This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

^
' ^
" ^
( ^
("Heavenly Father" — take to thee) ((„Égi Atyánk” — vedd vissza, vedd)) – Dickinson, Emily
("Morning" — means "Milking" — to the Farmer —) ((„Reggel” — „Fejést” jelent — Parasztnak —)) – Dickinson, Emily
("Remember me" implored the Thief!) ((„Emlékezz rám” — kérte a Gaz!), "Emlékezz rám" -- szólt a Tolvaj! 1180) – Dickinson, Emily
("Secrets" is a daily word) ((„Titkok” — mindennapi szó)) – Dickinson, Emily
(A Coffin—is a small Domain) ((A Koporsó — kicsike Ház)) – Dickinson, Emily
(A darting fear — a pomp — a tear —) ((Egy riadás — egy fény — egy könny —)) – Dickinson, Emily
(A Deed knocks first at Thought) ((A „Tégy!” be az Agyhoz kopog)) – Dickinson, Emily
(A faded Boy — in sallow Clothes) ((Egy elnyűtt — lerongyolt Fiú)) – Dickinson, Emily
(A Field of Stubble, lying sere) ((Torzs-Mező, Tarló, kiaszott)) – Dickinson, Emily
(A Field of Stubble, lying sere) ((Tarló és aszottan hever)) – Dickinson, Emily
(A first Mute Coming —) ((Egy első Néma Eljövés —)) – Dickinson, Emily
(A fuzzy fellow, without feet,) ((De borzas lény! És lába sincs,)) – Dickinson, Emily
(A little bread — a crust — a crumb —) ((Egy kis — kenyérhéj hogyha van —)) – Dickinson, Emily
(A long — long Sleep — A famous — Sleep —) ((Egy hosszú Alvás — Nem szűnő —)) – Dickinson, Emily
(A Murmur in the Trees — to note —) ((Egy Szó — Fák közt — nem hallja Szél —)) – Dickinson, Emily
(A Prison gets to be a friend —) ((Egy Börtön végül jóbarát —)) – Dickinson, Emily
(A prompt — executive Bird is the Jay —) ((A Szajkó gyors — végrehajtós Madár —)) – Dickinson, Emily
(A Rat surrendered here) ((Egy Patkány elvetett)) – Dickinson, Emily
(A soft Sea washed around the House) ((Széles Tenger Házunk körül)) – Dickinson, Emily
(A Spider sewed at Night) ((Egy Pók varrt Éjjelen)) – Dickinson, Emily
(A stagnant pleasure like a Pool) ((A tunya öröm mint a Tó)) – Dickinson, Emily
(A still — Volcano — Life —) ((Egy csöndes — Láva-Lét —)) – Dickinson, Emily
(A Thought went up my mind today —) ((Egy Gondolat jött rám minap —)) – Dickinson, Emily
(A Visitor in Marl —) ((Egy Vendég Márgában —)) – Dickinson, Emily
(A word is dead) ((Mondják, a szó)) – Dickinson, Emily
(A Wounded Deer — leaps highest) ((Szarvasugrás — Vadász mond —)) – Dickinson, Emily
(Above Oblivion's Tide there is a Pier) ((A Felejtés-Ár felett kő a Gát), A feledés árja felett van egy pillér --) – Dickinson, Emily
(Abraham to kill him —) ((Mondták Ábrahámnak)) – Dickinson, Emily
(After all Birds have been investigated and laid aside —) ((Ha már minden Madár megvizsgáltatott és eltávolíttatott —)) – Dickinson, Emily
(Air has no Residence, no Neighbor,) ((A Lég nem ég és nem szepeg,)) – Dickinson, Emily
(Alone and in a Circumstance) ((Magány s egy Körülmény miatt —)) – Dickinson, Emily
(Ample make this Bed —) ((Ágy ez — nagyra vesd —)) – Dickinson, Emily
(An altered look about the hills —) ((Máshogy látni milyen a domb —)) – Dickinson, Emily
(An ignorance a Sunset) ((A Napnyugta Szemünkre)) – Dickinson, Emily
(Angels in the early morning) ((Kora reggel Angyalokat)) – Dickinson, Emily
(Are Friends Delight or Pain?) ((Barátság — Jó mit ad?)) – Dickinson, Emily
(As if I asked a common alms —) ((Mintha kéregetnék garast —)) – Dickinson, Emily
(At Half past Three, a single Bird) ((Fél Négykor Magányos Madár)) – Dickinson, Emily
(Beauty — be not caused — It Is —) ((Ne legyen — csak Van — a Szép —)) – Dickinson, Emily
(Because 'twas Riches I could own,) ((Ez volt nekem való Vagyon,)) – Dickinson, Emily
(Because my Brook is fluent) ((Ha Patakom kiöntött)) – Dickinson, Emily
(Bee! I'm expecting you!) (A funny poem) ((Méh! Várlak, gyere el!) (Fura vers)) – Dickinson, Emily
(Bees are Black, with Gilt Surcingles —) ((Méh: Fekete, Öv: Színarany —)) – Dickinson, Emily
(Before I got my eye put out) ((Mikor még voltak szemeim)) – Dickinson, Emily
(Between My Country — and the Others —) ((Országom és a Többiek közt)) – Dickinson, Emily
(Bloom — is Result — to meet a Flower) ((A Virágzás — Virág-Lelés)) – Dickinson, Emily
(Bring me the sunset in a cup,) ((A napnyugtát pohárban add,)) – Dickinson, Emily
(By my Window have I for Scenery) ((Egész Színdarab Ablakom előtt —)) – Dickinson, Emily
(Cocoon above! Cocoon below!) ((Egy Báb ki fél, egy Báb ki kel!), Báb odafenn! Báb idelenn! 129) – Dickinson, Emily
(Death is a Dialogue between) ((A Halál Harsány Párbeszéd)) – Dickinson, Emily
(Death is the supple Suitor) ((A Halál nyalka Kérő)) – Dickinson, Emily
(Dew — is the Freshet in the Grass —) ((A Harmat — Fűjáró Patak —)) – Dickinson, Emily
(Did the Harebell loose her girdle) ((Liliom ha övlevéve), Old-e övet Harangvirág 213) – Dickinson, Emily
(Doom is the House without the Door —) ((A Végzet Ház — nincs Ajtaja —)) – Dickinson, Emily
(Dreams — are well — but Waking's better,) ((Jók — az Álmok — járni, az jobb,)) – Dickinson, Emily
(Elijah's Wagon knew no thill) ((Illés Szekere rúdtalan)) – Dickinson, Emily
(Elysium is as far as to) ((Nem messzebb az Elysium)) – Dickinson, Emily
(Ended, ere it begun —) ((Kezdet előtt a Vég —)) – Dickinson, Emily
(Endow the Living — with the Tears —) ((Élőkért hullasd — Könnyedet —)) – Dickinson, Emily
(Exhilaration is the Breeze) ((A Derű az az enyhe Szél)) – Dickinson, Emily
(Experiment escorts us last —) ((Végig a Kísérlet kisér —)) – Dickinson, Emily
(Exultation is the going) ((Szárazföldi lélek elmegy,)) – Dickinson, Emily
(Faith — is the Pierless Bridge) ((A Hit — a Híd, a Lebegő)) – Dickinson, Emily
(Father, I bring thee not myself,—) ((Atyám, nem magamat adom, —)) – Dickinson, Emily
(Floss won't save you from an Abyss) ((Selyemszál nem ment Szakadéktól)) – Dickinson, Emily
(For every Bird a Nest —) ((Mind Fészket rak Madár —)) – Dickinson, Emily
(For this — accepted Breath —) ((Ezért — Lélegzetet —)) – Dickinson, Emily
(Further in Summer than the Birds —) — Version 1 ((Nyáron a Madarakon túl) — 1. változat) – Dickinson, Emily
(Further in Summer than the Birds) — Version 2 ((Nyáron a Madarakon túl) — 2. változat) – Dickinson, Emily
(God made no act without a cause,) ((Ok nélkül nincs tett isteni,)) – Dickinson, Emily
(Going to Him! Happy letter!) ((Boldog levél! Te Vele léssz!)) – Dickinson, Emily
(Good to hide, and hear 'em hunt!) ((Hajtók elől bújva — jó!)) – Dickinson, Emily
(Great Streets of silence led away) ((Nagy Csendutcák vezettek el)) – Dickinson, Emily
(Grief is a Mouse —) ((Egér a Bú —)) – Dickinson, Emily
(Have you got a brook in your little heart,) ((Folyik-é szívedben olyan patak,)) – Dickinson, Emily
(He fumbles at your Soul) ((Lelkedben szaladoz)) – Dickinson, Emily
(Her sovereign People) ((Kik Jobbjai)) – Dickinson, Emily
(His oriental heresies) ((Eretneksége — keleti —)) – Dickinson, Emily
(Hope is a strange invention —) ((Remény — furcsa találmány —)) – Dickinson, Emily
(How firm Eternity must look) ((Mily szilárdnak látszhat ami Örök)) – Dickinson, Emily
(How fits his Umber Coat) ((Diókabát de jó)) – Dickinson, Emily
(How soft this Prison is) ((Ez a Börtön mi lágy)) – Dickinson, Emily
(How the old Mountains drip with Sunset) ((Hogy csorog ó Hegyen az Alkony)) – Dickinson, Emily
(I am afraid to own a Body —) ((Félek — Testet kell birtokolnom —)) – Dickinson, Emily
(I can wade Grief —) ((Bajpocsolyán — Gázolok át —)) – Dickinson, Emily
(I cannot buy it — 'tis not sold —) ((Nem vehetem meg — ára nincs —)) – Dickinson, Emily
(I cannot dance upon my Toes —) ((Nem táncolok lábujjhegyen —)) – Dickinson, Emily
(I could not prove the Years had feet —) ((Van „lába” Évnek? Nem biztos —)) – Dickinson, Emily
(I cross till I am weary) ((Hegyet mászok lihegve)) – Dickinson, Emily
(I fear a Man of frugal Speech —) ((A Szűkszavútól félek én —)) – Dickinson, Emily
(I groped for him before I knew) ((Vakon tapogatva kerestem őt)) – Dickinson, Emily
(I had no Cause to be awake —) ((Felébredni nem volt Okom —)) – Dickinson, Emily
(I have a King, who does not speak –) ((Van Királyom, de hallgatag —)) – Dickinson, Emily
(I knew that I had gained) ((Mitől lett jobb nekem)) – Dickinson, Emily
(I know some lonely Houses off the Road) ((Sok Út(nem)menti Házat ismerek)) – Dickinson, Emily
(I know that He exists.) ((Hát vanni van Ő, tudom.)) – Dickinson, Emily
(I met a King this afternoon!) ((Királyt láttam ma délután!)) – Dickinson, Emily
(I never felt at Home — Below —) ((Nem voltam itthon — Idelent —)) – Dickinson, Emily
(I often passed the village) ((E falut sűrűn jártam)) – Dickinson, Emily
(I saw no Way — The Heavens were stitched —) ((Nem volt Kiút — Befűzve állt a Menny —)) – Dickinson, Emily
(I send Two Sunsets —) ((Küldök Két Naplementét —)) – Dickinson, Emily
(I think I was enchanted) ((Azt hittem megigéztek)) – Dickinson, Emily
(I thought that nature was enough) ((Véltem a természet elég)) – Dickinson, Emily
(I was the slightest in the House —) ((Legvégére hagyott a Ház —)) – Dickinson, Emily
(I'd rather recollect a setting) ((Legyen emlékem nap ha nyugszik)) – Dickinson, Emily
(I'm the little "Heart's Ease"!) ((A kis „Árvácska” vagyok!)) – Dickinson, Emily
(I've known a Heaven, like a Tent —) ((Néztem Sátorszerű Eget —)) – Dickinson, Emily
(Ideals are the Fairly Oil) ((Csak az Ideál Jó Olaj)) – Dickinson, Emily
(If anybody's friend be dead) ((Ha meghalt némely jóbarát)) – Dickinson, Emily
(If recollecting were forgetting,) ((Az emlékezés ha felejtés,)) – Dickinson, Emily
(If the foolish, call them "flowers" —) ((A „virág” szó parasztnak jó —)) – Dickinson, Emily
(If those I loved were lost) ((Ha elvesztek szeretteim)) – Dickinson, Emily
(In rags mysterious as these) ((Ilyen rejtélyes rongyot ölt)) – Dickinson, Emily
(In Winter in my Room) ((Honn — Télvíz idején)) – Dickinson, Emily
(Is Heaven a Physician?) ((Az Ég valami Doktor?)) – Dickinson, Emily
(It always felt to me — a wrong) ((Szerintem — rossz és nemtelen)) – Dickinson, Emily
(It came at last but prompter Death) ((Jött végre de gyorsabb Halál)) – Dickinson, Emily
(It sifts from Leaden Sieves —) in two versions ((Szitál száz Ón-Szita —) két változatban) – Dickinson, Emily
(It sounded as if the Streets were running) ((Zaj volt minthogyha rohanna sok Utca), Úgy hangzott, mintha rohanna minden Út, 1397) – Dickinson, Emily
(It was given to me by the Gods —) ((Az Istenek adták nekem —)) – Dickinson, Emily
(It was not Saint — it was too large —) ((Nem Szent volt az — ahhoz túl nagy —)) – Dickinson, Emily
(It would have starved a Gnat —) ((Éhen hal Szúnyog is —)) – Dickinson, Emily
(It's like the Light —) ((Ez — mint a Fény —)) – Dickinson, Emily
(Joy to have merited the Pain —) ((Öröm kiérdemelni Bajt —)) – Dickinson, Emily
(Let Us play Yesterday —) ((Jer, játsszunk Tegnaposdit —), Játszódjunk Tegnapot -- 728) – Dickinson, Emily
(Lift it — with the Feathers) ((Fel vele — mi nem csak)) – Dickinson, Emily
(Like Brooms of Steel) ((Vasseprűként)) – Dickinson, Emily
(Like her the Saints retire,) ((Akárcsak ő, lemennek)) – Dickinson, Emily
(Like Men and Women Shadows walk) ((Árnyak mint Nők mint Férfiak)) – Dickinson, Emily
(Like Mighty Foot Lights — burned the Red) ((Mint Rivaldán — a Fák alá)) – Dickinson, Emily
(Like Rain it sounded till it curved) ((Esőzaj volt de elfarolt)) – Dickinson, Emily
(Look back on time with kindly eyes) ((Az időkre nézz vissza nyájasan)) – Dickinson, Emily
(Love—is anterior to Life) ((Létet előz a Szeretet), A szerelem) – Dickinson, Emily
(Make me a picture of the sun —) ((Rajzold le nekem a napot —)) – Dickinson, Emily
(March is the Month of Expectation.) ((A Március Elvárások jegyében.), A Március, az Várakozás. 1404) – Dickinson, Emily
(Meeting by Accident,) ((Össze Véletlenül futunk,)) – Dickinson, Emily
(Midsummer, was it, when They died —) ((Nyár derekán haltak meg Ők —)) – Dickinson, Emily
(Morning that comes but once,) ((Egyszeri Hajnal hezitál,)) – Dickinson, Emily
(My Heart upon a little Plate) ((Kistányér felett a Szivem), Egy kistányér, rajta szivem 1027) – Dickinson, Emily
(My period had come for Prayer —) ((Újra itt volt Imaidőm —)) – Dickinson, Emily
(My Wars are laid away in Books —) ((Könyvekbe dugva Harcaim —)) – Dickinson, Emily
(Nature — the Gentlest Mother is,) (A poem for kids) ((A Természet — Jó Anyuka,) (Gyerekvers)) – Dickinson, Emily
(Nature affects to be sedate) ((A Természet jó Nagyanyó)) – Dickinson, Emily
(Nature and God — I neither knew) ((Természet, Isten — két titok)) – Dickinson, Emily
(No matter where the Saints abide,) ((A Szent akárhol lakjon is)) – Dickinson, Emily
(No Other can reduce) ((Semmi sem vehet el)) – Dickinson, Emily
(No Passenger was known to flee —) ((Még egy Vendég sem állt odább —)) – Dickinson, Emily
(Not with a Club, the Heart is broken) ((Szívet össze nem a Husáng tör)) – Dickinson, Emily
(Of all the Sounds despatched abroad,) ((Van számos külvilági Hang,)) – Dickinson, Emily
(Of Being is a Bird) ((A Madár lénye Toll), Madár a Létezés 653) – Dickinson, Emily
(Of Paradise' existence) ((Hogy van-e Paradicsom)) – Dickinson, Emily
(Of Paul and Silas it is said) ((Fogoly volt, mint megírva áll,)) – Dickinson, Emily
(Of so divine a Loss) ((Isteni Veszteség:)) – Dickinson, Emily
(On that specific Pillow) ((E speciális Párnán)) – Dickinson, Emily
(On this long storm the Rainbow rose —) ((Szivárvány jött — vihar után —)) – Dickinson, Emily
(One Blessing had I than the rest) ((Új Áldás ért mit annyival)) – Dickinson, Emily
(Our lives are Swiss —) ((Svájc életünk —), Mi Svájc-lakók -- 80) – Dickinson, Emily
(Perception of an object costs) ((Hallani-Látni annyit ad)) – Dickinson, Emily
(Power is a familiar growth —) ((A Hatalom otthonos —)) – Dickinson, Emily
(Publication — is the Auction) ((Publikálás — Kiárulja)) – Dickinson, Emily
(Purple — is fashionable twice —) ((A Bíbor — duplán divatos —)) – Dickinson, Emily
(Rearrange a "Wife's" affection!) ((Gyúrd át mássá „Nőd” szerelmét!)) – Dickinson, Emily
(Remembrance has a Rear and Front —) ((Az Emlékezet mint a Ház —)) – Dickinson, Emily
(Rest at Night) ((Éj — ledől)) – Dickinson, Emily
(Risk is the Hair that holds the Tun) ((Veszélyhajszálon Hordó lóg)) – Dickinson, Emily
(She dealt her pretty words like Blades —) ((Penge volt minden szép szava)) – Dickinson, Emily
(She laid her docile Crescent down) ((Hű Hold-Sarlóját letevé)) – Dickinson, Emily
(So give me back to Death —) ((Halálnak visszaadj)) – Dickinson, Emily
(Split the Lark — and you'll find the Music —) ((Zene kell? — boncold a Pacsirtát —)) – Dickinson, Emily
(Spring is the Period) ((A Tavasz keresetlen), Isten küldi az Express 844) – Dickinson, Emily
(Take your Heaven further on —) ((Vidd máshova Egedet —)) – Dickinson, Emily
(Taken from men — this morning —) ((Elvették emberektől —)) – Dickinson, Emily
(The Battle fought between the Soul) ((Harc dúl a Nem-Valakivel —)) – Dickinson, Emily
(The Beggar at the Door for Fame) ((A Hírkoldust a Küszöbön)) – Dickinson, Emily
(The Birds begun at Four o'clock —) ((Négykor kezdtek a Madarak —)) – Dickinson, Emily
(The Brain — is wider than the Sky —) ((Tágasabb mint az Ég — az Agy —)) – Dickinson, Emily
(The Butterfly upon the Sky,) ((A Pillangó, az Ég-lakó,)) – Dickinson, Emily
(The Clouds their Backs together laid) ((Felhők dugták össze Fejük)) – Dickinson, Emily
(The Crickets sang) ((Tücsökkolomp)) – Dickinson, Emily
