This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petőfi Sándor: Un gând mă frământă pe mine... (Egy gondolat bánt engemet... in Romanian)

Portre of Petőfi Sándor

Egy gondolat bánt engemet... (Hungarian)

Egy gondolat bánt engemet:

Ágyban, párnák közt halni meg!

Lassan hervadni el, mint a virág,

Amelyen titkos féreg foga rág;

Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,

Mely elhagyott, üres szobában áll.

Ne ily halált adj, istenem,

Ne ily halált adj énnekem!

Legyek fa, melyen villám fut keresztül,

Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;

Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe

Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... -

Ha majd minden rabszolga-nép

Jármát megunva síkra lép

Pirosló arccal és piros zászlókkal

És a zászlókon eme szent jelszóval:

"Világszabadság!"

S ezt elharsogják,

Elharsogják kelettől nyugatig,

S a zsarnokság velük megütközik:

Ott essem el én,

A harc mezején,

Ott folyjon az ifjúi vér ki szívembül,

S ha ajkam örömteli végszava zendül,

Hadd nyelje el azt az acéli zörej,

A trombita hangja, az ágyúdörej,

S holttestemen át

Fújó paripák

Száguldjanak a kivívott diadalra,

S ott hagyjanak engemet összetiporva. -

Ott szedjék össze elszórt csontomat,

Ha jön majd a nagy temetési nap,

Hol ünnepélyes, lassú gyászzenével

És fátyolos zászlók kíséretével

A hősöket egy közös sírnak adják,

Kik érted haltak, szent világszabadság!

 

Pest, 1846. decemberSource of the quotationhttp://mek.oszk.hu

Un gând mă frământă pe mine... (Romanian)

Un gând mă frământă pe mine:

A muri-n pat printre perne!

Ofilind încet, ca o floare,

Pe care viermea o roade;

Arzând încet, ca o lumânare,

În spații pustii, goale.

Nu așa să mor, Doamne,

N-aș dori așa moarte!

Copac să fiu, de un trăsnet pătruns,

Sau de vârtej din rădăcină smuls;

Stâncă să fiu, ce din vârf în vale

Va fi zguduit de un tunet mare... -

Când tot norodul subjugat

Răzvrătind de jug săturat,

Cu steag roșu și fața aprinsă

Și pe steag această lozincă:

,,Libertate''!

Ce răsună,

Răsună întruna din est spre vest,

Cu tirania ei se plesnesc:

Acolo să mor,

Pe câmp de omor,

Acolo să-mi curgă sângele fraged,

Când ultimul meu cuvânt va răzbate,

Să-l absoarbe zgomot oțeliu,

Sunet de trompetă și bubuitul,

Prin al meu trup

Caii în drum,

Să gonească la triumful dobândit,

Lăsându-mă pe mine acolo stâlcit. -

Colo să am oase rămase,

Când va veni o înmormântare,

Unde cu marș funebru, cortegiu,

Însoțit și cu drapel de doliu,

Eroii ajung la înhumare,

Morții pentru sfânta libertate!

 Uploaded byCsata Ernő
Source of the quotationsaját

minimap