Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Hírek

Művek

Albán

B ^
D ^
E ^
K ^
M ^
N ^
P ^
S ^
V ^
Z ^

Belarusz

? ^

Bolgár

G ^
Z ^
? ^

Katalán

C ^
E ^
F ^
L ^
N ^

Cseh

^
. ^
( ^
(...a pokud se jedná o poezii) ((...ami a poézist illeti)) – Lorenc, Michael
(Báseň je... Nic a vše!) ((Mi a vers?... Minden és semmi.)) – Krchovský, J. H.
(Co to máš, děvečko) ((Hun vetted, te leány...)) – Cseh népdalok
(Co že jsem říkal? Nevím už...) ((Mit is meséltem? Semmi mesést...)) – Krchovský, J. H.
(Dívča, dívča laštovička...) ((Leány, leány, fecskemadár)) – Cseh népdalok
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) ((Ma először jósoltattam magamnak...)) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) ((Kezemben tartom melledet...)) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) ((A ház kívül-belül sötét, fekete...)) – Krchovský, J. H.
(Já jsem ten rytíř z pohádky...) ((Lovag vagyok, mesebeli...)) – Hálek, Vítězslav
(Já nevím, jak se jmenoval ten mnich...) (Ej, hogy is hítták azt a szerzetest?) – Dyk, Viktor
(Jdou volit cestou z kostela...) ((A templomból jár szavazni a nép...)) – Jirous ("Magor"), Ivan Martin
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) ((Csak sörre ugrok le, az enyhe...)) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) ((Lélek vagyok-e férfitestbe'...)) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) ((Ahová nézek ott gyűlik az adósság)) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) ((A kard hajszálon függ...)) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) ((Mustár és virsli a fejem felett...)) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) ((Fecskének utószor...) ) – Krchovský, J. H.
(Odkud?) (Honnan?) – Weiner, Richard
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) ((Öt lépés előre, négy hátra...)) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) ((Tömegben vonulnak alakok...)) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) ((Özönvíz!)) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) ((Magam elé tükröt rakok...)) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) ((Azt mondják: Zárunk...)) – Krchovský, J. H.
(Se sebou sám...) ((Kétszemközt magammal ...)) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) ((Valóság...)) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) ((hurkok és más betűk)) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) ((Árnyat árny lát...)) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) ((A világom nincs és nem jó egyébre...)) – Krchovský, J. H.
(svoboda) ((szabadság)) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) ((Ritka a jó nap...)) – Krchovský, J. H.
(Ten, kdo humor podceňuje...) ((Kinek a vicc nem kenyere...)) – Psavec (álnév)
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) ((Nem voltam fodrásznál...)) – Krchovský, J. H.
(U Dodony stál svatý dub) ((Dodonában szent tölgyfa állt)) – Hálek, Vítězslav
(Už na mě nechce čekat „můj cíl“ ...) ((„Célom” előttem úgyse lebeg...)) – Krchovský, J. H.
(V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě...) ((Hogyha bajt jósolnak neszek egyszerre vallásos leszek...)) – Jirous ("Magor"), Ivan Martin
(Volně dle Ezopa) ((Ezopusz után szabadon)) – Žáček, Jiří
(vpřed) ((előre)) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) ((A Manon-balladákból, 11.)) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) ((Halál után: kérdőjel, vessző, puszta pont?...)) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) ((Az októberi napok keblében...)) – Jareš, Michal
(Zavřete se, pohádkové knihy soukromých bolestí) ((Minden magánhasfájásmesekönyvet sutba vess)) – Wolker, Jiří
(Zmizel jsem z domu...) ((Éjszaka leléptem...)) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
A ^
B ^
Babí léto (Vénasszonyok nyara) – Halas, František
Babička (Nagyanyó) – Němcová, Božena
Bajka o zvířeti v nás (Mese: A bennünk lapuló fenevad ) – Žáček, Jiří
Balada dvacátá čtvrtá, O zběhlém studentovi (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 24. A huszonnegyedik, az elbitangolt diákról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada kritikům (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK. Kritikusaimnak szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada o hovně (Ballada a sz.rról) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Ballada a fűtő szemeiről) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Ballada a nőről, Istenről és a férfiról) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 52. Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada pátá o chudobě, která cti netratí (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 05. Az ötödik, a becsületét el nem veszítette szegénységről szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Françoise Villona (Első ballada mely Francois Villonhoz szól, RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 01. Az első, François Villon megszólítására szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada sedmá o nepolepšitelné povaze (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 07. A hetedik, jellemünk megváltoztathatatlan voltáról szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 35. A harmincötödik, egy papírhajóról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 37. A harminchetedik, az agglegénységről szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Ballada májová (Májusi ballada) – Neruda, Jan
Ballada stará — stará! (Régi, régi ballada!) – Neruda, Jan
Ballada z r. 1896 na látku ctihodně starou (Tiszteletreméltó korú anyagból 1896-ban szabott ballada) – Dyk, Viktor
Ballada zimní (Téli ballada) – Neruda, Jan
Báseň (Mi a vers) – Lorenc, Michael
Basketbalový zápas (Kosárlabdameccs) – Žáček, Jiří
Básník (A költő) – Čapek, Karel
Básník (A költő) – Nezval, Vítězslav
Básník kmet (Az agg költő) – Jelínek, Bohdan
Básníku, odejdi! (Költő, távozz!) – Wolker, Jiří
Besedy (Csevegések) – Gellner, František
Bez Venuší (Venus nélkül (egy vers, két fordítás)) – Žáček, Jiří
Bezcestí (Céltalanul ) – Gellner, František
Bezejmenná (Nő, névtelen) – Lorenc, Michael
Bílý obraz (Fehér tájkép) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Pápaszem, cilinder, sétabot...) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Bizarr rondeau) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Boldog sugár) – Závada, Vilém
Blasphemie (Istenkáromlás – isteni káromlás) – Gellner, František
Bláznivé rondeau (Tébolyult rondó) – Kvapil, Jaroslav
Bludný jezdec (A tévelygő lovas) – Hálek, Vítězslav
Bota (A cipő) – Hruška, Petr
Bouře (Vihar) – Březina, Otokar
Budoucí vlasť (A jövendő haza) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Öten voltunk cimborák) – Poláček, Karel
C ^
Café Noir (Fekete Kávéház) – Žáček, Jiří
Čas (Az idő) – Březina, Otokar
Čas lije se... (Az idő záporoz...) – Březina, Otokar
ČERNÉ MOŘE 23. (Ty tečeš...) (A FEKETE TENGER 23. Te Tenger, te Fekete, te!) – Nezval, Vítězslav
Cesta (Az Út) – Opolský, Jan
Cesta k mrazu (Egy fagyhoz vezető út) – Orten, Jiří
Choré růže (Beteg virágok) – Auředníček, Otakar
Chronica Boëmorum (Kosmas krónikája) – Kosmas
Chvíle (A pillanat, A pillanat) – Skácel, Jan
Chvíme se nad mocí vůle (Remegünk az akarat hatalmán) – Březina, Otokar
Cihly (Téglának azt mondja tégla, Téglák) – Kratochvíl, Miloš
Cikánská večeře (Cigányvecsernye) – Hálek, Vítězslav
Čintamani a ptáci (Csintamánok és madarak) – Čapek, Karel
Číš dopita… (Fenékig ürítve) – Ostravický, Čeněk
Císařův poslední monolog (A császár utolsó monológja) – Jesenská, Růžena
Čisté jitro (Tiszta reggel) – Březina, Otokar
Člověk a země — Na pole (Ember a földön — Szekérnyikorgás) – Cseh népdalok
Co všechno musí dělat jaro (Mi mindent kell elintéznie a tavasznak) – Halas, František
Co zpíval kos zatčenému (Mit énekelt a rigó a letartóztatottnak) – Zahradníček, Jan
Co Bůh? Človĕk? (Micsoda az Isten? Micsoda az ember?) – Bridel, Bedřich
Co mohl najít poutník (Mit lelhetett a zarándok) – Sova, Antonín
Což, páni spisovatelé (Szépíróknak mondom) – Gellner, František
Circulus vitiosus (Circulus vitiosus) – Nezval, Vítězslav
Čtyřverší o noční obloze (Az éjszakai égboltról négysoros strófa) – Hrubín, František
D ^
Ďábelská sonáta (Ördögszonáta ) – Opolský, Jan
Dal husar koně kovat (Patkolják a huszár lovát) – Cseh népdalok
Dále! (El! El!) – Jelínek, Bohdan
Daleká moře (A távoli tengerek) – Weigel, Pavel
Další noc před sebou (Éjszaka... most leszek igazán bajban...) – Krchovský, J. H.
Dcera (A lányom) – Hruška, Petr
Dědkovi II. (Nagyapónk II.) – Jelínek, Bohdan
Demokracie (politický šlágr z r. 1993) (A demokrácia (politikai sláger, 1993-ból)) – Kryl, Karel
Děvčátko na řece (Kislány a folyón, Kislány a patakban) – Halas, František
DIVOKÉ HUSY 08. Stará studna (VADLUDAK 08. Lent a vén kútban) – Nezval, Vítězslav
DIVOKÉ HUSY 01. Nápis (VADLUDAK 01. Mottó) – Nezval, Vítězslav
DIVOKÉ HUSY 02. Divoké husy (VADLUDAK 02. Vadludak) – Nezval, Vítězslav
DIVOKÉ HUSY 10. Epilog (VADLUDAK 10. Epilógus) – Nezval, Vítězslav
Dopis (Levél) – Frantinová, Eva
Dopis ženĕ (Dům strach) (Levél a hitveshez) – Zahradníček, Jan
Doupata hadů (Viperafészkek) – Březina, Otokar
Doznání (Vallomás, Vallomás) – Halas, František
Drobky pod stůl hází nám osud (A sors kezéből morzsa hull ) – Gellner, František
Dva hlasy (Két hang) – Hlaváček, Karel
Dva stíny (Két árny) – Hálek, Vítězslav
Dvě básně, jedna cynická, druhá necudná ale necynická (Két vers, az egyik cinikus, a másik illetlen, de nem cinikus) – Žáček, Jiří
Dvě básně, jedna protižidovská, jedna protikřesťanská (Két vers, egy zsidóellenes, egy keresztényellenes) – Dyk, Viktor
Dvě písně o podpisu (Két dal az aláírásról) – Dyk, Viktor
Dvě rané básně (Két korai vers) – Březina, Otokar
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
Kamna (Tűzhelyek) – Wolker, Jiří
KAPESNÍ BÁSNĚ (výběr) (ZSEBVERSEK (válogatás)) – Žáček, Jiří
Katastrofa (A katasztrófa) – Dyk, Viktor
Kde (Hol vannak a) – Lorenc, Michael
Kde as' vstane (Hol kel föl...) – Kollár, Jan
Kde domov můj (Hol a honom) – Žáček, Jiří
Kde domov můj (Česká hymna) (Hol a hazám?) – Tyl, Josef Kajetán
Kdyby byl Bavorov (Vóna ott Bavorov...) – Cseh népdalok
Kdyby se dalo srdci říci (Ha azt lehetne mondani a szívnek…) – Seifert, Jaroslav
Když jsem mlád byl... (Ifjúságom – ifjúságom) – Neruda, Jan
Když kvetou šípky... (Mikor kivirágzik a csipkebokor) – Vrchlický, Jaroslav
Když nebe vaše okna ozáří,,, (Ha ablaktokon átragyog az ég) – Březina, Otokar
Kentauři (Kentaur és centurio) – Nezval, Vítězslav
Kniha života (Élet könyve, Az élet könyve) – Sládek, Josef Václav
Kočka (A macska ) – Hruška, Petr
Kočky (Macskák) – Kvapil, Jaroslav
Kohout plaší smrt (A halált kakas riogatja) – Halas, František
Komáři (Szúnyogok, muslincák) – Sládek, Josef Václav
Konečná (Végállomás) – Srna, Miroslav
Konečně je to možná věc (Végülis lehetséges az) – Gellner, František
Košile (Žena v množném čísle) (Ing) – Nezval, Vítězslav
Krajina (Tájkép) – Vrchlický, Jaroslav
Krajina s černým koněm a řekou zapomnění (Tájkép fekete lóval és felejtésfolyóval) – Skácel, Jan
Král Jindra (Jindra király) – Hálek, Vítězslav
Král Lávra (Lávra király) – Borovský, Karel Havlíček
Krčma (A kocsma) – Opolský, Jan
Krysař (A patkányirtó) – Dyk, Viktor
Ktož jsú boží bojovníci (Akik Isten katonái vagytok. (Huszita csatadal)) – Cseh népdalok
Kulatý svět (Kerekded világ) – Skácel, Jan
L ^
M ^
Magické půlnoci (Mágikus éjfelek) – Březina, Otokar
Malá pocta malé chatě (Aprócska nyaraló aprócska dícsérete) – Daněk, Václav
Mé orné půdy každý hon [video] (Minden dűlőm ugarjaim, Szántómon minden talpalat) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Damoklész kardja I.) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Damoklész kardja III.) – Vrchlický, Jaroslav
Meditace (Meditáció) – Lorenc, Michael
Meditace při víně (Borhoz való meditáció) – Sova, Antonín
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Az én örömeim) – Mácha, Karel Hynek
Měsíc (A reszketeg hold) – Opolský, Jan
Mĕsičnik poezie (Egyhavi költészet) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Szitakötők közt) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Michelangelo) – Frantinová, Eva
Míjení (Múlik) – Černík, Michal
Milost (A malaszt) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Az ékírásos szerelmeslevél (részlet)) – Zmeskal, Tomáš
Milostpaní (Nagyságos asszonyom) – Kaminský, Bohdan
Místa harmonie a smíření (A harmónia és megbékélés színterei) – Březina, Otokar
Mlha (Köd) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (A modern költők) – Auředníček, Otakar
Modlitbička českého důchodce (A cseh nyugdíjas imácskája) – Žáček, Jiří
Mohlo by být napsáno Vítězslavem Nezvalem (Fordíthatta volna Efraim Israel) – Nezval, Vítězslav
Moje tužka ušatá (Zöldfülű a ceruzám) – Vodňanský, Jan
Moře (A tenger) – Závada, Vilém
Morový sloup (A pestisoszlop) – Seifert, Jaroslav
Můj hrad (Erős váram nekem a szívem) – Gellner, František
Můj stín (Az árnyékom) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Fiacskám) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (A férfi, aki tudott repülni) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (Az ember, aki nem tetszett) – Čapek, Karel
Muzeum (Múzeum) – Vodňanský, Jan
Myšlenky (Tűnődés) – Kaminský, Bohdan
Mystická noc (Misztikus éjszaka) – Auředníček, Otakar
N ^
Na číhaně (Lesen) – Hálek, Vítězslav
Na nemocniční postel padá svět… (A kórházi ágyamra omlik a világ…) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (A kezdetet kérdezem) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (A régi zsidótemetőben) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Mikulás napján) – Wolker, Jiří
Na těch panských lukách... (Hercegi határban...) – Cseh népdalok
Na víru obrácený (Segítség, megtérítettek! ) – Dyk, Viktor
Na vodách (A vizek felszínén) – Jelínek, Bohdan
Na zemi růže nepřestávají hořet (A föld felett nem szűnik rózsák lángolása) – Březina, Otokar
Nade námi lítala... (Fejünk fölött szálldosott...) – Mayer, Rudolf
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Minden tűz és víz felett…) – Březina, Otokar
Náhle se zachvěje má duše (Hirtelen megremeg a lelkem) – Gellner, František
Na konci XIX. vĕku (A XIX. század végén) – Sova, Antonín
Nálada tichých večerů (Szordínós esteli hangulatkák) – Gellner, František
Napadal sníh (Leesett a hó) – Kainar, Josef
Napsala mi psaní (Írt szívem szerelme) – Gellner, František
Našel jsem se! (Magamra találtam) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (A bor, ami épp csak meg nem szólal) – Skácel, Jan
Návrat (Visszatérés) – Skácel, Jan
Návštěva (Végzetes látogatás) – Hálek, Vítězslav
Neblahé sejítí (Áldatlan viszontlátás) – Čelakovský, František Ladislav
Nečekám nic od reforem, (Reformoktól mit se várok) – Gellner, František
Nechci jít na věčnost (Örökkévalóság! Jó az ha van - másnak!... ) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Befejezetlenül) – Mikulášek, Oldřich
Negace (A tagadás) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Néma találkozás) – Březina, Otokar
Nenapsaná (Megíratlanul) – Orten, Jiří
Není (Nincs) – Holan, Vladimír
Nepřijde dopis od přítele… (Barátom nem fog írni egy se) – Orten, Jiří
Nervosní píseň roku 1913 (Zaklatott dal. Időpont: 1913) – Dyk, Viktor
Než přijel vlak (Vonatra várva) – Sova, Antonín
Nezdravá procházka (Egészségtelen séta) – Sýs, Karel
Neznám času a neznám viny... (Nem tudok bűnt és nem tudok időt...) – Janovický, Jaroslav Vladimír
Nikdy jsem boha neobtěžoval (Sohase nyaggattam az istent ) – Gellner, František
Noc neklidná, noc jesenní... (Nyugtalan éj az őszi éj…) – Geisslová, Irma
Noc únorová (Februári éjszaka) – Dyk, Viktor
Noc byla (Éjszaka volt, Éjszaka volt, dögletes éjszaka) – Gellner, František
Noc s Hamletem (Éjszaka Hamlettel, Éjszaka Hamlettel (Részletek)) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Éjszaka Verlaine-nel) – Hrubín, František
Nocturno (Nocturno) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal,) – Holan, Vladimír
Notturno (Notturno) – Vrchlický, Jaroslav
Novoroční (Újévi dal [egy jó és híres költő kínosan gyermeteg és nevetséges szocialista-realista verse]) – Nezval, Vítězslav
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Prücsök úr újabb korszakos kirándulása, ezúttal a XV. Századba) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paběrky (Tallózás) – Černík, Michal
Paní noci (Az Éjkirálynő) – Jelínek, Bohdan
Panoš (Az apród és varytója) – Jelínek, Bohdan
Pére-Lachaise [video] (Pére-Lachaise) – Brzák, Michal
Perspektiva (Perspektíva) – Gellner, František
Pianista (A bárzongorista) – Škampa, Alois
Píseň (Dal, Dal) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Dal) – Orten, Jiří
Píseň (Dalocska) – Gellner, František
Píseň (Maminka) (Altatódal) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Dal a földön túli városról, Dal a földön túli városról) – Sládek, Josef Václav
Píseň o nebi, hvězdách, Schumanovi a mé ženě (Égről, csillagról, Schumannról és a hitvesemről szóló ének) – Jelínek, Hanuš
Píseň o nejbližší vině (A kézenfekvő bűnről szóló dal) – Skácel, Jan
Píseň o rodné zemi [video] (Dal a szülőföldről) – Seifert, Jaroslav
Píseň o rose ( Dal: Milyen a harmat?) – Skácel, Jan
Píseň zbožná (Jámbor ének) – Dyk, Viktor
Píseň zhýralého Jinocha (A léha Ifjú éneke) – Gellner, František
Písnička o škaredých holkách (Dalocska a csúnya lányokról) – Žáček, Jiří
PLANÁ RŮŽE 1. Čtyřverší (CSIPKEBOKOR 1. Négysoros) – Nezval, Vítězslav
PLANÁ RŮŽE 5. Pastorále (CSIPKEBOKOR 5. Pasztorál) – Nezval, Vítězslav
PLANÁ RŮŽE 8. Oráč (CSIPKEBOKOR 8. Körbeszántva a nagy horizont) – Nezval, Vítězslav
Plavba utopencova (A vízbefúlt) – Sabina, Karel
Po letech (Ír nekem valami dáma) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Gellner, František
Pod hradem (A vár alatt) – Hálek, Vítězslav
Podzim (Ősz, Ősz) – Halas, František
Podzim v městě (Ősz a városban) – Křesadlo, Jan
Podzimní listy (Őszi levelek) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Mi az a költészet?) – Hiršal, Josef
Pohádka o hvězdné panně (A csillagleányról mese) – Hálek, Vítězslav
Pohádka pro princeznu Batyty (Tündérmese Tetete hercegnőnek) – Daněk, Václav
Pohanský král (Egy pogány cseh király) – Hálek, Vítězslav
Pohled smrti (A halál tekintete) – Březina, Otokar
Pohlednice z Nice (Képeslap Nizzából) – Horký, Karel
Pohyb němých úst (Néma száj mozgása) – Březina, Otokar
Pojď, povídej mi o nebi! (Gyere, mesélj nekem az égről!) – Halas, František
Pojď, povídej mi o světě! (Gyere, mesélj nekem a világról!) – Halas, František
Poklad (A kincs) – Erben, Karel Jaromír
Pokoj s nábytkem (Bútorozott szoba) – Gellner, František
Pokora (Alázat) – Wolker, Jiří
Polednice (A déliboszorkány) – Erben, Karel Jaromír
Pomalé město (A lassú város) – Lorenc, Michael
Pomalu v revolver se ztrácí víra (Elfelejtik a revolvert ) – Gellner, František
Ponížení (Megalázva, eltaposva) – Gellner, František
Poslední věci ( Az ember végső dolgai) – Gellner, František
Poslední věci člověka (Az ember végső dolgai) – Čapek, Karel
Potulný prorok (Az útiproféta) – Dyk, Viktor
Poušť (A sivatag) – Auředníček, Otakar
Povzdech (Sóhaj) – Vrchlický, Jaroslav
Pozdrav rodnému kraji (Szülőföldemnek szóló üdvözlet) – Gellner, František
Přání (Kívánság) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Prágának) – Halas, František
Přebytek otce (Apatöbblet) – Hruška, Petr
Před bojem (A csata előestéjén) – Jelínek, Bohdan
Před koupelí (Fürdés előtt) – Hruška, Petr
Před usnutím (Elalvás előtt) – Žáček, Jiří
Předtuchy (Sejtések) – Březina, Otokar
Překladatel (A műfordító) – Daněk, Václav
Priapus (Priapus) – Vrchlický, Jaroslav
