This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Baltrušaitis, Jurgis: A létezés zsoltára (Būties psalmė in Hungarian)

Portre of Baltrušaitis, Jurgis
Portre of Tellér Gyula

Back to the translator

Būties psalmė (Lithuanian)

Truks amžius, kas amžiams sužėlė,
Truks mirksnį, kiek mirksnio pelnyta,
Todėl neliūdėk, ramunėle,
Kad tu sužydėjus nuvytai...

Neslūgsta būtis, ir nesenka
Jos amžinas sklidinas pilnis -
Tik tai, kas atskirta, kas menka,
Jūriuoja ir skęsta kaip vilnys...

Visatos įsakymą ruošęs,
Ne bergždžias želmuo vienadienis -
Jo žiedu jos aukuras puošias,
Ji liepsną ir dūmus suvienys...

Ir puošną visatai išadę,
Pasvirę, nuvytą, nualę,
Mes grįžtam į būtį bepradę,
Mes grimztam į būtį begalę...Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://poezija.sdf-eu.org

A létezés zsoltára (Hungarian)

Van, ami kitart századokra,
s van, pillanatra mi alig szól.
Ne búslakodj hát, margaréta,
hogy elhervadsz, ha elvirágzol.

A lét le nem hull, be nem omlik,
teljessége teljes örökre,
csak a különvaló, mi romlik,
s a sekély lappad, mint hab, össze.

A világ rendjét teljesítvén
az egynapos rügy sincs hiába.
Lángot és füstöt egyesítvén
lobog az oltáron virágja.

Lét-kárpit díszeként ha éltünk,
rogyva, tikkadva, dőlve félre
a kezdetnélkülibe térünk,
a vég nélküli létezésbe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. Gy.

minimap