Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Rilke, Rainer Maria: Sámuel megjelenik Saul előtt (Samuels Erscheinung vor Saul Magyar nyelven)

Rilke, Rainer Maria portréja

Samuels Erscheinung vor Saul (Német)

Da schrie die Frau zu Endor auf: Ich sehe -
Der König packte sie am Arme: Wen?
Und da die Starrende beschrieb, noch ehe,
da war ihm schon, er hätte selbst gesehn:

Den, dessen Stimme ihn noch einmal traf:
Was störst du mich? Ich habe Schlaf.
Willst du, weil dir die Himmel fluchen
und weil der Herr sich vor dir schloß und schwieg,
in meinem Mund nach einem Siege suchen?
Soll ich dir meine Zähne einzeln sagen?
Ich habe nichts als sie... Es schwand. Da schrie
das Weib, die Hände vors Gesicht geschlagen,
als ob sie's sehen müßte: Unterlieg -

Und er, der in der Zeit, die ihm gelang,
das Volk wie ein Feldzeichen überragte,
fiel hin, bevor er noch zu klagen wagte:
so sicher war sein Untergang.

Die aber, die ihn wider Willen schlug,
hoffte, daß er sich faßte und vergäße;
und als sie hörte, daß er nie mehr äße,
ging sie hinaus und schlachtete und buk

und brachte ihn dazu, daß er sich setzte;
er saß wie einer, der zu viel vergißt:
alles was war, bis auf das Eine, Letzte.
Dann aß er wie ein Knecht zu Abend ißt.

   

Abb. 2 Die Hexe von En-Dor (William Blake, um 1800).

Blake: Az En-Dor-i boszorkány. 1800 körülFeltöltőBenő Eszter
Az idézet forrásahttp://www.rilke.de

Sámuel megjelenik Saul előtt (Magyar)

Látom! mondá az endori boszorkány –
A király megragadta: Kicsodát?
S minthogy leírta, elrémülve szólván,
bár nincs is ott még, Saul látja – lát!

Azt, kinek hangja újra mellbe ver:
Már nyugszom, mit zavarsz te fel?
Istentől, égtől elterelt vagy,
neked nem felel az Úr, eltaszít s
az én számból vársz győzelmet, mi elhagy?
A fogaimat soroljam-e rendre?
Mert más ott nincs... Eltűnt. És felsikít
az asszony, arcát kezébe temetve,
mintha ezt kéne látnia: "Veszíts!" –

És ő, ki hajdan felemeltetett
népe fölé mint dicső hadijelvény,
lerogyott, panaszszavait lenyelvén,
oly biztos volt, hogy elveszett.

S az asszony, aki lesújtotta őt
akaratlan, vélte, feledhet, élhet;
az azt mondta, nem vesz magához étket,
ez kiment, marhát vágott és sütött

s rávette, keljen föl s üljön a székre,
s ő ült, mint ki túl sokat feledett,
mindent, azt az egy Utolsót kivéve.
Aztán evett mint egy szolga, evett.


...............................................
L. Sámuel I. könyve, 28. fejezet. Az egyik legmegdöbbentőbb, leglesújtóbb tragédia, annál is hátborzongatóbb és drámaibb, mert éppen Saul volt az, aki „Kiirtotta az országból a halottidézőket és a jövendőmondókat” Istennek a Bibliába foglalt parancsolatai értelmében. Hibákat is követett el: nem hajtotta végre pontosan az Úr bizonyos, személyesen őhozzá intézett parancsait, ezért ugyanaz az Úr, akiről a két bibliai vallás, a zsidó is meg a kersztény is, nem győzi hangsúlyozni, mennyire hosszantűrő és milyen könnyen megbocsátó, elfordul tőle, és rendíthetetlenül nem és nem válaszol neki, hiába rohan utána kétségbeesetten és hibáit megbánva az Ő általa választott és a még halálában is elutasító és hajthatatlan Sámuel által felkent szerencsétlen király. Ezért fordul az kínjában – boszorkányhoz... Áron főpap még csak dorgálást sem kapott amiatt, hogy ő készítette az aranyborjút; és sem Dávid, sem Salamon nem veszítette el trónját Saulénál nagyobb, a mi emberi gondolkodásunk szerint nagyobb  bűnökért. Számomra ez régóta relytély. Isten útjai gyakran teljesen felfoghatatlanok, csak ezt nem illik észrevennünk...

Furcsa, hogy ezeket a torokszorítóan drámai mozzanatokat nem vette be a versébe Rilke. Sőt, hogy Shakespeare sem dolgozta fel a témát, pedig azt gondolnók, hogy ennél drámaibbat, hatásosabbat kigondolni sem lehetne... Egyáltalán kevés irodalmi feldolgozása van: az ismertebb szerzők közül csak Voltaire, Alfieri és Lamartine egy-egy Saul-darabjáról van tudomásom; nem olvastam őket, nem könnyen hozzáférhetők. Voltaire darabja Goethe felháborodását váltotta ki: szokása szerint nyilván ízetlenül gúnyolódott a Biblián, a tragikumot talán észre sem vette, vagy nem érdekelte; Voltaire gyűlölte a keresztény Egyházat, de a zsidókat még annál is jobban.

