This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petőfi Sándor: Az árva lyány

Portre of Petőfi Sándor

Az árva lyány (Hungarian)

          1

Csak egy lénnyel van kevesebb,

Mint tennap volt,

S nekem ugy tetszik: az egész

Világ kiholt.

 

Meghalt anyám, le is tevék

A sírba őt:

Lelkemből varrtam én reá

A szemfedőt.

 

Anyám, miért nem vitted el

Életemet,

Ha már belőle elvivéd

Az örömet?

 

Te nap valál, én sugarad.

Itt mért hagyál?

Hisz sugarát elviszi a

Nap, ha leszáll.

 

Beszélek hozzád; hallod-e

A bús panaszt?

Hiába van szóm, te, anyám,

Nem hallod azt.

 

Itt állok, ahol rajtad a

Sír halma kél.

S messzebb vagy mégis a világ

Legvéginél.

 

Midőn koporsód szögezék,

Ezt rebegém:

"Ébredj föl, kedves jó anyám,

Édes szülém!"

 

Fölkelt-e a föltámadás

Majd tégedet,

Kit gyermeked siralma sem

Ébreszthetett?!

 

          2           

Virasztánk kínosan

Anyám, te s én;

Kis mécsünk reszketett,

Haldokló éltedet

Jelképezvén.

 

Magam valék anyám

Fájdalminál;

De nem soká közénk

Egy vendég érkezék...

Jött a halál.

 

Anyácskám, édesem,

Jó szívedet

Keze megérinté,

S verése szűnt belé

S hidegedett.

 

Midőn közel vala

A szörnyü vég,

Mint hervadt fára le

Az ősz esős köde

Rád borulék.

 

Beléd akartam én

En éltemet

Csókolni... s oh szülém,

Te csókolád belém

A tiedet!

 

          3

Virágot ültettem

Anyám sírhalmára,

Harmat nem is kell, mert

Könnyem csorog rája.

 

Még holta után is

Kedvét keresem én,

Ezen virágokat

Csak azért ültetém.

 

Kedvelője volt a

Virágoknak anyám,

Szép intését mintha

Még most is hallanám:

 

"Szeresd a virágot

És ne féltsd szívedet,

Mert, ki ezt szereti,

Rosz ember nem lehet;

 

A virág s az erény

Két atyafi-gyermek,

Egy szívben egymással

Nem ellenkezhetnek.

 

Tudod, mi a virág?

A földnek jósága;

Tudod, mi a jóság?

A lélek virága."

 

Virágot ültettem

Anyám sírhalmára.

Le az égből anyám,

Tekintesz-e rája?

 

Látod-e az égből

Viruló sírodat,

S viruló sírodnál

Hervadt leányodat?

 

Pest, 1847. március

 Uploaded byMucsi Antal
Source of the quotationInternet

Request a translation

Here and now you can request a translation of this work to another language. We will store your request and show it to the world to fulfill it. We cannot promise anything ... but maybe someone will do the hard work and translate this title for you. If you provide us you e-mail address, then we will notify you whenever someone uploads her/his translation.

LanguageRequests+1
Albanian
Belarusian
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Finnish
French
Irish
Galician
Ancient Greek
Croatian
Icelandic
Italian
Latin
Luxembourgish
Lithuanian
Latvian
Macedonian
Maltese
Dutch
Norwegian
Occitan
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Sloven
Serbian
Swedish
Turkish
Ukranian
Yiddish

Send me an e-mail when the translation is ready:


minimap