This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Horváth István: Transilvania (Erdély in Romanian)

Portre of Horváth István

Erdély (Hungarian)

Erdély

A mi anyánk, 
Erdély 
nehéz szívűnek szült meg. 
Három itt élő nép kincsét, 
fájdalmát, büszkeségét, 
fenyők nem alkuvó 
gerincét, 
folyók szilajságát, 
gyönyörű dalok 
csillogását 
adta számunkra 
úgy, amint megfogant 
a Történelem útvesztőiben. 
Így bízta rám magát 
másnyelvű testvéreim közt. 
A Maros, az Olt s a két Küküllő 
keresztvizébe magyarul mártott; 
románul a románt, 
németül a szászt, 
gyermekeiként egy keresztvízbe 
a mi anyánk 
Erdély. 
Egyformán oltotta magát szívünkbe 
a mi anyánk: 
Erdély.

 Uploaded byBandi András
Source of the quotationhttp://www.ivovolgye.ro/83~hu~erdely-horvath-istvan.html

Transilvania (Romanian)
Mama noastră,
Transilvania
m-a născut s-am inima grea.
Comoara a trei popoare,
durerea, mândria care
vertebra dreaptă
a brazilor,
desfrânarea râurilor,
măreţia cântecelor
minunate
ne-a dat ca dar,
asa, cum s-au născut
în Istorie, în trecut.
Astfel mi-sa încredinţat
printre fraţi cu un alt grai.
În apa de botez a Mureşului, Oltului şi a celor
două Târnave ca maghiar m-a scăldat;
pe roamânul ca român,
ca german pe sas,
ca pruncii ei, în aceaşi apă de botez,
mama noastră,
Transilvania.
La fel ni-sa altoit în inimă
mama noastră:
Transilvania.

 

 Uploaded byBandi András
Source of the quotationsaját

minimap