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Közelítés az ádventhez) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Mért fordulsz el, ó, Gyönge?) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Lapos igazságok) – Žáček, Jiří
Prsa (Mell) – Hruška, Petr
Psychologie okamžiku (A pillanat pszichológiája) – Opolský, Jan
Ptaní (Merengés) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Budapesti magány) – Sýs, Karel
Šanson [video] (Sanzon) – Žáček, Jiří
Sbohem a šáteček [video] (Búcsúzunk s lobog a kendő, Istenhozzád s kendő, Az agyő és a keszkenő) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Vízimadárvadászat-jelenet) – Borkovec, Petr
Se skřivánkem vstávám (Pityuval ébredek, Pacsirtaszó keltett) – Sládek, Josef Václav
Šel jest Pánbůh (Paradicsomkertbe Isten ment Ádámmal szép kettesben) – Cseh népdalok
Šibeniční variace I. (Akasztófa-variációk I.) – Cseh népdalok
Šibeniční variace II. (Akasztófa-variációk II.) – Cseh népdalok
Sieť viery (A hit hálója) – Chelčický, Petr
Silen buď (Légy erős, Légy erős) – Sládek, Josef Václav
Škádlení (Incselkedés) – Vrchlický, Jaroslav
Škrábnutí (Karcolás) – Hruška, Petr
Škraboška (Az álarc) – Nezval, Vítězslav
Skřivánkovi (Pacsirtának, Pacsirtának) – Sládek, Josef Václav
Skrytá láska (Rejtett szerelem) – Březina, Otokar
Slavianka ke bratrům a sestrám (Szláv ének) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Dicső Nemezis) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 3 (részlet), Sláva leánya - Előhang) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Előhang a „Dicsőség leányá”-hoz, Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 1) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2) – Kollár, Jan
Šlépěj (A lábnyom) – Čapek, Karel
Šlépěje (Lábnyomok) – Čapek, Karel
Sluneční hodiny (Napóra) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Forgószelek halála) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Gyászharang Otokar Březináért) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Az anyag gyásza) – Březina, Otokar
Smutné sloky (Szomorú strófák) – Vrchlický, Jaroslav
Sonet o dechu (Szonett a lélegzetről, Szonett a lélegzetről) – Mikulášek, Oldřich
Sonet o třech metaforách (Szonett három metaforával) – Machar, Josef Svatopluk
Soucit (Részvét) – Klášterský, Antonín
Spletitost věcí (Minden dolgok kuszasága) – Gellner, František
Stará alegorie podzimu (Az ősz unt elégiája, Az ősz öreg allegóriája) – Toman, Karel
Šťastný člověk (Szerencsés ember) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Szenteste) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Szenteste előtt) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Árnyék) – Vrchlický, Jaroslav
STÍNOHRY 1. Podvečer (ÁRNYJÁTÉKOK 1. Alkonyat) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 2. Mucholapka (ÁRNYJÁTÉKOK 2. A légypapír) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 4. Sud (ÁRNYJÁTÉKOK 4. Borkád, bűzlő boroshordó) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 5. Stolička (ÁRNYJÁTÉKOK 5. Az örök hokedli) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 7. Mraveniště (ÁRNYJÁTÉKOK 7. Hangyaboly) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 8. Rukavice (ÁRNYJÁTÉKOK 8. A kesztyű) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 9. Lampa (ÁRNYJÁTÉKOK 9. Lámpa a lépcsőn) – Nezval, Vítězslav
Stopy v sněhu (Nyomok a hóban) – Klášterský, Antonín
Sudety (Szudéták) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Szent Xavér) – Arbes, Jakub
Svatební košile (A nászing) – Erben, Karel Jaromír
Svatý Václave (Szent Vencelünk, te) – Cseh népdalok
Švejkovy nehody ve vlaku (Švejk balszerencsés kalandjai a vonaton) – Hašek, Jaroslav
Svět naruby (Kifordítom befordítom mégis világ a világ világ (gyerekvers)) – Halas, František
Svět příliš malý je (Nem elég nagy a világ) – Dyk, Viktor
Svítání na západě (Nyugati virradás) – Březina, Otokar
Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (A mélynél mélyebbre hangoltam fel mélyhegedűmet) – Hlaváček, Karel
Syndrom rovnoběžek (Párhuzamosság-szindróma) – Holub, Miroslav
T ^
Tajemství bolesti (A fájdalom titkai) – Březina, Otokar
Tak už spi (Aludj... Legalább te aludj... ) – Krchovský, J. H.
Tak půjdem spolu… (Co život dal) (Megyünk együtt) – Vrchlický, Jaroslav
Temno: Historický obraz (Sötétség) – Jirásek, Alois
Ten hrobník s lopatou jenž vyhazuje hlínu... (A sírásó aki felhányt itt némi földet...) – Nezval, Vítězslav
Terezín [video] (Terezín) – Hachenburg, Hanuš
Tesknice (Egy kis elvágyakozás) – Hořejší, Jindřich
TESKNICE 01, 12 (NOSZTALGIÁK 01, 12) – Nezval, Vítězslav
TESKNICE 06. Dumka (NOSZTALGIÁK 06. Duma, dumka) – Nezval, Vítězslav
TESKNICE 10. Bouře (NOSZTALGIÁK 10. Vihar és juhar) – Nezval, Vítězslav
Theatrum mundi et Dei (Rouška Veroničina) (Theatrum mundi et Dei) – Zahradníček, Jan
Ticho (A csend) – Halas, František
Tichý oceán (A csönd óceánja) – Březina, Otokar
Tisíce srdcí pělo v srdci tvém (Ezer szív dalolt szívedben) – Březina, Otokar
Tlení (Kohout plaší smrt) (Enyészet) – Halas, František
Tma (A sötétség) – Lorenc, Michael
To byly, lásko, skromné jenom dary... (Szerény ajándék volt mindez, szerelmem...) – Šolc, Václav
To je teď celá moudrost moje (Egész bölcsességem ma ennyi) – Gellner, František
To není náhlá katastrofa (Nincs sorscsapás se katasztrófa) – Dyk, Viktor
Tobě (Neked) – Blahutová , Ivana
Točič (A nyomdász) – Sládek, Josef Václav
Touha (Vágyakozás) – Orten, Jiří
TU 104 (TU 104) – Nezval, Vítězslav
Turek vaří kávu (Kávét pörkölő törökök) – Cseh népdalok
Tvář za sklem (Arc az üveg mögött) – Wolker, Jiří
Tvé oči (A te szemed) – Nezval, Vítězslav
Ty, jež sedáváš knížat u podnoží (Te, ki trónok alá bújsz szónokolni...) – Šolc, Václav
U ^
V ^
V bezsenné noci (Álomtalan éjjelen) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (A dómban) – Mácha, Karel Hynek
V dešti (Hogy' tesz az eső?) – Nezval, Vítězslav
V dnech nejistých... (Zűrös napok, birodalmak inognak...) – Dyk, Viktor
V kolik hodin na luka (Mikor vegyünk kézbe íjat, Hány órakor menjünk kaszálni?) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Századvég) – Vrchlický, Jaroslav
V lůno tvoje, sirá země (Széles tartomány öledbe) – Sládek, Josef Václav
V mrtvé zátoce (A holtágban) – Dyk, Viktor
V nebezpečí (Veszélyben) – Hora, Josef
V noci (Éjjel) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Délelőtt a parkban) – Wolker, Jiří
V pláči temný mrak se žene... (Síró sötét felhő vonul...) – Mayer, Rudolf
V podzimních chvílích III (Őszi pillanatok III) – Jelínek, Bohdan
V touze (Vágyban) – Jelínek, Hanuš
V zlých časech (Nehéz időkben) – Gellner, František
Vánoční Rondel (Karácsonyi körvers) – Křesadlo, Jan
Vávra mládek (A csodacsapos) – Hálek, Vítězslav
Ve dví (Ketté) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Este, aratás után) – Klášterský, Antonín
Večerní písně / II (Esti dalocskák / II.) – Hálek, Vítězslav
Večerní písně / V. (Esti dalocskák / V.) – Hálek, Vítězslav
Vedra (Hőség hava) – Březina, Otokar
Velké, širé, rodné lány [video] (Nagy, tág, honi termőföldek) – Sládek, Josef Václav
Vĕrným Čechům (A hű csehekhez) – Hus, Jan
Vidina (Vízió) – Hora, Josef
Vím... (Tudom...) – Orten, Jiří
Vkročení (Közbelépés) – Srna, Miroslav
Vodník (A vízimanó, A Vízimanó) – Erben, Karel Jaromír
Vonné soumraky (Illatos alkonyok) – Březina, Otokar
Vrba (A fűzfa) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (A mindenséget élni meg) – Březina, Otokar
Všichni mi lhali (Hazudtak mind) – Gellner, František
Vteřina v lednu (Téli pillanat) – Skácel, Jan
Vteřiny (Percek) – Březina, Otokar
Vy světel zřídla hvězdnatá... (Ti fényforrások, csillagok...) – Hálek, Vítězslav
Vyrubaný les (Kivágott erdő, Kivágott erdő) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Távoli kedves) – Wolker, Jiří
Vzhůru, Čechové, mužně se strojte (Talpra, fel Csehek bátran a harcra) – Cseh népdalok
W ^
Z ^
Z autobiografie (Önéletrajzomból) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Atyai bölcsesség (IV).) – Klášterský, Antonín
Začátek jara (Kora kikelet) – Frantinová, Eva
Záhada (Rejtély és Homály) – Hlaváček, Karel
Zahradní slavnost (Kerti ünnepély) – Havel, Václav
Zajatec skleněné hory (Az üveghegy rabja) – Dyk, Viktor
Žalm ke cti nejvyššího Jména (A legmagasztosabb Név dicsőségére zsoltár) – Březina, Otokar
Žalm odcházejících pokolení (A távozó nemzedékek zsoltára) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Szerelmes kamasz (részlet)) – Wolker, Jiří
Žárlivec (A féltékeny haldokló) – Cseh népdalok
Zas ve vidění prorockém... (Jós jelenésben szól megint...) – Březina, Otokar
Zase my dva (Megint mi ketten) – Hruška, Petr
Za trochu lásky... [video] (Egy kis szeretetért...) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Irigylem) – Brzák, Michal
Zbytečné otázky (Mellőzhető kérdések) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Emlékszel) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Koldusok) – Wolker, Jiří
Zem? (A Föld?) – Březina, Otokar
Zeměkoule (A földteke) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (A földteke (V + W)) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Nő és férfi) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Az éjből jött asszony) – Hrubín, František
Zimní krajina srdce (Szívnek téli tája, Szív fagyos vidéke) – Skácel, Jan
Život je dar (Az élet ajándék) – Černík, Michal
Zlatá babička (A mi arany nagyanyónk) – Hálek, Vítězslav
Zlaté slzy (Arany könnyek) – Vrchlický, Jaroslav
Zlomený verš (Versfoszlány) – Hora, Josef
Žně (Aratás) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (Vigasztalan tavaszi napok tél közepén) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Egy századokon bolygó dal...) – Březina, Otokar
Zpívající labutě (Daloló hattyúk) – Auředníček, Otakar
Zpívala (Dalolt a lány) – Březina, Otokar
Ztísněnosť (Akár a harapófogóban) – Gellner, František
Ztracené dni (A füstbement napok) – Klášterský, Antonín
Ztracení (Elveszettek) – Březina, Otokar

