This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Karinthy Frigyes: Nihil (Nihil in English)

Portre of Karinthy Frigyes

Nihil (Hungarian)

Recitativ
 
Utoljára még elmentem volt szeretőmhöz
És beszélgettem vele a lépcsőházban:
Bementünk, mert kint nagyon fújt a szél
És kemény csöppek estek.
 
Végleg elbucsuztunk, már nem szeretem:
Aztán lementem a Rottenbiller-utcán,
Vettem gesztenyét, de nem tudtam lenyelni,
Találkoztam Biró barátommal.
 
Biró beszélt a neo-impresszionizmusról,
Én mondtam: mindent abba kell hagyni:
A művészetnek ne legyenek korlátai -
Se ütem, se vonal, se szín.
 
Vagyis az a művészet, amit az ember gondol,
És ha nem gondol semmit, az is művészet -
És ha csak érez valamit, az is művészet
És ha neked nem, hát nekem.
 
És ha neked ez nem képez művészetet
Kedves Ernő: hát akkor nem művészet -
Nem is az a fontos, hogy művészet-e
Vagy sem; - nem az a fontos.
 
És ha ez nem művészet: hát nem az,
De akkor nem is kell művészet -
Mert az a fontos, hogy figyeljenek
Az emberek és jól érezzék magukat.
 
Biró dühösen ott maradt az utcán,
Én meg bementem egy kávéházba:
Akkor egy szélroham jött veszekedve
És bevágta az ajtót.
 
A szélnek mondtam egy gorombaságot,
Kávét ittam és olvastam egy lapot:
Valami cikk volt a versköltészet céljáról,
De nem egyeztem meg vele.
 
Ja igaz: a lépcsőházból lejövet
(Még ott, volt szeretőmnél) arra gondoltam,
Hogy most meg kellene dögölni
És kiölteni a nyelvemet.Uploaded byP. T.
Source of the quotationMEK

Nihil (English)

Recitative
 
As a last act, I visited my former lover
And we had a conversation in the stairwell:
We went inside as the wind was savage
And heavy drops were falling.
 
We said a final farewell, I no longer love her:
Then I went down Rottenbiller Street,
Bought chestnuts, but could not swallow them,
Met my friend Biró.
 
Biró talked about neo-impressionism,
I said: everything must be stopped
Art should not have boundaries -
No beat, no line, no colour.
 
Or to put it another way, art is what you think,
And if you don't think of anything, that, too, is art -
And if you only feel something, that is also art,
And if not for you, well, it is for me.
 
And if this is not art for you,
Dear Ernő, well then it's not art -
What is important is not whether it is
Or is not art - that's unimportant.
 
And if this is not art, well then, so be it.
But then art is not necessary at all -
Because what is important is that
People should listen and have a good time.
 
Biro was angry and stayed in the street,
I went into a coffee house:
Then a strong, argumentative gust of wind
Came and slammed the door shut.
 
I said something rude to the wind,
Drank coffee and read a paper:
There was some article about the purpose of poetry,
But I didn't agree with it.
 
And yes: coming down in the stairwell
(Still at my former lover's place) I thought,
That I should now say “up yours”
And stick out my tongue.Uploaded byP. T.
Source of the quotationL. A. K.

minimap