This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Borges, Jorge Luis: The Unending Gift (The Unending Gift in Hungarian)

Portre of Borges, Jorge Luis

The Unending Gift (Spanish)

Un pintor nos prometió un cuadro.

Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos.

(Solo los dioses pueden prometer, porque son inmortales).

Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará.

Pensé después: si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más, una cosa, una de las vanidades o hábitos de la casa; ahora es ilimitada, incesante, capáz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguno.

Existe de algún modo. Vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco.

(También los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal).Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.taringa.net/posts/arte

The Unending Gift (Hungarian)

A festő egy képet ígért nekünk.

Ma itt New Englandben ért a halálhíre. Megint azt a szomorúságot éreztem, ami mindmáig elfog, ha elgondolom, hogy ugyanabból az anyagból vagyunk, mint álmaink. Őrá gondoltam és a képre: hogy már mindkettő elveszett.

(Csak az isteneknek lenne szabad ígérniük, mert ők halhatatlanok.)

Arra a kiszemelt helyre gondoltam, amelyet a kép már sosem fog elfoglalni.

Aztán meg arra: ha itt volna, az évek során nem lenne más, csak még egy a többi között, még egy dolog, a ház hívságainak és megszokásainak egyike, de így határtalan lett és múlhatatlan, bármilyen alakot ölthet és bármilyen színt, nincs kötve egyikhez se.

Valamiképpen létezik. Élni és növekedni fog, mint valami zene, s most már mindvégig itt marad velem. Köszönöm, Jorge Larco.

(Az embereknek is szabad ígérniük, mert az ígéretben van valami, ami halhatatlan.)Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://users.atw.hu

minimap