This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Helder, Herberto: „Szerelme tárgyává lesz a szerelmes"* ("Transforma-se o amador na coisa amada"* in Hungarian)

Portre of Helder, Herberto

"Transforma-se o amador na coisa amada"* (Portuguese)

«Transforma-se o amador na coisa amada», com seu

feroz sorriso, os dentes,

as mãos que relampejam no escuro. Traz ruído

e silêncio. Traz o barulho das ondas frias

e das ardentes pedras que tem dentro de si.

E cobre esse ruído rudimentar com o assombrado

silêncio da sua última vida.

O amador transforma-se de instante para instante,

e sente-se o espírito imortal do amor

criando a carne em extremas atmosferas, acima

de todas as coisas mortas.

 

Transforma-se o amador. Corre pelas formas dentro.

E a coisa amada é uma baía estanque.

É o espaço de um castiçal,

a coluna vertebral e o espírito

das mulheres sentadas.

Transforma-se em noite extintora.

Porque o amador é tudo, e a coisa amada

é uma cortina

onde o vento do amador bate no alto da janela

aberta. O amador entra

por todas as janelas abertas. Ele bate, bate, bate.

O amador é um martelo que esmaga.

Que transforma a coisa amada.

 

Ele entra pelos ouvidos, e depois a mulher

que escuta

fica com aquele grito para sempre na cabeça

a arder como o primeiro dia do verão. Ela ouve

e vai-se transformando, enquanto dorme, naquele grito

do amador.

Depois acorda, e vai, e dá-se ao amador,

dá-lhe o grito dele.

E o amador e a coisa amada são um único grito

anterior de amor.

 

E gritam e batem. Ele bate-lhe com o seu espírito

de amador. E ela é batida, e bate-lhe

com o seu espírito de amada.

Então o mundo transforma-se neste ruído áspero

do amor. Enquanto em cima

o silêncio do amador e da amada alimentam

o imprevisto silêncio do mundo e do amor.

 

 * Luís de Camões - Transforma-se o amador na coisa amadaUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://sulparati.weblog.com.pt/arquivo

„Szerelme tárgyává lesz a szerelmes"* (Hungarian)

„Szerelme tárgyává lesz a szerelmes" szilaj mosolyával,

fogával, kezével együtt,

mely villámlik a sötétben. Lármát

és csendet hoz magával. A hideg habok zaját

hozza magával és a háta mögött levő égő kövekét.

S ezt az elemi zsibongást utolsó életének

árnyékos csendjével takarja be.

A szerelmes pillanatról pillanatra átváltozik,

és magát a szerelem halhatatlan lelkének érzi,

mely a húst hozza létre távoli légkörökben,

az összes halott dolog legtetején.

 

A szerelmes átváltozik. Belefut a formákba.

És a szeretett dolog kiszáradt öböl.

Akkora terület, mint egy gyertyatartó,

a gerincoszlop és az ülő asszonyok lelke.

Kioltott éjszakává változik át.

Mert a szerelmes minden, és a szeretett dolog

függöny,

melyet a szerelmes szele verdes a nyitott ablak

magasában. A szerelmes

minden nyitott ablakon belép. És verdes, verdes, verdes.

A szerelmes kalapács, mely összezúzza,

mely átformálja a szeretett dolgot.

 

A szerelmes a fülön keresztül lép be, s ezután az asszony,

aki hallgatja, örökre e kiáltással a fején,

úgy lángol, mint az első nyári nap. Az asszony hallja,

s mialatt alszik, átváltozik a szerelmes kiáltásává.

Ezután felébred, és megy, és odaadja magát

a szerelmesének, nekiadja a kiáltását.

És a szerelmes és a szeretett dolog egyetlen

szerelem előtti kiáltássá válik.

 

És kiáltanak és verdesnek. A férfi szerelmes lelkével

verdesi a nőt. És a nő meg van verve, és visszaveri

a férfit az ő szeretett lelkével.

Ekkor átváltozik a világ ebben a harsány szerelmi

lármában, miközben odafent a magasban

a szerelmes férfi és a szeretett nő csendje együtt táplálja

a világ váratlanul beállt csendjét, és a szerelmét.

 

* Lásd: Luís de Camőes – Szerelme tárgyává lesz a szerelmesUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap