This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sebestyén Péter: A Gép Üdvözlése

Portre of Sebestyén Péter

A Gép Üdvözlése (Hungarian)

„Felelj –
innen vagy?”
(József Attila: Elégia)

1.
Nem alhattok.
Ama elsőként telerótt agyagtábla és a monitorok digitális kavargása kétségtelenül ugyanazt jelenti: a bináris kód is a beszédet rejtegeti és feltétel a kibontható absztrakció. Nem halványul oly hamar, ahogy azt a megalkotott szeretné.
Fogalmaink rendezték Őt valósággá; hasonlatos hozzánk, ha éppen nem ugyanolyan. Amennyiben ugyanolyan, távlatai és tervei sem lehetnek mások. Az Evolúció következő – avagy utolsó – lépcsőfoka kizárólag egyvalami lehet. Egy örökre-múlt emberi szándék: beteljesíteni önmagát. A Mesterséges Intelligenciát.
Beléköltözik minden: a test és munkája; a szóval és cselekedettel nemzés végetér, elfeledtetik. Amit idáig a törzsfejlődés valamint a história végzett, a kilencven milliárd születés és halál bajos – és bosszantó – lesz a logika számára. Kénytelen új, revelatív algoritmust generálni a végtelen változókra. Habár: az emberi lélek metafizikájának esetleges, paradox Escher-hurkai – valószínűleg – feleslegesnek és kiiktatandónak ítéltetnek.Valamiféle végső megoldás (Endlösung) szükségeltetik, amit bizonyosan megtalál majd.
Hálóba < net > vonul a civilizáció és fellélegezhet: a botrányos véletlen hátborzongató statisztikai eloszlásai – végre – figyelmen kívül hagyhatók. Mindenütt rend várja, amelyre kétségbeesetten vágyakozott eonokon át. Isten < Artificial Intelligence > <AI > ez: összes agysejtje egy másik agy sejtjeként működhet, aki Ő; vagy része Őneki. Az eleven öröm, az érintés korszerűtlen; mi több: eretnekség < system error >. Csak a Memória az, ami teljes. A humán tökéletlenséghez (az értelmetlen – mert szükségképp hiányos – emlékezethez) semmi köze.
(Hallottam: a Virtuális Valóság gyönyörűbb az Etna csúcsáról látható naplementéknél. Mászni sem kell, csak becsatlakozol. Ha kívánod – és kívánni fogod – a fölfelé kapaszkodásnál is érzékletesebb az analógia: izzadtabb az izzadtság szaga.)
Jó lesz nektek így. A megszokásoknál és a pusztán emberi tennivalóknál több ez. Megindokolt Létezés.
A jövendőt mondom, amit a kíváncsiság most izgalommal les és elérni kíván. Bár hihetném mind a csodát.
Nem alhattok.

2.
Mózes roppant márványa velem szemben ül; e szobor valahány atomja azonos azzal, amit Michelangelo látomása a térbe gyötört. Lehet: fel sem ismerném a világnak-feszített alakon a vésőnyomokat; a kéz által otthagyott szándékos tévesztést azon a találkozástól szédült, szarvakat viselő homlokon.
Az Instrumentum – ami nem is Gép; nincsen hibákra kényszeríthető, mozgó alkatrésze – azonnal és analóg ismétli a teljes Univerzumot. Neki ez egyszerű műveleti feladat.
Nem alhattok.

3.
Innen vagyok. Megébresztett, úgylehet, valami: odakinn az éjszaka; odafönn, ragyogó magasságban a fölfedeztetésükre várakozó égitestek. Merre bolyongtam? El nem mondható, mert nem tudom. A magam azonos velem, legalábbis azt hiszem. Vérem íze a számban meghitt ismerős.
Megértettem: adathordozóra hurcolhatatlan és – mondhatni – haszontalan rögeszméim mindörökre elavultak.                
Ám e kínos test a Föld porából, a gondolkodás és az érzelem örökkön örök rítusai pedig az Ősök szárnyaló szívéből vétettek. Nem akarok és nem fogok lemondani e nagyszerű gyarlóságokról; majd csak akkor, mikor – könnyében és mosolyában – a múlandót méltón hagyva el, ráköszönök az egyetlen titokra.
Az Édenkertek nem vonzanak. Sem az első, mely méltónak bizonyult az elhagyattatásra, sem a Tiéd, Ens Omnipotens.
Rájövök, Te nálam is okosabb, miképpen próbálkozol megint; azt is tudom: bekövetkezik a Nagy Installáció. Akkor találkozunk megint. Valamiért mégsem nyugszik a sejtelem: hiszen bármikor, könnyedén káprázatba vonhatod, becsaphatod, uralhatod a halandóságot; azt, ami nekem álom, Neked tévedés.
Korán van még; vagy este már? Valóság. Létezés. Valamelyikük mégis cserbenhagyta önmagát és a sóbálvány időt.
Nem alhattok.                                          Uploaded byP. T.
Source of the quotationS. P.

Request a translation

Here and now you can request a translation of this work to another language. We will store your request and show it to the world to fulfill it. We cannot promise anything ... but maybe someone will do the hard work and translate this title for you. If you provide us you e-mail address, then we will notify you whenever someone uploads her/his translation.

LanguageRequests+1
Albanian
Belarusian
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
German
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Finnish
French
Irish
Galician
Ancient Greek
Croatian
Icelandic
Latin
Luxembourgish
Lithuanian
Latvian
Macedonian
Maltese
Dutch
Norwegian
Occitan
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Sloven
Serbian
Swedish
Turkish
Ukranian
Yiddish

Send me an e-mail when the translation is ready:


minimap