This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Leopold, J. H.: Odúkból rakott vén városba (De lente valt dan in een oude stad in Hungarian)

Portre of Leopold, J. H.

De lente valt dan in een oude stad (Dutch)

De lente valt dan in een oude stad

een holgebouwde, waar ik lang

was en nu ga ik in verwachten, dat

open is, en ik voel een wrang

verdriet in alles.

 

O, zij, de huizen, de steenen

en de geknotte boomen in de vochte lucht

en de menschen, die gaan zoo voor zich henen,

zij vragen, vragen en ik kan hen niet verstaan

en mijn bevangen denken heeft zich toegedaan

en is weifelende, vertwijfelende, wat was

de droefenis, die vind ik in deze dingen.

 

Mijn voeten zij gaan onder mij klisklas,

mijn hoofd hangt in een web van schemeringen.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www2.hum.uu.nl/solis/nederlands

Odúkból rakott vén városba (Hungarian)

Odúkból rakott vén városba

jön hát a tavasz, túl régen élek ott,

s most várnám, hogy már

kitárul, de mindenben fanyar

fájdalmat érzek.

 

Ó azok a kövek, házak,

a nyesett fák, a nedves égben,

s az emberek, kik csak magukra látnak,

szólnak, csak szólnak s őket nem érthetem,.

magába zárva bennem az értelem

és nyugtalanító, kétségbe ejtő a bánat,

ami volt, hogy e dolgokat nézem.

 

Az összevisszaság alatt megrogynak a lábak,

a szürkület hálójában függ fejem.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.niif.hu/05100/05136/05136.pdf

minimap