This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Henson, Lance: Ősiségek (Ancestrals in Hungarian)

Portre of Henson, Lance

Ancestrals (English)

for bertha cook
 
1
there are days born so far away from each other
words too sorrowful to know they are words
 
all their meanings coming back
without them
 
2
the old memory washing up in the bells of midnight
 
I search for you
sitting by the kerosene lamp over forty years now
I have not lost you
I have lost myself
 
3
smoke curls out of the window
a gauzed prayer
wrapped in the sound of the wind
 
here are the things that do not need us
in shadows
beside us
 
4
silent rivers full of broken mirrors and faces
arriving from the wars
 
5
it is already yesterday
moving
among
the lamps
 
6
a dream of a tattered red cloth falling to earth
but whose dream
 
7
all the sorrowed voices falling away
at the edge of the world
 
at the edge of everything
 
8
to move in open country
to sit in a clear place
 
to guard life
 
dog soldier prayer
cheyenneUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.hanksville.org

Ősiségek (Hungarian)

bertha cooknak
 
1
vannak napok, melyek egymástól távol születnek
szavak, túl szomorúak, hogy önmagukra ismerjenek
 
minden értelmük
nélkülük tér vissza
 
2
az éjfél harangjaiban tisztára mosott régi emlék
 
téged kereslek
negyven éve ülök a petróleumlámpa mellett
nem téged veszítettelek el
hanem önmagamat
 
3
füst kering ki az ablakon
a szél hangjába csomagolt
fátyolos ima
 
ezek azok a dolgok, melyeknek nincs szüksége ránk
az árnyékban
mellettünk
 
4
törött tükrökkel és arcokkal teli csendes folyók
jönnek a háborúból
 
5
a tegnap már
ott jár
a lámpák
között
 
6
álom egy rongyos vörös terítőről, mely a földre hullik
de kinek az álma
 
7
minden bánatos hang átzuhan
a világ peremén
 
a mindenség peremén
 
8
szabad földön járni
tiszta helyen ülni
 
őrizni az életet
 
csejenn kutya katona
imádkozikUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://versumonline.hu

minimap