This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

D’Assisi, Francesco: Assisi Szent Ferenc Naphimnusza (Cantico di Frate Sole* in Hungarian)

Portre of D’Assisi, Francesco

Cantico di Frate Sole* (Italian)

Altissimu, onnipotente bon Signore,

Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.

 

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentovare.

 

Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature,

spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

 

Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:

in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

 

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

 

Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua.

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

 

Laudato si', mi Signore, per frate Focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

 

Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti fior et herba.

 

Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore

et sostengono infrmitate et tribulatione.

Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

 

Laudato s' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,

da la quale nullu homo vivente pò skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,

ka la morte secunda no 'l farrà male.

 

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate

e serviateli cum grande humilitate.

 

 

*Il Cantico delle Creature (Canticus o Laudes Creaturarum)Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://it.wikipedia.org

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza (Hungarian)

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tied a dícséret, dicsőség és imádás, és minden áldás,

 

Minden egyedül téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,

Legfőképen urunk-bátyánk a nap,

Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:

A te képed, Fölséges.

 

Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek.

Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!

 

Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,

Levegő, felhő, jó és rút idő,

Kik által élteted minden te alkotásod.

 

Áldjon, Uram, téged víz húgunk,

Oly nagyon hasznos ő,

Oly drága, tiszta és alázatos!

 

Áldjon, Uram, tűz bátyánk;

Vele gyujtasz világot éjszakán.

És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,

Ki minket hord és enni ad,

És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 

Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Boldogok, akik tűrnek békességgel,

Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,

Akitől élő ember el nem futhat.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.

A második halál nem fog fájni azoknak.

 

Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok

Hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap