This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kornis Mihály: Kérvény

Portre of Kornis Mihály

Kérvény (Hungarian)

Tisztelt Igazgatóság!

Hivatkozással alulírott igényjog-elismerési kérelmének elbírálásával kapcsolatos nagyra becsült megkeresésükre (iktatószám: 1909-70; ügyintéző: Szalkainé), az Igénybejelentő lapot a Kiegészítő Nyilatkozattal csatoltan, ezennel visszaküldöm.

IGÉNYBEJELENTŐ-LAP
az i.e. 1957. évi 40. sz. törvényerejű rendelet alapján

I. MIT AKAR?

a) 1909. december 9-én szeretnék megszületni Budapesten.

b) Édesanyám Weisz Regina (háztartásbeli), édesapám Tábori Miksa (mozgó ügynök) legyen. (Ha Tisztelt Címnek nem áll módjában fent nevezettek személyére vonatkozó kérelmemet teljesíteni, úgy én más lehetőségek felé is nyitott vagyok, amennyiben a becses szülők azonosíthatóak lesznek a Mamával, illetve a Papával.)

c) Kérem továbbá, hogy feleségem Fehér Edit (színésznő, majd bérelszámoló), fiam Tábori Pál (tanuló) legyen. (Ehhez lásd I.b pont zárójeles kiegészítését; itt a „Mama” és a „Papa” szavak értelemszerűen „Feleségem”, ill. „Fiam”-mal helyettesítendők.)

d) Unokákról – figyelembe véve elhalálozásom kívánt dátumát – (lásd II. pontot) egyszer és mindenkorra lemondok.


II. MEDDIG AKAR ÉLNI?

61 év 6 hónap 3 nap 2 perc 17 másodpercet kérek.

Már több ízben nyújtottam be kérvényt a Tisztelt Igazgatósághoz – i.e. 80, ill. 1241, 1514, 1526, 1711, 1849 –, mindeddig azonban hely hiányában elutasítottak. Most kérem hetedszer. Hatvanegy év ugyebár nem sok, de ha a Tisztelt Cím szíves jóindulatát megnyerhetném, úgy én a bizalommal e rövid idő alatt is: élni fogok.


III. MINEK?

a) Mert szeretném elvégezni a hat elemit, a négy polgárit, és a felsőkereskedelmi iskolát. Utána szívesen elszegődnék a Haas és Fia céghez pénztárosnak, hogy 1939-ben a Tisztelt Igazgatóság jóváhagyásával önálló – szőrmeféleségekkel foglalkozó – kiskereskedést nyithassak a Király, későbbi Majakovszkij utcában. 1940-ben pedig valóra váltanám egy régi álmom: vásárolnék egy kétüléses Topolinó gépjárművet. (A mérlegelés során kérem vegyék figyelembe, hogy a Mamát így majd kocsin vihetem ki a Nagycsarnokba, amit Ő még nem sejt!)
Összhasználati idő – üzlet, autó, élelmiszerek, szappan stb. – 3 év.

b) Ezt követően egy II. világháborúra gondoltam.
Nácizmust, zsidóüldözést: vállalok, sárga csillagot: viselek. Autómat és üzletemet átadom a Magyar Honvédségnek, illetve a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium Zsidótlanító Osztályának.
Tisztelt Cím: itt kérem, hogy szüleimet lehetőség szerint ne vagoníroztassa a mauthauseni koncentrációs tábor felé, mert úgy néz ki, hogy nekik el tudom intézni a Dohány utcai gettót is. Jómagam szeretnék munkaszolgálatba kerülni.
Pofonok, békaügetés – beleértve.
Remélem, hogy 1945-ben a Vörös Hadsereg felszabadító hadműveletei engem és családomat még életben találnak – lásd. az I. és II. pontot –, ha így lesz: azonnal családot alapítok, gyermeket nemzek, és belépek a Magyar Dolgozók Pártjába is.

c) 1945-től 1948-ig: boldog leszek.
Összhasználati idő: új üzlet, új autó, élelmiszerek, szappan stb. : 3 év.

d) 1949-ben szeretnék megismerkedni fiammal. Jó lenne azonban, ha még ebben az évben végérvényesen megszabadítanának autómtól (a Mamát addig el fogom temetni), üzletemtől és a párttagságomtól.

e) Feleségemet úgyszintén zárják ki a pártból.

Amennyiben itt technikai akadályok merülnének fel; tekintve, hogy feleségemnek rajtam kívül a magánszektorhoz vajmi kevés köze lesz, már most hadd hívjam fel szíves figyelmüket bizonyos Csizmadia Józsefnéra, más néven Babira. Szerintem ő rávehető lenne egy névtelen levél megírására, melyben a hatóságokkal közli: nejem hat évig a Vörösmarty utcai, hosszú időn át a Skót Kisasszonyok kezében levő alsó-reáliskola hallgatója volt, emellett bizonyos Klein Rózán keresztül az imperialista Amerikai Egyesült Államokkal is szoros kapcsolatot tart fenn, onnan leveleket kap, küld, ír, olvas, satöbbi.

f) Fiamat pedig ne fogadják be az óvodák.

g) az 1956-os ellenforradalmi megmozdulásokban nem kívánok részt venni, ellenkezőleg: a felfordulások elleni tiltakozásul családommal együtt koplalni fogok. Négyórás éjszakai őrségek a lépcsőházban elképzelhetők, mindazonáltal hálás lennék, ha a fent említett Vörös Hadsereg ismét segítséget nyújtana országunknak.

h) Ettől kezdve anyagbeszerző-helyettesként, majd anyagbeszerzőként szeretném folytatni, illetőleg befejezni az életemet.

Megjegyzés:
Felsoroltakon kívüli érdemleges történelmi események bekövetkeztét mellőzni szíveskedjenek.
Tisztelettel:
Tábori István

Kiegészítő Nyilatkozat

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: mint kiskereskedő, tehergépkocsi-vezető, anyagbeszerző-helyettes, anyagbebeszerző szeretnék a Magyar Királyság, Tanács-Magyarország, Csonka-Magyarország, Apostoli Kormányzóság, Kárpát-Duna Nagyhaza, Magyar Népköztársaság satöbbi hasznos tagjává lenni.

I. Ferenc József, Gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Rákosi Mátyás, Kádár János satöbbi kormányát tisztelni fogom, törvényeit becsülettel megtartom.

Az osztrák, német, szovjet, magyar Himnuszt, továbbá a Gotterhalte, Giovienezza, Erika, Ha a Föld Isten kalapja, valamint Szózat, Fel vörösök, proletárok és Internacionálé című dalokat vigyázzállásban hallgatom végig.
Az osztrák, német, szovjet, nemzetiszínű és vörös lobogónak, illetve népünk címerének: Kettős Kereszt, Szent István koronája, sarló és kalapács, búzakalász satöbbi – megadom a kötelező tiszteletet.

Feletteseimet – Haas Ödön és Haas Pál, Vitéz Garzó Endre büntetőszázad-parancsnok, Zsérci Kálmán igazgató, ifj. Zsérci Kálmán szövetkezeti elnök – úgyszintén tisztelni fogom, szavuknak mindenkor engedelmeskedem. Munkahelyi és munkahelyen kívüli feladataimat – evés, alvás, utódgondozás; pincék, szavazóhelyiségek, kórházak látogatása – lelkiismeretesen látom el, feleségemnek a házimunkában, mosogatásban és takarításban, felmosórongy kicsavarásában felszólítás nélkül segítek.

Életemben különleges kérésekkel – űrutazás, filmfőszerep, Hyde Park – Tisztelt Igazgatóságot nem fogom zaklatni, halálomba pedig előzetes értesítés mellett, vagy anélkül is belenyugszom. És nem lesznek idegen isteneim, nem teszek hamis tanúbizonyságot a felebarátom ellen, nem kívánom el feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, ökrét se, szamarát se, és semmit, ami mind az én felebarátomé lesz majd.

A reményben, hogy kérésem értő fülekre talál, maradok, aki leszek:

                   Tábori IstvánRequest a translation

Here and now you can request a translation of this work to another language. We will store your request and show it to the world to fulfill it. We cannot promise anything ... but maybe someone will do the hard work and translate this title for you. If you provide us you e-mail address, then we will notify you whenever someone uploads her/his translation.

LanguageRequests+1
Albanian
Belarusian
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
German
Greek
Esperanto
Spanish
Estonian
Finnish
French
Irish
Galician
Ancient Greek
Croatian
Armenian
Icelandic
Italian
Latin
Luxembourgish
Lithuanian
Latvian
Macedonian
Maltese
Dutch
Norwegian
Occitan
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Sloven
Serbian
Swedish
Turkish
Ukranian
Yiddish

Send me an e-mail when the translation is ready:


minimap