A Bibliából nem derül ki egyértelműen, hogy Saul is evett-e: „És vivé [az asszony az étket] Saul elé és az ő szolgái elé, és evének; azután felkeltek és elmenének azon az éjszakán.” De miért ne evett volna? enni nem bűn és nem a nagyság hiányának jele, esznek a hősök sőt a szentek is, olykor még maga Buddha is evett... „Semmi erő nem vala [Saulban], mert egész nap és egész éjjel semmit sem evék”; alighanem vezekelni akart, hogy sorsát elkerülje. Mikor megtudta a halálból felidézett Sámueltől, hogy nincs menekvés, holnap fiaival együtt ő is vele lesz, Sámuellel, a halál birodalmában, nem volt mit elkerülnie többé, és mondjuk, hogy evett. Ebből nem derül ki semmi a jellemére vonatkozólag. Saul tragikus hős, nem azt érdemli, hogy ilyen lekezelően beszéljenek róla. Rilke nagyobb nagyságról tett volna tanúságot Saul helyében? Csuda tudja; lehet. Én biztos, hogy nem. Rilke is rohant Isten után; csodálatos, hogy nem tanúsít semmiféle Saul iránti szimpátiát; lehet, hogy őneki, Rilkének, válaszolt Isten, és ezért ő lenézi azokat, akiknek nem válaszol? Számomra ez rejtély; remélem, hogy csak tévedek, hogy rosszul értelmezem az egész szituációt és nem érem fel ésszel Rilke gondolatát. Miért úgy "evett, mint valami szolga"? Miért nem úgy, "mint Isten eltaszított szolgája, mint egy trónjavesztett király, mint egy élőhalott? aki nem is akar enni, de mert a jóságos boszorkány noszogatja, eszik, mert a gyomra üres, az agya meg azt sem tudja, mit tesz" ??? Saul kiráéy alázatotsabb volt Rilke költőnél...

Shaul Tchernichovsky is írt verset Saulról, héber nyelven, a XIX. század végén (lásd a jiddis nyelvű költőknél), valamint Byron. Byron nem értelmezi át a történetet és nem helyezi máshová a hangsúlyokat; őt csak magának a halottidézésnek és a halott próféta válaszának hogy úgy mondjam technikai, "színháztechnikai", retorikai-költői eszközökkel kiszínezhető, részletezhető és még hatásosabbá tehető aspektusa érdekelte, noha ő maga azt mondta valakinek, hogy "Én mindig amondó voltam, hogy ez a legkiválóbb, legtökéletesebb boszorkányjelenet, amelyet valaha is írtak és kigondoltak; Ön nyilván egyetért velem, ha figyelembe veszi az esemény összes körülményeit, a szereplők kilétét, és mind ezzel együtt a nyelvezet komolyságát, egyszerűségét és méltóságteljes fenségét", vagyis azt gondolta, hogy mind ehhez nincs semmi hozzátennivaló – és ő mégis hozzátett... "Ha én zeneszerző vagyok, akkor zenét kell szereznem", mondta Alban Berg. A költő is attól költő, hogy költ, az író attól író, hogy ír, ha kell, ha nem kell; ez az irodalom és ez a kultúra. Ritka a remekmű mint a fehér holló. A világirodalom legnagyobbjai is összeírtak rengeteg középszerű művet sőt silányságot, és még publikálni sem szégyelték őket...

Byron versét l.: https://en.wikisource.org/wiki/ The_Works_of_Lord_Byron_(ed._Coleridge,_Prothero) /Poetry/Volume_3/Hebrew_Melodies/Saul

Nem rossz vers, de csak amolyan sztereotip módon jó, retorikus; a föld “ásít” azaz nagyra tátja száját, aztán tíz sorban ecsetelve van a benne megjelenő üveges szemű, kiszáradt hulla; nem mozgó szájából jön a hang "mint barlangos szelek" stb. A prófécia tizenhat sor: a hulla saját magához hasonlítja az egyelőre még élő Sault stb. Elég jó. De a történetnek eredeti, bibliabeli matter-of-fact, szűkszavú, személytelen hangú előadása engem még Rilkének sokkal színvonalasabb versénél is sokkal jobban lenyűgöz.

oly biztos volt, hogy elveszett: a versben Saul a próféta szellemének elutasító válaszából kiérti, hogy itt a vég; a Bibliában ezt a halott Sámuel minden teketória nélkül arcába vágja Saulnak.FeltöltőEfraim Israel
Az idézet forrásasaját fordítás

minimap