This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Balassi Bálint: Por vintrinkuloj (Borivóknak való in Esperanto)

Portre of Balassi Bálint

Borivóknak való (Hungarian)

1
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

2
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

3
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

4
Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

5
Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

6
Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

7
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

8
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!Por vintrinkuloj (Esperanto)

1.

Ho benata temp' de Pentekosto bela,          

sanon donacanta pura blu' ciela,                 

 por vojirantoj lacaj fresa vent' miela

2.

Vi malfermas rozojn por Ia bonodoro,       

najtingalan gorgon mutan por sonoro,        

 kaj vi Ia arbojn vestas per velura floro.       

3.

Por vi floras boskoj kaj violoj bluaj   

por vi puras putoj, akvoj rapidfluaj,             

nur en vi Ia cevaloj gajas, piedbruaj.            

4.

Car al korp' ilia donas vi post Iaco               

belan grason per Ia rosa herbdonaco,            

donas vi forton fiugi tra Ia spaco.                 

5.

Kaj ec la Iandlimaj bravaj batalantoj   

disvagante sur Ia bonodoraj kampoj

gaje pasigas tempon, distras sin per kantoj.

6.

Ili jen surherbe Ia cevalon vartas,

jen kun kamarado drinkas, gaje fartas,

jen Ia armilon bravan flegas, zorge hardas.

7.

Mem Ia ter' novigas nun, pli frese spiras,

la cielan helon nuboj ne drapiras,

ciu kreita besto vivi nun ekiras.

8.

Tiel belan tempon donis al ni Dio,     

lian sanktan nomon gloru ni kun pio,

kune ni festu, drinku, en gojharmonio.Uploaded byKárpáti Göttler László Antal
Source of the quotationHungara Antologio
Bookpage (from–to)23
Publication date

minimap