(The Definition of Beauty is) ((A „Szép" Definíciója emez:)) – Dickinson, Emily
(The Ditch is dear to the Drunken man) ((Ápolja Árok az ázott Részeget)) – Dickinson, Emily
(The Drop, that wrestles in the Sea —) ((Tengerben küszködik a Csepp —)) – Dickinson, Emily
(The duties of the Wind are few,) ((A Szél feladata csekély,)) – Dickinson, Emily
(The Fact that Earth is Heaven —) ((Hogyha egy Ég a Földünk —)) – Dickinson, Emily
(The first Day's Night had come —) ((Az Éj az első Napra — jött)) – Dickinson, Emily
(The Flower must not blame the Bee —) ((Méhet ne vádoljon Virág —)) – Dickinson, Emily
(The Frost of Death was on the Pane —) ((Haláldér ült az Üvegen —)) – Dickinson, Emily
(The Grass so little has to do —) ((A Fűnek semmi dolga sincs —)) – Dickinson, Emily
(The harm of Years is on him —) ((Az Évek áldozata ő —)) – Dickinson, Emily
(The Heart is the Capital of the Mind —) ((Az Észnek a Szív Fővárosa —)) – Dickinson, Emily
(The largest Fire ever known) ((A világ Nagy-Tűzvésze tán), A valaha volt legnagyobb tűz) – Dickinson, Emily
(The last night that she lived,) ((Utolsó éjjele)) – Dickinson, Emily
(The Life that tied too tight escapes) ((Élet ha gúzsból szabadul)) – Dickinson, Emily
(The Life that tied too tight escapes) ((Élet ha gúzsból szabadul)) – Dickinson, Emily
(The Life we have is very great.) ((Nagyon nagy jelen Életünk.)) – Dickinson, Emily
(The Lightning is a yellow Fork) ((A Villám — sárga Villa az)) – Dickinson, Emily
(The Martyr Poets — did not tell —) ((Egy Mártír Költő sem — szavalt —)) – Dickinson, Emily
(The Mind lives on the Heart) ((Eszik az Ész — Szivet)) – Dickinson, Emily
(The Missing All — prevented Me) ((Eltűnteti a Nagy Hiány)) – Dickinson, Emily
(The Mountain sat upon the Plain) ((A Síkságot megülte Hegy)) – Dickinson, Emily
(The Murmur of a Bee) ((Méhecskezümmögés)) – Dickinson, Emily
(The murmuring of Bees, has ceased) ((Méhek zöngése elcsitult)) – Dickinson, Emily
(The name — of it — is "Autumn" —) ((„Ősz” — ez a neve — annak —)) – Dickinson, Emily
(The One who could repeat the Summer day —) ((Ki újraalkotná a Nyárelőt —)) – Dickinson, Emily
(The ones that disappeared are back) ((Eltűntek jönnek vissza most)) – Dickinson, Emily
(The Only News I know) ((Hírt mást nem ismerek)) – Dickinson, Emily
(The overtakelessness of those...) ((Nagy, utolérhetetlen az...)) – Dickinson, Emily
(The parasol is the umbrella's daughter,) ((A napernyő, ő az esernyő lánya), A napernyő az esernyő lánya 1747) – Dickinson, Emily
(The Poets light but Lamps —) ((Csak Lámpást gyújt ki költ —)) – Dickinson, Emily
(The Province of the Saved) ((A Megváltott Hivatása)) – Dickinson, Emily
(The rainbow never tells me) ((Nem mondja a szivárvány)) – Dickinson, Emily
(The Rat is the concisest Tenant.) ((A Patkány de szűkszavu Bérlő!)) – Dickinson, Emily
(The Red — Blaze — is the Morning —) ((A Bíbor — Láng — a Reggel —)) – Dickinson, Emily
(The reticent volcano keeps) ((A szűkszavú vulkán amit)) – Dickinson, Emily
(The right to perish might be thought) ((Vélnéd, az elmúlás jogát)) – Dickinson, Emily
(The Road to Paradise is plain,) ((A Mennyek Útja lapos Út,), A Paradicsomhoz sima az Út, 1491) – Dickinson, Emily
(The Robin is the One) ((A Vörösbegy az az)) – Dickinson, Emily
(The saddest noise, the sweetest noise,) ((Nincs zaj búsabb, nincs édesebb —)) – Dickinson, Emily
(The Sea said "Come" to the Brook —) ((Tenger hívott Patakot —)) – Dickinson, Emily
(The Skies can't keep their secret!) ((Egek! Nem tartják titkuk!)) – Dickinson, Emily
(The Soul selects her own Society —) ((Lélek — a Hasonszőrűt várja)) – Dickinson, Emily
(The Soul should always stand ajar) ((A Lélek mindig nyílva jó)) – Dickinson, Emily
(The Spider as an Artist) ((A Pók Művész bizonnyal)) – Dickinson, Emily
(The Spider holds a Silver Ball) ((A Pók Ezüst Gombolyagot)) – Dickinson, Emily
(The Spirit is the Conscious Ear.) ((A Szellem — oly Tudat mi Fül.)) – Dickinson, Emily
(The Suburbs of a Secret) ((Titok Határvidékét)) – Dickinson, Emily
(The Summer that we did not prize,) ((Mit nem becsültünk meg, a Nyár,)) – Dickinson, Emily
(The Sun and Fog contested) ((Bajt vív a Köd a Nappal)) – Dickinson, Emily
(The Sun went down — no Man looked on —) ((Lement a Nap — nem látta csak)) – Dickinson, Emily
(The sweetest Heresy received) ((A legédesb Hitehagyás)) – Dickinson, Emily
(The vastest earthly Day) ((A nagy-nagy földi Nap)) – Dickinson, Emily
(The waters chased him as he fled,) ((Vizektől űzve menekült,)) – Dickinson, Emily
(The Well upon the Brook) ((Pataktól függeni)) – Dickinson, Emily
(The Whole of it came not at once —) ((Nem egycsapásra jött Csapás —)) – Dickinson, Emily
(The Wind begun to knead the Grass —) ((Fűdagasztani jött a Szél —)) – Dickinson, Emily
(The wind drew off) ((Elállt a szél)) – Dickinson, Emily
(The Zeroes — taught us — Phosphorous — (variant)) ((Tanították – a Foszforos – Nullák – (szövegváltozat)), A nullák* -- tanultuk -- foszfor -- 689) – Dickinson, Emily
(The Zeroes taught us – Phosphorous –) ((Tanítottak – a Foszforos – Nullák –)) – Dickinson, Emily
(There comes a warning like a spy) ((Egy intés jön mint jönne kém)) – Dickinson, Emily
(There comes an hour when begging stops) ((A kérés egyszer csak kihagy)) – Dickinson, Emily
(There is a pain — so utter —) ((Van kín olyan — végletes —)) – Dickinson, Emily
(There is a Shame of Nobleness —) ((Van egy nemes Pironkodás —)) – Dickinson, Emily
(There is a solitude of space) ((Van magány tér- és űrbeli)) – Dickinson, Emily
(There is a Zone whose even Years) ((Van egy Zóna hol Évekig)) – Dickinson, Emily
(There's something quieter than sleep) ((Álomnál halkabb az amit)) – Dickinson, Emily
(These are the days that Reindeer love) ((Rénszarvas kedvelte napok)) – Dickinson, Emily
(These held their Wick above the West —) ((Kanócuk tartották hol ég Nyugat —)) – Dickinson, Emily
(These tested Our Horizon —) ((Horizontunk tesztelték ezek —)) – Dickinson, Emily
(They might not need me — yet they might —) ((Tán nem kellek — de tán igen —)) – Dickinson, Emily
(This Merit hath the worst —) ((Az Érdem elvetélt —)) – Dickinson, Emily
(This was a Poet — It is That) ((Ez Költő volt — Mágus — ki hoz)) – Dickinson, Emily
(Those — dying then,) ((Hajdan — ki halt)) – Dickinson, Emily
(To die — without the Dying) ((Meghalni — nem Halállal)) – Dickinson, Emily
(To fill a Gap) ((Zárd be a Rést)) – Dickinson, Emily
(To hang our head — ostensibly —) ((A leszegett főt játszani —), Látszólag fejet hajtani -- 105) – Dickinson, Emily
(To interrupt His Yellow Plan) ((Zavarni Sárgás Terveit)) – Dickinson, Emily
(To learn the Transport by the Pain) ((Kínból tanulni Hevülést)) – Dickinson, Emily
(To pile like Thunder to its close) ((Mint Mennydörgés ha tornyosul)) – Dickinson, Emily
(To see the Summer Sky) ((Látni Nyári Eget), Ha látsz nyári eget) – Dickinson, Emily
(To see the Summer Sky) ((Nézni Nyári Eget)) – Dickinson, Emily
(To tell the Beauty would decrease) ((A Szépség kimondva oda), Nevezd meg -- a Szépség apad, 1700) – Dickinson, Emily
(To undertake is to achieve) ((Belevágni az már a Tett)) – Dickinson, Emily
(To venerate the simple days) ((Hogy megbecsüld a köznapot)) – Dickinson, Emily
(To Whom the Mornings stand for Nights,) ((Kinek a Reggel Éjszaka,)) – Dickinson, Emily
(Truth — is as old as God —) ((Igazság s Isten — ikrek ők —)) – Dickinson, Emily
(Two butterflies went out at Noon — ) ((Két pillangó délben kiment —)) – Dickinson, Emily
(Under the Light, yet under,) ((A Fény alá s tovább még), Fény alá és még alább) – Dickinson, Emily
(Until the Desert knows) ((Míg nem tudja a Sivatag), Megteszi a homok 1291) – Dickinson, Emily
(Unto a broken heart) ((Nem talál senki meg)) – Dickinson, Emily
(Unto like Story — Trouble has enticed me —) ((Ilyen Sztorikhoz — Bajok hívogattak —)) – Dickinson, Emily
(Upon the gallows hung a wretch,) ((Bitón lógott egy gaz lator,)) – Dickinson, Emily
(Wait till the Majesty of Death) ((Halál Őfelsége ha ily gyatrán)) – Dickinson, Emily
(Water, is taught by thirst.) ((Vízre, a szomj tanít.)) – Dickinson, Emily
(We like a Hairbreadth 'scape) ((A „Hajszál híja” szép)) – Dickinson, Emily
(We like March.) ((Kedvelt a Március.)) – Dickinson, Emily
(We never know how high we are) ((Nem tudjuk mekkorák vagyunk)) – Dickinson, Emily
(We never know we go when we are going —) ((Sosem tudjuk hogy éppen most megyünk el —)) – Dickinson, Emily
(We play at Paste —) ((Pasztázgatunk —)) – Dickinson, Emily
(What is — "Paradise" —) ((Mi az a — „Paradicsom” —)) – Dickinson, Emily
(What mystery pervades a well!) ((Egy kút milyen titokzatos!)) – Dickinson, Emily
(What tenements of clover) ((Milyen lóherelakban)) – Dickinson, Emily
(When they come back — if Blossoms do —) ((Mikor jönnek — jön-e Tavasz —)) – Dickinson, Emily
(Whether my bark went down at sea,) ((Vajon önjáró volt hajóm,)) – Dickinson, Emily
(Who Giants know, with lesser Men) ((Ki Óriást tud, Törpétől)) – Dickinson, Emily
(Who has not found the Heaven — below —) ((Itt lent — ki Mennyet nem talált)) – Dickinson, Emily
(Who occupies this House?) ((Vajh' ki tanyázhat itt?)) – Dickinson, Emily
(Whoever disenchants) ((Ki csak egy Lélektől)) – Dickinson, Emily
(Why — do they shut Me out of Heaven?) ((Miért — zárnak ők ki az Égből?)) – Dickinson, Emily
(Within my Garden, rides a Bird) ((Kertemben csöpp Madár robog)) – Dickinson, Emily
(Wonder — is not precisely Knowing) ((Kétely: pontos Tudás hiánya)) – Dickinson, Emily
(You cannot take itself) ((Nem veheted magát)) – Dickinson, Emily
(You love the Lord — you cannot see —) ((Drágád az Úr — nem láthatod —)) – Dickinson, Emily
0 ^
I. Sonnet (I. Szonett) – Shakespeare, William
II. Sonnet (II. Szonett, II. Szonett) – Shakespeare, William
III. Sonnet (III. Szonett) – Shakespeare, William
IV. Sonnet (IV. Szonett) – Shakespeare, William
V. Sonnet (V. Szonett) – Shakespeare, William
VI. Sonnet (VI. Szonett) – Shakespeare, William
VII. Sonnet (VII. Szonett) – Shakespeare, William
VIII. Sonnet (VIII. Szonett) – Shakespeare, William
IX. Sonnet (IX. Szonett) – Shakespeare, William
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part I (Ének a vén tengerészről / Első rész , A vén Tengerész regéje I) – Coleridge, Samuel Taylor
X. Sonnet (X. Szonett) – Shakespeare, William
XII. Sonnet (XII. Szonett) – Shakespeare, William
XVIII. Sonnet (XVIII. Szonett, XVIII. szonett, XVIII. szonett, XVIII. szonett) – Shakespeare, William
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part II (Ének a vén tengerészről / Második rész, A vén Tengerész regéje II) – Coleridge, Samuel Taylor
XX. Sonnet (XX. Szonett, XX. Szonett) – Shakespeare, William
XXI. Sonnet (XXI. Szonett, XXI. Szonett) – Shakespeare, William
XXII. Sonnet (XXII. Szonett, XXII. Szonett, XXII. Szonett (Változat), XXII. Szonett) – Shakespeare, William
XXIV. Sonnet (XXIV. Szonett, XXIV. Szonett, XXIV. Szonett) – Shakespeare, William
XXV. Sonnet (XXV. Szonett, XXV. Szonett) – Shakespeare, William
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part III (Ének a vén tengerészről / Harmadik rész, A vén Tengerész regéje III) – Coleridge, Samuel Taylor
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part IV (Ének a vén tengerészről / Negyedik rész, A vén Tengerész regéje IV) – Coleridge, Samuel Taylor
XLVI. Sonnet (XLVI. Szonett, XLVI. Szonett) – Shakespeare, William
XLVII. Sonnet (XLVII. Szonett, XLVII. Szonett) – Shakespeare, William
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part V (Ének a vén tengerészről / Ötödik rész, A vén Tengerész regéje V) – Coleridge, Samuel Taylor
L. Sonnet (L. Szonett, L. Szonett) – Shakespeare, William
LI. Sonnet (LI. Szonett, LI. Szonett) – Shakespeare, William
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part VI (Ének a vén tengerészről / Hatodik rész, A vén Tengerész regéje VI) – Coleridge, Samuel Taylor
LX. Sonnet (LX. Szonett) – Shakespeare, William
LXVI. Sonnet (LXVI. Szonett) – Shakespeare, William
The Rhyme of the Ancient Mariner / Part VII (Ének a vén tengerészről / Hetedik rész, A vén Tengerész regéje VII) – Coleridge, Samuel Taylor
LXXIII. Sonnet (LXXIII. Szonett, LXXIII. Szonett, LXXIII. szonett) – Shakespeare, William
LXXV. Sonnet (LXXV. Szonett, LXXV. Szonett, LXXV. szonett, LXXV. szonett) – Shakespeare, William
XCVII. Sonnet (XCVII. Szonett) – Shakespeare, William
CXXIX. Sonnet (CXXIX. Szonett, CXXIX. Szonett, CXXIX. Szonett) – Shakespeare, William
CXXX. Sonnet ('Vagabund' CXXX. Szonett átirat, CXXX. Szonett, CXXX. Szonett, CXXX. Szonett) – Shakespeare, William
CXXXIX. Sonnet (CXXXIX. Szonett, CXXXIX. Szonett) – Shakespeare, William
CXLVII. Sonnet (CXLVII. Szonett, CXLVII. Szonett, CXLVII. Szonett) – Shakespeare, William
1 ^
4 ^
A ^
A Bad Night on Third Avenue (Kellemetlen éjszaka a Third Avenue-n) – Laughlin, James
A Ballad of Burdens (A terhek balladája) – Swinburne, Charles Algernon
A Ballad Of Dreamland (Ballada az álomvilágról) – Swinburne, Charles Algernon
A Ballade of Suicide (Ballada az öngyilkosságról) – Chesterton, Gilbert Keith
A Baroque Sunburst (Barokk fénykitörés) – Clampitt, Amy
A Beautiful Young Nymph Going To Bed (A gyönyörű ifjú nimfa, mikor lefekvéshez készülődik) – Swift, Jonathan
A Bee his burnished Carriage (Egy Méh Csikófogatján) – Dickinson, Emily
A Bird came down the Walk (328) (Madár jött az úton (328), Előttem egy Madár) – Dickinson, Emily
A Bird’s Song (Madárének) – Sitwell, Edith
A Birthday (Születésnap, Születésnap, Születésnap) – Rossetti, Christina Georgina
A Birthday Present (Születésnapi ajándék) – Plath, Sylvia
A Blessing (Az áldás) – Wright, James
A Boat (Csónak) – Atwood, Margaret
A Bookshop Idyll (Egy kis bosszúság a könyvesboltban) – Amis, Kingsley
A Bottle And Friend (Egy üveg s egy barát) – Burns, Robert
A Boy’s Satan (A sátános fiú) – Rice, Stan
A boy’s song [video] (Fiú dala) – Hogg, James
A Breakfast for Barbarians (Barbárok reggelije) – MacEwen, Gwendolyn
A Bride in the Thirties [video] (Menyasszony a 30-as években) – Auden, W. H.
A Brown Girl Dead (Meghalt egy fekete lány) – Cullen, Countee
A Butterfly in Church (Pillangó a templomban) – McClellan, George Marion
A Call (Hívás) – Heaney, Seamus
A Caution To Everybody (Kiki szívlelje meg!) – Nash, Ogden
A Certain Lady [video] (Egy bizonyos hölgy, Egy bizonyos hölgy) – Parker, Dorothy
[A child said What is the grass?] (Egy gyermek azt kérdezte, mi a fü?, [Mi a fű? kérdezte egy gyermek]) – Whitman, Walt
A Child's Grace (Asztali áldás gyermeknek) – Herrick, Robert
A Child’s Thought Of God (Egy gyermeknek Istenről gondolt gondolata) – Barrett-Browning, Elizabeth
A chilly Peace infests the Grass (A füvön hűvös béke ül, Fagyos Béke lep el Gyepet) – Dickinson, Emily
A Christmas Carol (Karácsonyi ének) – Rossetti, Christina Georgina
A Christmas Carol (Karácsonyi ének) – Coleridge, Samuel Taylor
A Cloud withdrew from the Sky (Egy Felhő elvonult, Az égből visszavont felhő) – Dickinson, Emily
A Clumsy Cathecism (Ügyetlen katekizmus) – Porter, Peter
A Coat (A kabát, Egy kihímzett lepel) – Yeats, William Butler
A Consumer's Report [video] (Fogyasztói jelentés) – Porter, Peter
A Contemplation upon Flowers (Elmélkedés virágokról) – King, Henry
A Conversation (Beszélgetés) – Merwin, W.S.
A Cooking Egg (Főzőtojás) – Eliot, T. S.
