Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Móricz Zsigmond: Verwandte (Rokonok Német nyelven)

Móricz Zsigmond portréja

Rokonok (Magyar)

– Kérlek alázattal, nem kaphatnám meg a hídpályázati terveket néhány órára? Előzetesen tanulmányoznom kellene a dolgot, hogy ne legyek készületlen.
– Kérlek, ezeket meg fogod kapni, mihelyt le lesz zárva a pályázat. Én természetesen egyáltalán nem tudok beleszólni, csak neked kell ebben szakvéleményt mondani.
– Éppen azért kérlek, éppen azért. Nekem a jövő napokban rendkívül nagy elfoglaltságom lesz, s szeretném előre munkába venni.
– Én azt hiszem, ezt a szabályok tiltják.
– Milyen szabályok? – kiáltott a főmérnök, s azzal kirobbant. – Csak nem képzeled, hogy nekem érdekem fűződik hozzá, hogy a pályázat lezárása előtt betekintsek az ajánlatokba. Nekem mindegy, felőlem csinálhatjátok, amit akartok.
Nagy haraggal vette a kalapját s elment.
Ő ezen a felinduláson ütődött meg. Addig nem is gondolt semmiféle illegitim dologra, de most elkezdett tűnődni, hogy valóban nincs-e valami érdeke a főmérnöknek abban, hogy éppen a pályázati határidő letelte előtt lássa a benyújtott pályaműveket.
A főmérnök már csak tüntetett a dühével, elég nyugodtan ment el, mert a legfontosabb adatokat már kijegyezte, de szerette volna a statikai számításokat is kiíratni, hogy a Holub és Társa céget informálhassa.
A főügyész fogta az egész paksamétát s bezárta az álló nagy iratszekrénybe. Aztán behívatta a titkárt, Péterfi doktort, és a Sertéstenyésztő aktáit kérte.
A Sertéstenyésztő 1925-ben alakult másfélmillió korona alaptőkével. Mikor a pengőszámítás jött, ez százhúszezer pengőnek felelt meg, de akkorra el is tűnt az egész alap. Kaiser növelte meg a koncepciót, s az alaptőkét fölemelték négyszázezer pengőre. Tavaly még egyszer fölvizezték a részvényeket hétszázezer pengőig.
– Mért mondták nekem, hogy másfélmillió befektetett alaptőke?
– Ez az ellenzék szava. Nem mondják ki, hogy korona.
– Úgy.
– És tényleg, csak az első másfélmillió koronát fizették be teljesen. Különben ma már a veszteségmérleg meg is haladja a másfélmillió pengőt.
– Úgy, értem.
– Számlák. Az építésznek még mindig óriási követelése van. Vásárlások. Kukorica- és sertéstartozás. Befektetések. Gőzekék.
– Hogy történik az, hogy még ma sincs átírva a Sertéstenyésztőre a földterület.
– A belügyminiszter még ma se hagyta jóvá a közgyűlési határozatot.
– Úgy.
Ez mind megint új dolog volt neki. Csak most kezdte egy kicsit megérteni a dolgot.
– Hogy gyűltek így fel az adósságok?
– A vezetőség hamar eljutott arra a pontra, hogy a tőkéje kimerült. De a dolog természete szerint kénytelenek voltak egyre tovább terjeszkedni és fejleszteni az üzemet. Közben volt egy-két sertésvész. Az oltások, az egészségügyi berendezkedés roppant összegbe került. S lyukat lyukkal tömtek be. Az öreg Szentkálnay mindenre azt mondta, „itt vagyok én”. Aláírt. Váltókat. Számlákat. Elég könnyelműen csinálta. Arra jött a kukorica áremelkedése. S kész az egész.
Már memorandumszerűen volt összeállítva a Sertéstenyésztő története, könnyű volt átmenni rajta.
Mikor derekán voltak az iratnak, a polgármester titkára jött, hogy a méltóságos úr kéreti a főügyész urat.
– Azonnal ment.
– Á szervusz, szervusz, pajtikám – mondta a polgármester, s felállott és elébe jött.
Leültek a fotelekbe, s az öregúr megveregette a térdeit.
– Hát hallom, hallom, hogy egészen jó úton haladunk, igaz? Hát tetszik a Sertéstenyésztő?
– Kérlek alássan, méltóságos uram – mondta komolyan –, még nem vagyok egészen tisztában a dologgal, de az az érzésem, hogy a város nagyon jó üzletet csinálhat még vele.
– Nahát csak beszélj, kedves, beszélj.
Erre ő azt mondta el, amit tegnap Kardics bácsitól hallott. Óvakodott arról beszélni, amit ma megtudott. A polgármester nagy figyelemmel hallgatta s csak az volt a kényelmetlen, hogy a szeme állandóan bele volt fúródva, annyira, hogy kicsit bele is zavarodott, s mikor azt kellett volna kifejtenie, hogy a régi részvénytulajdonosok az ő véleménye szerint mennyire felelősek, elhallgatott.
– Meg kell csinálni – mondta a polgármester. – Hallom, Martiny doktorral is tárgyaltál, pajtikám.
– Na, neki nem mondtam el a lényeget, illetve csak a lényeget, annyit, amit neki hallania lehet. Nagyon óvatos voltam.
– Igen, igen – mondta a polgármester. – Meg kell az ellenzékkel beszélni.
– S amit neki mondtam, úgy vettem észre, hogy meg is nyerte a tetszését. Voltaképpen ő ugyanazt mondta. Meg kell menteni a város számára az egész üzemet, s városi kezelésben folytatni. Meg vagyok győződve, hogy ez lesz az első ügy, ami ellen semmi ellenzéknek nincs ellenkező véleményre jogosultsága.
– Ó, az ellenzék – legyintett finoman a polgármester. – Az ellenzék az szükséges. Ha nincs ellenzék, senki sem hiszi el, hogy jó az ügy.
És hangosan nevetett.
– Ha már az ellenzéknek is tetszik, megette a macska.
Tétován hallgatott, s szerette volna tudni a polgármester igazi véleményét.
De a polgármester egy adomát mondott el Deák Ferencről. Még az ő fiatalkorában történt, mert ő még ismerte Deák Ferencet, igaz, nem nagyon, mert már öreg volt s beteg, és nem szokott már beleszólni a dolgokba. De akkor történt, hogy egy képviselőválasztás miatt deputációval keresték fel az Angol Királynőben – pajtikám, az a nagy ember úgy lakott, mint egy igazi szobaúr. A folyosón kellett várakoznunk, míg bemehettünk hozzá. Végre elment tőle Lónyay Menyhért, s mi bementünk. Persze abban az időben mi voltunk az ellenzék. Mindenki ellenzék fiatalkorában, aki még negyvenéves korán túl is ellenzék, az nem is lesz ember soha. De aki harmincéves kora előtt nem volt ellenzék, abból sem lesz ember soha. Tisza Kálmán is ellenzék volt harmincnyolc éves koráig… Hát bemegyünk az öregúrhoz. Ott ült a nagy székében, s fel sem állott. Úgy állottunk előtte, mint az iskolásgyerekek. Meghallgatta a szónoklatunkat, s azt mondta: csak röviden, fiam, mert az élet rövid, mint a gatyamadzag. Az is mindig akkor szakad be a korcba, mikor nem kéne…
Nagyon nevetett s olyan furcsa volt, egész elfeledkezett mellette az ember arról, hogy ma is élet folyik, egy régi világ derengett fel.
– Akkor mondta azt is, hogy aki húszéves koráig nem volt szép, harmincig nem volt okos, negyvenig nem lett gazdag, abból már nem lesz soha semmi. Te hány éves vagy, pajtikám?
– Negyvenöt.
– Legszebb idő. Mondd csak, mért nem adod oda ennek a szegény inzsellérnek azokat a dolgokat, amiket kér?
A főügyész megrezzent.
– Méltóságos uram, pályázatot nem szabad kiadni addig az illetékes mérnöknek, míg a pályázat le nincs zárva.
