This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hervay Gizella: Drumul gândului (A gondolat útja in Romanian)

Portre of Hervay Gizella

A gondolat útja (Hungarian)

Anyám, gyilkosok és elmebetegek
közé szültél védtelen csecsemőnek!
Hazám háború volt, apám katonaszökevény.
Megindultam a háború vonatain,
ütközőkön, vagonok tetején,
befogadott az éhezők közössége, kenyeret adott.
így szöktem vissza anyámhoz
a történelem határain át.

A gondolat útja így alakult agyamban.
Minden új gondolatom végigjárja
az eszmélés útját az emlékezés vonatain,
ütközőkön, vagonok tetején,
s a befogadó közösség kenyerét követeli,
hogy szülőföldre találhasson végre
a történelem határain át.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttp://adatbank.transindex.ro

Drumul gândului (Romanian)

Mamă, m-ai născut printre criminali și nebuni
pe mine, un copil neajutorat!
Țara mea era războiul, tatăl meu dezertorul.
Am pornit la drum cu trenurile războiului,
pe tampoanele și acoperișurile vagoanelor,
ma primit comunitatea flămânzilor, mi-au dat pâine.
așa am fugit înapoi la mama mea
peste hotarele istoriei.

Așa s-a format drumul gândirii în mintea mea.
Toate ideile mele noi trec pe calea
dumeririi cu trenurile amintirilor,
pe tampoanele și acoperișurile vagoanelor,
și își revendică pâinea comunității primitoare
pentru a- și găsi în sfârșit țara natală
peste hotarele istorieiUploaded byKopacz István
Source of the quotationsaját

minimap