This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hadewijch: Kilencedik levél (Negende Brief in Hungarian)

Portre of Hadewijch

Negende Brief (Dutch)


God ode v weten, lieue kint, wie hi es Ende
wies hi pleghet met sinen knechten, Ende na-
meleke met sinen meiskenen ; Ende verslende
v in hem : Daer de diepheit siere vroetheit es,
daer sal hi v leren wat hi es, Ende hoe wonder-
leke soeteleke dat een lief in dat ander woent,
Ende soe dore dat ander woent, Dat haerre en
gheen hem seluen en onderkent. Mer si ghebru-
ken onderlinghe ende elc anderen Mont in mont,
ende herte in herte, Ende lichame in lichame,
Ende ziele in ziele, Ende ene soete godlike nature
doer hen beiden vloyende, Ende si beide een dore
hen seluen, Ende al eens beide bliuen, ja ende
bliuende /.


PublisherN.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven
Source of the quotationHadewijch: Brieven. (Uitg. door J. van Mierlo). I. Tekst en Commentaar.

Kilencedik levél (Hungarian)


Istentől magától tudd meg, kedves gyermekem, hogy kicsoda Ő, és hogyan bánik az Ő szolgáival, kiváltképpen pedig az Ő szolgálólányaival. És merítsen el Önmagában téged: ott, bölcsességének mélységében, ott tárja fel előtted, hogy milyen ő, és mily csodálatos édességgel lakozik egyik kedves a másikban, és annyira benne lakozik egyik a másikban, hogy egyik sem ismer már önmagára; de kölcsönösen gyönyörrel töltik el egymást: száj a szájban, szív a szívben, test a testben, lélek a lélekben, és egyetlen édes, isteni lényeg árasztja el mindkettőjüket, és ők is egymásba áradnak, és ketten eggyé válnak, bizony, azzá válnak.


PublisherELTE, Budapest
Source of the quotationHadewijch – Néderlandisztikai füzetek 5., p. 54.

minimap