A Counterfeit — a Plated Person — (Aranyozás — Hamis Ál-Ember —) – Dickinson, Emily
A Country Life (Vidék) – Jarrell, Randall
A Cure of Souls (Lelkek gyógyulása) – Levertov, Denise
A curious Cloud surprised the Sky (Furcsa Felhőt ért meg az Ég, Furcsa felhő) – Dickinson, Emily
A dainty song (A válogatós) – Ramsay, Allan
A darting fear — a pomp — a tear — 87 (Heves félelem -- pompa -- könny -- 87, (Egy fájó félsz — egy pompa — könny —)) – Dickinson, Emily
A Day! Help! Help! Another Day! 42 (Segítség! Egy nap! Egy új nap! 42, (Segítség! Nap! Új Nap! Megint!)) – Dickinson, Emily
A Death blow is a Life blow to Some (Van, Kit a Halál Életre sújt) – Dickinson, Emily
A Death Song (Halotti ének) – Morris, William
A Death-scene (Bátyja halálára) – Brontë, Emily
A Deep-Sworn Vow (Mert megmásoltad szavaid) – Yeats, William Butler
A Dew sufficed itself — (Egy Harmatcsepp — kerek egész —, Jól elvolt a harmat) – Dickinson, Emily
A Dialogue Between The Soul And Body (Test és lélek párbeszéde) – Marvell, Andrew
A Dialogue Of Self And Soul [video] (Énem és lelkem párbeszéde) – Yeats, William Butler
A Disaster (Kataszrófa) – Hughes, Ted
A Disused Shed In Co. Wexford (Elhagyott fészek Wexford grófságban, Elhagyott raktárhelyiség Wexfordban) – Mahon, Derek
A Divine Image [video] (Isteni képmás) – Blake, William
A Dog Was Crying Tonight in Wicklow Also (Ma Wicklow-ban is nyüszített egy kutya) – Heaney, Seamus
A door just opened on a street (Egy utcai kapu kinyílt) – Dickinson, Emily
A dream (Álom, Egy álom, Álom, Egy álom) – Poe, Edgar Allan
A Dream (Álom) – Blake, William
A Dream of Suffocation (Fulladásos álom) – Bly, Robert
A Dream Within a Dream [video] (Álom az álomban, Álom az álomban, Álombéli álom, Álom az álomban, Álom az álomban) – Poe, Edgar Allan
A Dreamed Realization (Álmodott megvalósulás) – Corso, Gregory
A Drinking Song (Egy ivós dal, Bordal) – Yeats, William Butler
A drop fell on the apple tree (Egy csepp megült az almafán, Egy Csepp az Alma-Fára hullt —) – Dickinson, Emily
A Drunken Man's Praise of Sobriety (Egy részeg a józanság dícséretét zengi) – Yeats, William Butler
A Dying Race (Kihaló fajta) – Motion, Andrew
A Dying Tiger — moaned for Drink — (Egy Tigris vízért esdekelt —) – Dickinson, Emily
A Fairy Tale (Tündérmese) – Glenday, John
A Fantasy (Egy álomkép) – Glück, Louise
A Farewell to Arms (Búcsú a fegyverektől) – Peele, George
A feather from the Whippoorwill 161 (Ez egy Lappantyú tolla, mely 161, (Egy Lappantyúnak tolla száll —)) – Dickinson, Emily
A Forsaken Garden (Az elhagyott kert) – Swinburne, Charles Algernon
A Fragment (Töredék) – Marlowe, Christopher
A Frightful Release (Rémítő szabadulás) – Stein, Gertrude
A German Requiem (Német Rekviem) – Fenton, James
A girl (Fiatal lány) – Pound, Ezra
A Girl’s Song In Winter (Lány téli éneke) – Sitwell, Edith
A Grain of Rice (Rizsszem) – Scott, F. R.
A Grammarian's Funeral (A tudós temetése) – Browning, Robert
A great Hope fell (Volt-nincs Remény) – Dickinson, Emily
A Grey Day (Egy szürke nap) – Moody, William Vaughn
A Grief Ago (Egy gyásszal elébb) – Thomas, Dylan
A Groatsworth of Wit Bought with a Million of Repentance (detail) (A bűnbánat millióján vásárolt garasnyi ész (részlet)) – Greene, Robert
A Gull (Egy sirály) – Morgan, Edwin
A Hairline Fracture (Hajszálrepedés) – Clampitt, Amy
A Hermit Thrush (Remeterigó) – Clampitt, Amy
A Hole In The Floor (Lyuk a padlón) – Wilbur, Richard
A Hollow Tree (Üreges fa) – Bly, Robert
A home in dark grass (Otthont a sötét fűben) – Bly, Robert
A Hoplite's Helmet (Egy hoplita-sisak) – Porter, Peter
A House upon the Height (Egy Ház a Hegytetőn, A hegyen az a ház) – Dickinson, Emily
A Hymn to Christ, at the Author's last going into Germany (Himnusz Krisztushoz, mikor a szerző utoljára Németországba utazott) – Donne, John
A Hymn to God the Father (Himnusz az Istenatyához) – Jonson, Ben
A Hymn to God the Father (Himnusz az atyaistenhez) – Donne, John
A Jacobite’s Epitaph (Jakobita sírfelirata) – Macaulay, Thomas Babington
A Jar of Honey (Egy mézes üvegcsupor) – Polley , Jacob
A Jew Returns to Germany (Egy zsidó visszatér Németországba) – Hedley, Leslie Woolf
A Kite for Michael and Christopher (Papírsárkány Michaelnek és Christophernek) – Heaney, Seamus
A Kite is a Victim [video] (A sárkány) – Cohen, Leonard
A Lady red — amid the Hill 74 (Egy vörös Hölgy -- hegyoldalon 74, (Egy Hölgy — piros — a Domb ölén)) – Dickinson, Emily
A Lady Who Thinks She Is Thirty (Egy nő, aki harminc évesnek képzeli magát) – Nash, Ogden
A Lament (Panasz) – Shelley, Percy Bysshe
A lament – june 1944 (A panasz - 1944 június, Lamentálás - 1944 június) – Lowry, Malcolm
A lane of Yellow led the eye (Bíbor erdőbe sárga sáv/Sárga-út vezette szemed) – Dickinson, Emily
A Late Spring Day in My Life (Életem egy alkonyodó tavaszi napja) – Bly, Robert
A Late Walk (Kései séta) – Frost, Robert
A learned man (A tudós) – Crane, Stephen
A Leave-Taking (Búcsú) – Swinburne, Charles Algernon
A lecture upon the shadow (Lecke az árnyékról) – Donne, John
A life's parallels (Egy élet párhuzamai) – Rossetti, Christina Georgina
A Light Snow-Fall after Frost (Kis havazás, fagy után) – Hardy, Thomas
A Litany in Time of Plague (Litánia pestis idején) – Nashe, Thomas
A literary romance (Irodalmi románc) – Bukowski, Charles
A Little Boy Lost (Elveszett kisfiú) – Rothenberg, Jerome
A little Dog that wags his tail (Farkcsóválás — Eb öröme) – Dickinson, Emily
A little East of Jordan, (A Jordántól Keletre) – Dickinson, Emily
A Little Girl Lost (A kislány elveszett) – Blake, William
A little Madness in the Spring (Némi enyhe Tavaszi Téboly, Némi enyhe Tavaszi Téboly, Kis őrültséget tavasszal) – Dickinson, Emily
A little road not made of man (Egy ember nem vágta kis út, Nem embernek készült kis út) – Dickinson, Emily
A Little While I Fain Would Linger Yet (Jó lenne egy kicsit maradni még) – Hayne, Paul Hamilton
A London Fête (Londoni mulatság) – Patmore, Coventry
A long — long Sleep — A famous — Sleep — (Egy hosszú Alvás — hosszú — mély —, Egy hosszú, egy pompás alvás -- 654) – Dickinson, Emily
A Long Dress (Hosszú ruha) – Stein, Gertrude
A love story (Szerelmi történet) – Graves, Robert
A Man Feared That He Might Find An Assassin (Az egyik félt, hogy orgyilkosba botlik) – Crane, Stephen
A Man may make a Remark (Egy Szócska kiejthető) – Dickinson, Emily
A Man Meets A Woman In The Street (Egy férfi megismer egy nőt az utcán) – Jarrell, Randall
A Man Said to the Universe (Ember mondá a Mindenségnek, Így szólt egy ember a Világmindenséghez) – Crane, Stephen
a man who had fallen among thieves (Egy ember...) – Cummings, e. e.
A Marriage (Házasság) – Thomas, R. S.
A Martian Sends A Postcard Home [video] (A marslakó ír haza) – Raine, Craig
A Match (Versengés) – Swinburne, Charles Algernon
A Meditation In Time Of War (Meditáció háború idején) – Yeats, William Butler
A Meditation On John Constable (Elmélkedés John Constable-ről) – Tomlinson, Charles
A Memory Of the Players In a Mirror at Midnight (A színészekre emlékezve, tükör előtt, éjfélkor) – Joyce, James
A Mercy (detail) (Könyörület (részlet)) – Morrison, Toni
A mermaid (Sellő, Sellő) – Yeats, William Butler
A Method of a Cloak (Köpenymódszer) – Stein, Gertrude
A Minor Bird (Egy kisjelentőségű dalosmadár) – Frost, Robert
A Modest Proposal (Szerény javaslat) – Swift, Jonathan
A Musical Instrument (Egy hangszer ) – Barrett-Browning, Elizabeth
A Mythology Reflects Its Region (Táját tükrözi a mitológia) – Stevens, Wallace
A narrow Fellow in the Grass (986) (Egy vékony fickó a fűben (986), (Fele Barátot rejt a Fű)) – Dickinson, Emily
A Negro Sermon: Simon Legree [video] (Néger szentbeszéd: Simon Legree) – Lindsay, Vachel
A Negro Woman (Egy néger nő) – Williams, William Carlos
A Newspaper (Az újság) – Crane, Stephen
A Nocturnal upon St. Lucy's Day, being the shortest day (Éjféli vers Luca napján, mert ez az év legrövidebb napja) – Donne, John
A Nocturne (Notturno) – Blunt, Wilfrid Scawen
A Note on War Poetry (Jegyzet a háborús költészetről) – Eliot, T. S.
A Pact (Egyezség) – Pound, Ezra
A Pang is more conspicuous in Spring (Egy Csapás feltűnőbb és élesebb ha kint zenél a Kikelet ) – Dickinson, Emily
A Pæan [video] (Dics-ének) – Poe, Edgar Allan
A Peasant (A paraszt) – Thomas, R. S.
A perfect day for Bananafish [video] (Ilyenkor harap a banánhal) – Salinger, J. D.
A Picture of a Girl in a Bikini (Egy bikinis lány fényképe) – Williams, Hugo
A Place (Ott) – Creeley, Robert
A Poem for Someone Killed in Spain (Egy spanyol földön elesettért) – Jarrell, Randall
A Poison Tree [video] (A méregfa) – Blake, William
A poor — torn heart — a tattered heart — 78 (Egy árva, szakadt, rongyos szív, 78, (Egy pór — megtört — csuparongy szív —)) – Dickinson, Emily
A Portrait of the Artist (A művész önarcképe) – Mahon, Derek
A Prairie Ride (Lovaglás a prérin) – Moody, William Vaughn
A prayer at morning (Ima reggel) – Jarrell, Randall
A Prayer for my Daughter [video] (Imádság lányomért) – Yeats, William Butler
A Process In The Weather Of The Heart (Cselekmény a szív időjárásában) – Thomas, Dylan
A Procession at Candlemas (Gyertyaszentelői körmenet) – Clampitt, Amy
A Psalm of Life (Az élet zsoltára) – Longfellow, Henry Wadsworth
A question (A kérdés, Csak egy kérdés) – Synge, John Millington
A Question (Egy kérdés) – Frost, Robert
A Quiet Night (Csendes éj) – Nims, John Frederick
A Quiet Normal Life (Egy csendes átlagos élet) – Stevens, Wallace
A Red Hat (A vörös kalap) – Stein, Gertrude
A Red, Red Rose [video] (Piros, piros rózsa) – Burns, Robert
A Refusal to Mourn (Nem gyászolok) – Mahon, Derek
A Refusal to Mourn the Death, by Fire, of a Child in London (Visszautasítja, hogy meggyászolja egy gyermek londoni tűzhalálát) – Thomas, Dylan
A Removal from Terry Street (Költözködés a Terry Streetről) – Dunn, Douglas
A Route of Evanescence (Reggeli túra , Egy Út, az Elillanás) – Dickinson, Emily
A saint about to fall (Egy szent a bukásra kész) – Thomas, Dylan
A Satirical Elegy on the Death of a Late Famous General (Egy valamikor híres tábornok halálára szerzett szatírikus elégiája) – Swift, Jonathan
A Satyr on Charles II (Szatíra II Károlyról) – Wilmot, John, Earl of Rochester
A science — so the Savants say, (Egy tudomány — mondja e Tudomány Fia,, Hasonlóképp vezet a szem) – Dickinson, Emily
A Sedentary Existence (Helyhez kötött létezés) – Ashbery, John
A sepal, petal, and a thorn 19 (Csészelevél, szirom, tövis 19, (Tövis, csészelevél, szirom)) – Dickinson, Emily
A Short History of Nearly Everything (Majdnem minden rövid története) – Bryson, Bill
A Shropshire Lad (XIII) (Huszonegy voltam akkor) – Housman, A. E.
A Shropshire Lad XXXI (Shropshire-i legény XXXI) – Housman, A. E.
A Sigh for Knockmany (Sóhajtozás Knockmanyért) – Carleton, William
A Silent Love (Szótlan szerelem) – Dyer, Edward
A Sofa in the Forties (Pamlag a negyvenes években) – Heaney, Seamus
A Song About Myself (Dal, magamra vall) – Keats, John
A Song for Simeon (Simeon éneke) – Eliot, T. S.
A Song In Passing (Dal, elmúlás közben) – Winters, Yvor
A Song to a Lute (Dal lantra) – Suckling, Sir John
A Sonnet (Szonett) – Shelley, Percy Bysshe
A Sort of a Song (Dalféle) – Williams, William Carlos
A Step Away from Them (Egy lépésnyire tőlük, Egy lépésre tőlük) – O'Hara, Frank
A Stopwatch And An Ordnance Map [video] (Stopperóra és katonai térkép) – Spender, Stephen
A Stove Lid for W.H. Auden (Rezsólap W. H. Audennek) – Heaney, Seamus
A Subaltern’s Love Song [video] (Fiatal tiszt szerelmes éneke) – Betjeman, John
A Summer Evening Churchyard (Nyári este a temetőben) – Shelley, Percy Bysshe
A Summer Night (Nyári éjszaka) – Auden, W. H.
A Supermarket in California (Nagyáruház Kaliforniában) – Ginsberg, Allen
A Tangled Tale (1.Knot) (Gubancmese-1.Gubanc) – Carroll, Lewis
A Tangled Tale (To my Pupil) (Tanítványomnak, Gubancmese-Tanítványomnak) – Carroll, Lewis
A Taste Of Salt Water (A sós víz íze) – Shapcott, Thomas
A Telephone Call (A telefonhívás) – Parker, Dorothy
A Tenancy (Bérlet) – Merrill, James
A Ternary Of Littles, Upon A Pipkin Of Jelly Sent To A Lady (Hármas piciségek egy hölgyhöz, egy tálka édesség mellé) – Herrick, Robert
A Thanksgiving Prayer (Hálaadásnapi imádság) – Burroughs, William S.
A Thought went up my mind today — (Támadt ma egy Gondolatom —) – Dickinson, Emily
A throe upon the features — 71 (Görcsöktől eltorzul 71, (Egy torzult görcs az arcon)) – Dickinson, Emily
A Time to Dance (Táncrahívó) – Day Lewis, Cecil
A toad can die of light (Fénytől döglik a légy) – Dickinson, Emily
A transport one cannot contain 184 (Az Extázis mindent elmos, 184, (Lelkesedés ha kitör is)) – Dickinson, Emily
A Trip to Paris and Belgium (detail) (Utazás Párizsba és Belgiumba (részlet)) – Rossetti, Dante Gabriel
A Twilight in Middle March (Márciusi alkony) – Ledwidge, Francis
A Vacant Possession (Birtokbavétel) – Fenton, James
A Valediction Forbidding Mourning (Búcsúzás: megtiltva bánatot) – Donne, John
A Valediction: of Weeping (Búcsúzás: a sírásról) – Donne, John
A Valentine (Bálint-napi köszöntő [1], Bálint-napi vers) – Poe, Edgar Allan
A Valentine (Szerelem) – Hollo, Anselm
A Vase of Flowers (Egy vázányi virág) – Ashbery, John
A Venetian Pastoral (Velencei pásztorének) – Rossetti, Dante Gabriel
A very short song [video] (Egy nagyon rövid dal, Nagyon rövid dal) – Parker, Dorothy
A very short story (Nagyon rövid elbeszélés) – Hemingway, Ernest
A Virginal (Virginál) – Pound, Ezra
A virtuoso (A műértő) – Dobson, Austin
A voice from under the table (Hang az asztal alól) – Wilbur, Richard
A Welshman to any Tourist (Egy walesi a turistához) – Thomas, R. S.
A West Point Lampoon [Lines on Joe Locke] (West Point-i gúnyvers, West Point-i gúnyvers) – Poe, Edgar Allan
A Westray Prayer (Ima Westrayben) – Glenday, John
A Wind Flashes the Grass (Szél villogtatja a füveket) – Hughes, Ted
A Winter Talent (Téli tehetség) – Davie, Donald
A Woman Young And Old (Ifjú és öreg asszony) – Yeats, William Butler
A Word To Husbands (Férjeknek szóló jótanács) – Nash, Ogden
A young fellow name Crane (Egy fiatal fickó neve Crane) – Lowry, Malcolm
A Young Wife (Az ifjú asszony) – Lawrence, D. H.
Abel’s Bride (Ábel hitvese) – Levertov, Denise
Abou Ben Adhem (Abú ben Adhem) – Hunt, Leigh
About the Nightingale (A csalogányról) – Coleridge, Samuel Taylor
Absalom and Achitophel (Excerpt) (Absalom és Architopel (Részlet)) – Dryden, John
Absence (Távollét) – Morgan, Edwin
According to the Mighty Working („A roppant működés szerint”) – Hardy, Thomas
Acquainted with the Night (Megismertem az éjszakát, Az éjnek ismerője ) – Frost, Robert
Across the Bay (Az öblön át) – Davie, Donald
Act of Kindness (Jócselekedet) – Amis, Kingsley
Adam (Ádám) – Goodman, Paul
Address to the Beasts (Beszéd az állatokhoz) – Auden, W. H.
Adrian Henri's Last Will and Testament (Adrian Henri végakarata és testamentuma) – Henri, Adrian
Adrian Henri’s talking after Christmas blues [video] (Adrian Henri beszéde a karácsonyi csömör után) – Henri, Adrian
Adrift! A little boat adrift! 30 (Sodródik, sodródik, vigyázz! 30, (Ár! Csónakot sodor az ár!)) – Dickinson, Emily
Adventures Of Isabel [video] (Isabel kalandjai, Isabel kalandjai) – Nash, Ogden
Advice for Geraldine on her Miscellaneous Birthday (Jótanács Geraldine-nak mindenféle születésnapjára) – Dylan, Bob
Advice to a Prophet (Jó tanácsok egy prófétának) – Wilbur, Richard
Advice To A Raven In Russia (Tanács egy oroszországi hollónak) – Barlow, Joel
Advice To A Son (Atyai jótanácsok) – Hemingway, Ernest
Advice to the Young (Tanács fiataloknak) – Waddington, Miriam
Advice To Young Children (Jótanács kicsinyeknek) – Smith, Stevie
Aesculapius Unbound (Aszklépiosz határtalanul) – Revard, Carter
Afro American Talking Drum [video] (Amerikai néger beszélő dob) – Baraka, Amiri (LeRoi Jones)
Afro-American Fragment (Afro-amerikai töredék) – Hughes, Langston
After (Azután) – Browning, Robert
After Apple-Picking (Almaszedés után) – Frost, Robert
After Auschwitz (Auschwitz után) – Sexton, Anne
After dark (Sötétedés után) – Rich, Adrienne
After dark vapors have oppress'd our plains... (Sötét gőzök után, Köd múltán) – Keats, John
After Death [video] (Halál után) – Swinburne, Charles Algernon
After great pain, a formal feeling comes (341) (Nagy fájdalmat kábult érzés követ (341), Nagy kín nyomában jár egy állapot ) – Dickinson, Emily
After Love (Szerelem múltán, Mi van a szerelem után) – Teasdale, Sara
After Our Planet (A bolygónkról) – Strand, Mark
After publication „Under the Volcano” (A Vulkán alatt megjelenése után) – Lowry, Malcolm
AFTER READING A FOREIGN OFFICE REPORT (Egy külügyminisztériumi jelentés olvastán) – Churchill, Winston
After the Funeral [video] (Múlván a temetés) – Thomas, Dylan
After the pangs of a desperate Lover (Kínok után, a gyötört szeretőnek) – Dryden, John
After the Winter (Tél után) – McKay, Claude
Afterlives (Eljövendő évek) – Mahon, Derek
Aftermath (Utójáték, Utójáték) – Plath, Sylvia
Afternoon in February (Februári délután) – Longfellow, Henry Wadsworth
Afterthought (Elkésett gondolat) – Yahia Lababidi
Afterwards [video] (Azután, Azután) – Hardy, Thomas
Against Extremity (Szélsőség ellen) – Tomlinson, Charles
Against Romanticism (A romantika ellen) – Amis, Kingsley
Against Them Who Lay Unchastity to the Sex of Women (Azok ellen, akik tisztátalansággal vádolják a női nemet) – Habington, William
Ah, Necromancy Sweet! 177 (Édes Bűbájosok! 177, (Ó, Nekromancia!)) – Dickinson, Emily
Ah, Teneriffe! 666 (Tenerife 666, (Ó, Tenerife!)) – Dickinson, Emily
Ah, will the Saviour…? (Hát nem jön el…?) – Smith, Stevie
Ah! Sunflower (Napraforgó, Napraforgóvirág) – Blake, William
Al Aaraaf (Al Aaraaf) – Poe, Edgar Allan
Alba (Alba, Alba) – Pound, Ezra
Alba (Alba) – Beckett, Samuel
Alcoholic (Alkoholos) – Lowry, Malcolm
Alexandre Dumas And His Son (Alexander Dumas és fia) – Parker, Dorothy
All Along The Watchtower [video] (Ahol az őrtorony mered) – Dylan, Bob
All I Got Is You [video] (Te vagy mindenem) – Deep Purple
All in green went my love riding [video] (Talpig zöldben indult szeretőm) – Cummings, e. e.
All Legendary Obstacles (A mesebeli akadályok mind) – Montague, John
All Soul's Day (Halottak napja) – Lawrence, D. H.
All That's Past [video] (Mindenek múlása) – Mare, Walter de la
[All that was mortal] (Minden halandó pernyévé esik) – Teasdale, Sara
All the Flowers of the Spring (Virága illat-tengeret) – Webster, John
All the Time in the World [video] (Világ minden ideje) – Deep Purple
All the world’s a stage (Színház az egész világ) – Shakespeare, William
All There Is to Know about Adolph Eichmann (Amit Adolf Eichmannról tudni kell) – Cohen, Leonard
All these my banners be. 22 (Minden zászló enyém 22, (Címerem legyenek.)) – Dickinson, Emily
All Things will Die (Minden meghal) – Tennyson, Alfred Lord
All ye woods… (Mind, ti kunyhók…) – Fletcher, John
Alla Dogana (Alla Dogana*) – Symons, Arthur
Almost Human (Majdnem emberi) – Day Lewis, Cecil
Alone [video] (Egyedül, Külön) – Poe, Edgar Allan
Alone, I cannot be 298 (Látogató seregek 298, Nem lehetek magam —) – Dickinson, Emily
Aloof (Távol) – Rossetti, Christina Georgina
Alphabets (Ábécék) – Heaney, Seamus
Altered from an old English song (Egy öreg angol dalból alkotva, Beh kegyetlen a szűlő) – Burns, Robert
Altitudes (Magasságok) – Wilbur, Richard
Always different (Mindíg máshogy) – Morrison, Jim
Ambiguity’s Wedding (A kétértelműség esküvője) – Simic, Charles
Ambition cannot find him. 68 (Buzgalom meg nem leli, 68, (Ambíció? hiába,)) – Dickinson, Emily
America (Amerika) – Ginsberg, Allen
America (Amerika) – McKay, Claude
America Was Promises (Amerika ígéret volt) – MacLeish, Archibald
American folklore (Amerikai folklór) – Heath-Stubbs, John
American Letter (Amerikai levél) – MacLeish, Archibald
A Midsummer Night's Dream (Detail) (Szentivánéji álom (Részlet)) – Shakespeare, William
Among School Children (Iskolások között) – Yeats, William Butler
Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred [video] (A hajnali légitámadásban megöltek között volt egy százéves öreg, A reggeli bombatámadás áldozatai között egy százéves ember is volt) – Thomas, Dylan
Amoretti: Sonnet 15 (Amoretti: 15. szonett) – Spenser, Edmund
Amoretti: Sonnet 3 (Amoretti: 3. szonett) – Spenser, Edmund
Amoretti: Sonnet 34 (Amoretti: 34. szonett) – Spenser, Edmund
Amoretti: Sonnet 68 (Amoretti: 68. szonett) – Spenser, Edmund
Amoretti: Sonnet 75 (Amoretti: 75. szonett) – Spenser, Edmund
Amoretti: Sonnet 8 (Amoretti: 8. szonett) – Spenser, Edmund
Amoris victima (detail) (Amoris victima (részlet)*) – Symons, Arthur
Amours de Voyage (detail) (Amours de Voyage (részlet)*) – Clough, Arthur Hugh
An Accident (Baleset) – Macleod Black, David
An Acre of Grass (Egy holdnyi fű) – Yeats, William Butler
An acrostic (Akrosztichon [1], Akrosztichon) – Poe, Edgar Allan
An Address to the Vacationers at Cape Lookout (Beszéd a vakációkhoz a Kilátó-foknál) – Stafford, William
An Allegory (Allegória) – Ignatow, David
An Angel in Blythburgh Church (A blythburghi templom angyala) – Porter, Peter
An Arundel Tomb [video] (Egy arundeli síremlék) – Larkin, Philip
An Eastern Ballad (Keleti ballada) – Ginsberg, Allen
An Enigma (Névrejtvény [1], Talány) – Poe, Edgar Allan
An Epicurean Ode (Epikureus óda) – Hall, John
An Epitaph (Sírfelirat) – Mare, Walter de la
An Epitaph (Mint te) – Beattie, James
An Epitaph (Sírfelirat) – Davies, William Henry
An Epitaph on Salathiel Pavy, a child of Queen Elizabeth's Chapel (Egy Queen Elizabeth's chapel-i gyermek, Salathiel Pavy sírfelirata) – Jonson, Ben
An Epitaph upon Husband and Wife who died and were buried together (Férj s feleség sírfelirata: meghaltak, s együtt temették el őket, Egy fiatal házaspár sírfelirata, akik együtt haltak meg, és együtt temették el őket) – Crashaw, Richard
An Essay on Criticism (detail) (Esszé a kritikáról (részlet)) – Pope, Alexander
An Essay on Criticism (details) (A műkritikáról (részletek)) – Pope, Alexander
An evil spirit, your beauty… (Szépséged álnok lelke látogat..., Szépséged gyakran üldöz) – Drayton, Michael
An Horatian Ode upon Cromwell’s Return from Ireland (Horatiusi óda Cromwell visszatérésére Írországból) – Marvell, Andrew
An Image from Beckett (Beckett-képmás) – Mahon, Derek
An Immorality (Egy Immoralitás) – Pound, Ezra
An Indignation Dinner (Tiltakozó vacsora) – Corrothers, James D.
An Inquiry into Two Inches of Ivory (Vizsgálódás két hüvelyk elefántcsontban) – Raine, Craig
An Inscription (Ajánlás, „A gránátalmafaház” egy példányával) – Wilde, Oscar
An Irish Airman Foresees His Death [video] (Ír repülő a halálát jósolja, Egy ír pilóta a halálnak néz elébe ) – Yeats, William Butler
An Island Cemetery (Temető a szigeten) – Auden, W. H.
An October Garden (Októberi kert) – Rossetti, Christina Georgina
An Ode for Him (Óda Ben Jonsonhoz) – Herrick, Robert
An Ode to Himself (Óda önmagához) – Jonson, Ben
An Old Man's Winter Night (Vénember téli éjszakán) – Frost, Robert
An old woman (1.) (Öreg nő (1.)) – Sitwell, Edith
An Oregon Message (Üzenet Oregonból) – Stafford, William
An Otter (A vidra) – Hughes, Ted
An Ulster Unionist: Walks the Streets of London (Egy Ulster Unionista London utcáin bolyong) – Paulin, Tom
Ancestrals (Ősiségek) – Henson, Lance
Ancient Music (Ősi Zene) – Pound, Ezra
Ancient Music (Ősi zene) – Baraka, Amiri (LeRoi Jones)
And death shall have no dominion [video] (És nem vesz rajtuk erőt a halál, S nem lesz rajtuk úrrá a halál, A halál uralma véget ér, És nem uralkodik majd a halál) – Thomas, Dylan
And Did the Animals? (És vajon az állatok?) – Van Doren, Mark
And If I Did, What Then? (S ha megtettem, mi baj?) – Gascoigne, George
And the days are not full enough (És kitöltetlenek mind a napjaink) – Pound, Ezra
And The Moon And The Stars And The World (És a Hold és a Csillagok és a Világ) – Bukowski, Charles
And there was a great calm („És nagy csendesség lőn”) – Hardy, Thomas
And What Shall You Say? (Mit szólsz majd?) – Cotter, Jr. Joseph Seamon
And You as Well Must Die, Beloved Dust (Sonnet VIII) [video] (S neked is meg kell halnod, drága por) – St. Vincent Millay, Edna
Andrea del Sarto (Andrea del Sarto, Andrea del Sarto ) – Browning, Robert
Anecdote of the Jar (Anekdota a korsóról) – Stevens, Wallace
Angel (Angyal) – Merrill, James
Angels in the early morning 94 (Az angyalok kora reggel 94, Angyalhad reggel korán) – Dickinson, Emily
Angkor 2003, First Trip (detail) (Angkor 2003, első utazás (részlet)) – Cohen, Ira
Anglosaxon Street (Angolszász utca) – Birney, Earle
Animal Snared in His Revery (Álmában csapdába esett állat) – Lamantia, Philip
Animula (Animula) – Eliot, T. S.
Annabel Lee [video] (Lee Annácska, Lee Annabella, Annabella, Lee Annabell) – Poe, Edgar Allan
Anniversaries - The fourth (Anniversary weather) (Évfordulók - A negyedik (Évfordulós idő)) – Motion, Andrew
Anniversaries - The first (Évfordulók - Az első) – Motion, Andrew
Anniversaries - The second (Évfordulók - A második) – Motion, Andrew
Anniversaries - The third (Évfordulók - A harmadik) – Motion, Andrew
Anniversaries - The fourth (The evening falls) (Évfordulók - A negyedik (Leszáll az este)) – Motion, Andrew
Anniversary (I) (Évforduló (I)) – Hewett, Dorothy
Anniversary (II) (Évforduló (II)) – Hewett, Dorothy
Annunciations (Kinyilatkoztatások) – Crane, Hart
Annus Mirabilis (details) (Annus Mirabilis (részletek)) – Dryden, John
Another bed (Egy újabb ágy) – Bukowski, Charles
Another Brick in the Wall [video] (Egy újabb tégla a falban, Belőled épül a fal) – Pink Floyd
Another Dimension (Az idő halála) – Warren, Robert Penn
Another Indian Murder (Újabb indián gyilkosság) – Louis, Adrian C.
Another reason why I don't keep a gun in the house (Még egy ok, hogy ne tartsak lőfegyvert a házban) – Collins, Billy
Another September (Egy másik szeptember) – Kinsella, Thomas
Another Time (A Más-Idő) – Auden, W. H.
Answer To A Child's Question [video] (Válasz egy gyereknek, Válasz egy gyermek kérdésére) – Coleridge, Samuel Taylor
Anthem For Doomed Youth [video] (Halálra ítélt ifjúság himnusza) – Owen, Wilfred
anyone lived in a pretty how town (egy ilyen városban élt egy izé) – Cummings, e. e.
Apartment Cats (Szobalakó macskák) – Gunn, Thom
Apologia pro Poemate Meo (Apologia pro Poemate Meo) – Owen, Wilfred
Apologia pro Vita Sua (Apologia pro Vita Sua*) – Ammons, A. R.
Apology (Bocsánatkérés) – Lowell, Amy
Apology For Bad Dreams (Védekezés rossz álmok miatt) – Jeffers, Robinson
Apology for Understatement (Bocsánatkérés a szerény dicséretért) – Wain, John
Apostle Town (Apostolváros) – Carson, Anne
Apparuit (Apparuit) – Pound, Ezra
Apple Tragedy (Alma-tragédia) – Hughes, Ted
Approach to a City (Közeledés egy városhoz) – Williams, William Carlos
Après la Politique, la Haine des Bourbons (Après la Politique, la Haine des Bourbons) – Smith, Stevie
April Inventory (Áprilisi leltár) – Snodgrass, W. D.
Arabia (Arábia) – Mare, Walter de la
Arbor Vitae (Arbor Vitae) – Plunkett, Joseph Mary
Arcadia (detail) [video] (Árkádia (részlet)) – Sidney, Philip
Archaeology (Régészet) – Auden, W. H.
'Arcturus' is his other name— 70 ('Arcturus' a másik neve -- 70, ’Arcturus’ ez az álneve —) – Dickinson, Emily
Are They Shadows (Árnyakat látunk-e itt?) – Daniel, Samuel
Are Ye Right There Michael („Kész vagy, Májk?") – French, Percy
Are You Drinking? (Iszol?) – Bukowski, Charles
Ariel (Ariel) – Plath, Sylvia
Aristotle [video] (Arisztotelész) – Collins, Billy
Ars Poetica (Ars Poetica, Ars Poetica) – MacLeish, Archibald
Ars poetica (Ars poetica) – Morrison, Jim
Ars Poetica (Ars Poetica) – Dove, Rita
Art (A Művészet) – Melville, Herman
Art Thou Poor (Szegény vagy) – Dekker, Thomas
Artillerie (Tüzérség) – Herbert, George
Artists wrestled here! 110 (Festők tusakodtak itt! 110, (Művészverseny! Itt!)) – Dickinson, Emily
As a Plane Tree by the Water (Mint víz partján a platán) – Lowell, Robert
As children bid the guest good-night, 133 (Ahogy gyerek vendégeknek 133, (Vendégnek jóéjt mond gyerek), Ahogyan gyermek mond vendégnek jó éjt, Mint gyermek mond vendégnek jó éjt) – Dickinson, Emily
As from the darkening gloom a silver dove (Mint szürkületből az ezüst galamb) – Keats, John
As I Grew Older (Mikor felnőttem) – Hughes, Langston
As I Walked out One Evening [video] (Esti séta) – Auden, W. H.
As I Went Out One Morning [video] (Kimentem levegőzni) – Dylan, Bob
As If a Phantom Caress'd Me (Mintha fantom símogatna) – Whitman, Walt
As if some little Arctic flower 180 (Mintha egy kicsiny sarki virág 180) – Dickinson, Emily
As imperceptibly as Grief (1540) (Mint bánat, észrevétlenül (1540), Észrevétlenül mint a Gyász) – Dickinson, Emily
As the Dead Prey Upon Us (Mert lesnek ránk a holtak) – Olson, Charles
As The Mist Leaves No Scar (Ahogy a köd nem ejt sebet) – Cohen, Leonard
As Watchers hang upon the East, 121 (Virrasztók lesik Keletet, 121, (Mint Virrasztót vonz a Kelet,)) – Dickinson, Emily
Ash Wednesday (Hamvazószerda) – Eliot, T. S.
Aside (Fordulj el) – Thomas, R. S.
As I Walk These Broad, Majestic Days (Most) – Whitman, Walt
Ask Daddy, He Won't Know (Kérdezd a papát, úgyse tudja) – Nash, Ogden
Ask For Nothing (Ne kérj semmit) – Levine, Philip
Ask Me No More (Ne kérdezd többé) – Carew, Thomas
Aspens (Nyárfák) – Thomas, Edward
Assassin (Orvgyilkos) – Hass, Robert
Astrophel and Stella 1 (Astrophel és Stella 1) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 5 (Astrophel és Stella 5) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 15 (Astrophel és Stella 15) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 31 (Astrophel és Stella 31) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 39 (Astrophel és Stella 39) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 47 (Astrophel és Stella 47) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 69 (Astrophel és Stella 69) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 81 (Astrophel és Stella 81) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 87 (Astrophel és Stella 87) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella 108 (Astrophel és Stella 108) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella eleventh song (Astrophel és Stella tizenegyedik dal) – Sidney, Philip
Astrophel and Stella fourth song (Astrophel és Stella negyedik dal) – Sidney, Philip
At a Country Fair (Vidéki vásáron) – Hardy, Thomas
At a Hasty Wedding (Sietős esküvőre) – Hardy, Thomas
At a Lunar Eclipse [video] (Egy holdfogyatkozáskor) – Hardy, Thomas
At a Solemn Music (Zenehallgatás közben) – Milton, John
At Baia (Baiánál) – H. D.
At Castle Boterel (A Boterel kastély ösvényén) – Hardy, Thomas
At Chadwick's Bar and Grill (A Chadwick vendéglőben) – Henson, Lance
At Galway races (A galway-i lóversenyen) – Yeats, William Butler
At Holwell farm (Holwell farm) – Tomlinson, Charles
At Last the Secret Is Out (A nagy titok) – Auden, W. H.
At last, to be identified! 174 (Végül azonosíttatunk, 174, (Végre megtudni, hogy ki vagy!)) – Dickinson, Emily
At least — to pray — is left — is left — 502 (Legalább imádkozni még -- 502) – Dickinson, Emily
At Least a Hundred Words (Legalább száz szó) – Williams, Hugo
At lunchtime [video] (Ebédidőben) – McGough, Roger
At Melville's Tomb [video] (Melville sírjánál) – Crane, Hart
At North Farm (Északi farmon) – Ashbery, John
At Parting (Egy nap meg egy éj) – Swinburne, Charles Algernon
At Piccadilly Circus (A Piccadillyn) – Pinto, Vivian De Sola
At Stinson Beach (A stinsoni strandon) – Hass, Robert
At Tea (Teán) – Hardy, Thomas
At the Bar (A bárban) – Lowry, Malcolm
At The Bomb Testing Site (A bombakisérletek színhelyén) – Stafford, William
At the Closed Gate of Justice (Az igazság bezárt kapuja előtt) – Corrothers, James D.
At the Draper's (A divatárusnál) – Hardy, Thomas
At the Executed Murderer’s Grave (A kivégzett gyilkos sírjánál) – Wright, James
At the Mid Hour of Night (Éjféli órán) – Moore, Thomas
At the Slackening of the Tide (A dagály elvonultával) – Wright, James
At the Tourist Centre in Boston (A bostoni turistaközpontban) – Atwood, Margaret
Atlantis (Atlantisz) – Bottomley, Gordon
Atlantis (Atlantisz) – Auden, W. H.
A Toccata of Galuppi’s (Egy Galuppi-toccata) – Browning, Robert
Aubade (Hajnali dal, Hajnali dal) – Sitwell, Edith
August 1968 [video] (Augusztus 1968) – Auden, W. H.
August Rain (detail) (Augusztusi eső (részlet)) – Bly, Robert
Auld Lang Syne (Haj-Hajdanán) – Burns, Robert
Aunt Helen (Helén néni) – Eliot, T. S.
Aurora Leigh (detail) (Aurora Leigh (részlet)) – Barrett-Browning, Elizabeth
Auspex (Előérzet) – Lowell, James Russell
Author’s Death (Az író halála) – Samin, Tareq
Author's Prologue to Poems (A szerző előhangja verseihez) – Thomas, Dylan
Auto Wreck [video] (Autóroncs) – Shapiro, Karl
Autobiographia Literaria (Autobiographia Literaria) – O'Hara, Frank
Autobiography (Önéletrajz) – Parker, Dorothy
Autopsy (Boncolás) – Lowry, Malcolm
Autopsy report on the body of a famous general (Boncolási jegyzőkönyv egy hírneves tábornok holttestéről) – Hedley, Leslie Woolf
Autumn (Ősz, az aranylovag) – Longfellow, Henry Wadsworth
Autumn (Ősz) – Smith, Stevie
Autumn (Az ősz) – Clare, John
Autumn Chapter In a Novel (Őszi fejezet egy regényből) – Gunn, Thom
Autumn Movement (Jön az ősz) – Sandburg, Carl
Autumn Song (Hullanak a levelek) – Auden, W. H.
Autumn Song (Őszi dal) – Conkling, Hilda
Autumn Valentine (Valentin ősze) – Parker, Dorothy
Autumnus [video] (Autumnus) – Sylvester, Joshua
Ave Atque Vale (Ave atque vale) – Swinburne, Charles Algernon
Away (El, el) – Mare, Walter de la
Away, Delights (Tűnjetek, örömek...) – Fletcher, John
Away, Melancholy (Hess, melankólia) – Smith, Stevie
Away, Melancholy (Menj, búskomorság) – Smith, Stevie
[Aye, workman, make me a dream] ([Hé, te takács, te szőj álmot nekem]) – Crane, Stephen
Ayers Rock Uluru Song (Ayers Rock Uluru ének) – Ginsberg, Allen
B ^
Baby tortoise (Újszülött teknősbéka) – Lawrence, D. H.
Baby's way (Választás) – Tagore, Rabindranath
Back To Back [video] (Háttal önmagamnak) – Deep Purple
Baffled for just a day or two — 17 (Zavarban -- csak egy-két napig -- 17, (Elképedten csak két napig —)) – Dickinson, Emily
Bagatelle (Bagatell) – Sitwell, Edith
Bagpipe Music (Dudaszó) – MacNeice, Louis
Baking a B-movie (Hogyan kell olcsó filmet sütni?) – Bryan, Tom
Balanced in the Foundry (Egyensúlyozva az öntödében) – Cohen, Ira
Balder Dead (detail) (Balder halála (részlet)) – Arnold, Matthew
Ballad (Ballada) – Johnson, Samuel
Ballad Of A Thin Man [video] (Sovány ember balladája) – Dylan, Bob
Ballad of the Despairing Husband [video] (A kétségbeesett férj balladája, A kétségbeesett férj balladája) – Creeley, Robert
Ballad of the Goodly Fere (A jócimbora balladája) – Pound, Ezra
Ballad The Tunning of Elinor (detail) (Elinor Rumming (részlet)) – Skelton, John
Ballade of Genuine Concern (Az őszinte aggodalom balladája) – Belloc, Hilaire
Ballade of Unfortunate Mammals (Ballada szerencsétlen emlősökről, Pórul járt hímek balladája) – Parker, Dorothy
Ballad of Reading Gaol (A readingi fegyház balladája (Kosztolányi Dezső), A readingi fegyház balladája (Tóth Árpád)) – Wilde, Oscar
Ballydavid Pier (Ballydavid mólója) – Kinsella, Thomas
Baltic Fog Notes (Balti köd-jegyzetek) – Sandburg, Carl
Banish Air from Air - (963) (Működés (963), Űzz szét Levegőt —) – Dickinson, Emily
Bar session [video] (Zene a bárban) – Egan, Desmond
Barbara Frietchie (Barbara Fritchie) – Whittier, John Greenleaf
Barcarolle (Barcarola) – Auden, W. H.
Bare Almond Trees (Csupasz mandulafák) – Lawrence, D. H.
Barfly (Törzsvendég) – Bukowski, Charles
Baroque Comment (Barokk magyarázat) – Bogan, Louise
Bartok and the Geranium (Bartók és a muskátli) – Livesay, Dorothy
Baudelaire (Baudelaire) – Schwartz, Delmore
be kind (légy kedves) – Bukowski, Charles
Beach Glass (A föveny üvegszemei) – Clampitt, Amy
Bearded Oaks (Szakállas tölgyek) – Warren, Robert Penn
Beauty (Szépség) – Wylie, Elinor
Because I could not stop for Death (712) (Nem várhattam be a Halált (712), A Halált nem vártam be, nem —) – Dickinson, Emily
Because the pleasure-bird whistles after (Ha tüzes dróttól szebben is fütyül a kalitkamadár) – Thomas, Dylan
Because You Asked about the Line between Prose and Poetry (Mert rákérdeztél a vers és próza közti különbségre) – Nemerov, Howard
Bede's Death-song* (Baeda halotti éneke) – Bede, Venerable
Bede’s Death Song* (Béda haláldala*) – Bede, Venerable
Bedlam Boys (Bedlam* fiai (17. század eleje)) – English and Scottish Popular Ballads
Beer (Sör) – Bukowski, Charles
'Bees' Nest' („Bé"-k és méhkas) – Morgan, Edwin
Beethoven, Opus 111 [video] (Beethoven, op. 111.) – Clampitt, Amy
Before (Azelőtt) – Browning, Robert
Before Dawn, When The Tigers Broke Free [video] (Korahajnal, mikor áttörtek a Tigrisek) – Pink Floyd
Before I Knocked [video] (Még nem zörgettem) – Thomas, Dylan
Before The Beginning Of Years (Időtlen idők előtt) – Swinburne, Charles Algernon
Before the Birth of One of Her Children (Egyik gyermeke születése előtt) – Bradstreet, Anne
Before the ice is in the pools (Amíg a tó vize befagy, Mielőtt tó, folyó befagy) – Dickinson, Emily
Before you throw the dice, think twice (A kockát mielőtt elveted, kétszer használd a fejed) – Cohen, Ira
Beggar to Beggar Cried (Koldus koldusnak őrjöngve beszéli) – Yeats, William Butler
Behind Me—dips Eternity (Örökkévalóság — Magam mögött) – Dickinson, Emily
Bells for John Whiteside’s Daughter (John Whiteside kislányát siratja) – Ransom, John Crowe
Beloved Physician (A kedves orvos) – Poe, Edgar Allan
Beppo (Beppo) – Byron, George
Berceuse [video] (Berceuse) – Clampitt, Amy
Bermudas (Bermudák) – Marvell, Andrew
Berry Picking (Bogyószedés) – Layton, Irving
Besides the Autumn poets sing 131 (Ősz van. A költő verset ír. 131, (A költő az Őszön kivül)) – Dickinson, Emily
Best Society (A legjobb társaság) – Larkin, Philip
Best Witchcraft is Geometry (A Mértan a nagy Bűvölés) – Dickinson, Emily
Bestial poems - 1. (Állati versek - 1.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 2. (Állati versek - 2.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 3. (Állati versek - 3.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 4. (Állati versek - 4.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 5. (Állati versek - 5.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 6. (Állati versek - 6.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 7. (Állati versek - 7.) – Nash, Ogden
Bestial poems - 8. (Állati versek - 8.) – Nash, Ogden
Bestiary (Bestiarium) – Birney, Earle
Between the form of Life and Life (Mi a különbség az Életforma és az Élet között?, Élet és életforma közt) – Dickinson, Emily
Between the World and Me [video] (A világ és én közém) – Wright, Richard
Between Two Wars (Két háború közt) – Rexroth, Kenneth
Between Walls (Falak között) – Williams, William Carlos
Between the Sunset and the Sea (Tenger és alkonyég között) – Swinburne, Charles Algernon
Beware! (Hüt du dich!) (Vigyázz!) – Longfellow, Henry Wadsworth
Beyond the End (A végen túl) – Levertov, Denise
Billie 'n' Me (Billie és én) – Dunn, Douglas
Bingen on the Rhine (Bingen) – Norton, Caroline
Birches [video] (Nyírfák, Nyírfák) – Frost, Robert
Birdbrain [video] (Seggfej!, A balek) – Ginsberg, Allen
Birds (Madarak) – Jeffers, Robinson
Birds at Winter Nightfall (Madarak téli napszálltakor) – Hardy, Thomas
Birds, Women and Writing (Madarak, nők, írás) – McGuckian, Medbh
Birmingham (Birmingham) – MacNeice, Louis
Birthday Cake (Születésnap) – Goodman, Paul
Bitter Chocolate (Keserű csokoládé) – Cohen, Ira
Bitter Lemons (Keserű citromok) – Durrell, Lawrence
Bitterness (Keserűség) – Miller, Vassar
Black Angel (Fekete angyal) – Ridland, John
Black Coat (Fekete kabát) – Hughes, Ted
Black Holes (Fekete lyukak) – Reid, Alastair
Black Horizons (Sötét horizontok) – Sandburg, Carl
Black Magdalens (Fekete Magdolnák) – Cullen, Countee
Black Majesty (Fekete méltóság) – Cullen, Countee
Black Rook in Rainy Weather (Varjú esős időben) – Plath, Sylvia
Black Woman (A fekete asszony) – Johnson, Georgia Douglas
Blackberry-picking [video] (Szederszedés) – Heaney, Seamus
Blackboard Jungle (Fekete tábla dzsungel) – Ennis, Julian
Blackie, the Electric Rembrandt (Csoki, az elektromos Rembrandt) – Gunn, Thom
Blazing in Gold and quenching in Purple (Aranyban égni s belelilulni) – Dickinson, Emily
Bless God, he went as soldiers, 147 (Úgy ment el, mint a katonák, 147) – Dickinson, Emily
Blood And The Moon (Vér meg a hold) – Yeats, William Butler
Blow, Blow, Thou Winter Wind (Zúgj tél) – Shakespeare, William
Blow, West Wind (Fújj, nyugati szél) – Warren, Robert Penn
Blowin' In The Wind [video] (Mit fúj a szél) – Dylan, Bob
Blue Oracle (Kék orákulum) – Cohen, Ira
Blue Prelude (Kék prelűd) – Jones, Saeed
Blue roses (Kék rózsa, Kék a rózsa (recece)) – Kipling, Rudyard
Bluebeard (Kékszakáll, Kékszakáll) – St. Vincent Millay, Edna
Bluebird [video] (A kék madár, Kékmadár) – Bukowski, Charles
Bog Oak (Mocsárfa) – Heaney, Seamus
Bogland (Lápföld) – Heaney, Seamus
Bohemian graveyard (Bohém sírkert) – Kliphan, John
Bolyai, the Geometer (Bolyai geometriája) – Davie, Donald
Bond and Free (Rabul és Szabadon) – Frost, Robert
Bonny Barbara Allan (Deli szép Barbara Allan) – English and Scottish Popular Ballads
Bonny George Campbell (Deli George Campbell - skót ballada) – English and Scottish Popular Ballads
Book (Könyv) – Stein, Gertrude
Bored (Untam) – Atwood, Margaret
Bowled over (Leterítve) – Hughes, Ted
Boy at Edge of Woods (Fiú az erdőszélen) – Jones, Saeed
Boy in a Stolen Evening Gown ( Fiú lopott estélyiben) – Jones, Saeed
Brahma (Brahma) – Emerson, Ralph Waldo
Brass Spittoons (Réz köpőcsészék) – Hughes, Langston
Break of Day in the Trenches (Virradat a lövészárokban) – Rosenberg, Isaac
Break, break, break (Döngj, döngj, döngj) – Tennyson, Alfred Lord
Breughel (Bruegel) – Smith, Stevie
Bric-a-brac [video] (Bric-a-brac) – Parker, Dorothy
Bridal Ballad (Nászballada, Nászballada, Menyegzői ballada) – Poe, Edgar Allan
Bridal Song* (Rózsák, már tövistelen*) – Fletcher, John
British Journalist (Epigram) (Brit újságíró (Epigramma)) – Wolfe, Humbert
Broken Dreams (Tört álmok) – Yeats, William Butler
Brother (Testvérek) – Graves, Robert
Brothers (Testvérek) – Johnson, James Weldon
Brown Boy to Brown Girl (Barna legény barna leányhoz) – Cullen, Countee
Brown rice (Barna rizs) – Castro, Michael
Brumana (Brumana) – Flecker, James Elroy
Brussels in Winter (Brüsszel télen) – Auden, W. H.
Bryant Park, New York (Bryant Park, New York) – Heath-Stubbs, John
Bucolics 1. Winds (Bukolikák 1. Szelek) – Auden, W. H.
Bucolics 2. Woods (Bukolikák 2. Erdők) – Auden, W. H.
Bucolics 3. Mountains (Bukolikák 3. Hegyek) – Auden, W. H.
Bucolics 4. Lakes (Bukolikák 4. Tavak) – Auden, W. H.
Bucolics 5. Islands (Bukolikák 5. Szigetek) – Auden, W. H.
Budapest [video] (Budapest) – Collins, Billy
Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar (Burbank bedekkerrel Bleistein szivarral) – Eliot, T. S.
Burden (Teher) – Aligizakis, Manolis
Burghers Of Petty Death (A halál aprócska filiszterei) – Stevens, Wallace
Burn [video] (Égj) – Deep Purple
Burning Oneself In (Beégni) – Rich, Adrienne
Burning Oneself Out (Kiégni) – Rich, Adrienne
Burying Ground by the Ties (Temető a talpfák mellett) – MacLeish, Archibald
But I Do Not Need Kindness (De nekem nem kell a jóság) – Corso, Gregory
But What Is the Reader To Make of This? (De mihez kezd vajon ezzel az olvasó?) – Ashbery, John
Butterfly Bones; or Sonnet Against Sonnets (Lepkecsontok; vagy szonett a szonettek ellen) – Avison, Margaret
Butterfly on Rock (Lepke a sziklán) – Layton, Irving
By a flower — By a letter — 109 (Itt egy virág -- itt egy levél -- 109, (Egy virágszál — Egy levélke —)) – Dickinson, Emily
By Chivalries as tiny, 55 (Egy apró figyelmesség, 55, (Aprócska Gesztusokkal —)) – Dickinson, Emily
By Her Aunt's Grave (A nénje sírjánál) – Hardy, Thomas
By such and such an offering 38 (Ez és ez által ajánlat 38, (Ilyen és ilyen áldozat)) – Dickinson, Emily
By the Arno (Az Arno mentén) – Wilde, Oscar
By the Statue of King Charles at Charing Cross (Károly király szobra előtt a Charing Crosson) – Johnson, Lionel
Byzantium [video] (Byzantium) – Yeats, William Butler
C ^
Cadenabbia (Cadenabbia) – Longfellow, Henry Wadsworth
Calgary Kitchen, 1955 (A Calgary konyha, 1955) – Bryan, Tom
Call for the Robin Redbreast (Jertek, királykák és vörösbegyek) – Webster, John
Calypsos (Kalipszók) – Williams, William Carlos
Can Writing Bring It Back? [video] (Visszaszerzi-e az írás?) – Cohen, Ira
Canada: Case History (Kanada: Látlelet) – Birney, Earle
Canadians (Kanadaiak) – Waddington, Miriam
Canal Bank Walk (Csatornaparti sétány) – Kavanagh, Patrick
Candle Hat [video] (Gyertya-kalap) – Collins, Billy
Canoeing on Loch Veyatie, Late Summer (Kenuzás, Veyatie tó, nyárutó) – Bryan, Tom
Canto I (I Canto, I Canto) – Pound, Ezra
Canto II [video] (II Canto) – Pound, Ezra
Canto III (III Canto) – Pound, Ezra
Canto IV (IV Canto) – Pound, Ezra
Canto IX (IX Canto) – Pound, Ezra
Canto X (X Canto) – Pound, Ezra
Canto XIII (XIII Canto) – Pound, Ezra
Canto XIV (XIV Canto) – Pound, Ezra
Canto XVI (XVI Canto) – Pound, Ezra
Canto XVII (XVII Canto) – Pound, Ezra
Canto XX (XX Canto) – Pound, Ezra
Canto XXI (XXI Canto) – Pound, Ezra
Canto XXX (XXX Canto) – Pound, Ezra
Canto XXXVI (XXXVI Canto) – Pound, Ezra
Canto XXXIX (XXXIX Canto) – Pound, Ezra
Canto XLV [video] (XLV Canto, XLV Canto) – Pound, Ezra
Canto XLVII (XLVII Canto) – Pound, Ezra
Canto XLIX (XLIX Canto) – Pound, Ezra
Canto CXV (CXV Canto) – Pound, Ezra
Canto CXVI (CXVI Canto) – Pound, Ezra
Canto CXX (CXX Canto) – Pound, Ezra
Canto the fourth (Childe Harold’s details) (Velence dicsérete (Childe Harold IV ének, részlet)) – Byron, George
Canto the third (Childe Harold’s detail) (A Waterloo-i csata előestéje (A Childe Harold-ból)) – Byron, George
Captain Lavender (Levendula kapitány) – McGuckian, Medbh
Caravan (Karaván) – Longley, Michael
Cardinal Wolsey (detail) (Wolsey bíborosra (részlet)) – Skelton, John
Carolan’s lament over the grave of Mac Cabe (Carolan gyászéneke Mac Cabe sírja fölött) – Irish Minstrelsy
Carpe Noctem (Carpe Noctem ) – Huxley, Aldous
Carrickfergus (Carrickfergus) – MacNeice, Louis
Carved animals (Faragott állatkák) – Atwood, Margaret
Cascando (Cascando) – Beckett, Samuel
Cat’s meat (Máj a cicáknak) – Monro, Harold
Catharsis (Katarzis) – Hodgins, Philip
Catholic Hymn (Katolikus himnusz, Katolikus himnusz) – Poe, Edgar Allan
Cause and Effect (Ok és hatás) – Alan Norman Bold
Cause And Effect (Ok és okozat) – Bukowski, Charles
Cædmon's Hymn* (Cædmon himnusza) – Cædmon
`Ceci est digne de gens sans Dieu' („Ceci est digne de gens sans Dieu”) – Smith, Stevie
Celestial Music (Mennyei muzsika) – Glück, Louise
Celibacy (Cölibátus) – Clarke, Austin
Centaur Song (Kentaurének) – H. D.
Ceremony After A Fire Raid [video] (Szertartás tüzérségi támadás után) – Thomas, Dylan
certain maxims of archy (details) (egy svábbogár maximáiból (részletek)) – Marquis, Don
Cézanne at Aix (Cézanne Aixben) – Tomlinson, Charles
Chamber Music I (Kamarazene I, Kamarazene I.) – Joyce, James
Chamber Music II (Kamarazene II) – Joyce, James
Chamber Music III (Kamarazene III) – Joyce, James
Chamber Music IV (Kamarazene IV) – Joyce, James
Chamber Music V (Kamarazene V, Kamarazene V.) – Joyce, James
Chamber Music VI (Kamarazene VI) – Joyce, James
Chamber Music VII (Kamarazene VII) – Joyce, James
Chamber Music VIII (Kamarazene VIII) – Joyce, James
Chamber Music IX (Kamarazene IX) – Joyce, James
Chamber Music X (Kamarazene X) – Joyce, James
Chamber Music XI (Kamarazene XI) – Joyce, James
Chamber Music XII (Kamarazene XII) – Joyce, James
Chamber Music XIII (Kamarazene XIII) – Joyce, James
Chamber Music XIV (Kamarazene XIV, Kamarazene XIV) – Joyce, James
Chamber Music XV (Kamarazene XV) – Joyce, James
Chamber Music XVI (Kamarazene XVI) – Joyce, James
Chamber Music XVII (Kamarazene XVII) – Joyce, James
Chamber Music XVIII (Kamarazene XVIII) – Joyce, James
Chamber Music XIX (Kamarazene XIX) – Joyce, James
Chamber Music XX (Kamarazene XX) – Joyce, James
Chamber Music XXI (Kamarazene XXI) – Joyce, James
Chamber Music XXII (Kamarazene XXII) – Joyce, James
Chamber Music XXIII (Kamarazene XXIII) – Joyce, James
Chamber Music XXIV (Kamarazene XXIV) – Joyce, James
Chamber Music XXV (Kamarazene XXV) – Joyce, James
Chamber Music XXVI (Kamarazene XXVI) – Joyce, James
Chamber Music XXVII (Kamarazene XXVII) – Joyce, James
Chamber Music XXVIII (Kamarazene XXVIII) – Joyce, James
Chamber Music XXIX (Kamarazene XXIX) – Joyce, James
Chamber Music XXX (Kamarazene XXX) – Joyce, James
Chamber Music XXXI (Kamarazene XXXI) – Joyce, James
Chamber Music XXXII (Kamarazene XXXII, Kamarazene XXXII) – Joyce, James
Chamber Music XXXIII (Kamarazene XXXIII) – Joyce, James
Chamber Music XXXIV (Kamarazene XXXIV) – Joyce, James
Chamber Music XXXV (Kamarazene XXXV, Kamarazene XXXV) – Joyce, James
Chamber Music XXXVI (Kamarazene XXXVI) – Joyce, James
Change of Season (Évszakok változása) – Cohen, Ira
Chanson (Sanzon) – Wilde, Oscar
Chansons Innocentes (I) (Chanson innocente I) – Cummings, e. e.
Chant for All the People on Earth (Zsolozsma minden földi halandóért) – Hedley, Leslie Woolf
Chaplinesque [video] (Chaplini) – Crane, Hart
Charity Thou Art A Lie (Alamizsna, hazugság vagy) – Crane, Stephen
Charles The First (Scene 5, detail) (Első Károly (Ötödik ének, részlet)) – Shelley, Percy Bysshe
Charm Against Toothache [video] (Bájoló fogfájás ellen) – Heath-Stubbs, John
Cherry Ripe (Cseresznyeérés) – Davie, Donald
Cherry-ripe [video] (Friss cseresznye) – Campion, Thomas
Chez Jane (Chez Jane) – O'Hara, Frank
Chicago [video] (Chicago) – Sandburg, Carl
Chicago (Chicago) – Hollo, Anselm
Child Development (Gyereknevelés) – Collins, Billy
Child in time [video] (Gyermek az időben) – Deep Purple
Child of the Romans (A rómaiak gyermeke) – Sandburg, Carl
Child Waters (Child Waters) – English and Scottish Popular Ballads
Childe Roland to the Dark Tower Came ("...Roland vitéz a Setét Toronyhoz ért") – Browning, Robert
Childe Harold’s Pilgrimage (Canto I, XXXIX-XLIII) (A háború ((Részlet, Childe Harold, I/39-43)) – Byron, George
Childe Harold’s Pilgrimage (Detail) (Childe Harold búcsúja (Childe Harold, részlet)) – Byron, George
Childlessness (Gyermektelen) – Merrill, James
Children of Darkness (Éj sarjai) – Thomas, Dylan
Children of Light (A fény fiai) – Lowell, Robert
Children of the Sun (A nap fiai) – Johnson, Fenton
Children’s Song [video] (Gyermekek dala) – Thomas, R. S.
Chill (Hidegben) – Rossetti, Christina Georgina
Chimes (Csengő-bongó) – Meynell, Alice
Chinatown (Chinatown) – Mahon, Derek
Chinoiseries (Kínai holmi) – Lowell, Amy
Chopping (Vágd) – McGuckian, Medbh
Chorus Sacerdotum (detail from Mustapha) (Chorus Sacredotum (részlet a Mustapha-ból)) – Greville, Sir Fulke
Christ in Alabama (Krisztus Alabamában) – Hughes, Langston
Christabel (Christabel (részletek)) – Coleridge, Samuel Taylor
Christmas at Sea [video] (Karácsony a tengeren) – Stevenson, Robert Louis
Christmas Syllabics for a Wife (Karácsonyi sorok egy feleségnek) – Davie, Donald
Chrysalides (Bábok) – Kinsella, Thomas
Church Going (Templomlátogatás) – Larkin, Philip
Cinderella (Hamupipőke) – Dahl, Roald
Circe (Circe) – MacNeice, Louis
Cities and Thrones and Powers (Városok, Trónok, Birodalmak) – Kipling, Rudyard
City Afternoon (Városi délután) – Ashbery, John
City trees (Városi fák) – St. Vincent Millay, Edna
City Without Walls (A fal nélküli város) – Auden, W. H.
Clean Curtains (Tiszta függönyök) – Sandburg, Carl
Clearances (Tisztások) – Heaney, Seamus
Cleopatra to the Asp (Kleopátra az áspishoz) – Hughes, Ted
Clerihew - Chesterton (Clerihew (Chesterton)) – Ingram, Paul
Clerihew - Hitler & Goering (Clerihew (Hitler és Göring)) – Bentley, Edward Clerihew
Clerihew - Stravinsky (Clerihew (Sztravinszkij)) – Ingram, Paul
Clerihew - Truman (Clerihew (Truman)) – Ingram, Paul
Clerihew - Whittier (Clerihew (Whittier)) – Ingram, Paul
Clerihew – Aeschylus (Clerihew (Aiszkhülosz)) – Bentley, Edward Clerihew
Clerihew – Cervantes (Clerihew (Cervantes)) – Bentley, Edward Clerihew
Clerihew – George III (Clerihew (Harmadik György)) – Bentley, Edward Clerihew
Clerihew – Jonathan Swift (Clerihew (Jonathan Swift)) – Bentley, Edward Clerihew
Clerihew – Mahomet (Clerihew (Mohamed)) – Bentley, Edward Clerihew
Clerihew – Wren (Clerihew (Wren)) – Bentley, Edward Clerihew
Clock-O'-Clay (Lepkebáb) – Clare, John
Closing Down The Bars (Zárnak a kocsmák) – Castro, Michael
Clouds (Felhők, Felhők) – Brooke, Rupert
Clouds (Felhők) – Koethe, John
Clown in the Moon [video] (Bohóc a Holdon, Bohóc a holdon) – Thomas, Dylan
Cock-Crowing (Kakaskukorékolás) – Vaughan, Henry
Cockade (Kokárda) – Harsent, David
Coda (Coda) – Pound, Ezra
Cold are the Crabs (Hűvös homárok messzi hegyre hágnak...) – Lear, Edward
Cold Spring in Essex (Essex hideg tavasza) – Davie, Donald
Cold Storage (Hűtőház) – Ennis, Julian
Colin, the enamoured shepherd, singeth his passion of love (Colin szerelmi vértanúsága) – Peele, George
Cologne (Köln) – Coleridge, Samuel Taylor
Colombus (Kolombusz) – Nash, Ogden
Colonel Fantock (Fantock ezredes) – Sitwell, Edith
Colors (Színeim, Színek) – Silverstein, Shel
Colyn Cloute (detail) (Kóc Kelemen (részlet)) – Skelton, John
Come as you are (Ahogyan vagy, úgy gyere) – Tagore, Rabindranath
Come Away, Come Away, Death (Gyere hát, te halál már!) – Shakespeare, William
Come Away, Death (Jöjj el, halál) – Pratt, E. J.
Come my Celia, let us prove (Céliám, most jöjj velem) – Jonson, Ben
Come Not, When I am Dead (Menj tovább) – Tennyson, Alfred Lord
Come slowly - Eden! 211 (Csak lassan - Éden! 211, (Lassan jöjj — Éden!)) – Dickinson, Emily
Come to me grief for ever [video] (Halotti ének Sidneyről) – Byrd, William
Come Up from the Fields Father (Gyere csak haza a rétről, apám) – Whitman, Walt
Come With Me (Gyere, járjuk be) – Bly, Robert
Comeclose and Sleepnow (Jerközel és Aludjmost) – McGough, Roger
Comfort (Vigasz) – Lowry, Malcolm
Coming together (Találkozás) – Castro, Michael
Competition Is Healthy (Egészséges verseny) – Porter, Peter
Complaint to His Empty Purse (Panasza üres erszényéhez) – Chaucer, Geoffrey
Complete Destruction (Tökéletes pusztítás) – Williams, William Carlos
Concord (Concord) – Lowell, Robert
Concord Hymn [video] (Concord város himnusza) – Emerson, Ralph Waldo
Confessio Amantis (detail) (Akteón halála (részlet)) – Gower, John
Confessio Amantis (details) (Confessio Amantis (részletek)) – Gower, John
Conjecturing a Climate (Annak Mérlegelgetése, hogy milyen lehet egy Klíma , Feltételezve klímát) – Dickinson, Emily
Conquest (Hódítás) – Williams, William Carlos
Considering the Snail (Nézem a csigát) – Gunn, Thom
Consolation [video] (Vigasz) – Collins, Billy
Consolations of Philosophy (A filozófia vígasztalása) – Mahon, Derek
Continental Drift (Földrészsodródás) – Clampitt, Amy
Contusion (Zúzódás, Zúzódás) – Plath, Sylvia
Conversation Among the Ruins (Párbeszéd a romok között) – Plath, Sylvia
Conversation Galante (Conversation Galante*) – Eliot, T. S.
Conviction (Meggyőződés (részlet)) – Smith, Stevie
Cook County (Illinoisi táj) – MacLeish, Archibald
Coosaknockaun (Coosaknockaun) – Egan, Desmond
Corinna's going a-Maying (Corinna májusi sétája) – Herrick, Robert
Coriolan I - Triumphal March (Coriolanus I - Diadalmenet) – Eliot, T. S.
Coriolan II - Difficulties of a Statesman (Coriolanus II - Egy államférfi bajai) – Eliot, T. S.
Coriolanus (Detail) (Coriolanus (Részlet)) – Shakespeare, William
Cornucopion (Bőségszaru) – Cohen, Ira
Corsons Inlet [video] (Corsons-öböl) – Ammons, A. R.
Could live — did live — 43 (Élnél -- éltél -- 43, (Élt — halt — élt — halt —)) – Dickinson, Emily
Counterpane: Grandfathers's Death (Paplan: Nagypapa halála) – Hass, Robert
Cousin Nancy (Nancy kuzin) – Eliot, T. S.
Cow in Calf (Vemhes tehén) – Heaney, Seamus
Cows in Art Class (Tehenek a rajzórán) – Bukowski, Charles
Coyote Tells Why He Sings (A prérifarkas elmondja, miért énekel) – Revard, Carter
Crabapple Blossoms (Vadalma-virágok) – Sandburg, Carl
Crazy Jane and Jack the Journeyman (Bolond Jane és Jack a vándorlegény) – Yeats, William Butler
Crazy Jane Talks with the Bishop (Bolond Jane a püspökkel társalog) – Yeats, William Butler
Crazy Time (Bolond idő) – Waddington, Miriam
Credences of summer I (A nyár hiedelmei I) – Stevens, Wallace
Creed (Krédó) – Scott, F. R.
Creeper (Kúszónövény) – Amis, Kingsley
Critics and Connoisseurs (Kritikusok és műértők) – Moore, Marianne
Cro-Magnons (Cro-magnoniak) – Ferlinghetti, Lawrence
Cross (Fehér és fekete közt, Kereszt) – Hughes, Langston
Crossing the Bar (A szirten át, A réven át, A kikötőn túl) – Tennyson, Alfred Lord
Crossing the Water (Át a vízen) – Plath, Sylvia
Crossroads in the Past (Kereszteződések a múltban) – Ashbery, John
Crow Alights (Varjú megvilágosodik) – Hughes, Ted
Crow and Stone (Varjú és a kő) – Hughes, Ted
Crow Blacker than ever (Varjú feketébb, mint valaha) – Hughes, Ted
Crow Goes Hunting (Varjú vadászni megy) – Hughes, Ted
Crow's First Lesson [video] (Varjú első leckéje) – Hughes, Ted
Crow's Nerve Fails (Varjú idegei felmondják a szolgálatot) – Hughes, Ted
Crow's Song of Himself (Varjú éneke önmagához) – Hughes, Ted
Crow’s Theology (Varjú teológiája) – Hughes, Ted
Crowdie Ever Mair [video] (Egyre csak zabpehely) – Burns, Robert
Crumbling is not an instant's Act (A romlás nem azonnali, Széthullás — nem perc Műve az) – Dickinson, Emily
Crusoe in England (Robinson Angliában) – Bishop, Elizabeth
Cui Bono (Cui Bono) – Carlyle, Thomas
Cupid and my Campaspe play'd (Erosz és a kedves) – Lyly, John
Curriculum Vitae (Curriculum Vitae) – Mueller, Lisel
Curse of a Rich Polish Peasant on His Sister Who Ran Away With a Wild Man (Egy gazdag lengyel paraszt szitkokat szór húgára, aki megszökött egy vad emberrel) – Sandburg, Carl
Cuttings (later) (Dugványok (később)) – Roethke, Theodore
Cymon and Iphigenia (detail) (Cymon és Iphigénia (részlet)) – Dryden, John
D ^
Da Tagte Es (Da tagte Es) – Beckett, Samuel
Dachshund (Dakszlik) – Smith, William Jay
Daddy (Apu, Apu, Apu, DADDY - próba, Apu) – Plath, Sylvia
Daisies (Rigók, Rá se hederít) – Wolfe, Humbert
Dance Figure (Táncfigura) – Pound, Ezra
Danse Russe (Danse Russe) – Williams, William Carlos
Dark August (Sötét augusztus) – Walcott, Derek
Dark Song (Sötét dal) – Sitwell, Edith
David (Dávid) – Lowry, Malcolm
Dawn at St. Patrick’s (Hajnal a Szent Patrickban) – Mahon, Derek
Dawning (Pirkadat) – Yahia Lababidi
Day 11 (11. nap) – Beaver, Bruce
Day 17 (17. nap) – Beaver, Bruce
Day 20 (20. nap) – Beaver, Bruce
Day 21 (21. nap) – Beaver, Bruce
Day 27 (27. nap) – Beaver, Bruce
Day 7 (7. nap ) – Beaver, Bruce
Day of Foreboding (Balsejtelmek napja) – Kunitz, Stanley
Day Song (Nappali dal) – Henson, Lance
Days (Napok) – Emerson, Ralph Waldo
Days of 1964 (1964 napjai) – Merrill, James
De Daumier-Smith's Blue Period (De Daumier-Smith kék korszaka) – Salinger, J. D.
De Gustibus (De Gustibus) – Browning, Robert
De Profundis (De Profundis, De Profundis) – Rossetti, Christina Georgina
Dead Leaf in May (Holt levél májusban) – Aiken, Conrad
Dead Soldiers (Halott katonák) – Fenton, James
Dead Weight (Holt teher) – Macleod Black, David
Dear Friends, We Surely All Agree (Uraim, teli van ugye ) – Dahl, Roald
Dear Mr Lee (Kedves Lee Úr!) – Fanthorpe, U. A.
Dear Reader (Kedves olvasó) – Collins, Billy
Dear, my compass… (Kedves, az iránytűm…) – Bishop, Elizabeth
Death (Halál) – Shelley, Percy Bysshe
Death & Co. (Halál és Tsa., Halál és Tsa.) – Plath, Sylvia
Death is like the insect (Féreg a halál csak) – Dickinson, Emily
Death Lament of John O'Mahony (John O'Mahony siratása) – Hyde, Douglas
Death of a Naturalist [video] (A természetbúvár halála) – Heaney, Seamus
Death of Peasant (Paraszt-halál) – Thomas, R. S.
Death on all fronts (Halál mindenütt) – Ginsberg, Allen
Death Snips Proud Men (A halál nyakonragadja a büszkéket) – Sandburg, Carl
Death Who (A Halál, aki) – Hodgins, Philip
Death's Morning Shadows (A halál reggeli árnyai) – Porter, Peter
Dedication for a Plot of Ground [video] (Egy földdarab felszentelése) – Williams, William Carlos
dedication: from novalis (novalis ajánlásával) – Hollo, Anselm
Deep in earth (Mélyen a földben, Föld mélyén) – Poe, Edgar Allan
defining the magic (A varázslat meghatározása) – Bukowski, Charles
Degrees of Gray in Philipsburg [video] (A szürke árnyalatai Philipsburgban) – Hugo, Richard
Dejection: An Ode (Csüggedés: Óda) – Coleridge, Samuel Taylor
Delia XLII: When Winter Snows (Ha kondor fürtöd lepi téli hó) – Daniel, Samuel
Delia XLIII: Thou canst not die (Nem halhatsz meg) – Daniel, Samuel
Delia XLV: Care-charmer Sleep [video] (Gondűző alvás) – Daniel, Samuel
Delia XLVI: Let others sing (Más csak hadd zengjen) – Daniel, Samuel
Delia XXXIII: When men shall find (Ha majd mások...) – Daniel, Samuel
Delight In Disorder (Szemrevaló hanyagság) – Herrick, Robert
Delirium in Uruapan (Delírium Uruapan-ban) – Lowry, Malcolm
Delusion Angel [video] (Csalódott angyal) – Jewell, David
Demeter’s Prayer to Hades (Demeter imája Hádészhez) – Dove, Rita
Denial — is the only fact (Ha nem kellesz — nincs tény csak ez) – Dickinson, Emily
Derry Morning (Derry reggel) – Mahon, Derek
Design for November (Terv novemberre) – Williams, William Carlos
Desolation Row [video] (Kietlen-sor) – Dylan, Bob
Despised And Rejected (detail) (Megvetve és eltaszítva (részlet)) – Rossetti, Christina Georgina
Devil (Sátán) – Tsai, Tze-Min
Dew (Harmat) – Tsai, Tze-Min
Dew-Drop And Diamond (Harmatcsepp és gyémánt) – Graves, Robert
Diagrams (Diagram) – Gunn, Thom
Dialogue (Párbeszéd) – Egan, Desmond
Dies Irae (Dies Irae) – Lowell, Robert
Digging (Ásás) – Heaney, Seamus
Dilemma (Dilemma) – Ignatow, David
Dining Room Tea (Éltető tea) – Brooke, Rupert
Dinner Party, 1940 (Társasvacsora, 1940) – Sherlock, Philip M.
Dirge [video] (Sirató) – Fearing, Kenneth
Dirge (Gyászének) – Smith, Stevie
Dirge for the New Sunrise (Az új napkelte gyászdala*, Gyászének siratja az új virradatot*) – Sitwell, Edith
Dirge in Woods (Gyászének az erdőben, Erdei gyász) – Meredith, George
Discipline (Töredelem) – Herbert, George
Discovery of the New World (Az újvilág felfedezése) – Revard, Carter
Disillusion (Felismerés) – Hughes, Langston
Disillusionment of Ten O'Clock (Kiábrándulás, este tízkor, Kiábrándulás, este tízkor) – Stevens, Wallace
Distance (Távolság) – Parker, Dorothy
Distrustful of the Gentian — 20 (Nem bízok, Enciánkék -- 20, (A Tárnicsban nem bízva nem —)) – Dickinson, Emily
Disturbance of Surfaces (Felszínek zavara) – Swanson, Eleanor
Do not go gentle into that good night [video] (Csöndben ne lépj az éjszakába át, Ne jámboran merülj az éjbe át, Ne ballagj csöndben amaz éjszakába, A bársony éjszakába csendesen ne térj meg, Ne lépj szelíden át ama éj küszöbén, Ne csöndbe fagyva érd meg éjszakád, Gyöngéden ne hullj ölébe az éjnek) – Thomas, Dylan
Do Not Stare At Me (Ne bámulj engem) – Carter, Martin
Do not throw stones at this sign (Ne dobj követ ebbe a jelbe) – Sweeney, Matthew
Dodona: Asked of the Oracle (Dodona: az orákulumra-kérdés) – Clampitt, Amy
Dogs Are Shakespearean, Children Are Strangers (A kutyák shakespeare-iek, a gyerekek idegenek) – Schwartz, Delmore
Dole of the King’s daughter (A királylány bűne) – Wilde, Oscar
Dolor (Bánat) – Roethke, Theodore
Don Juan - Dedication (Don Juan - Ajánlás) – Byron, George
(Don't poo the Gnu...) ('gyok a Gnú) – Silverstein, Shel
Donal Og (Donal Og) – Gregory, Augusta
∆ὡpia [video] (∆ὡpia*, Δάνεια) – Pound, Ezra
Dortmunder (Dortmunder) – Beckett, Samuel
Double-Tail Dog (A kétfarkú kutya) – Silverstein, Shel
Doukhobor (Duhoborec) – Newlove, John
Dover Beach (Doveri part) – Arnold, Matthew
[Down…]* [video] ([Lent...], Egy régi dal visszhangja, Ahogy nő parton a fű) – Yeats, William Butler
Down at the Dinghy (Lenn a dingiben) – Salinger, J. D.
Down Cemetery Road (Út a temetőbe) – Porter, Peter
Drag (Csajszi) – Jones, Saeed
Drained (Elcsigázva) – Hedley, Leslie Woolf
Dread (Olcsó regény) – Synge, John Millington
Dream Song 29 (Álomdal 29) – Berryman, John
Dream Song 145 (Álomdal 145) – Berryman, John
Dream Song 312 (Álomdal 312) – Berryman, John
Dream Song 324 (Álomdal 324) – Berryman, John
Dream Song 384 [video] (Álomdal 384) – Berryman, John
Dream Song 385 (Álomdal 385) – Berryman, John
Dream Variations (Ábrándos változatok) – Hughes, Langston
Dream-Land (Álomország, Álomország, Álomföldje) – Poe, Edgar Allan
Dreams (Álmok, Álmok, Álmok, Álmok, Álmok) – Poe, Edgar Allan
Dreams (Ne add fel álmaid, Álmok) – Hughes, Langston
Drinking Song (Ivásba fojtsad bánatod) – Fletcher, John
Driving Home (Útban hazafelé) – Simic, Charles
Driving Through Sawmill Towns (Országút a fűrésztelepeken át) – Murray, Les A.
Driving toward the Lac Qui Parle River (A Lac Qui Parle River felé vezetve) – Bly, Robert
Drowning is not so pitiful (Nem szánandó ki vízbe fúl) – Dickinson, Emily
Drummer Hodge (Hodge dobos) – Hardy, Thomas
Dry Be That Tear (Szárítsd fel könnyed..., Száradj, te könny) – Sheridan, Richard Brinsley
Dry Loaf (Száraz cipó) – Stevens, Wallace
Dry Root in a Wash (Száraz gyökér a vízmosásban) – Ortiz, Simon J.
drylands (szárazföldek) – Yahia Lababidi
Dublinesque (Dublini képeslap, Dublinesque) – Larkin, Philip
Dulce et Decorum est [video] (Dulce et Decorum est) – Owen, Wilfred
Dunt: a poem for a dried up river (Horpadás: vers egy majdnem kiszáradt folyóhoz) – Oswald, Alice
During Wind and Rain [video] (Szélben, esőben) – Hardy, Thomas
Dust is the only Secret — 153 (Nincs más Titok -- a Por. 153, (Por! az egyetlen Titok —)) – Dickinson, Emily
Dust of Snow [video] (Porhó) – Frost, Robert
dying is fine)but Death (meghalni oké)de a Halál) – Cummings, e. e.
Dying! Dying in the night! 158 (Meghalsz! meghalsz éjszaka! 158, (Halni! Halni! Éjszakán!)) – Dickinson, Emily
E ^
Each and All (Egy és minden) – Emerson, Ralph Waldo
Eanach Dhuin* (english version) (Eanach Dhuin*) – Raftery, Anthony
Early bird (Koránkelő madár) – Silverstein, Shel
Early Lynching (Korai lincselés) – Sandburg, Carl
Early Spring (Koratavasz) – Sitwell, Edith
Ears in the Turrets Hear (Fülek hallják fenn a toronyban, Toronyban hallja a fül) – Thomas, Dylan
Earth Dust (Földpor) – Levertov, Denise
Earth's Answer [video] (A Föld válasza) – Blake, William
East Bronx (Kelet-Bronx) – Ignatow, David
Easter Day (Húsvét napja) – Wilde, Oscar
Easter Hymn (XXVI) (Nézzen rám, ki élni szeret, Nézzen rám, kinek élni jó) – Housman, A. E.
Easter Wings (Húsvéti szárnyak) – Herbert, George
Easter, 1916 (Húsvét, 1916, Húsvét, 1916, Húsvét, 1916) – Yeats, William Butler
Ecce Homo (Ecce Homo) – Berryman, John
Ecclesiastes (Ecclesiastes, Ecclesiastes) – Mahon, Derek
Echo (Visszhang) – Rossetti, Christina Georgina
Echo's Bones (Visszhangcsontok) – Beckett, Samuel
Echo’s song (Lassan, friss forrás) – Jonson, Ben
Eden (Éden) – Traherne, Thomas
Eden (Éden) – Davie, Donald
Eden is that old-fashioned House (Az Éden régimódi ház) – Dickinson, Emily
Edge (Kráter) – Plath, Sylvia
Edward, Edward (Edvárd, Edvárd) – English and Scottish Popular Ballads
Efficiency (Hatékonyság) – Scott, F. R.
Eight O'Clock (Nyolc óra) – Housman, A. E.
Eileen Aroon (Kincsem, Eileen) – Griffin, Gerald
El Dorado (Eldorádó, Eldorado) – Poe, Edgar Allan
Electric Light (Villanyfény) – Heaney, Seamus
Elegy (Elégia) – Lawrence, D. H.
Elegy (Elégia) – Hedley, Leslie Woolf
Elegy [video] (Elégia) – Thomas, Dylan
Elegy (Elégia) – Ciardi, John
Elegy for a Dead Soldier (Elégia egy halott katonáról) – Shapiro, Karl
Elegy for a Still-born Child (Elégia egy halvaszületett gyermekért) – Heaney, Seamus
Elegy for J. F. K. (Elégia J. F. K. felett) – Auden, W. H.
Elegy IX The autumnal (Elégia IX Őszies) – Donne, John
Elegy over a Tomb (Elégia egy sír fölött) – Herbert of Cherbury, Lord Edward
Elegy V His Picture (Elégia V Önnön képmása) – Donne, John
Elegy VIII The Comparison (Elégia VIII Összehasonlítás) – Donne, John
Elegy Written in a Country Churchyard (Elégia egy falusi temetőben) – Gray, Thomas
Elegy X The Dreame (Elégia X Álom) – Donne, John
Elegy XX To his mistress going to bed (Elégia XX Vetkező kedveséhez) – Donne, John
Eleonora (Eleonora) – Poe, Edgar Allan
Elizabeth (Elizabeth, Elizabeth) – Poe, Edgar Allan
Elm (Szilfa) – Plath, Sylvia
Emblems (Emblémák) – Tate, Allen
Emily Brontë (Emily Brontë) – Day Lewis, Cecil
Emily Dickinson Parody (Emily Dickinson-paródia) – Dickinson, Emily
Emma (Emma) – Austen, Jane
End, Middle, Beginning (Vég, közép, kezdet) – Sexton, Anne
Endymion (detail) (Endümión (részlet)) – Keats, John
Enemies (Ellenségek) – Layton, Irving
Enigma (Talány, Enigma) – Poe, Edgar Allan
Entirely [video] (Teljesen) – MacNeice, Louis
Enueg I (Enueg I (Nyűgök)) – Beckett, Samuel
Enueg II (Enueg II (Nyűgök)) – Beckett, Samuel
Envoi (Envoi) – Egan, Desmond
Envoy – Passages 7 (Útrabocsátó - sorok 7) – Duncan, Robert
Ephemera (Ephemera) – Yeats, William Butler
Epic (Eposz, Eposz) – Kavanagh, Patrick
Epicoene, or the Silent Woman (Lusta báj) – Jonson, Ben
Epidermal Macabre (Epidermális macabre) – Roethke, Theodore
Epigram (Epigramma) – Coleridge, Samuel Taylor
Epigram (Epigramma) – Prior, Matthew
Epigram (Epigramma, Epigramma) – Johnson, Samuel
Epigram for Joe (Epigramma Joe-nak) – O'Hara, Frank
Epigram for Wall Street (Wall Street-i epigramma) – Poe, Edgar Allan
Epigram VIII (Epigramma VIII) – Landor, Walter Savage
Epigrams from Blake's Notebook (Epigrammák (Blake vázlatfüzetéből)) – Blake, William
Epilogue (out the window) (Epilógus (az írószobám ablaka)) – Egan, Desmond
Epilogue (so let me wait) (Epilógus (várok tehát)) – Egan, Desmond
Epiphany (Epifánia) – Hughes, Ted
Epipsychidion (detail) (Epipszükhidón (részlet)) – Shelley, Percy Bysshe
Epistle to Arbuthnot (detail) (Levél Dr. Arbuthnotnak (részlet)) – Pope, Alexander
Epitaph (Sírfelirat) – Lowry, Malcolm
Epitaph [video] (Sírfelirat) – Heath-Stubbs, John
Epitaph (Sírirat) – Synge, John Millington
Epitaph (Sírfelirat) – Ország-Land, Thomas
Epitaph for the Unknown Soldier [video] (Az ismeretlen katona sírfelirata) – Auden, W. H.
Epitaph on a Tyrant (Egy zsarnok sirfelirata) – Auden, W. H.
Epitaph on a Wag in Mauchline (Egy mauchlinei pernahajder sírverse, Egy mauchline-i jómadár sírverse) – Burns, Robert
Epitaph on Sir Philip Sidney (Sir Philip Sidney sírfelirata) – Raleigh, Sir Walter
Epitaph on the Earl of Leicester (Leicester earljének sírfelirata) – Raleigh, Sir Walter
Epitaph on the Earl of Strafford (Strafford earljének sírfelirata) – Cleveland, John
Epitaph to a Dog (Felirat egy újfoundlandi kutya síremlékére) – Byron, George
Epitaphs (Sírfeliratok) – Pound, Ezra
Epithalamion (Epithalamion) – Spenser, Edmund
Erat hora (Erat hora*, Volt egy óra) – Pound, Ezra
Erosion (Erózió) – Waddington, Miriam
Especially when the October Wind (Különösképp ha Október szele, Főként, midőn ha októberi szél, Kiváltképp ha az októberi szél) – Thomas, Dylan
Essay on Man - Epistle 2 (detail) (Értekezés az emberről (részlet a II levélből)) – Pope, Alexander
Estevan, 1934 (Estevan, 1934) – Mandel, Eli
Esther (detail) (Eszter (részlet)) – Blunt, Wilfrid Scawen
Et in Arcadia Ego (Et in Arcadia Ego) – Auden, W. H.
Eternity [video] (Örökkévalóság) – The Tiger Lillies
Etruscan Tombs (detail) (Etruszk sírok (részlet)) – Robinson, Agnes Mary
Eulalie [video] (Eulália, Eulália, Eulália) – Poe, Edgar Allan
Euphoria (Eufória) – Ferlinghetti, Lawrence
Europa (Európa) – Walcott, Derek
Europa’s Lover XIV (Európa istennő szeretője XIV) – Dunn, Douglas
Europe’s Prisoners (Európa foglyai) – Keyes, Sidney
Evans (Evans) – Thomas, R. S.
Eve to Her Daughters (Éva a lányaihoz) – Wright, Judith
Evening Alone at Bunyah (detail) (Magányos este Bunyah-ban (részlet) ) – Murray, Les A.
Evening star (Esti csillag, Esti csillag, Esti csillag) – Poe, Edgar Allan
Evening Waterfall (Esti vízesés) – Sandburg, Carl
Evening Without Angels [video] (Est angyalok nélkül) – Stevens, Wallace
Everything is Going to be All Right [video] (Rendben lesz minden, rendben) – Mahon, Derek
Everything is Going to be All Right (Minden jónak ígérkezik) – Mahon, Derek
Excelsior [video] (Excelsior) – Longfellow, Henry Wadsworth
Except to Heaven, she is nought. 154 (Ő csak a Mennynek érdekes. 154, (Csak az Égnek nem semmi ő.)) – Dickinson, Emily
Exeat (Exeat) – Smith, Stevie
Expecting Silence (Egyezségben a csönddel) – Davie, Donald
Exposure (Kitéve) – Owen, Wilfred
Extempore Effusion upon the Death of James Hogg (James Hogg halálakor felindultan) – Wordsworth, William
Extempore verses (God bless the King!) (Rögtönzött sorok) – Byrom, John
Extraction (Származás) – Cohen, Ira
Eyes of Night-Time (Szemek az éjszakában) – Rukeyser, Muriel
Eyes That Last I Saw In Tears (Szemek, nemrég könnyesek) – Eliot, T. S.
F ^
Fable (Fabula, Tanmese) – Emerson, Ralph Waldo
Fabliau of Florida (Floridai anekdóta) – Stevens, Wallace
Fafnir and the Knights (Fafnír és a lovagok) – Smith, Stevie
Faire is my Love (Szerelmem szép) – Daniel, Samuel
Fairy-land (Tündérország, Tündérország) – Poe, Edgar Allan
Fairyland (Tündérhon) – Poe, Edgar Allan
Fairytale to Scar (A sebhely tündérmeséje) – Green, Stephanie
Fame (Hírnév) – Mew, Charlotte
Fame is a bee (A hír darázs, Ó, igen, Csöpp méh a Hír) – Dickinson, Emily
Fame is a fickle food (Illó ebéd a hír) – Dickinson, Emily
Familial topics (3 poems) (Családban marad (3 versike)) – Nash, Ogden
Family of Cave Bears (Barlangi medve család) – Hollo, Anselm
Family Prime (Családiasság) – Van Doren, Mark
Fanciful creators (Szellemes alkotók) – Yahia Lababidi
Fanny (Fanny) – Poe, Edgar Allan
Farewell to Italy (Búcsú Itáliától) – Landor, Walter Savage
Farewell to the Court (Búcsú az udvartól) – Raleigh, Sir Walter
Farewell, Love [video] (Ég veled, szerelem) – Wyatt, Sir Thomas
Farewell, Ungrateful Traitor! (Isten veled, te hűtlen!) – Dryden, John
Farm Wife (A gazda asszonya) – Thomas, R. S.
Farmer near Sybil Point (Földműves Sybil Point közelében) – Egan, Desmond
Father and Son [video] (Atya és Fiú) – Kunitz, Stanley
Father Death Blues (Halál apa blues) – Ginsberg, Allen
Fathers and Sons (Apák és fiúk) – Hemingway, Ernest
Faustus and I (Faustus meg én) – Sexton, Anne
Fear and the Monkey (A rettegés meg a majom) – Burroughs, William S.
Fear of Death (Halálfélelem) – Ashbery, John
Feelings of a Republican on the Fall of Bonaparte (Egy rebublikánus érzései Napóleon bukásakor) – Shelley, Percy Bysshe
Feeling of Spring (Tavaszi érzések) – Droogenbroodt, Germain
Felix Randal (Felix Randal) – Hopkins, Gerard Manley
Fern Hill [video] (Páfránydomb) – Thomas, Dylan
Fever 103° (Fever 103°, Negyven fokos láz) – Plath, Sylvia
Fiascherino (Fiascherino) – Tomlinson, Charles
Fidelity (Hűség) – Lawrence, D. H.
Fidelity (Hűség) – Hughes, Ted
Field and Forest (Föld és vadon) – Jarrell, Randall
Field of long grass (A rét magas füve) – Smith, A. J. M.
Fifth Child (detail) (Az ötödik gyerek (részlet)) – Lessing, Doris
Fifth Philosopher's Song (Ötödik filozófus éneke, Ötödik filozófus éneke) – Huxley, Aldous
Figments (Agyrém) – D’Hertefelt, Luc
Fill for me a brimming bowl (Jer, töltsd e serleget tele!) – Keats, John
Filling Station (Benzinkút) – Bishop, Elizabeth
Final Instructions (Felhívás, hogy mutass be áldozatot) – Day Lewis, Cecil
Finale (Finálé) – Wright, Judith
Fingers in the Door (Ujjacskák küszöbhöz csukva) – David Holbrook
Finis (Finis) – Landor, Walter Savage
Finish (Befejezés) – Sandburg, Carl
Finished? (Vége?) – Bukowski, Charles
Fire (Tűz) – Pratt, E. J.
Fire and Ice (Tűz és jég, Tűz és jég, Tűz és jég, Tűz és jég, Tűz és jég) – Frost, Robert
Fire and Reason (Tűz és ész) – Livesay, Dorothy
Fire-eater (Tűznyelő) – Harrison, Tony
Fireball [video] (Tűzgömb) – Deep Purple
firelife (tűzélet) – Jewell, David
First Chorus from Atalanta in Calydon (Az első kórus az „Atalanta Kalydonban"-ból) – Swinburne, Charles Algernon
First Memory (Első emlék) – Glück, Louise
First Philosopher's Song (Első filozófus éneke) – Huxley, Aldous
First shall the heavens want starry light (Előbb veszt csillagfényt a menny) – Lodge, Thomas
First Things First (Ez az első) – Auden, W. H.