– Persze, persze, hát csak add oda; neki a jövő héten rettenetes sok dolga lesz. Én vállalom a felelősséget és többet meg ne halljam azt a méltóságos urat, már megmondtam neked, hogy kedves öcsém vagy, s bátyád vagyok, vagy megtagadsz, pajtikám?
– De… édes jó bátyám.
– Aztán majd beszélünk erről a Sertéstenyésztőről, nagyon szép, amiket mondtál, s csak az a feleletem, hogy meg kell csinálni. De a Martiny doktor csak legyen ellenzék, nagyon kell nekünk az a kis ellenzéki terror, ők kényszerítenek rá, hogy megcsináljuk a dolgokat. Ha nincs ellenzék, akkor meghal minden. Az ellenzéket meg kell becsülni… Ezt is Deák Ferenc mondta… Hát honnan barátkozol te ezzel a derék Martiny doktorral?
– Rokonom.
– Rokonod? – kiáltott fel a polgármester.
Felkiáltásában olyan őszinte meglepetés volt, mintha azt hallotta volna, hogy dr. Martinyt kinevezték főispánnak.
– Rokonod? – tette hozzá. – Hogy lehet az?
A főügyész elmosolyodott.
– Hát az ő nagyanyja, meg az én nagyanyám két öregasszony volt.
De a polgármester e pillanatban nem volt hajlandó a tréfára.
Mereven és kissé gyanakvóan nézett; úgyhogy kénytelen volt magyarázatba bocsátkozni.
– Nagyapám, Kopjáss István, szintén István, apám is István volt, feleséget Gömör megyéből hozott, Malatinszky Évát, aki a podolini Malatinszkyak közül való volt. S Martiny doktornak a nagyanyja szintén podolini Malatinszky-lány volt. Innen a rokonság. Nagyon távoli, ha akarom igen, ha akarom nem, ahogy parancsolod, bátyám.
– Hm, hm – ühmgetett a polgármester –, fatális, fatális.
– Innen van – mondja Martiny doktor –, hogy eddig még az egész városban semmiféle rokoni kapcsolatot senkivel nem sikerült neki megállapítani, hogy apai-anyai ágon felvidéki – gondolom, azért is volt ilyen kitartóan s annyi időn keresztül az ellenzék vezetőembere. Nem volt semmi kockáztatnivalója.
– Na látod, na látod – mondta a polgármester a szakállát vakargatva. – Gyere csak vissza, s üljünk le egy kicsit ennél a kérdésnél. Nem lényegtelen, nem lényegtelen… És mit akar az az ember… evvel a rokonsággal… Mit akar?… Mit akar elérni? Mit mond?
A főügyész megzavarodott. Mialatt leült, megvillant benne, hogy ezek az urak a rokonság kérdését valósággal úgy fogják fel, mint a bejelentett jogcímet arra, hogy részt vehessenek a panamákban. KiadóRokonok, p. 210-214., Móra Könyvkiadó
Az idézet forrása

Verwandte (Német)

„Sag, bitte“, wandte er sich neuerlich an Pista, „könnte ich nicht die Brückenofferten für einige Stunden bekommen? Ich möchte die Angelegenheit vorher prüfen, um nicht unvorbereitet zu sein.“
„Du wirst alles bekommen, sobald die Frist für die Einreichung der Angebote abgelaufen ist“, antwortete Pista. „Ich kann hier natürlich nicht mitreden, deine Sache ist es, ein Fachgutachten abzugeben.“
„Aber deshalb habe ich dich darum gebeten, gerade deshalb. Ich werde in den nächsten Tagen außerordentlich beschäftigt sein und möchte die Sache vorher in Arbeit nehmen.“
„Ich glaube, das ist gegen die Vorschrift“, warf Pista ein.
„Gegen welche Vorschrift?“ rief der Chefingenieur in höchster Empörung aus. „Du glaubst doch nicht, daß ich irgendein Interesse daran habe, vor Ablauf der Frist einen Einblick in die Offerten zu gewinnen. Mir ist es gleich, meinetwegen könnt ihr tun, was ihr wollt.“
Wütend nahm er seinen Hut und ging.
