This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Karuža, Petras: Kora reggel (Iš anksto ryto in Hungarian)

Portre of Karuža, Petras
Portre of Weöres Sándor

Back to the translator

Iš anksto ryto (Lithuanian)

Iš anksto ryto, iš balto ryto
Ant minareto trys saulės švito.
Liepsnojo skliautai, plasnojo vėlės,
Ir varpo aidas kalnuose kėlės.

Pas žmones šventė, sidabro šventė.
Visi išėjo — mylėt, gyventi. —
Žiedais kaišytis, gintarais žaisti,
Nuo žalio vyno puotoj nukaisti.

Ir skamba dainos, padangių dainos.
Sonatų burtuos pasaulis mainos.
Banguoja kraujas, nerimsta gatvės,
Ir vysta žiedas manos jaunatvės.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.tekstai.lt

Kora reggel (Hungarian)

Szép kora reggel, szép fehér reggel,
minaret fölött három Nap kelt fel.
Égtek kupolák, lengtek a lelkek,
és harangvisszhang szólt a hegyeknek.

Szép ezüst-ünnep kezdett lebegni,
mind kivonultak élni, nevetni,
virágos erdőn indákba bújni,
még pezsgő bortól lángként pirulni.

Dalol a dajna, mennyek dajnája.
Varázsban másul Isten világa.
Hullámzik a vér, forr utcák száza,
s elhervad ifjúságom virága.Uploaded byP. T.
Source of the quotationW. S.

minimap