Firstborn (Elsőszülött) – Glück, Louise
Fish (A hal) – Lawrence, D. H.
Fish and Men (A hal meg az ember) – Bryan, Tom
Fish in the Unruffled Lakes (Síma tóban színesen) – Auden, W. H.
Five Elephants (Öt elefánt) – Dove, Rita
Five-Finger Exercises (Ötujjas gyakorlatok) – Eliot, T. S.
Flight One (Első légijárat) – MacEwen, Gwendolyn
Flood (Árvíz) – Harrison, Tony
Flood Plains on the Coast facing Asia (Árterek az Ázsiával szemközti parton ) – Murray, Les A.
Flow, Flow, Flow (Rohanj, rohanj) – Smith, Stevie
Flowering Death (Halált virágozva) – Ashbery, John
Flowers — Well — if anybody 137 (Virágok! -- Nos -- ha lesz, aki 137, (Virág — Hát — ha itt valaki)) – Dickinson, Emily
Flowers by the Sea (Virágok a tengernél) – Williams, William Carlos
Flying Fox (Denevér) – Shapcott, Thomas
Fog (Köd) – Clampitt, Amy
Fog (Köd) – Sandburg, Carl
Foliage of Vision (A látvány lombja) – Merrill, James
Folk (Volk) – Cohen, Leonard
Follow Thy Fair Sun (Kövesd szép napod, boldogtalan árnyék, Kövesd szép Napod...) – Campion, Thomas
Foolish Love (Esztelen szerelem) – Greene, Robert
For a Birthday (Születésnapomra) – Gunn, Thom
For a Far-out Friend (Lebegő barátnőmnek, Messzi barátnőmnek) – Snyder, Gary
For a masseuse and a prostitute (Egy masszőznek és prostituáltnak) – Rexroth, Kenneth
For a Picture of St. Dorothea (Szent Dorottya képmására, Szent Dorottya képmására) – Hopkins, Gerard Manley
For An Anniversary (Évfordulón) – Creeley, Robert
For Annie [video] (Anni, Anni) – Poe, Edgar Allan
For each ecstatic instant (Ha rajonghatsz a percért) – Dickinson, Emily
For each ecstatic instant 125 (Az elragadtatásért 125) – Dickinson, Emily
For Eleanor Boylan talking with God (Eleanor Boylandnak, mikor a Jóistennel beszél) – Sexton, Anne
For Esmé with Love and Squalor (Alpári történet Esmének, szeretettel) – Salinger, J. D.
For Friends Only (Csak barátainknak) – Auden, W. H.
For Hettie (Hettie-nek) – Baraka, Amiri (LeRoi Jones)
For James Dean (James Deanért) – O'Hara, Frank
For my funeral (Temetésemre) – Housman, A. E.
For Rhoda (Rhodának) – Schwartz, Delmore
For Righteousness’ Sake (Az igazságosság nevében) – Whittier, John Greenleaf
For Sale (Eladó, Eladó) – Lowell, Robert
For Samuel Beckett (Samuel Beckettnek) – Egan, Desmond
For the Mother of My Mother’s Mother (Anyám anyjának anyjához) – Patchen, Kenneth
For The One Who Would Take Man's Life In His Hands (Annak, aki kezébe venné az ember életét) – Schwartz, Delmore
For the Union Dead [video] (Az Unió halottaiért) – Lowell, Robert
For W.C.W. (W. C. W.-nek) – Bowering, George
Forbidden fruit a flavor has (A tiltott gyümölcs zamata, Tiltott gyümölcs -- sajátos íz) – Dickinson, Emily
Forefathers (Ősapák) – Blunden, Edmund
Forget not the field (Szabad fordítás, Ne feledd a tért, Eszünkbe jusson) – Moore, Thomas
Forget not yet (El ne feledd) – Wyatt, Sir Thomas
Forgetfulness [video] (Feledékenység) – Collins, Billy
Forgetfulness (Felejtés) – Crane, Hart
Forgive Me, Sire (Bocsájtsd meg, Uram) – Cameron, Norman
Fork (Villa) – Simic, Charles
Foster the Light (Dajkáld a fényt) – Thomas, Dylan
Found Poem (Talált vers) – Nemerov, Howard
Four Quartets/1 (Négy kvartett/1) – Eliot, T. S.
Four Quartets/2 (Négy kvartett/2) – Eliot, T. S.
Four Quartets/3 (Négy kvartett/3) – Eliot, T. S.
Four Quartets/4 (Négy kvartett/4) – Eliot, T. S.
Four Saints in Three Acts (detail) (Négy szent három felvonásban (részlet)) – Stein, Gertrude
Fox (Róka) – Oswald, Alice
Fox Sleep (Rókaálom) – Merwin, W.S.
Fragment of A Campaign Song (Hadiének töredéke, Kampányének töredéke) – Poe, Edgar Allan
Fragment: Follow To The Deep Wood's Weeds (Töredék: Kövess, hol erdő zöldje mély) – Shelley, Percy Bysshe
Fragment: Milton's Spirit (Töredék: Milton lelke) – Shelley, Percy Bysshe
Fragment: Questions (Töredék: Kérdések) – Shelley, Percy Bysshe
Fragment: To A Friend Released From Prison (Egy börtönből szabadult barátomhoz) – Shelley, Percy Bysshe
Fragments of a Lost Gnostic Poem Of The Twelfth Century (Egy elveszett XII századi gnosztikus költemény töredékei) – Melville, Herman
Francesca (Francesca) – Pound, Ezra
Franny [video] (Franny) – Salinger, J. D.
Frater Ave Atque Vale („Frater ave atque vale") – Tennyson, Alfred Lord
Freedom (Szabadság) – Levertov, Denise
Freedom (Szabadság) – Struther, Jan
Frenzy (Téboly) – Sexton, Anne
Frequently the woods are pink (Nem ritka ha zöld a fa) – Dickinson, Emily
Frequently the woods are pink — 6 (Gyakran a fa rózsaszín 6) – Dickinson, Emily
Friday's Child (Péntek gyermeke) – Auden, W. H.
Friendly advice to a lot of young men (Baráti tanács fiataloknak ) – Bukowski, Charles
Friends Departed (Egyedül ülök...) – Vaughan, Henry
Frolic (Vidámság) – Russell, Æ George William
From Colony to Nation (Gyarmatból nemzetté) – Layton, Irving
From Spring Days To Winter (For Music) (Tavasztól télig (zenére)) – Wilde, Oscar
From Stone to Steel (Kőtől acélig) – Pratt, E. J.
From the Domain of Arnheim (Arnheim környékéről) – Morgan, Edwin
From the Flats (A síkságról) – Lanier, Sidney
From the Hazel Bough (Mit rejt a lomb?) – Birney, Earle
From the House Journal (Napló) – Berrigan, Ted
From the Porch [video] (A verandáról ) – Koethe, John
From the Republic of Conscience (A lelkiismeret köztársaságából) – Heaney, Seamus
From the Train (A vonatról) – Galbraith, Iain
From the Whole Megillah (A Teljes Megillah-ból) – Cohen, Ira
From Don Juan (Az új görög dalnok (A „Don Juan”-ból)) – Byron, George
Frost at Midnight (Éjféli fagy) – Coleridge, Samuel Taylor
Fruit-gathering (Gyümölcsszedés) – Tagore, Rabindranath
Frustration (Csalódottság) – Parker, Dorothy
Full Fathom Five (Öt ölnyi mélybe) – Plath, Sylvia
Full Moon (Telihold) – Wylie, Elinor
Funeral blues [video] (Temető blues, Audenből) – Auden, W. H.
Fungi from Yuggoth (detail) (A Yuggoth Gombái (részlet)) – Lovecraft, H. P.
Funk Lore [video] (Funk-tan) – Baraka, Amiri (LeRoi Jones)
Funny—to be a Century (Egy Évszazad biztos nevet ) – Dickinson, Emily
Futility (Hiábavalóság) – Owen, Wilfred
G ^
Galloping Green: May 1962 (Galloping Green, 1962 májusa) – Kinsella, Thomas
Garden (Kert) – H. D.
Garland for Queens, may be — 34 (Girland a királynőnek -- 34, (Királynőknek virágfüzért —)) – Dickinson, Emily
Gas (Gáz) – Bukowski, Charles
Gascoigne’s Lullaby (Gascoigne bölcsődala) – Gascoigne, George
Gathering Leaves (Avarbetakarítás) – Frost, Robert
General William Booth Enters Into Heaven (William Booth tábornok bevonul a mennyországba) – Lindsay, Vachel
Genevieve (Genovéva) – Coleridge, Samuel Taylor
Geometry (Geometria, Geometria) – Dove, Rita
Georgia Beach (Georgiai strand) – Atwood, Margaret
Gerontion (Gerontion) – Eliot, T. S.
Get Up and Bar the Door (Menj, csukd be a kaput!) – English and Scottish Folk Ballads
Getting a Second Opinion (Más véleményen) – Louis, Adrian C.
Getting Across (Átkelés) – Revard, Carter
Ghost Town (Kísértetváros, Kísértetkisváros) – Longley, Michael
Ghost-crabs (Kísértetrákok) – Hughes, Ted
Ghosts [video] (Kísértetek) – Jennings, Elizabeth
Gift [video] (Ajándék) – Cohen, Leonard
Gifts (Adományok) – Thomson, James
Gifts of Rain (Az eső ajándékai) – Heaney, Seamus
Gingkoes in Fall (Gingkók ősszel) – Nemerov, Howard
Girl on a High Wire (Lány a kötélen) – Mandel, Eli
Girl on the esculator (Lány a mozgólépcsőn) – Bukowski, Charles
Gitanjali 35 (Gitándzsáli, 35) – Tagore, Rabindranath
Gitanjali 83 (Gitándzsáli, 83) – Tagore, Rabindranath
Give All to Love [video] (Add mindened) – Emerson, Ralph Waldo
Give me women, wine, and snuff (Adjatok nőt, bort, dohányt) – Keats, John
Glanmore Sonnets VI (Glanmore: Szonettek VI) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets I (Glanmore: Szonettek I, Első Glanmore-i Szonett) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets II (Glanmore: Szonettek II, Második Glanmore-i Szonett) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets III (Glanmore: Szonettek III, Harmadik Glanmore-i Szonett) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets IV (Glanmore: Szonettek IV) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets V (Glanmore: Szonettek V) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets VII (Glanmore: Szonettek VII) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets VIII (Glanmore: Szonettek VIII) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets IX (Glanmore: Szonettek IX) – Heaney, Seamus
Glanmore Sonnets X (Glanmore: Szonettek X) – Heaney, Seamus
Glasgerion (Glasgerion) – English and Scottish Popular Ballads
Glass was the Street - in Tinsel Peril (1518) (Síküveg volt az utca (1518), Üvegtér — Konfetti-Veszély) – Dickinson, Emily
Glazunoviana (Glazunoviána) – Ashbery, John
Gloire de Dijon (Dijon-pompája rózsa) – Lawrence, D. H.
Glowing is her Bonnet, 72 (Kiglancolt főkötő 72, (Láng az Arca Színe,)) – Dickinson, Emily
Gnomic Verses (Gnómikus versek) – Pound, Ezra
God fashioned the ship of the world carefully (Isten figyelmesen mintázta meg a Világ hajóját) – Crane, Stephen
God gave a Loaf to every Bird (Ad Isten madárnak karajt) – Dickinson, Emily
God Give to Men (Isten, adj az embereknek) – Bontemps, Arna
God is indeed a jealous God — (Féltékeny Isten ám az Úr —) – Dickinson, Emily
God's Grandeur (Isten fensége) – Hopkins, Gerard Manley
God, A Poem (Isten, vers) – Fenton, James
God's funeral (Isten temetése) – Hardy, Thomas
God's Work (Isten műve) – Carson, Anne
God's World (Isten világa) – St. Vincent Millay, Edna
God’s Handiwork (Isten keze munkája) – Carson, Anne
Gods Wheel (Az Isten kormánykereke) – Silverstein, Shel
Going (Óhajok) – Larkin, Philip
Going and Staying (Távozás és maradás) – Hardy, Thomas
Going back to Bed (Vissza az ágyba) – McClatchy, J. D.
Going to Heaven! 79 (Hogy? -- a Mennyekbe? 79, (Menni! Az Égbe!)) – Dickinson, Emily
Gone (Eltűnt) – Thomas, R. S.
Good Dog Nigel (Bodri jó kutyus) – Lennon, John
Good Friday, 1613. Riding Westward (Nagypéntek, 1613. nyugat felé utazva) – Donne, John
Good Hours (Kellemes órák) – Frost, Robert
Good night, because we must, 114 (Jó éjt, hiszen muszáj. 114, (Hajcsizni! tiszta sor.)) – Dickinson, Emily
Good-Bye To The Mezzogiorno (Búcsú a déltől) – Auden, W. H.
Good-Night (Jó éjt) – Shelley, Percy Bysshe
Goodbye (Isten veled) – Bukowski, Charles
Goodbye Blue Sky [video] (Ég veled kék ég) – Pink Floyd
Grace (Kegyelem, Csak az isteni kegyelemnek köszönhetem) – Emerson, Ralph Waldo
Grana Weal (Grana Weal) – Irish Minstrelsy
Grandfather (Nagyapa) – Bowering, George
Graphemics (Grafémika) – Spicer, Jack
Grass (A fű, ) – Sandburg, Carl
Grave Fairytale (Sötét tündérmese ) – Hewett, Dorothy
Gravestones (Sírkövek) – Watkins, Vernon
Great Caesar! Condescend 102 (Nagy Cézár! 102, (Roppant Caesar! Ne vesd)) – Dickinson, Emily
Greater Love (Nagyobb szerelem) – Owen, Wilfred
Green (Zöld) – Lawrence, D. H.
Green Geese (Zöld libák) – Sitwell, Edith
Green Rain (Zöld eső) – Livesay, Dorothy
Green River (Zöld folyó) – Bryant, William Cullen
Greenwich observatory (A Greenwichi csillagvizsgáló) – Keyes, Sidney
Greyhounding to Billings, Montana [video] (Távolsági busszal a montanai Billingsbe) – Kenny, Maurice
Grief (Gyász) – Barrett-Browning, Elizabeth
Grotesque details from Hudibras (Groteszk igazságok a Hudibras-ból) – Butler, Samuel
Gude Ale Keeps The Heart Aboon (A jó sör, ó…) – Burns, Robert
Guests of the Nation (Hazánk vendégei) – O’Connor, Frank
Gulliver (Gulliver) – Plath, Sylvia
Gus: The Theatre Cat (Gusz, a színházi macska) – Eliot, T. S.
H ^
Hair [video] (Haj) – Sweeney, Matthew
Halflife (Félélet) – O'Rourke, Meghan
Halfway (Félúton) – Wright, Judith
Hallelujah (Halleluja) – Ko, Un
Hamatreya (Hamatreya) – Emerson, Ralph Waldo
Hamlet, Prince of Denmark (Detail) (Hamlet, dán királyfi (Részlet)) – Shakespeare, William
Hap (A vakvéletlen) – Hardy, Thomas
Happiness (Boldogság, Boldogság) – Sandburg, Carl
Happy enough (Elégedetten) – Johnston, George
Hark, now everything is still (Pszt! most minden néma már) – Webster, John
Harlem Shadows (Harlemi árnyak) – McKay, Claude
Harold’s Leap (Harold ugrása) – Smith, Stevie
Hatred of Men With Black Hair (Gyűlölet a feketehajúak iránt) – Bly, Robert
Hatteras Calling (Hatteras hívása) – Aiken, Conrad
Haunted (Megkísértve) – Mare, Walter de la
Haunted [video] (Üldözött) – Deep Purple
Have you got a brook in your little heart, 136 (Van vajon egy forrás a szivedben, ahol 136, (Folyik-é szívedben olyan kis ér,)) – Dickinson, Emily
Hawk Roosting (Gubbasztó karvaly) – Hughes, Ted
Hay-cock (Szénaboglya) – Conkling, Hilda
Haymakers, Rakers, Reapers, And Mowers (Tallózók, sarlózók, aratók ti, kaszások) – Dekker, Thomas
He ate and drank the precious Words — (Itta, ette a Szavakat —) – Dickinson, Emily
He fell among Thieves [video] (Rablók kezébe esett) – Newbolt, Sir Henry
He forgot — and I — remembered — 203 (Elfelejtett -- én -- emlékszem -- 203) – Dickinson, Emily
He fumbles at your Soul (Éneden vacakol) – Dickinson, Emily
He Puts Me to Rest (Ő nyugtat el) – Ignatow, David
He remembers forgotten beauty (Az elfelejtett szépségre emlékezik) – Yeats, William Butler
He Resigns (Leszámolás) – Berryman, John
He showed me Heights I never saw— (Sohasem láttam Csúcsokra —) – Dickinson, Emily
He Tells Of The Perfect Beauty (A tökéletes szépségről) – Yeats, William Butler
He That Loves A Rosy Cheek [video] (Arc rózsáit kedveled?) – Carew, Thomas
He touched me, so I live to know (Hozzámért, s már csak azt tudom) – Dickinson, Emily
He was weak, and I was strong — then — 190 (Ő gyenge, Én erős voltam -- 190, (Gyönge volt Ő, én erős — hát —)) – Dickinson, Emily
He Wishes for the Cloths of Heaven (Az ég köntösére vágyik) – Yeats, William Butler
He Wishes For The Cloths Of Heaven (Ha mennyei köntösöm lenne) – Yeats, William Butler
He Wishes His Beloved Were Dead (Szerelmesét halottnak kívánja, Feküdnél bár...) – Yeats, William Butler
He Wonders About Himself (Remény, gyötrődés) – Hardy, Thomas
Head of a Dandelion (A pitypangfej) – Oswald, Alice
Hearing your words and not a word among them (Sonnet XXXVI) (Visszatetsző szavaid hallatára) – St. Vincent Millay, Edna
Heart and Mind (Szív és Ész) – Sitwell, Edith
Heart, not so heavy as mine 83 (Egy szív, enyémnél könnyebb 83, (Ablakomnál, későn, egy szív)) – Dickinson, Emily
Heart! We will forget him! 47 (Szív! Ma elfelejtjük! 47, (Szív! Elfelejtjük őt!)) – Dickinson, Emily
Heat [video] (Hőség) – H. D.
Heaven – Haven (Ég – rév) – Hopkins, Gerard Manley
Heirloom (Örökség) – Klein, A. M.
Helas (Hélas!, Hélas, Hélas, Helas) – Wilde, Oscar
Hell to Pay [video] (Pokoli számadás) – Deep Purple
Hence, all you vain delights (El, balga örömök) – Fletcher, John
Henry's Understanding (Henry felismerése) – Berryman, John
Her breast is fit for pearls, 84 (Mellére gyöngy való, 84, (Keblére gyöngyöt! ám)) – Dickinson, Emily
Her Eyes (A szeme) – Ransom, John Crowe
Her Husband (A férje) – Hughes, Ted
Her Kind [video] (Ilyen) – Sexton, Anne
Her Triumph (Hölgyem diadalma) – Jonson, Ben
Heraclitus on Rivers (Hérakleitosz a folyókról) – Mahon, Derek
Herbal (Füvészkönyv) – Heaney, Seamus