Die Aufregung des Chefingenieurs gab Pista zu denken. Bisher hatte er nichts Illegales vermutet, doch jetzt begann er zu überlegen, ob der Chefingenieur nicht tatsächlich irgendein Interesse daran hatte, vor Ablauf der Einreichungsfrist die eingegangenen Offerten in die Hand zu bekommen.
Die Wut des Chefingenieurs war nur Mache gewesen. Er war innerlich durchaus ruhig, als er fortging, denn die wichtigsten Daten hatte er sich bereits notiert. Immerhin hätte er auch die statischen Berechnungen gern abgeschrieben, um die Firma Holub & Co. informieren zu können.
Der Obersyndikus nahm das Aktenbündel und schloß es in dem großen Aktenschrank ein.
Dann ließ er Dr. Péterfi kommen und verlangte die Akten der Schweinezuchtanstalt.
Das Unternehmen war im Jahre 1925 mit einem Grundkapital von eineinhalb Millionen Kronen gegründet worden. Als die neue Währung eingeführt wurde, entsprach das hundertzwanzigtausend Pengő, doch bis dahin war bereits das ganze Grundkapital verschwunden. Auf Kaisers Anregung wurde das Grundkapital auf vierhunderttausend Pengő erhöht, und vor einem Jahr verwässerte man es abermals durch die Herausgabe neuer Aktien auf siebenhunderttausend Pengő.
„Warum hat man mir gesagt, daß das eingezahlte Grundkapital eineinhalb Millionen beträgt?" wollte Pista wissen.
„Das sagt die Opposition. Sie verschweigt, daß es sich um Kronen handelte.
„So.“
„Und tatsächlich wurden nur die ersten eineinhalb Millionen Kronen voll eingezahlt. Heute übersteigt übrigens bereits das Verlustkonto die Summe von eineinhalb Millionen Pengő.“
„So. Ich verstehe.“
„Rechnungen ... Die Baufirma hat noch immer riesige Forderungen. Schulden für Einkäufe... Schulden für Mais und Schweine ... Ungedeckte Investitionen. Unbezahlte Dampfpflüge...“
„Wie kommt es, daß der Baugrund bis heute nicht auf die Schweinezuchtanstalt übertragen wurde?“
„Der Innenminister hat bis heute den Beschluß der Stadtverordnetenversammlung noch nicht bestätigt“, lautete die Auskunft.
„So, so.“
Auch das war neu für Pista. Erst jetzt begann er die Sache langsam zu verstehen.
„Wie konnten sich die Schulden derart anhäufen?“ war seine nächste Frage.
„Die Direktion war bald so weit, daß ihr das Kapital ausgegangen war. Und es lag in der Natur der Sache, daß sie gezwungen war, den Betrieb zu vergrößern und weiterzuentwickeln. Inzwischen gab es ein- oder zweimal Schweinepest. Impfungen und sanitäre Einrichtungen kosteten ungeheure Summen. Man stopfte ein Loch, indem man ein anderes aufriß. Der alte Szentkálnay sagte bei alledem nur: ‚Meine Sache’ und unterschrieb. Er unterschrieb Wechsel und Rechnungen. Das tat er recht leichtfertig. Dann kam das Ansteigen der Maispreise. Das war das Ende.“
Péterfi hatte die Geschichte der Schweinezuchtanstalt in einer Art Memorandum zusammengefaßt, und so war es leicht, sie durchzunehmen.
Als sie mitten in der Prüfung der Akten waren, kam der Sekretär des Bürgermeisters und meldete, Seine Hochgeboren wünsche den Obersyndikus zu sprechen.
Pista ging sofort hinüber.
„Servus, servus, Herzbruder“, grüßte ihn der Bürgermeister, indem er sich erhob und ihm entgegenging.
Sie nahmen in den großen Sesseln Platz. Der alte Herr klopfte sich auf die Knie. „Ich höre, wir kommen gut vorwärts, stimmt das? Wie gefällt dir die Schweinezuchtanstalt?“
„Ich bin mir noch nicht ganz klar über die Sache, Euer Hochgeboren“, antwortete Pista ernst, „aber ich habe das Gefühl, daß die Stadt mit ihr noch ein sehr gutes Geschäft machen kann.“
„Laß hören.“
Darauf wiederholte Pista, was er gestern von Kardics gehört hatte. Er hütete sich zu erwähnen, was er heute erfahren hatte. Der Bürgermeister hörte ihn sehr aufmerksam an, doch empfand Pista den bohrenden Blick des alten Herrn recht unbehaglich. Das brachte ihn auch etwas in Verwirrung, und als er soweit war, auseinanderzusetzen, wie groß die Verantwortung der alten Aktienbesitzer seiner Meinung nach sei, brach er ab.
„Die Sache muß gemacht werden“, erklärte der Bürgermeister. „Ich höre“, fügte er hinzu, „du hast auch mit Dr. Martiny verhandelt!“
„Ja, aber ihm habe ich das Wesentliche nicht gesagt, vielmehr nur das Wesentliche, nämlich so viel, wie er wissen darf. Ich war sehr vorsichtig.“
„Ja, ja“, nickte der Bürgermeister. „Man muß die Sache mit der Opposition besprechen.“
„Und ich konnte feststellen“, fuhr Pista fort, „daß ihm auch zusagte, was ich erzählte. Eigentlich hat er dasselbe gesagt. Man muß den Betrieb, wie er ist, für die Stadt retten und in städtischer Verwaltung weiterführen. Ich bin überzeugt, das wird die erste Sache sein, in der die Opposition keine Veranlassung haben wird, gegenteiliger Meinung zu sein.“
„Oh, die Opposition“, winkte der Bürgermeister ab. „Opposition ist notwendig. Wenn es keine Opposition gibt, glaubt niemand, daß diese Sache gut ist.“
Dazu lachte er laut.
„Wenn etwas auch schon der Opposition gefällt, ist die Sache faul.“
Mit einem unsicheren Gefühl saß Pista da. Gern hätte er die wirkliche Meinung des Bürgermeisters erfahren.
Doch dieser erzählte jetzt eine Anekdote über Ferenc Deák*.
Die Sache hatte sich ereignet, als der Bürgermeister ein junger Mann war. Er hatte Deák persönlich gekannt, allerdings nur oberflächlich, denn der Staatsmann war bereits alt und krank und pflegte sich nicht mehr in die öffentlichen Angelegenheiten einzumischen. Damals geschah es, daß eine Abordnung in Angelegenheiten, die mit einer Wahl zusammenhingen, bei Deák im Hotel Zur Königin von England vorsprach.
„Dieser große Herr lebte wie ein einfacher Zimmerherr“, erzählte der Bürgermeister. „Wir mußten auf dem Korridor warten, bevor man uns zu ihm vorließ. Schließlich kam Menyhért Lónyay aus dem Zimmer, und wir gingen hinein. Damals waren natürlich wir die Opposition. Jeder ist in der Opposition, wenn er jung ist. Wer aber nach seinem vierzigsten Lebensjahr noch immer in Opposition ist, aus dem wird nie etwas, aber auch aus dem nicht, der vor seinem dreißigsten Lebensjahr nicht in der Opposition gewesen ist. Auch Kálmán Tisza war bis zu seinem achtunddreißigsten Lebensjahr in der Opposition ... Also, wir gingen zu dem alten, Herrn hinein. Er saß in seinem großen Sessel und stand nicht einmal auf. Wir traten vor ihn wie die Schulkinder. Er hörte sich unsere Reden an und sagte: ‚Nur schnell, Kinder, denn das Leben ist kurz wie eine Hosenschnur. Auch die reißt immer dann, wenn sie nicht sollte...’“
Er lachte herzlich, und es war Pista eigenartig zumute, als ob die Zeit stillgestanden hätte und eine alte Welt wieder aufdämmerte.
