This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pišťanek, Peter: Súdruh Bozonča – Ideálna pracovná sila

Portre of Pišťanek, Peter

Súdruh Bozonča – Ideálna pracovná sila (Slovak)

Pred odchodom do práce, pri rozlúčke so svojimi najbližšími, má súdruh Bozonča najlepšiu príležitosť vždy znova si uvedomiť a predsavziať, že pri robote bude opatrný a obozretný, aby sa mohol zdravý a spokojný vrátiť.
Do zamestnania odchádza oddýchnutý a príjemne naladený. Na široko usmiatych perách mu vždy pohráva rezká pesnička. Jasné oči v prostej, dobráckej tvári mu žiaria. Je teplo oblečený a dosýta najedený. Berie si so sebou len to, čo potrebúje počas výkonu svojho povolania. Súdruh Bozonča je povolaním roztáčač vo veľkom chemickom kombináte.
Do práce prichádza medzi prvými, ak nie vôbec prvý. Preto si vždy stihne v poštovom novinovom stánku pri fabrickej bráne kúpiť noviny. Najradšej číta Prácu a Šport.
Futbal sa súdruhovi Bozončovi páči, zabáva ho, ale nikdy to s ním nepreháňa. Je fanúšikom mužstva Inter Slovnaft ZŤS Bratislava. Občas
v nedeľu si oblečie pulóver a sako, namastí si vlasy a vyberie sa na Pasienky na futbal.
Do práce i z práce súdruh Bozonča vždy využíva najkratšiu, no pritom najbezpečnejšiu cestu. Kým používal verejný dopravný prostriedok (vlak, autobus, električku), prišiel na stanicu včas. Často si privstal i o hodinu-dve a potom odhodlane sedel v studenej čakárni. Nikdy nenaskakoval na idúce vozidlo. Počas prepravy sa správal tak, ako sa na uvedomelého občana patrí. Po pätnástich rokoch trpezlivého čakania súdruh Bozonča konečne dostal podnikový byt v blízkosti chemického kombinátu a začal používať vlastný dopravný prostriedok, bicykel.
Súdruh Bozonča jazdí
na svojom bicykli opatrne, najmä v zákrutách a na križovatkách. Je ohľaduplný k ostatným účastníkom cestnej premávky. Pred každou jazdou si na pravú nohavicu založí štipec, aby sa mu nedostala do naolejovanej reťaze a aby tak nezavinil dopravnú.nehodu.
Svoj bicykel súdruh Bozonča udržiava
v poriadku. Pravidelne ho čistí a olejuje. Pneumatiky dofúkava dennodenne. Pri návrate z popoludňajšej zmeny zapne dynamo a svieti si na cestu. Pochopiteľne, prispôsobí tomu aj rýchlosť jazdy, i keď treba dodať, že nikdy nejazdieva vermi rýchło.
Súdruh Bozonča vie, že osobná čistota je znakom uvedomelého, a teda i kultúrneho človeka. Preto udržiava svoj pracovný odev i obuv stále v poriadku a čistote. Pravidelne ich ošetruje. Čistenie a opravy osobných pracovných ochranných prostriedkov mal zabezpečovať podnik, chemický kombinát, ale zodpovední pracovníci sa na to vysrali. Súdruh Bozonča si napľul do dlaní a pustil sa do toho sám.
Pred
jedlom a po použití záchoda si súdruh Bozonča umyje ruky i tvár. Po práci neraz celé telo. Keďže z práce odchádza bicyklom, nepokladá sprchovanie v robote na rozdiel od svojich spolupracovníkov za zbytočné. V každom prípade sa nezačierni od padajúceho popolčeka toľko ako ostatní, ktorí vzdialenosť medzi dielňou a vrátnicou merajú pešo.
Chrup si súdruh Bozonča udržuje v čistote a poriadku. Zuby si čistí pravidelne, a aj preto ho nikdy neboleli. Zubov má dvadsaťosem; zuby múdrosti mu nikdy nenarástli. Keďže sa mu to zdá nenormálne, zatajuje túto skutočnosť pred všetkými.
Súdruh Bozonča sa nikdy nečistí benzínom či syntetickým rozpúšťadlom. Pokladá
to za veľmi nebezpečné. Vždy sa bál rakoviny. Preto vždy, keď sa v práci nadýchne výparov kyseliny sírovej, neodkladne vypije 1 dcl mlieka. Denne takto skonzumuje aj dva-tri litre chutného a zdravého mlieka priamo z igelitového vrecka. Má dobrý pocit, že na rozdiel od svojich apatických kolegov robí niečo pre utužovanie svojho zdravia.
Z toho istého dôvodu súdruh Bozonča ani nefajčí. Takisto sa vyhýba zafajčenému prostrediu. Často mal možnosť overiť si, že čuchové bunky zničené nikotínom a dechtom z cigariet nie sú schopné včas zareagovať napríklad na únik kysličníka arzenitého, kyanovodíka či ortuťových pár, ku ktorému dochádza niekoľkokrát za deň, a nevarujú teda svojho majiteľa, že si treba nasadiť dýchací prístroj či plynovú masku. Neraz sa stalo, že súdruh Bozonča už dávno pokojne sedel s plynovou maskou na tvári v predpísanej polohe (t.j. chrbtom k predpokladanému epicentru možného výbuchu a s hlavou medzi nohami), kým jeho spolupracovníci sa váľali po dlážke a dokrútení ani hady lapali po dychu.
V
hygienických zariadeniach (umyvárňach, sprchárňach, záchodoch a podobne) udržiava súdruh Bozonča poriadok a čistotu. Nepoškodzuje tieto dôležité zariadenia závodu. Sú predsa určené na ochranu jeho zdravia a zdravia jeho spolupracovníkov. Takisto mu nie je neznáme, že čistota a poriadok na pracovisku sú dôležitým predpokladom bezpečnej, bezrizikovej práce. Dbá o to, aby dielňa, v ktorej pracuje, dokumentovala jeho kultúrnu úroveň. Uvedomelo skrášľuje svoje pracovisko, aby bolo prostredím, v ktorom by sa ešte lepšie, príjemnejšie, ale aj bezpečnejšie pracovalo. Prv než súdruh Bozonča pracovisko opustí, dá ho do dokonalého poriadku. Osobné ochranné pracovné prostriedky súdruh Bozonča používa vždy a všade, kde sú predpísané a kde ho majú chrániť pred úrazom a chorobou z povolania. Starostlivo s nimi zaobchádza. Uvedomuje si, že už mnohým ochránili zdravie, ba dokonca i život. No a ten je, ako sa vraví, tým najcennejším, čo máme.
Pri práci najprv rozmýšľa a potom koná. Celú svoju pozornosť sústreďuje na vykonávanú prácu. Nikdy sa nedá nikým a ničím vyrušiť. Spolupracovníci ho dobrácky prezývajú „robot Emil”.

 PublisherL.C.A.
Source of the quotationSekerou a nožon
Bookpage (from–to)pp. 73-76
Publication date

Request a translation

Here and now you can request a translation of this work to another language. We will store your request and show it to the world to fulfill it. We cannot promise anything ... but maybe someone will do the hard work and translate this title for you. If you provide us you e-mail address, then we will notify you whenever someone uploads her/his translation.

LanguageRequests+1
Hungarian1

Send me an e-mail when the translation is ready:


minimap