Dán

A ^
B ^
C ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
R ^
S ^
T ^
V ^

Német

^
' ^
" ^
, ^
> ^
( ^
[ ^
[Aber die Sonnenblume] ([De a napraforgó]) – Sachs, Nelly
[Allein mit diesen Leibern...] ([Egyedül ezekkel a testekkel…]) – Müller, Heiner
[Auf den Landstraßen der Erde] ([A Föld országútjain]) – Sachs, Nelly
[Dein Name ist dir verlorengegangen] ([Nevedet elveszítetted]) – Sachs, Nelly
[Der du das Land mit Dunkel pflegst zu decken] ([Ki a tájat sötéteddel kioltod]) – Arnim, Bettina von
[Der goldne Tag ist heimgegangen] (Az arany nap honába indul) – Brentano, Clemens
[Die beiden Alten] ([A két öreg]) – Sachs, Nelly
[Die gekrümmte Linie des Leidens] ([A szenvedés meggörbült vonala]) – Sachs, Nelly
[du schläfst] (Alszol) – Falkner, Gerhard
[Du Schutzpatron der Irren] ([Te, a tébolyultak védőszentje] ) – Lavant, Christine
[Du sitzt am Fenster] ([Ülsz az ablaknál]) – Sachs, Nelly
[Ein Gedicht anfangen] ([Elkezdeni egy verset]) – Lutz, Werner
[Eine Garbe Blitze] ([Egy villámkéve]) – Sachs, Nelly
[Es geht nicht darum] ([Nem az igazunkról]) – Lutz, Werner
[Flaneuse auf Abwegen] ([lidércfény a tévutakon] ) – Naef, Sabine
[Gefahr ist der Fluß geworden] ([A folyó csupa veszély lett]) – Kaschnitz, Marie Luise
[Geh Ariel bring den Sturm] ([Menj Áriel bírd hallgatásra]) – Müller, Heiner
[Geschirmt sind die Liebenden] has audio ([Oltalmuk van a szeretőknek]) – Sachs, Nelly
[Gestern an einem sonnigen Nachmittag...] ([Tegnap egy napos délután...]) – Müller, Heiner
[Grauzone morgens] ([A reggel szürkezónája]) – Grünbein, Durs
[Ich kenne nicht den Raum] ([Nem ismerem ama teret]) – Sachs, Nelly
[im Kühlschrank liegt noch] has audio ([a hűtőben lapul még] ) – Naef, Sabine
[Im Spiegel mein zerschnittener Körper] ([A tükörben összeszabdalt testem]) – Müller, Heiner
[Immer noch Mitternacht] ([Még mindig éjfél]) – Sachs, Nelly
[Kommt einer von ferne] ([Ha jön valaki messziről]) – Sachs, Nelly
[manchmal fallen Wörter aus den Fenstern] ([az ablakból néha szavak hullnak]) – Naef, Sabine
[Maria, wo bist zur Stube gewesen?] (Mária, mondd, hol jártál) – Brentano, Clemens
[Mit Wildhonig] ([Vadmézzel]) – Sachs, Nelly
[Mundtot frühmorgens] ([Hajnali némaságban]) – Grünbein, Durs
[nimm diese kenternden tage] ([fogadd ezeket a felboruló napokat]) – Fellner, Karin
[Nun wird mir Alles noch zu Theil] ([Minden enyém lesz valahára!]) – Nietzsche, Friedrich
[Nun, gute Nacht! mein Leben] (Életem, hű öreg Rajna) – Brentano, Clemens
[O kühler Wald] (Hűs rengeteg) – Brentano, Clemens
[Schlaf webt das Atemnetz] ([Lélegzethálót sző az álom]) – Sachs, Nelly
[Schon will Äußerstes auswandern] ([Már kivándorlóban]) – Sachs, Nelly
[Sehr leise] ([Nagyon lassan]) – Sachs, Nelly
[So steigt der Berg] ([Így hajlik a hegy]) – Sachs, Nelly
[Später dann war es] ([Később aztán]) – Grünbein, Durs
[Und aus der dunklen Glut] ([És a sötét lángból]) – Sachs, Nelly
[Und zwischen ABC und Einmaleins…] ( [Az ábécé és egyszeregy között…]) – Müller, Heiner
[unvorbereitet wie immer] ([rendszerint felkészületlenül]) – Naef, Sabine
[verschnittenes gras: du tastest] ([lenyesett fű: végigtapogatod]) – Fellner, Karin
[von einem Körper bleibt wenig] ([kevés marad a testből] ) – Naef, Sabine
[Vor meiner Schreibmaschine dein Gesicht] ([Írógépem előtt ott van az arcod]) – Müller, Heiner
[Was für ein Glück] ([Micsoda boldogság hinni]) – Lutz, Werner
[Weit in die Runde] ([Tág körben lengve]) – Hagelstange, Rudolf
[Welche geheimen Wünsche des Blutes] ([Micsoda titkos vágyai a vérnek]) – Sachs, Nelly
[Wer aber leerte den Sand aus euren Schuhen] ([De ki szórta ki a homokot a cipőtökből]) – Sachs, Nelly
[wie ein panzer zum lachen gebracht] ([mint egy páncélos nevetni vágy]) – Mon, Franz
[Wie sich auch die Zeit will wenden, enden] (Váltson időnk) – Brentano, Clemens
[Zwischen deinen Augenbrauen] ([Két szemöldököd közt]) – Sachs, Nelly
0 ^
Faust. Zueignung (Faust - Ajánlás) – Goethe, Johann Wolfgang von
01. Mond, meiner Seele Liebling has audio (01. Hold, lelkemnek kedvese) – Kulmann, Elisabeth
Faust (1.2.6) Der Tragödie Erster Teil. Walpurgisnacht (Faust (1.2.6) A Tragédia Első Része. Walpurgis-éj) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.3) Der Tragödie erster Teil. Prolog im Himmel (Faust (1.1.3) A tragédia első része. Égi prológus) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.4) Der Tragödie Erster Teil. Nacht (Faust (1.1.4) A tragédia első része. Éjszaka) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.5) Der Tragödie Erster Teil. Vor dem Tor (Faust (1.1.5) A tragédia első része. A városkapu előtt) – Goethe, Johann Wolfgang von
(Faust (1.1.6.) Der Tragödie Erster Teil. Studierzimmer (Faust (1.1.6) A tragédia első része. Dolgozószoba) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.7) Der Tragödie Erster Teil. Studierzimmer (Faust (1.1.7) A Tragédia Első Része. Tanterem) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.8) Der Tragödie Erster Teil. Auerbachs Keller in Leipzig (Faust (1.1.8) A Tragédia Első Része. A lipcsei Auerbach-pince) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9) Der Tragödie Erster Teil. Hexenküche. (Faust (1.1.9) A Tragédia Első Része. Boszorkánykonyha) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9. 1) A Der Tragödie Erster Teil. Straße (Faust (1.1.9. 1) A Tragédia Első Része. Utca) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9. 2) A Der Tragödie Erster Teil. Abend. Ein kleines reinliches Zimmer (Faust (1.1.9. 2.) A Tragédia Első Része. Este. Takaros szobácska) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9. 3.) Der Tragödie erster Teil. Spaziergang (Faust (1.1.9. 3.) A Tragédia Első Része. Sétány) – Goethe, Johann Wolfgang von
02. Viel Glück zur Reise, Schwalben! has audio (02. Útra sok sikert, fecskék!) – Kulmann, Elisabeth
Faust (2.1.1) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Anmutige Gegend. Ausschnitt (Faust (2.1.1) A tragédia második része. Első felvonás. Kies vidék. Részlet , Faust. A tragédia második része. Első felvonás. Kies tájék. Részlet, Faust (2.1.1) A tragédia második része. Első felvonás. Kies vidék. Részlet ) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.2) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Kaiserliche Pfalz, Saal des Thrones (Faust (2.1.2) A tragédia második része. Első felvonás. Császári palota. Trónterem. ) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.3) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Weitläufiger Saal. Ausschnitt (Faust (2.1.3) A tragédia második része. Első felvonás. Tágas terem. Részlet) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.5) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Finstere Galerie (Faust (2.1.5) A tragédia második része. Első felvonás, Sötét folyosó) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.5.5) Der Tragödie zweiter Teil. Fünfter Akt. Mitternacht (Faust (2.5.5) A tragédia második része. Ötödik felvonás. Éjfél) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.5.6) Der Tragödie zweiter Teil. Fünfter Akt. Großer Vorhof des Palasts (Faust (2.5.6) A tragédia második része. Ötödik felvonás. A palota nagy előudvara) – Goethe, Johann Wolfgang von
03. Du nennst mich armes Mädchen has audio (03. Te szegény lánykának nevezel) – Kulmann, Elisabeth
05. Reich mir die Hand, o Wolke has audio (Ó, nyújts kezet le, felhő, Felhő, nyújtsd kezed nékem…, 05. Ó felhő, nyujtsd felém kezed) – Kulmann, Elisabeth
06. Die letzten Blumen starben has audio (06. Elhaltak az utolsó virágok) – Kulmann, Elisabeth
07. Gekämpft hat meine Barke has audio (07. Sokat dobálta bárkám) – Kulmann, Elisabeth
1 ^
2 ^
A ^
À la pointe acérée (À la pointe acérée) – Celan, Paul
Abbild (Képmás) – Hille, Peter
Abdul Antinous (Abdul Antinous) – Lasker-Schüler, Else
Abend (Este) – Gryphius, Andreas
Abend (Este) – Greif, Martin
Abend (Este, Este) – Ritter, Anna
Abend [video] (Este, Este, Este) – Rilke, Rainer Maria
Abend (Es riß mein Lachen) (Este (Kiszakadt a nevetés)) – Lasker-Schüler, Else
Abend (Hauche über den Frost) (Este (Lehelj dérré)) – Lasker-Schüler, Else
Abend am Fluss (Este a folyón) – Fühmann, Franz
Abend auf Golgatha (Este a Golgotán) – Keller, Gottfried
Abend der Worte (A szavak estéje) – Celan, Paul
Abend im Frühling (Tavaszest) – Hofmannsthal, Hugo von
Abend in der großen Stadt (Este a nagyvárosban) – Fürnberg, Louis
Abendblatt (Esti lap) – Czechowski, Heinz
Abendgefühl (Esti érzés) – Hebbel, Friedrich
