azt,
Szép tűzön süljön a zsírja ki!
Zengjen harang, fiúk, szóljon a száj!
Hajrá fiúk! És éljen a Király!
Hip, hip, hurrá!

  
     
   
Egy csipet sajt neki, egy pofa sör: mindezt, gondolom, nem a pápa szájába kell tömni, hanem a dalt éneklők isznak és esznek a pápa „egészségére", evés-ivás útján történő mágikus elveszejtésére. 

  

1605-ben angol katolikusok fel akarták robbantani a protestáns Anglia parlamentjét. Ez volt az ún. „Lőporos összeesküvés” vagy „Lőporos árulás”. Meghiúsítását mind a mai napig megünneplik Angliában.

A Lőporos ellenforradalom. A fordításban természetesen anakronizmus az „ellenforradalom” szó használata. De a szemantikai eszközökkel folytatott politizálás nem az újkor találmánya, még ha napjainkra összahasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségre tett is szert. Fogadni mernék, hogy az angol katolikusok, ha talán nem nevezték is „forradalomnak” tervbe vett parlamentfelrobbantásukat, pozitív értékítéletet kifejező szóval illették, nem pedig „árulásnak” nevezték, mint a protenstáns angolok...

Egy kissé később a konzervatív beállítottságú Anglia „forradalom”-nak nevezte a királyi hatalom – igaz, a megreformált, alkotmányossá tett, a despotizmustól megtisztított királyi hatalom, de mégis csak királyi hatalom – visszaállítását (1688), mivel a közbülső Cromwell-korszakot nem szerette. A marxizmus, a baloldal, szerette azt a korszakot, a monarchiánál mindenesetre sokkal jobban szerette, ezért éppen azt nevezte és nevezi „forradalom”-nak. „Forradalom” = amit szeretek; „ellenforradalom” = amit nem szeretek, nemdebár... Ami Magyarországon történt 1956-ban, az „forradalom” volt 1957-ig, 1957-től 1989-ig „ellenforradalom” volt, azóta ismét „forradalom” lett. Az 56-os forradalom  vezetőit felakasztó „munkás-paraszt kormány” nevezte magát forradalminak", és „a nép nevében” uralkodott... (V.ö.: „Villák proletárjai, egyesüljetek!”...) 

Egy diák így összegezte fogalmazásában az eseményeket: „Gaz ellenforradalmárok benzines palackokat dobáltak a békésen lövöldöző szovjet tankokra."


Eszembe jut egy hajdani magyar élc (emlékszik rá valaki?):

„Mi volt 1956-ban?” – „Sajnálatos októberi események.”

„Mi volt 1917-ben?” – „Nagy Októberi Szocialista Sajnálatos Események.”

Ha jól emlékszem, a Helyesírási Szabályzat szerint a forradalmak nevét kis betűvel kellett írnunk, kivéve a Nagy Októberi Szocialista Forradalom szent nevét... azt az egyet nagy betűvel kellett.

Jó volna, ha mindezt nem felejtenénk el, annak ellenére, hogy mindannyian besároztuk magunkat mind ezzel, kisebb vagy nagyobb mértékben. Én magam is besároztam magam, hiába szerepelek a rendszer feljegyzéseiben mint „ellenálló”. Én ellenálltam? Röhej. De szerencsére „csak” (?) „kisebb mértékben” sároztam be magam (nem jártam el a „szabad" pártnapokra, nem vállaltam pártszövegek fordítását felemelt honoráriumért stb.). Mentségünk-e, hogy egy sereg csúcsszuper entellektüel, köztük Nobel díjas írók, filozófusok, tudósok, nálunk ezerszer nagyobb emberek, akik minálunk ezerszer szerencsésebb csillagzat alatt (= gyengébbek kedvéért: nyugati demokráciákban) születtek, ezerszer inkább sározták be magukat, sőt nyalták be magukat a népirtó gazemberségnek? Leninnek, Sztálinnak, Mao-Ce-Tungnak, Ho-Si-Minhnek, Fidel Castronak? Sartre, Betrand Russell, Bernard Shaw, Romain Rolland és ezer más ilyen???! A kommunizmus rémtetteiről nem beszélt az egyébként szenzációéhes nyugati sajtó. Ma sem gyakran emlegeti... Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap