This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hviezdoslav, Pavol Országh: Véres szonettek (III.) (Krvavé sonety (III.) in Hungarian)

Portre of Hviezdoslav, Pavol Országh
Portre of Rónay György

Back to the translator

Krvavé sonety (III.) (Slovak)

Čo krvi stečie takto prívalom,
jejž pôsoblivé v žilách, v svaloch prúdy
skvost leta mohli vyviesť z každej hrudy,
pokroku slynúť[4] rušňom-dvíhadlom,

byť odčinom bied, bremien odvalom!
Čo ducha, budúcna v ňomž svit sa budí,
v nič rozplynie sa s bojišťa tam čmudy,
pohasne navždy s božským zápalom!

A nad tým v srdcelomnom bolestení
čo prelejú sĺz biedne matere,
predčasné vdovy, siroty! mrk denný
im oviv novým flórom kadere —
A čože ľudstva rozplakaný génij?
ten do večnej sa tône uberie!

                    *

Hrúz všetkých odstavené príchlopy;
od póla hajno fúrij[5] tiahne k pólu,
studnica žiaľu, jazvy kľovúc bôľu;
tvár zohavená sinie Európy…

A ešte blud ten! krivé pochopy,
čo ako rohy strkajú a kolú: —
Čuls’, Bože? tvoju pokúšali vôľu!
O triumf tlčú nebies na stropy,

ťa vznešeného nad ich zmutky-chúťky,
zvú v spor svoj: — Bojuj, vraj, ich na strane!…
Či si ty Mars,[6] čo krvavé rád skutky?
Baal?[7] Jahve?[8] — Neslýchane trôfané:
tvoj vehlas miešať ľudskej do pohnútky!
Súď: je to vzývanie, či rúhanie?

                    *4slynúť — honosiť sa hrdým názvom

5fúria — Fúria bola v rímskej mytológii bohyňa pomsty

6Mars — v starorímskej mytológii boh vojny

7Baal — najvyšší boh starovekých Feničanov

8Jahve — židovský bohUploaded byRépás Norbert
PublisherEurópa Könyvkiadó-Tatran Kiadó (Budapest-Bratislava)
Source of the quotationPavol Országh Hviezdoslav / Véres szonettek, Krvavé sonety
Bookpage (from–to)14+16
Publication date

Véres szonettek (III.) (Hungarian)

Mennyi vérnek omlik így zápora,
pedig izmot-eret áthatva árja
a nyár kincseit hozhatná világra,
s lehetne a haladás mozdonya,
terhek oldója, ínség orvosa!

Mennyi szellemnek a jövő homályba
serkentve világító égi lángja
vész a harcterek füstjében oda!

S mennyi könnyet ejtenek, fájdalomba
roskadva szegény, nyomorult anyák,
friss özvegyek s árvák! Az est naponta
fejük új gyászfátyollal fonja át.
És mit tesz nemünk nemtője? - zokogva
ő is örök árnyba vonja magát.

                    *

Feltépték a borzalmak szelepét,
a négy égtájon vad fúria-falkák
gyászt ontanak, sebeinket kimarják;
Európa arca elcsúfítva rég...

S most még a tévtan is, e ferdeség,
mely belénk vágja öklelőn a szarvát:
Téged kisértenek, menny Ura, halld hát!
Diadalért dörömbölnek az ég

boltján; Felség, pőréik patvarába
vonnak: Velük harcolj! - hív a fohász...
Mi vagy te? Mars, a vérontás barátja,
Baal? Jehova? - Esztelen tombolás:
Istent kavarni emberi vitákba!
ítélj: ima ez, vagy káromkodás?

                    *Uploaded byRépás Norbert
PublisherEurópa Könyvkiadó-Tatran Kiadó (Budapest-Bratislava)
Source of the quotationPavol Országh Hviezdoslav / Véres szonettek, Krvavé sonety
Bookpage (from–to)15+17
Publication date

minimap