Abendländisches Lied (Napnyugati dal) – Trakl, Georg
Abendlied (Esti dal, Esti dal ) – Trakl, Georg
Abendlied (Esti dal) – Keller, Gottfried
Abendlied [video] has audio (Esti dal, Esti dal) – Claudius, Mathias
Abendlied (Esti ének) – Arndt, Ernst Moritz
Abendlied (Esti dal) – Bierbaum, Otto Julius
Abendlied (Esti dal) – Gerhardt, Paul
Abendlied (detail) (Esti dal (részlet)) – Günther, Johann Christian
Abendlied eines Bauermanns (Pórnak esti dala) – Claudius, Mathias
abendnachrichten (esti hírek) – Enzensberger, Hans Magnus
Abendphantasie (Esti fantázia, Esti ábránd) – Hölderlin, Friedrich
Abendrot im Walde [video] (Erdei alkony) – Meyer, Conrad Ferdinand
Abends (Este, Este) – Storm, Theodor
Abends (Este (Hirtelen)) – Lasker-Schüler, Else
Abendschluss (Záróra) – Stadler, Ernst
Abendsee (Esti tó) – Ehrenstein, Albert
Abendständchen (Éji zene) – Brentano, Clemens
Abendzeit (Este) – Lasker-Schüler, Else
Aber deine Brauen sind Unwetter (De szemöldököd zivatar) – Lasker-Schüler, Else
Aber unter dem Blätterdach (De lombfedele alatt, De a levélsátor alatt) – Sachs, Nelly
Abgedankte Soldaten (Obsitos katonák) – Logau, Friedrich von
Abgewandt [video] has audio (Elfordulva, Elfordulva várok) – Sachs, Nelly
Abgezählt (Számvetés) – Aichinger, Ilse
Abglanzbeladen (Visszfényterhesen ) – Celan, Paul
Abisag (Abiság) – Rilke, Rainer Maria
Abreise (Elutazás) – Mörike, Eduard
Absaloms Abfall (Absalom bukása) – Rilke, Rainer Maria
Abschied [video] has audio (Búcsú, Búcsú) – Benn, Gottfried
Abschied (Búcsúzás) – Eichendorff, Joseph von
Abschied (Búcsú, Búcsúzás) – Lenau, Nikolaus
Abschied [video] (Búcsú) – Rilke, Rainer Maria
Abschied [video] (Búcsú) – Mörike, Eduard
Abschied (Búcsú) – Goethe, Johann Wolfgang von
Abschied (2) [video] has audio (Búcsú (2)) – Lasker-Schüler, Else
Abschied (3) (Búcsú) – Lasker-Schüler, Else
Abschied des Kämpfers (A harcos búcsúja) – Csokor, Franz Theodor
Abschied vom fünften Zeitalter (Búcsú az ötödik korszaktól) – Grünbein, Durs
Abschied vom Leben (Búcsú az élettől) – Körner, Theodor
Abschied von seiner ungetreuen Liebsten (Búcsú hűtlen kedvesétől) – Günther, Johann Christian
Abschiedsaria (Búcsu) – Günther, Johann Christian
Abschiedswort der „Neuen Rheinischen Zeitung” (A „Neue Rheinische Zeitung” búcsúztatója) – Freiligrath, Ferdinand
abschrankung ißt wegweiser (kirekesztő útjelző) – Pastior, Oskar
Ach Fräulein zart (Különben mindegy) – Dichter unbekannt
Ach Freund, geht es nicht auch dir so? (Barátom, nem így vagy-e vele te is?) – Biermann, Wolf
Ach ihr Wünsche junger Jahre (Ó, ti ifjukori vágyak) – Lenz, Jakob Michael Reinhold
Actaeon 2 (Aktaión 2) – Kling, Thomas
Actaeon 3 (Aktaión 3) – Kling, Thomas
Actaeon 4 (Aktaión 4) – Kling, Thomas
Actaeon 5 [video] (Aktaión 5) – Kling, Thomas
Adagio für Cello (Adagio csellóra) – Wildgans, Anton
Adam (Ádám, Ádám) – Rilke, Rainer Maria
Adebar (Eszterág) – Grass, Günter
Adelaide (Adelaida) – Matthisson, Friedrich von
Advent (Advent, Advent) – Rilke, Rainer Maria
Ahnungen [video] (Sejtelmek) – Hesse, Hermann
Ajax zum Beispiel (Például Aiasz) – Müller, Heiner
Alba [video] (Alba) – Grünbein, Durs
Alle blauen Fenster lassen Lieder ein (Dal jöhet be minden kéklő ablakon) – Dauthendey, Max
Alle die Gräber (Valamennyi sírt) – Benn, Gottfried
Alle meine Einsamkeiten (Minden magányom) – Pietraß, Richard
Alle Menschen seh ich leben... (Látok embereket élni) – Novalis
Alle Tage [video] (Nap mint nap) – Bachmann, Ingeborg
Alle Zeichen (A jelek összessége) – Wiplinger, Peter Paul
Allein (Egyedül) – Ausländer, Rose
Alleinstehende Männer (Magányos férfiak) – Brambach, Rainer
Allerseelen (Halottak napja) – Gilm zu Rosenegg, Hermann von
Alles noch nie Gesagte (Hiszek mindabban... ) – Rilke, Rainer Maria
Alles, was wahr ist (Minden, mi igaz) – Kahlau, Heinz
Allgegenwart (Mindenütt-jelenvalóság) – Grillparzer, Franz
Alltag (Hétköznap) – Brambach, Rainer
Alpenpaß (Alpesi szoros) – Hesse, Hermann
als die dunkle nacht (mikor a sötét éj) – Artmann, H. C.
Als du mich einst gefunden hast (Hogy lényed egykor rám talált, Midőn rám leltél... ) – Rilke, Rainer Maria
Als einst ein alter Herr ... (Az idős úr kezét kérte az ifjú hölgynek) – Johann Friedrich Riederer
Als er der Phillis einen Ring mit einem Totenkopf überreichte (Mikor Phyllisnek egy halálfejes gyűrűt adott át) – Günther, Johann Christian
Als ich in weißem Krankenzimmer (Mikor reggel felé) – Brecht, Bertolt
Als mich dein Wandeln an den Tod verzückte (Hogy élted vágyat keltett a halálra) – Werfel, Franz
Als Nachwort… (Utószó gyanánt…) – Jandl, Ernst
Als unnötigen Luxus (Mint fölösleges fényűzést) – Kunert, Günter
Also sprach Zarathustra (2) (Im-ígyen szóla Zarathustra (2)) – Nietzsche, Friedrich
Alt Mütterlein (Öreg anyóka) – Nietzsche, Friedrich
Alte Liebe (Régi szerelem) – Bodenstedt, Friedrich von
Alter Ego (Alterego) – Nick, Dagmar
Alter Hof in Wilna (Vén udvar Vilnában) – Bobrowski, Johannes
Alter Mann has audio (Az öreg) – Rammstein
Am 18. Oktober 1816 (1816. október 18-án) – Uhland, Ludwig
Am Abend (Este) – Hölderlin, Friedrich
Am Abend (Este) – Günther, Johann Christian
Am Buchenbaum (A bükkfánál) – Greif, Martin
Am ersten Mai 1816 (1816. május elsején) – Schenkendorf, Maximilian von
Am Fenster, abends (Az ablaknál, este) – Burkart, Erika
Am Guadalquivir (A Guadalquivirnél) – Schack, Adolf Friedrich von
Am Himmelstor (A menny kapujában) – Meyer, Conrad Ferdinand
Am Meer (A tengernél) – Fritz, Walter Helmut
Am Meere (A tengerparton) – Geibel, Emanuel
Am Mönchsberg (A Mönchsbergen ) – Trakl, Georg
Am Moor [video] (A lápon ) – Trakl, Georg
Am Quell der Donau (A Duna forrásánál) – Hölderlin, Friedrich
Am Rheinfall (A Rajna zuhataga) – Mörike, Eduard
Am scheiterhaufen has audio (A máglyán) – Törne, Volker von
Am Strom (A folyón) – Bobrowski, Johannes
Am Turme [video] (A tornyon) – Droste-Hülshoff, Anette von
Am Walde (Az erdőn) – Mörike, Eduard
Am Wege (Az úton) – Ritter, Anna
Amarylle (Amarillisz) – Linde, Otto zur
Ameisenkinder (Hangya-gyerekek) – Krüss, James
Amen [video] (Ámen) – Trakl, Georg
Amtliche Mitteilung (Közlemény, Hivatalos nyilatkozat) – Törne, Volker von
An - (Hozzá -) – Benn, Gottfried
An Anna Blume [video] has audio (Anna Blume-nak) – Schwitters, Kurt
An Apollon (Apollónhoz) – Lasker-Schüler, Else
An Attila József (József Attilához) – Törne, Volker von
An Berliner Kinder (A berlini gyerekeknek) – Ringelnatz, Joachim
An Berta Maria, Typus Gräfin Potocka (Berta Maria Potocka grófnőnek) – Wedekind, Frank
An das Herz (A szívhez) – Schenkendorf, Maximilian von
An den Knaben Elis [video] (Egy fiúcskához) – Trakl, Georg
An den Leser (Az olvasóhoz) – Werfel, Franz
An den Mistral (A misztrálhoz) – Nietzsche, Friedrich
An den Mond [video] (A Holdhoz) – Goethe, Johann Wolfgang von
An den Mond (A holdhoz) – Haschka, Lorenz Leopold
An den Mond (A holdhoz) – Blumauer, Johann Aloys
An den Prinzen Tristan (Trisztán herceghez) – Lasker-Schüler, Else
An den Ritter aus Gold [video] (Az arany lovaghoz) – Lasker-Schüler, Else
An den Tod (A halálhoz) – Hebbel, Friedrich
An den Wänden meiner heimlichen Kirche (Titkos templomom falain) – Busta, Christine
An der Elbe (Az Elbánál) – Czechowski, Heinz
An der Grenze (A határon) – Busta, Christine
An dich (ein ernstes Gedicht von Ringelnatz) (Tehozzád (komoly Ringelnatz-vers)) – Ringelnatz, Joachim
An die "Obern Zehntausend" (A felső tízezerhez) – Holz, Arno
An die Entfernte Geliebte (A távoli kedveshez) – Lenau, Nikolaus
An die Freude [video] (Az örömhöz) – Schiller, Friedrich
An die Geliebte (A szeretettnek) – Mörike, Eduard
An die Günstigen [video] (A kedvelőknek) – Goethe, Johann Wolfgang von
An die Hoffnung (A reményhez) – Hölderlin, Friedrich
An die Liebe (A szerelemhez) – Jacobi, Johann Georg
An die Melancholie (A mélabúhoz) – Nietzsche, Friedrich
An die Melancholie (A mélabúhoz) – Lenau, Nikolaus
An die Musik [video] (A zenéhez) – Rilke, Rainer Maria
An die Nachgeborenen has audio (Az utódokhoz) – Brecht, Bertolt
An die Parzen (A párkákhoz) – Hölderlin, Friedrich
An die Parzen (A Párkákhoz) – Weinheber, Josef
An die Sonne [video] (A naphoz) – Bachmann, Ingeborg
An die Sternen (A csillagokhoz) – Gryphius, Andreas
An die Verstummten (Az elnémultakhoz) – Trakl, Georg
An die Welt (A világhoz) – Gryphius, Andreas
An ein Abendlüftchen (Egy esti szellőhöz) – Mereau, Sophie
An eine Äolsharfe (Egy aeolhárfához, Egy eolhárfához) – Mörike, Eduard
An eine matte Herbstfliege (Egy bágyadt őszi légyhez) – Grillparzer, Franz
An eine Rose (Egy rózsához, Egy rózsához) – Hölderlin, Friedrich
An eine Zeichnung Marc Chagalls (Marc Chagall egyik rajzára) – Schwitters, Kurt
An einem Grabe (Egy sír fölött) – Lenau, Nikolaus
An einem solchen Morgen (Egy ilyen reggelen) – Fritz, Walter Helmut
An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang (Egy téli reggelen napkelte előtt) – Mörike, Eduard
An einen alten Lehrer (Öreg tanáromhoz) – Kraus, Karl
An einen Tyrannen (Egy zsarnokhoz) – Lenau, Nikolaus
An Emma [video] (Emmához) – Schiller, Friedrich
An euch, die das neue Haus bauen (Hozzátok, kik az új házat építitek) – Sachs, Nelly
An Fanny (Fannyhoz) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
an gott (istenben) – Jandl, Ernst
An Hans Adalbert (Hans Adalbertnak) – Lasker-Schüler, Else
An Hölderlin (Hölderlinhez) – Törne, Volker von
An Leonoren, als er sie nach 4 Jahren wieder das erste Mahl empfing (Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét) – Günther, Johann Christian
An mein Kind [video] (Gyermekemhez) – Lasker-Schüler, Else
An meine Freunde (Barátaimhoz) – Lasker-Schüler, Else
An meine Schwester (Húgomhoz) – Trakl, Georg
An meinen ältesten Sohn (Idősebb fiamhoz) – Lehmann, Wilhelm
An meinen Lehrer (Tanáromnak) – Ringelnatz, Joachim
An sich (Önmagához) – Fleming, Paul
An taube Ohren der Geschlechter (Süket nemzedékeknek) – Huchel, Peter
An Tieck (Tieckhez) – Novalis
An Tristan (Trisztánhoz) – Lasker-Schüler, Else
An wen auch immer ich mich wende (Bárkihez is fordulok) – Meckel, Christoph
An Zimmern (Zimmernhez) – Hölderlin, Friedrich
An Charlotte von Stein (Charlotte von Steinhez) – Goethe, Johann Wolfgang von
Andenken (Visszaemlékezés) – Hölderlin, Friedrich
Anemone (Szellőrózsa) – Benn, Gottfried
Angebinde zur Rückkehr (Hazatérésre átnyújtott ajándék) – Goethe, Johann Wolfgang von
Angesichts einer Landschaft (Szemközt a tájjal) – Krolow, Karl
Angstblüte (Kényszervirágzás) – Walser, Martin
Angstblüte-10. (Kényszervirágzás) – Walser, Martin
Angsttraum (Félelmes álom) – Domin, Hilde
Annabel Lee (Annabel Lee) – Grass, Günter
Ännchen von Tharau (Tharaui Annus) – Dach, Simon
Annonce (Apróhirdetés) – Goethe, Johann Wolfgang von
Anruf (Felszólítás) – Bernhard, Thomas
Anrufung des großen Bären [video] has audio (Fohász a Nagy Medvéhez) – Bachmann, Ingeborg
Anstatt-daß-Song (Hecc-dal) – Brecht, Bertolt
Anstimmen darf ich ungewohnte Töne (Új hangokat) – Platen, August von
Antiphysik (Anti-fizika) – Halter, Ernst
Antwort eines trunknen Dichters (Részeg koltő válasza) – Lessing, Gotthold Ephraim
Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel (Feleletek társas kérdőjátékban) – Goethe, Johann Wolfgang von
anweisung an sisyphos (sisyphos idézése) – Enzensberger, Hans Magnus
Aphorismen (Aforizmák) – Morgenstern, Christian
Aphorismen, Epigramme (Aforizmák, epigrammák) – Lenau, Nikolaus
Aphorismen, Zitate (Aforizmák, idézetek) – George, Stefan
Aprèslude (Aprèslude) – Benn, Gottfried
April (Április) – Storm, Theodor
april (április) – Enzensberger, Hans Magnus
Ararat (Ararát) – Bossong, Nora
Arbeit (Munka) – Kraus, Karl
Arbeit mit Papier (Papírral dolgozni) – Theobaldy, Jürgen
Archaïscher Torso Apollos [video] (Archaikus Apolló-torzó, Archaikus Apolló-torzó, Apolló archaikus torzója) – Rilke, Rainer Maria
Arco (Arco) – Rilke, Rainer Maria
Ärgerlich (A Sorsharag) – Busch, Wilhelm
Argumentum e Silentio (Argumentum e Silentio) – Celan, Paul
Arkadien für alle (Árkádia mindenkinek) – Grünbein, Durs
Arm Kräutchen (Egy szegény gaz, Isten látja...) – Ringelnatz, Joachim
Asche (Hamu) – Fried, Erich
Askese (Aszkézis) – Grass, Günter
Astern has audio (Őszirózsák) – Benn, Gottfried
Astralis [video] (Astralis) – Novalis
Asyl (Menedék) – Lenau, Nikolaus
Atem-Gedenktag (Lélegzetnyi emlék) – Busta, Christine
Atemschaukel (detailen) (Lélegzethinta (részletek)) – Müller, Herta
Atmosphärische Konflikte (Légköri zavarok) – Kästner, Erich
Auch Apfelbäume (Az almafáknak is ) – Lutz, Werner
auf das grab eines friedlichen mannes (egy békés ember sírjára) – Enzensberger, Hans Magnus
Auf daß die Verfolgten nicht Verfolger werden (Hogy az üldözöttekből üldözők ne legyenek) – Sachs, Nelly
Auf Deine Lider senk ich Schlummer [video] (Pillád szendergősre simítom) – Benn, Gottfried
Auf dem Canal Grande (A Canal Grandén) – Meyer, Conrad Ferdinand
Auf dem Fliegenplaneten (A légybolygón, A Legyek Bolygója, A légybolygón, A Légyplanétán) – Morgenstern, Christian
auf dem Flohmarkt has audio (a Bolhapiacon) – Naef, Sabine
Auf dem Kirchhofe (A temetőben) – Liliencron, Detlev von
Auf dem Rhein (A Rajnán) – Brentano, Clemens
Auf dem See (Tavon) – Goethe, Johann Wolfgang von
Auf den Sanktulus (Sanktusra) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf den Tod einer alten Frau (Egy öreg nő halálára ) – Trakl, Georg
Auf den Tod eines Affen (Egy majom halálára) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf der Ponte Sisto (A Ponte Sistón) – Meyer, Conrad Ferdinand
Auf der Schwelle des Hauses (Ülni a ház küszöbén) – Kunert, Günter
Auf der Sichel (A holdsarlón) – Ausländer, Rose
Auf der Suche [video] (Keresés) – Fried, Erich
Auf diesem Hügel überseh ich meine Welt (E dombhátról világomat szemlélhetem) – Arnim, Bettina von
Auf ein altes Bild (Egy régi képre) – Mörike, Eduard
Auf ein Ei geschrieben (Tojásra írtam) – Mörike, Eduard
Auf ein Paar gestickte Rosen (Néhány hímzett rózsára) – Schwab, Gustav
Auf eine holländische Landschaft (Németalföldi táj) – Lenau, Nikolaus
Auf eine Lampe [video] (A lámpához, Egy lámpára) – Mörike, Eduard
Auf eine lange Nase (Egy hosszú orra) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einem Bahnhofe (Egy pályaudvaron) – Liliencron, Detlev von
Auf einem Kirchturm [video] (Templomtoronyból) – Mörike, Eduard
Auf einen adeligen Dummkopf (Egy nemesi tökfejre) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einen Brand zu ** (Egy **-i tűzvészre) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einen gewissen Leichenredner (Egy sírbeszédeket tartó szónokra) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einer Wanderung (Egy kiránduláson) – Mörike, Eduard
Auf sommerlichem Friedhof (Nyári temetőben) – Lehmann, Wilhelm
auferstehung (feltámadás) – Marti, Kurt
Auferstehung [video] (Feltámadás) – Kaschnitz, Marie Luise
auferstehung (feltámadás) – Jandl, Ernst
Auferstehung (Feltámadás) – Rilke, Rainer Maria
Aufhorchen (November 1944) – Hesse, Hermann
Auftrag (Végrendelet) – Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
Augen in der Großstadt (Szemek a nagyvárosban) – Tucholsky, Kurt
Augenblick im April (Áprilisi pillanat) – Werthmüller, Hans
augenspiel (szemjáték) – Jandl, Ernst
August (Augusztus) – Storm, Theodor
Aurora (Aurora, Hajnal) – Hoddis, Jakob van
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 02: Es ist dem Stein ein räthselhaftes Zeichen... (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 02: Titkos Jel van belerejtve a Kőbe, A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 02: A kárbunkulus ) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 03: Der Sänger geht auf rauhen Pfaden (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 03: Nehéz, rögös a dalnok útja ) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 04: Der Sänger fährt aus schönen Träumen... (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 04: Szép álmaiból fel a dalnok...) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 07: Der ist der Herr der Erde... (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 07: Csak az Ura a Földnek..., A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 07: A föld ura) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 19: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren [video] (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 19: Ha majd, A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 19: Ha többé nem a szám s az ábra, A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 19: Ha majd nem a képlet lesz a lényeg) – Novalis
Aus dem dogmatischen Schlummer geweckt (Felriadva a dogmatikus szendergésből) – Braun, Volker
Aus dem Nachlass des Horaz (V,8) (Horatius hagyatékából (8.változat)) – Morgenstern, Christian
Aus dem Schilfliedern - Sonnenuntergang has audio (A nádi dalokból - Naplemente) – Lenau, Nikolaus
Aus der Beeringsstraße (A Bering-szorosban) – Chamisso, Adelbert von
Aus der Ferne (A távolból) – Lasker-Schüler, Else
Aus der Jugendzeit (Fiatalkorból) – Rückert, Friedrich
Aus einer Kindheit (Gyermekkori emlék) – Rilke, Rainer Maria
Aus Gastein (Gasteinból) – Grün, Anastasius
Aus schwerer Stunde (Nehéz órán) – Dehmel, Richard
aus: achtzehn pasteten (a tizennyolc töltött sütemény (achtzehn pasteten) című kötetből) – Wagner, Jan
Ausfahrt (Indulás) – Brambach, Rainer
Ausgang (A vég) – Fontane, Theodor
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens (Már egyedül a szív hegyein, Szívnek a csúcsára kitéve…) – Rilke, Rainer Maria
Ausgestossen (Kitaszítva) – Wiplinger, Peter Paul
Ausgleich (Kiegyezés) – Enzensberger, Hans Magnus
Auskunft des Staatlichen Reisebüros (Az Állami Utazási Irodák közleménye) – Krüger, Michael
Auskunft über Gedichte (Felvilágosítás versekről) – Busta, Christine
Aussage des Psychoanalytikers vor dem Staatsanwalt (A pszichoanalitikus nyilatkozata az államügyész előtt) – Krüger, Michael
Ausser Rufweite (Hallótávolságon kívül) – Merz, Klaus
Ave Maria (Ave Maria) – Schlegel, August Wilhelm von
B ^
Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt (Pályatestek, útperemek, lerakóhelyek, törmelék) – Celan, Paul
bahnfahrten (vasúti utazások) – Jandl, Ernst
Bahnhof Lüneburg 30. April 1976 (Lüneburgi pályaudvar, 1976. április 30.) – Born, Nicolas
Ball im Osten: Täglich Strandfest (Külvárosi bál: Naponta strandmuri) – Kästner, Erich
Ballade (Ballada) – Arndt, Ernst Moritz
Ballade II (Ballada II) – Trakl, Georg
Ballade III (Ballada III) – Trakl, Georg
Ballade vom angenehemen Leben [video] (Ballada a kellemes életről) – Brecht, Bertolt
Ballade von der sexuellen Hörigkeit [video] (Ballada a nemi rabszolgaságról) – Brecht, Bertolt
Ballade von Wind, Schlaf und Gesang (Ballada az álomról, a szélről és a dalról) – Borchardt, Rudolf
Ballade, in der Macheath jedermann Abbitte leistet [video] (Ballada, melyben Macheath mindenkitől bocsánatot kér) – Brecht, Bertolt
Ballade des äusseren Lebens [video] (A külső élet balladája) – Hofmannsthal, Hugo von
Banalitäten / Dumme Verse (Banalitások / Buta vers) – Schwitters, Kurt
Banalitäten aus dem Chinesischen (Kínai banalitások) – Schwitters, Kurt
Barbarossa (Barbarossa) – Rückert, Friedrich
Bauernweisheit (Mezei bölcsesség) – Fred Endrikat
Baum im Winter (Fa télen) – Busta, Christine
Bäume (Fák) – Fritz, Walter Helmut
Bäume im Vorherbst (Fák koraősszel) – Braun, Felix
Beethovens Büste (Beethoven mellszobra) – Lenau, Nikolaus
befragung zur mitternacht (vallatás éjfélkor) – Enzensberger, Hans Magnus
Begegnung (Találkozás) – Mörike, Eduard
Begegnung auf der Wiese (Találkozás a réten) – Walter, Silja
Begegnungen im Regen (Találkozás esőben) – Busta, Christine
Beginn des Endes (A vég kezdete) – Storm, Theodor
Beginn einer Liebe (Kezdődő szerelem) – Krolow, Karl
Beginnen (Kezdet) – Lutz, Werner
Bei der Toilette (Öltözés közben) – Hesse, Hermann
Bei Tag (Nappal) – Celan, Paul
Beim Betrachten einer Menschenlunge in Spiritus (Spirituszban tárolt emberi tüdő szemlélése közben) – Lichtenstein, Alfred
Beim Häherstrich (Szajkócsapat) – Weyrauch, Wolfgang
[Beim Hufschlag der Nacht] ([Patkózaj kapunk előtt]) – Bachmann, Ingeborg
Beim lesen der Zeitung (Újságolvasáskor) – Törne, Volker von
Beim lesen des Horaz (Horatiust olvasva) – Brecht, Bertolt
Beim Stromwirt (Parti vendéglőben) – Kramer, Theodor
Bekenntnis (Vallomás) – Kraus, Karl
Belastung (Terhelés) – Gesswein, Alfred
Belauschte Allegorie (A piramis) – Kästner, Erich
Belsazar [video] has audio (Belzacár) – Heine, Heinrich
Benedicite (Benedicite) – Wolkenstein, Oswald von
Beobachtungen an einem Sonntagnachmittag (Megfigyelések egy vasárnap délután) – Czechowski, Heinz
Berauschter Abend (Mámoros este) – Däubler, Theodor
Berenice (Berenice) – Salis-Seewis, Johann Gaudenz von
Berge wollt ich versetzen und Kugeln (Hegyeket mozdítani) – Törne, Volker von
Bergmannslied II (Bányászdal) – Novalis
Bergpsalm (Hegyi zsoltár) – Dehmel, Richard
Bergwinternacht (Téli éjszaka a hegyekben) – Burkart, Erika
Bericht (Tudósítás) – Bobrowski, Johannes
Bericht eines Sehers (Egy látnok jelenti) – Rennert, Jürgen
Bericht über ihn (Ismertetés) – Kunert, Günter
Berlin (Berlin) – Heym, Georg
Berlin posthum (Berlin poszthumusz) – Grünbein, Durs
Bertran de Born (Bertran de Born) – Uhland, Ludwig
Bescheidene Gabe (Szerény ajándék) – Hoff, Kay
Beschluß Elegie (Záró elégia) – Opitz, Martin
Beschränkt (Oly korlátozott...) – Busch, Wilhelm
Besitz des Menschen (Az ember birtoka) – Busta, Christine
Best es pflaster auch roter segen (A szépségflaszter rőt áldás, sőt) – Serner, Walter
Besuch (Látogatás) – Bossong, Nora
Besuch bei Franz (Látogatóban Franznál) – Brambach, Rainer
Besuch beim älteren Staatsmann (Látogatás az agg államférfinál) – Müller, Heiner
Besuch in Leiden (Látogatóban Leidenben) – Geist, Sylvia
besuch von auswärts (látogatás külföldről) – Jandl, Ernst
Betrachtung der Zeit (Az időről való tűnődés) – Gryphius, Andreas
Betrübt als führten sie zum totenanger (Búsak, ahol találkozunk) – George, Stefan
Betrunkene Nacht (Részeg éj) – Kräftner, Hertha
Betrunkener Abend (Részeg este) – Bachmann, Ingeborg
Bettelhochzeit (Kolduslakodalom) – Német népdalok, népballadák
Bettlerliebe (Koldusszerelem) – Storm, Theodor
Bevor der Winter (Mielőtt) – Bernhard, Thomas
Bewaffneter Friede (Békésen, de fegyveresen) – Busch, Wilhelm
Bey einer Leichen (Egy holttest mellet) – Fleming, Paul
bibliothek (könyvtár) – Jandl, Ernst
Bild mit dem Hahn und dem Grenadier (Kép kakassal és gránátossal) – Rennert, Jürgen
Bilder aus Neapel 1. (Nápolyi képek 1.) – Heyse, Paul
Bildhauerisches (Szobrász-dolog) – Morgenstern, Christian
Bildnis (Arckép, Kép) – Rilke, Rainer Maria
Bildnis eines jungen Mannes (Fiatal férfi képmása) – Brambach, Rainer
Bim, Bam, Bum (Bim, Bam, Bum, Bim, Bam, Bumm) – Morgenstern, Christian
Bimbamresonnanz I (bimbammvisszhang I) – Baargeld, Johannes Theodor
Bimmelresonnanz II (bimli-bomli-bumlivisszhang II) – Baargeld, Johannes Theodor
Bin über manchen Stein gestolpert (Csak mint a nyomtató ló) – Busch, Wilhelm
Biologischer Walzer (Biológiai valcer) – Grünbein, Durs
Bist du schon auf der Sonne gewesen? (Voltál-e már a Napon, barátom?) – Ringelnatz, Joachim
Bitte (Fohász) – Domin, Hilde
Bitte an die Weisheit (Kérés a bölcsességhez) – Mnioch, Maria
Bitte an einen Delphin (Kérés egy definhez) – Domin, Hilde
Blätterfall (Levélhullás) – Leuthold, Heinrich
Blaue Hortensie [video] (Kék hortenzia) – Rilke, Rainer Maria
Blaue Stunde [video] (Kék óra, Kék idő ) – Benn, Gottfried
Blauer Abend in Berlin (Kék este Berlinben) – Loerke, Oskar
Blauer Schmetterling (Pillangó) – Hesse, Hermann
Blechmusik (Rezesbanda) – Grass, Günter
Bleib erschütterbar und widersteh (Megrendíthető légy, de ellent is állj!) – Rühmkorf, Peter
Blendender Weg (Kápráztató út…) – Rilke, Rainer Maria
Blick in den Strom (Pillantás a folyóba) – Lenau, Nikolaus
blindenschrift (vakírás) – Enzensberger, Hans Magnus
blindlings (vaktában) – Enzensberger, Hans Magnus
Blues (Blues) – Ringelnatz, Joachim
Blues aus Bayern (Bajor blues) – Theobaldy, Jürgen
Blühen (Virágzás) – Loeben, Otto Heinrich von
Blume (Virág) – Celan, Paul
Bluthund (Véreb) – Goll, Yvan
Blutschuld (Vérbűn) – Trakl, Georg
Bodensee (Bodensee) – Rilke, Rainer Maria
Boecklin (Böcklin) – George, Stefan
Bohnen und Birnen (Bab és körte) – Grass, Günter
Bona Fide (Bona fide) – Morgenstern, Christian
Bootsfahrt (Evezés) – Piontek, Heinz
botanischer garten (füvészkert, botanikus kert) – Wagner, Jan
Botschaft (Üzenet) – Hofmannsthal, Hugo von
botschaft des tauchers (a búvár üzenete) – Enzensberger, Hans Magnus
Boxkampf (Bokszmeccs) – Ringelnatz, Joachim
Breitbrunn (Breitbrunn) – Aichinger, Ilse
brief (levél) – Härtling, Peter
Brief an meinen Sohn [video] (Levél a fiamhoz) – Kästner, Erich
Brief aus Russland (Levél Oroszországból) – Borchert, Wolfgang
Brief in zwei Fassungen (Levél, két változatban) – Bachmann, Ingeborg
Briefe an einen jungen Dichter (Erster Brief) (Levelek egy fiatal költőhöz (Első levél)) – Rilke, Rainer Maria
Briefwechsel (Levelezés) – Aichinger, Ilse
Bruderschaft (Testvériség) – Bachmann, Ingeborg
Brügge II (Brügge II, Brugge II) – Zweig , Stefan
Brügge IV (Brügge IV) – Zweig , Stefan
Brunnenartig (Kútformában ) – Celan, Paul
Bruno (Bruno) – Braun, Volker
Buchenblatt (Bükkfalevél) – Ausländer, Rose
Bücher (Könyvek) – Hesse, Hermann
Bücher (Könyvek) – Logau, Friedrich von
Buddha (Buddha) – Rilke, Rainer Maria
Buddha (Als ob er horchte) (Buddha (Minthogyha hallgatózna)) – Rilke, Rainer Maria