„Damals hat Deák auch gesagt, wer bis zu zwanzig Jahren nicht schön, bis zu dreißig nicht klug und bis zu vierzig nicht reich geworden ist, aus dem wird nie etwas werden. Wie alt bist du, Herzbruder?“
„Fünfundvierzig.“
„Das schönste Alter. Sag doch, warum gibst du dem armen Ingenieur nicht die Sachen, um die er dich gebeten hat?“
Der Obersyndikus fuhr zusammen.
„Euer Hochgeboren, Offerten darf man dem zuständigen Ingenieur nicht herausgeben, solange die Frist für die Einreichung nicht abgelaufen ist.“
„Natürlich, natürlich, also gib sie ihm nur; er wird nächste Woche furchtbar viel zu tun haben. Ich übernehme die Verantwortung, und ich will nicht wieder dein Hochgeboren hören. Ich habe dir doch schon gesagt, wie du mich nennen sollst ... Oder willst du mich verleugnen?“
„Aber ... Mein lieber guter Onkel Bela ...“
„Auch über die Schweinezuchtanstalt wollen wir sprechen. Sehr schön, was du gesagt hast, und ich kann nur erklären, es muß gemacht werden. Aber Dr. Martiny soll nur in der Opposition bleiben. Wir benötigen unbedingt diesen kleinen oppositionellen Terror. Sie sollen uns zwingen, die Sache zu machen. Wenn es keine Opposition gibt, ist alles aus. Man muß die Opposition zu schätzen wissen ... Auch das hat Ferenc Deák gesagt ... Seit wann bist du gut Freund mit diesem braven Dr. Martiny?“
„Er ist mein Verwandter.“
„Dein Verwandter?“ fragte der Bürgermeister schreiend.
In seinem Ausruf lag so ehrliche Überraschung, als ob er eben gehört hätte, Dr. Martiny sei zum Obergespan ernannt worden.
„Dein Verwandter?“ wiederholte er. „Wie ist das möglich?“
Lächelnd antwortete der Obersyndikus: „Nun, seine Großmutter und meine Großmutter waren zwei alte Frauen.“
Doch der Bürgermeister war augenblicklich nicht zum Scherzen aufgelegt.
Starr und ein wenig mißtrauisch blickte er auf Pista, so daß dieser sich gezwungen sah, die Angelegenheit zu erklären.
„Mein Großvater war István Kopjáss, und mein Vater, der gleichfalls István hieß, holte sich eine Frau aus dem Komitat Gömör, Eva Malatinszky, die aus der Familie der Podoliner Malatinszkys stammte. Und die Großmutter Dr. Martinys war gleichfalls eine Tochter der Podoliner Malatinszky-Familie. Daher die Verwandtschaft. Eine sehr entfernte Verwandtschaft, und ich kann sie zur Kenntnis nehmen oder nicht, wie du befiehlst, Onkel Béla.“
„Hm, hm“, machte der Bürgermeister. „Fatal, fatal.“
„Dr. Martiny sagt, er habe darum in der ganzen Stadt keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen feststellen können, weil er väterlicher- und mütterlicherseits aus der Slowakei stammt. Darum war er, glaube ich, auch so ausdauernd und so lange Zeit der führende Politiker der Opposition. Er hatte nichts zu riskieren.“
„Na siehst du, siehst du“, sagte der Bürgermeister und kratzte sich den Bart. „Bleiben wir noch ein bißchen bei dieser Frage. Sie ist nicht unwesentlich, durchaus nicht ... Und was will dieser Mensch ... mit dieser Verwandtschaft ... Was will er? Was will er damit erreichen, was sagt er?“
Der Obersyndikus war verwirrt. Plötzlich war ihm klargeworden, daß diese Herren die Frage der Verwandtschaft tatsächlich so auffaßten, daß sie einen Rechtstitel zur Beteiligung an Schiebungen darstellte.

*Ungarischer Staatsmann, der sich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Erfolg um einen Vergleich zwischen Österreich und Ungarn bemühte.Az idézet forrásaVerwandte, p. 285-292., Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1969

minimap