This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Szergej Jeszenyinnek (Сергею Есенину in Hungarian)

Portre of Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics

Сергею Есенину (Russian)


Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом –
не смешок.
Вижу –
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недуюменье смяло.
Критики бормочут:
– Этому вына
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. –
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс – он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв –
стали б
содержанием
премного одарений.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше увеличить
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затвóрится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы загонять колом –
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит, –
где он,
бронзы звон
или гранита грань? –
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой –
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
– Не позволю
мямлить стих
и мять! –
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнелслась
бездарнейшая пóгань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много –
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала пределать,
переделав –
можно воспевать.
Это время –
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легше?
Слово –
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтобы время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

1926PublisherМолодая гвардия, Москва
Source of the quotationВладимир Маяковский: Громада Любовь

Szergej Jeszenyinnek (Hungarian)


E világról,
mint mondják.
a túlvilágra tőrt.
Hideg űr…
Repül,
a csillagok közt utat vág.
Ott nem kap előleget
se sört.
Józanság.
Nem, Jeszenyin
ez
nem gúny, szavamra.
Bánat
fojtogat –
nem kacagás-vágy.
Látom:
bár felmetszett karja zavarja,
lóbálja
saját
csontjai zsákját.
Hagyja abba!
Hallja!
Ezt a bolondot!
Nem bánja,
hogy arca
halálos
kréta-korong?!
Hisz Ön
sok olyan
cifrát mondott,
amilyet
e földön
senki se mond.
Miért?
Mi végett?
Felmorzsol a kétely.
Kritikushad dünnyög:
A vétkes, tiszta sor,
ez…
meg az…
s hogy meggyűlt
a baja a közösséggel,
s a legfőbb bűnös
a sör meg a bor.
Mondják,
ha nem a bohémek
vonzzák,
de az osztály,
az osztály használ,
s nem jut ide.
Az osztály,
ha szomjas,
kvászt iszik most már?
Az osztály szeszt iszik -
ő se hülye.
Mondják:
bár lett volna
Önön a „Strázsa” szeme –
tartalomtól
duzzadna
eszmék tornyain.
Verssort
naponta
százszám
ihlene,
kimerítően
és hosszan,
mint Doronyin.
Ha megvalósult volna
e képtelen
ötlet,
hamarabb pusztul el,
állithatom.
Mégis jobb annak,
akit a vodka öl meg,
mint kit az unalom!
Nem magyarázza
se kötél,
se bicska,
hogy Önt miért
vesztettük el.
Talán
ha akad
az Angleterre-ben tinta,
ereit akkor
nem vágja fel!
A sok utánzó tombolt!
Hogy volt!
Seregestől fogják
magukra
a kést.
Miért termeljünk
többet
az öngyilkosokból?
Fokozzuk
inkább
a tinta-termelést!
Nyelvét
a foga
örökre
elreteszelte ezennel.
Önt misztériumokba
burkolni
félnék.
A nép,
e nyelvteremtő-mester
gyászolja
zengő szavu,
borissza segédjét.
És hozzák
a gyászversek törmelékeit,
régi temetésekről
mentették át,
s a sírhantra
hülye rímek
fejfáját verik –
így kell-e
tisztelni
a költői vénát?
Önnek
emlékművet sem öntöttek még.
Hol a
zengő bronz,
a gránit-csodák?
De az emlék rácsaihoz
máris odacipelték
az ajánlások
s emlékezések ganaját
Az Ön nevét
szipogják zsebkendőkbe,
az Ön szavát
köpködi Szobinov bőgve,
satnya nyírfa alatt
mereng a halálon –
„Nincs szó, ó jaj
ba-ha-rátom.
se só-ó-óhaj…”
Ejh,
beszélni nem így kell
ezzel a
Leonyid Lohengriniccsel!
Botrányt kell csapni most,
retteneteset:
- A vers-dagasztásból
elég legyen végre! –
Fütyülni kell,
hogy belesüketüljenek,
a nagyanyjuk
s anyjuk
jószagu istenére!
Ettől szétfutna
e tehetségtelen banda,
sötét
vitorlaként
duzzadó kabátban,
ettől
Kogan is
szanaszét szaladna,
s bajsza pikájára
tűzne
mindenkit bátran.
A mocsok
egyelőre
alig kevesebb –
csak győzzük a munkát -
oly iszonyu sok.
Alakítsuk
át
előbb az életet,
azután -
jöhetnek a dicshimnuszok.
Nehéz a tollnak
ez a kor,
de mondjátok,
ó,
nvomoronc nyomorultak:
melyik nagy ember,
hol,
és mikor
vágott a
könnyebb,
és kitaposott útnak?
A szó
az emberi erő
hadvezére.
Rohamra!
Mögöttünk
robbanjon az idő
ágyugolyója!
A mult felé
a szél
vad szenvedélye
csak csapzott hajunkat
sodorja!
Bolygónkon
a jókedvhez
a fölszerelés kevés.
De a jövő
talajából
örömöd
kitépheted.
Ebben az életben
meghalni
nem nehéz.
Élni az életet
sokkal nehezebb.PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationKlasszikus orosz költők II. kötet

Related videos


minimap