This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Swanson, Eleanor: A csillagászati könyv (The Astronomy Book in Hungarian)

Portre of Swanson, Eleanor

The Astronomy Book (English)

I took the astronomy book from the shelf--
the one I bought on our first anniversary
to teach my husband the stars.
Light rolled off the slick pages.
The gray italic print of formulas
galactic dust impressed there.
I thumbed through suns and solar
systems, remembering the point
of my search: some star I wanted
to pluck out of the book to bring
on darkness and the glitter of the moon,
further spreading the farmer’s brash

white floodlights over the rutted fields.
Outside together, I follow your arm,
raised toward the sky, pointing out,
a star, as you tell your colorful story
of its discovery, and how it must
have winked out millennia ago.
You sent shivers up my spine
as I thought of interstellar dust
and matter adrift.  You school me--
from hottest to coldest, the seven main
groups of stellar spectra—OBAFGKM.
Oh be a fine girl, kiss me. 
And I did, standing under
the faint light of millions of stars.[1][1] The Harvard classification system is a one-dimensional classification scheme using single letters of the alphabet, optionally with numeric subdivisions, to group stars according to their spectral characteristics. Main-sequence stars vary in surface temperature from approximately 2,000 to 50,000 K, whereas more-evolved stars can have temperatures above 100,000 K. Most stars are currently classified under the Morgan–Keenan (MK) system using the letters O, B, A, F, G, K, and M, a sequence from the hottest (O type) to the coolest (M type). Source: oxfordindex.oup.comUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationversewrights.com

A csillagászati könyv (Hungarian)

Levettem a polcról azt a csillagászati könyvet--
melyet első évfordulónkon vásároltam,
hogy férjemet megismertessem a csillagokkal.
Sima oldalakból világosság áradt.
A képletek szürke dőlt betűs nyomata
galaktikus por benyomását keltette.
Napokat és naprendszereket
lapoztam végig, emlékezvén a pontra
melyet kerestem: néhány csillagot
ki akartam rántani a könyvből, hogy
homályba és a Hold ragyogásába vigyem,
gazdák elhatalmasodó tolakodásába

barázdált földek felett fehér reflektorfények.
Kint szüntelenül, karod követem,
égbe emelkedőt, egy csillagra,
mutatót, miközben színes történeted
meséled felfedezéséről, és hogy annak
már évezredek óta ki kellet hunynia.
Megborzoltad hátam,
ahogy csillagközi porra és sodródó
anyagra gondoltam.  Kiiskoláztatsz--
legforróbbtól a leghidegebbig, a hét fő
csillagászati színképosztályból—OBAFGKM.[1]
Ó bogaram, akaró finom gondolat kéje mar. 
Milliónyi csillag halvány fényében
megcsókoltalak.[1] A ma használatos spektrál-klasszifikációs sémát a Harvard Obszervatóriumban definiálták a XX. század elején. Az osztályozás a csillagok ún. felszíni hőmérsékletére érzékeny vonalak intenzitásain alapul. A legfontosabb vonalak a következők:
- a hidrogén Balmer-vonalai,
- a semleges és az ionizált He és Fe vonalai,
- a Ca H és K vonala (396.8 nm és 393.3 nm),
- az ún. G-sáv (CH molekula),
- a semleges Ca 422.7 nm-es vonala,
- a 431 nm körüli fémvonalak,
- a TiO molekula sávjai.
Az alaposztályokat a csökkenő felszíni hőmérséklet sorrendjében az O, B, A, F, G, K és M betűkkel jelöljük. Forrás: gothard.hu/astronomy  Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

Related videos


minimap