This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Aranyi László: The Magician (Tarot Major Arcana 1.) (A Mágus (II. változat) in English)

Portre of Aranyi László

A Mágus (II. változat) (Hungarian)

Első vers-embriók. Bizarr szeszek

       baljós bűvöletéből.

(Idióta józanok! Idióta poéták!

       S a mélypont: józan poéták; két lábú lóizé mind…)

Így ébredt teremtő mivoltára az alkotó,

s költemény-szerűségeket szült az örökös, pszichedelikus dervis-tánc.

 

Az alkotás: mágia. (A szó is néz,

       hall, érez; testesült Ákása-szárny.)

       Négyben az ötödik, formákban a mindent lemeztelenítő

             ágens.

 

(Görcs epitáfiumok, Morgenstern-utánzat bitó-nóták, a málló-bomló hús

szakrális bűvöletében… Egyébként „hullamosó-költő” vagyok máig…)

 

Ám moccant a nem mozdítható;

       a merénylő éberségű, eksztatikus dzsihád.

Szembefordulni a sokasággal!

 

Az alkotás a Kiválasztott forradalma.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationkézirat

The Magician (Tarot Major Arcana 1.) (English)

First verse-embryos.  Fantastic spirits

     from sinister witchcraft.

(Sober idiots! Idiot poets!)

     And the nadir: sober poets; two-legged horse's whatsits the lot of them…)

Thus did the maker awaken to his own creativity,

and the ever-ongoing psychedelic dervish-dance gave birth to things akin to poems.

 

A work of art: wizardry. (Even the word is hard,

     hears, feels. Embodied Akasha-wing.)

     The fifth in four, in forms the agent that lays bare

          everything.

 

(Spasm epitaphs, fake Morgenstern gallows-songs,

in the crumbling-decaying

divine witchcraft of the flesh… Incidentally, I have been

a "body-washer- poet" to this day…)

 

But the immovable has stirred;

     the assassin-vigilance of ecstatic jihad.

To face the multitudes!

 

Creation is the revolution of the Chosen One.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttps://www.trulyureview.com/copy-7-of-new-page

minimap