This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Krol, Gerrit: Ha lehúzunk egy nadrágot (Over het uittrekken van een broek in Hungarian)

Portre of Krol, Gerrit

Over het uittrekken van een broek (Dutch)

In het algemeen zijn er twe broeken,

(a) de eigen broek, (b) de broek

van een ander.

 

Trekt men zijn eigen broek uit dan

heeft men het voordeel dat men daarbij

alleen kan zijn. Trekt men evenwel

de broek van een ander uit, dan is men daartoe

op z’n minst met zijn tweeën. Men kan

in zo’n geval

ook

de broek van elkaar uittrekken

(dualisme)

 

Een belangrijke factoris

het geslacht van de deelnemers. Behoren die tot een

verschillend geslachte, dan kunnen zij

elkaars broek verwisselen aangezien

elk geslacht

zijn eigen broek heeft.

 

Ofschoon dus doorgaans

het geslacht aan de broek herkenbaar is

is het ook

zonder broek herkenbaar. Men blijft echter,

met of zonder broek,

tot hetzelfde geslacht behoren.

 

In het algemeen zijn er twee geslachten,

het manlijke en

het vrouwelijke, waarvan de

vertegenwoordigers herkenbaar zijn doordat,

eenmaal zonder broek,

de manlijke ingaat tot de vrouwelijke. Men zegt dan

dat zij zich met elkaar

versmelten.

Dit versmelten is tijdelijk.

Daarna worden de broeken weer aangetrokken.

 

Tot elkaar ingaan,

ook al is men van een verschillend geslacht,

met een broek aan is niet mogelijk.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.kb.nl/dichters/krol/krol-lit.html

Ha lehúzunk egy nadrágot (Hungarian)

 

Általában két nadrág van,

(a) a saját (b) vagy más

nadrágja.

 

Amikor saját nadrágot

húzunk le, előnyünk, hogy egyedül

lehetünk. Ám amennyiben

más nadrágjáról van szó, minimum ketten

kell hogy legyünk. Úgy az ember

a másiknak

is

lehúzhatja esetleg a nadrágját.

(dualizmus).

 

Egy fontos szempont azonban

a résztvevőknek a neme. Ha ők különböző

nemekhez tartoznak, nem nagy baj,

ha egymás nadrágját elcserélnék, mert

minden nem

saját nadrágot hord.

 

Noha általában

a nemek a nadrágról felismerhetők,

az nadrág

nélkül is látható. De nadrággal

vagy nadrág nélkül mindenki

továbbra is megtarthatja saját nemét.

 

Általában két nemet különböztet

meg az ember:

a férfiét és a nőét. S ezek

képviselőit azáltal ismerjük fel,

hogy már nadrág nélkül

a férfi beletűnik a nőbe, mikor

is azt mondjuk: egymásba

olvadtak.

Eme olvadás időleges.

Azután a nadrág újra felhúzatik.

 

Egymásba olvadni,

legyünk bár különféle neműek

nadrágban nem lehetséges.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Related videos


minimap