This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Borges, Jorge Luis: 1982 (1982 in Hungarian)

Portre of Borges, Jorge Luis

1982 (Spanish)

Un cúmulo de polvo se ha formado en el fondo del anaquel, detrás de la fila de libros. Mis ojos no lo ven.Es una telaraña para mi tacto.

Es una parte ínfima de la trama que llamamos la historia universal o el proceso cósmico. Es parte de latrama que abarca estrellas, agonías, migraciones, navegaciones, lunas, luciérnagas, vigilias, naipes, yunques, Cartago y Shakespeare.

También son parte de la trama esta página, que no acaba de ser un poema, y el sueño que soñaste en el alba y que ya has olvidado.

¿Hay un fin en la trama? Schopenhauer la creía tan insensata como las caras o los leones que vemos en la configuración de una nube. ¿Hay un fin de la trama?

Ese fin no puede ser ético, ya que la ética es una ilusión de los hombres, no de las inescrutables divinidades.

Tal vez el cúmulo de polvo no sea menos útil para la trama que las naves que cargan un imperio o que lafragancia del nardo.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.academia.edu

1982 (Hungarian)

Pormacska képződött a könyvek mögött a polc mélyén. Az én szemem nem látja. Tapintásra olyan, mint a pókháló.

A világtörténelemnek vagy kozmikus folyamatnak nevezett történetnek ez csupán egy parányi része. Olyan történetnek a része, amelybe csillagok, agóniák, vándorlások tartoznak, meg hajóutak, holdak, szentjánosbogarak, virrasztások, kártyák, üllők, Karthágó és Shakespeare.

Ez az oldal, amelyből sehogy sem akar vers kerekedni, szintén része a történetnek, akárcsak a hajnalban álmodott és már elfelejtett álmod.

Van-e célja a történetnek? Schopenhauer éppannyira esztelennek vélte, mint a felhőalakzatokban látott arcokat vagy oroszlánokat. Van-e célja a történetnek? Etikai célja nem lehet, hiszen az etika az emberek és nem a kifürkészhetetlen istenségek ábrándképe.

Lehet, hogy az a pormacska semmivel sem kevésbé fontos a történet szempontjából, mint egy egész birodalmat szállító hajóraj vagy a nárdusfű illata.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://users.atw.hu

minimap