Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Dickinson, Emily: (A Szent akárhol lakjon is) ((No matter where the Saints abide,) Magyar nyelven)

Dickinson, Emily portréja
Israel Efraim portréja

Vissza a fordító lapjára

(No matter where the Saints abide,) (Angol)

No matter where the Saints abide,
They make their Circuit fair
Behold how great a Firmament
Accompanies a Star.
   
  
   
(1882?)FeltöltőEfraim Israel
Az idézet forrásahttps://en.wikisource.org/wiki/ No_matter_where_the_Saints_abide,

(A Szent akárhol lakjon is) (Magyar)

    
A Szent, akárhol lakjon is,
Betölti az Eget
Nézd mekkora Égbolt kisér
Egy árva Csillagot.
   
   
   
Ennek az ellenkezője is igaz: „Senki sem lehet próféta a maga hazájában”, tehát nem hat nagy körben, nincs nagy udvara. Azon kívül szinte sohasem igaz, hogy a hatalmas égbolt egy csillagot „kísér": megszámlálhatatlan mennyiségű csillagot kísér... dehát csak annál eredetibb a költő „megállapítása”. Ha filozófus mondja azt, hogy ha a valóság nem igazolja az ő teóriáját, akkor az „annál rosszabb a valóságra nézve”, akkor az a filozófus nevetségessé teszi magát. Egyesek szerint Hegel mondta ezt, mások szerint nem mondta; de tény, hogy nem csak Hegel, hanem más filozófusok sem tesznek a valóságról sokkal kevésbé önkényes kijelentéseket, mint a költők... Szabad a vásár, kiki azt szaval a „valóságról", amit akar. De a költő, a filozófussal ellentétben, teljes joggal mondhatná, hogy „Annál rosszabb a valóságra nézve”... Ha jó költő, akkor igaza is volna ezt mondván. (Hogy ki jó költő és ki nem? Hja...)

A magyar versek átlagához képest az angol versek átlaga sokkal absztraktabb, és Emily Dickinson versei még absztraktabbak: ő éppenséggel kedveli, gyakran éppenséggel halmozza az elvont szavakat, fogalmakat. Ez dilemmát okoz, illetve kellene, hogy okozzon E.D. magyarra fordítóinak: „Belevaló”, „földszagú", színes, hatásos magyar vers legyen-e a fordítás, vagy pedig éppen ellenkezőleg az eredetihez hívebben absztrakt, stilisztikailag hidegebb, semlegesebb, színtelenebb vers? Nehéz eldönteni, egyébként a formális kötöttségek (prozódia, rímkényszer stb.) amúgy is korlátozzák a választás lehetőségét. (Lehetne az eredetinél hosszabb sorokban fordítani, hogy stilisztikailag hívebb lehessen a fordítás, de az ilyesmi nem szokás Magyarországon, és megvan annak is a jó oka, hogy miért nem szokás.)

A jelen versben nem az otthonos „ég” (sky vagy heaven) szó szerepel, hanem a latin eredetű „firmament”. Ezt a szót a Bibliában egyes magyar fordítások „kiterjesztett erősség”-nek fordítják magyarra. A „circuit” is absztrakt szó: körlet, körzet, terület stb. Mindazonáltal nem biztos, hogy helyes volna „firmamentum”-ot írni a fordításban is, még ha odaférne is ilyen irdatlanul hosszú szó, bár el tudok képzeli ilyesmit is. De hát a magyar „firmamentum” szó stilisztikailag nem olyan, mint az angol „firmament”, hiába ugyanaz a szó. Egyszóval „Betölti az Eget” és „mekkora Égbolt" az bármi szépen hangzik is, és bármennyire ugyanazt mondja is „lényegében”, egyáltalán nem olyan, mint a „They make their Circuit fair” azaz „Meglehetősen nagyra vonják maguk körül a Kört” meg a how great a Firmament". 

Egy Hűdeokos Úr nemrégiben kioktatott, hogy úgymond nem kell kirukkolni több fordítással, hanem csak eggyel, a legjobbal. Emögött az a naív hit dülleszti a mellét, hogy van „legjobb”, abszolút jó. Hűdeokos úr téved: Nincs „legjobb", nem lehet. Eredeti versben talán lehet; fordításban nem lehet.

Próbáljuk meg mégis absztraktabbul: Nem szükséges amúgy magyarosan azt írni, hogy „egy árva csillagot", egy csak egy csillagot" is pontosan ugyanazt jelentené, és nem is hangzanék kevésbé jól; de az „egy" az eredetiben nem is számnév hanem csak határozatlan névelő:
   
   
A Szent, akárhol lakjon is,
Lakik nagy Körletet
Nézd mily Firmamentum övez
Odafent Csillagot.
   
   
Az eredetiben fair — star nem szabályos rím, hanem ún. slant rhyme, „ferde rím”, és az ilyen rím épp Emily Dickinson egyik „névjegye”, épp az ő verseire jellemző a leginkább. Ennek ellenére nem biztos, hogy helyes dolog ezt is átmenteni a fordításban, pláne „minden áron". Énszerintem helyes, és (sajnos) nem én vagyok az első, aki ezt teszi. Ez az utóbbi fordítás megvalósítja a kancsal rímet, vagyis (pusztán) az utolsó mássalhangzó azonosságát (a sokkal fontosabb magánhangzók azonossága nélkül), de ez a mássalhangzó ugyanaz a rag, márpedig nem nagy művészet odabiggyeszteni ugyanazt a ragot. Nem tilos, nem kihágás, semmi vész, olykor legnagyobb költőink sem riadnak vissza a ragrímtől, de babér nem jár érte. Ezért próbáljuk meg így:
   
   
Mindig nagy Körben állt a Szent
Akárhol is lakott
Nézd mily tágas Égboltozat
Vesz körül Csillagot.
   
   
Lakott — csillagot: rímnek jó, de túl jó: nem kancsal rím.
   
       
A Szent, akárhol lakjon is,
Megmozgat Felleget
Nézd mekkora Ég vesz körül
Egy, csak egy Csillagot.
    
   
Ez kancsal rímnek jó, de más szempontból eltávolodik az eredetitől. „Megmozgat Felleget” az lényegében ugyanazt mondja, mint az eredeti, de másképpen mondja, márpedig a költészetben a „hogyan” fontosabb, mint a „mit”.

További lehetséges megoldások:
     

Kitölt egy egész Láthatárt
Bárhol lakik a Szent
Nézd mily szilárd Égkupola
Tart meg egy Csillagot.

*

Kitágítja Határait
Lakjon bárhol a Szent
Nézd mily Égkupola kísér
Csillagot odafönt.

*

Nagyra vonja Határait
Lakjon bárhol a Szent
Nézd mily nagy Égkupola jár
Csillagnak odafönt.


Ugyanez egy kissé szabadoskodó játékossággal:


Jól megvonja határait
Bárhol fészkel, ki Szent
Nézd mekkora Mennybolt dukál
Csillagnak odafönt.FeltöltőEfraim Israel
Az idézet forrásasaját fordítás

minimap