This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Borges, Jorge Luis: Újabb apokrif töredék (Otro fragmento apócrifo in Hungarian)

Portre of Borges, Jorge Luis

Otro fragmento apócrifo (Spanish)

Uno de los discípulos del maestro quería hablar a solas con él, pero no se atrevía. El maestro le dijo: -Dime qué pesadumbre te oprime.

El discípulo replicó: -Me falta valor.

El maestro dijo: -Yo te doy el valor.

La historia es muy antigua, pero una tradición, que bien puede no ser apócrifa, ha conservado las palabras que esos hombres dijeron,

en los linderos del desierto y del alba.

Dijo el discípulo:

-He cometido hace tres años un gran pecado. No lo saben los otros pero yo lo sé, y no puedo mirar sin horror mi mano derecha.

Dijo el maestro:

-Todos los hombres han pecado. No es de hombres no pecar. El que mirare a un hombre con odio ya le ha dado muerte en su corazón.

Dijo el discípulo:

-Hace tres años, en Samaria, yo maté a un hombre.

El maestro guardó silencio, pero su rostro se demudó y el discípulo pudo temer su ira. Dijo al fin:

-Hace diecinueve años, en Samaria, yo engendré a un hombre. Ya te has arrepentido de lo que hiciste.

Dijo el discípulo:

-Así es. Mis noches son de plegaria y de llanto. Quiero que tú me des tu perdón.

Dijo el maestro:

-Nadie puede perdonar, ni siquiera el Señor. Si a un hombre lo juzgaran por sus actos, no hay quien no fuera merecedor del infierno y del cielo. ¿Estás seguro de ser aún aquel hombre que dio muerte a su hermano?

Dijo el discípulo:

-Ya no entiendo la ira que me hizo desnudar el acero.

Dijo el maestro:

-Suelo hablar en parábolas para que la verdad se grabe en las almas, pero hablaré contigo como un padre habla con su hijo. Yo no soy aquel hombre que pecó; tú no eres aquel asesino y no hay razón alguna para que sigas siendo su esclavo. Te incumben los deberes de todo hombre: ser justo y ser feliz. Tú mismo tienes que salvarte. Si algo ha quedado de tu culpa yo cargaré con ella.

Lo demás de aquel diálogo se ha perdido.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://borgesporsiempre

Újabb apokrif töredék (Hungarian)

Az egyik tanítvány szeretett volna kettesben beszélgetni a mesterrel, de nem merte megkérni. A mester megszólította: "Mondd, miféle bánat emészt!"

A tanítvány ezt felelte: "Nincs bennem bátorság."

Mire a mester: "Adok én neked bátorságot."

Nagyon régi a történet, de egy - talán nem is apokrif - hagyomány megőrizte a két férfinak a sivatag és a hajnal határán elhangzott szavait.

És szólt a tanítvány:

- Nagy bűnt követtem el három évvel ezelőtt. A többiek nem tudják, de én tudom, és nem tudok rettegés nélkül a jobbomra nézni.

És szólt a mester:

- Minden ember követett el bűnt. A bűntelenség nem emberi tulajdonság. Aki gyűlölettel néz egy emberre, az a szíve mélyén már meg is ölte.

És szólt a tanítvány:

- Három éve megöltem egy embert Szamáriában.

A mester hallgatott, de elsápadt, félhetett is haragjától a tanítvány. Végül az megszólalt:

- Én pedig tizenkilenc éve nemzettem egy embert Szamáriában. Te már megbántad, amit tettél.

És szólt a tanítvány:

- Meg. Fohásszal, könnyek közt töltöm az éjszakáimat. Bocsánatot várok tőled.

És szólt a mester:

- Senki sem bocsáthat meg, még az Úr sem. Ha az embert a cselekedetei alapján ítélnék meg, egy sem volna, aki ne lenne méltó a pokolra és a mennyre. Biztos vagy benne, hogy te még mindig ugyanaz az ember vagy, aki megölte a testvérét?

És szólt a tanítvány:

- Már nem ismerem azt a haragot, ami miatt akkor kést rántottam.

És szólt a mester:

- Példázatokban szoktam beszélni, hogy bevésődjék a lelkekbe az igazság, de most úgy fogok veled beszélni, mint apa a fiával. Én már nem az az ember vagyok, aki vétkezett; te sem vagy már gyilkos, és semmi okod rá, hogy továbbra is rabságában élj. Ugyanaz a kötelességed, mint minden embernek: légy igaz és légy boldog. önmagadat kell megváltanod. Ha maradt még valami a bűnödből, én magamra vállalom.

A párbeszéd többi része elveszett.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://users.atw.hu

minimap