Bukowina III (Bukovina III) – Ausländer, Rose
Bumerang [video] (Bumeráng, A bumeráng) – Ringelnatz, Joachim
Bundeslied der Galgenbrüder (Az akasztófacimborák szövetségének dala) – Morgenstern, Christian
Bürgerstr. 81 (Bürgerstrasse 81.) – Hodjak, Franz
C ^
Cabaret (Kabaré) – Ball, Hugo
Calderon (Calderón) – Schlegel, Friedrich von
camping (camping) – Jandl, Ernst
Capriccio (Capriccio) – Lichtenstein, Alfred
Casabianca (Casabianca ) – Rilke, Rainer Maria
caspar (caspar) – Artmann, H. C.
chamäleon (kaméleon) – Wagner, Jan
Champagner (Pezsgő) – Apel, Johann August
champignons (csiperkék) – Wagner, Jan
chanson (chanson) – Härtling, Peter
Chausseen. Chausseen. (Utak, utak) – Huchel, Peter
Cherubinischer Wandersmann (Angelus Silesius párrímeiből) – Silesius, Angelus
Chidher (Chidher) – Rückert, Friedrich
Childe Harold (Childe Harold) – Heine, Heinrich
Chopin (Chopin) – Benn, Gottfried
Chor der Fräuleins (Kisasszonyok kórusa) – Kästner, Erich
Chor der Geretteten [video] has audio (A megmenekültek kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Girls (Görlök kórusa) – Kästner, Erich
Chor der Schatten (Árnyak kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Toten (Halottak kara, Halottak kórusa) – Meyer, Conrad Ferdinand
Chor der Toten (Holtak kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Ungeborenen (Majdan megszületendők kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der verlassenen Dinge (Elhagyott dolgok kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Waisen (Árvák kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Wandernden (Vándorok kórusa) – Sachs, Nelly
Chronica (Krónika) – Lasker-Schüler, Else
Churchill und die Lady (Churchill és a Lady, Churchill és a Lady) – Abt, Elke
Cigarren (Szivarkák) – Schwitters, Kurt
Cleviner herbst (Clevini ősz) – Czechowski, Heinz
Cocain (Kokain) – Benn, Gottfried
Confessio (Confessio) – Törne, Volker von
Corona [video] has audio (Corona) – Celan, Paul
Cunettone (Cunettone) – Hartleben, Otto Erich
Curriculum Vitae has audio (Curriculum Vitae) – Bachmann, Ingeborg
Czertnowitz vor dem zweiten Weltkrieg (Csernovic a második világháború előtt) – Ausländer, Rose
D ^
D-Zug (Gyorsvonat) – Benn, Gottfried
Da ich ein Knabe war... (Mikor gyermek valék…, Életem tavaszán) – Hölderlin, Friedrich
Da neigt sich die Stunde (Most hajlik az óra) – Rilke, Rainer Maria
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an (Az áhítat) – Rilke, Rainer Maria
Da nun der Regen (Mivel eső csepeg) – Klabund
Da ward auch die zur Frucht Erweckte... (Aztán lett egy gyümölcsre ébredt…) – Rilke, Rainer Maria
Da waren trümmer nicht noch scherben (Semmi rom és semmi cserép…) – George, Stefan
Dada-Schalmei (Dada-pánsíp) – Huelsenbeck, Richard
Dadaistisches Manifest (1918) - details (Dadaista kiáltvány (1918) - részletek) – Huelsenbeck, Richard
daliegen [video] (ott feküdni) – Jandl, Ernst
Damals (Akkor) – Huchel, Peter
Dame vor dem Spiegel (Hölgy a tükör előtt) – Rilke, Rainer Maria
Damen-Bildnis aus den Achtziger-Jahren (Női arckép a nyolcvanas évekből) – Rilke, Rainer Maria
Dämmerung (Alkonyat) – Lasker-Schüler, Else
Danach (Ezért) – Ingold, Felix Philipp
dank - doch wer dankt (de ki hálás) – Marti, Kurt
Danton Tod (Detail) (Danton halála (Részlet)) – Büchner, Georg
Das andere Schaf (Más juhod) – Busta, Christine
Das Angenehme dieser Welt... (Az élet édességeit, Minden jót kikóstoltam) – Hölderlin, Friedrich
Das ästhetische Wiesel (A költői menyét, A költői menyét, A költői menyét, akarom mondani nyest) – Morgenstern, Christian
Das Auge der Maus (Az egér szeme) – Morgenstern, Christian
Das Barlach-Lied has audio (Barlach éneke) – Biermann, Wolf
Das begrabene Herz (Az eltemetett szív) – Meyer, Conrad Ferdinand
Das Bilderbuch (A képeskönyv) – Eichendorff, Joseph von
Das Blatt im Buche (Száraz levél a könyvben) – Grün, Anastasius
Das Bleibende (Ami megmarad) – Werfel, Franz
Das Brot [video] (Kenyér) – Borchert, Wolfgang
Das Buch (Könyv) – Busta, Christine
Das Buch der hängenden Gärten (details) (A függőkertek könyve (részletek)) – George, Stefan
Das Carousselpferd Johann (János, a körhintaló) – Ball, Hugo
Das dunkel heißt dich leuchten (A sötétség hív fényleni) – Pietraß, Richard
Das dunkle Tal (A sötét völgy) – Trakl, Georg
Das Eigentum (A tulajdon) – Braun, Volker
Das Eine (Az egyetlen) – Dehmel, Richard
Das Einhorn (Az egyszarvú ) – Morgenstern, Christian
Das Eisenbahngleichnis [video] (Hasonlat a vonatról, Hasonlat a vonatról) – Kästner, Erich
das ende der eulen (a baglyok halála) – Enzensberger, Hans Magnus
Das Ende der Kunst (A művészet vége) – Kunze, Reiner
Das erstgeborene Land (Az elsőszülött ország, Szülőhazám) – Bachmann, Ingeborg
das fanatische orchester (a fanatikus zenekar) – Jandl, Ernst
Das Fenster (Az ablak) – Schenkendorf, Maximilian von
Das Fenstertheater (Ablakszínház) – Aichinger, Ilse
Das Fest des Wüstlings (A kicsapongás bálja) – Morgenstern, Christian
Das Feuer im Walde (Az erdei tűz) – Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
Das Fieberspital (I) (Lázkórház (I)) – Heym, Georg
Das Fräulein stand am Meere [video] has audio (A kisasszony állt a parton) – Heine, Heinrich
Das für Dritte unverständliche Lied (A harmadiknak érthetetlen dal) – Rühmkorf, Peter
Das Ganze [video] has audio (Az egész) – Benn, Gottfried
Das ganze Leben (Az egész élet) – Celan, Paul
Das Gastmahl (A lakoma) – Celan, Paul
Das Gebet (Imádság, Imádság) – Morgenstern, Christian
Das Gedicht (A költemény) – Novalis
Das Gedicht (A vers) – Heise, Hans-Jürgen
das gedicht (a vers) – Jaeckle, Erwin
Das Geierlamm (A sasjuh) – Morgenstern, Christian
Das Grab des Hunds (Az ebsír) – Morgenstern, Christian
Das Grammophon (A gramofon, A gramofon, A gramofon) – Morgenstern, Christian
Das Gras grünt (Virít a fű) – Meier, Gerhard
Das große Feuerwerk (A nagy tüzijáték) – Kolmar, Gertrud
Das große Lalula (A nagy Lalula, A nagy lalula) – Morgenstern, Christian
Das große Wolfslied (A nagy farkas-dal) – Csokor, Franz Theodor
Das Haus (A ház) – Krolow, Karl
Das Haus ist gechlossen (A ház be van zárva) – Kolleritsch, Alfred
Das Hemmed (Az ümög) – Morgenstern, Christian
Das Herz im Spiegel (Szív a tükörben) – Kästner, Erich
Das Herz sitzt über dem Popo (A Szív a Popsi felett ül) – Ringelnatz, Joachim
das herz von grönland (grönland szíve) – Enzensberger, Hans Magnus
Das Hexenkind (A boszorkányos gyermek) – Ringelnatz, Joachim
Das Hohelied (Az Énekek Éneke: a Nő) – Dehmel, Richard
Das Huhn (A tyúk, A tyúk, A tyúk, a szárnyasállat) – Morgenstern, Christian
Das Hungerlied (Éhségdal) – Weerth, Georg
Das Ich (Az Én) – Meister, Ernst
Das Ideal und das Leben (Az eszmény és az élet) – Schiller, Friedrich
Das ist die Wiese (Ez itt a rezgőfű-mező) – Lavant, Christine
Das kalte Liebchen (A hideg szerető) – Eichendorff, Joseph von
Das Karussell [video] (Körhinta, Körhinta) – Rilke, Rainer Maria
Das Kind (A gyermek) – Rilke, Rainer Maria
Das Kind als der Storch ein neues bringen sollte, für sich allein (A gyermek mikor a gólyának testvérkét kell hozni éppen neki) – Claudius, Mathias
Das Knie (A térd) – Morgenstern, Christian
Das kosmische Werk (A kozmikus mű) – Werfel, Franz
Das Lächeln der Mona Lisa (Mona Lisa mosolya) – Tucholsky, Kurt
Das letzte Gedicht (Az utolsó vers) – Arnim, Achim von
Das letzte Licht (A világosság vége) – Wiplinger, Peter Paul
Das Lied (A dal) – Mitterer, Erika
Das Lied (A dal) – George, Stefan
Das Lied der Toten (A halottak éneke) – Novalis
Das Lied meines Lebens [video] (Életem dala) – Lasker-Schüler, Else
Das Lied vom blonden Korken (Dal a szőke parafadugóról) – Morgenstern, Christian
Das Lied vom Surabaya Johnny has audio (Surabaya-Johnny) – Brecht, Bertolt
Das Lob der Musik [video] (A zene dicsérete) – Salieri, Antonio
Das Mädchen aus der Fremde (Az idegen lány) – Schiller, Friedrich
Das Mädchen spricht (A leány szól) – Goethe, Johann Wolfgang von
Das Magma in der Brust des Tuareg (A magma a tuareg keblében) – Braun, Volker
Das Mahl der Straßenwärter (Útkaparók dele) – Piontek, Heinz
Das Maß der Dinge (Mérték mindenre) – Werfel, Franz
Das Massaker (Tömegmészárlás) – Wiplinger, Peter Paul
Das Mondschaf (A holdkos) – Morgenstern, Christian
Das Nasobēm (Az orofánt, Az orrobém, A nózibém) – Morgenstern, Christian
das nelkenfeld (a szegfűföld) – Enzensberger, Hans Magnus
Das Nest (A fészek) – Busta, Christine
Das neue Märchen (Az új Mese) – Uhland, Ludwig
Das Nußbaumblatt (Diólevél) – Fürnberg, Louis
Das Perlhuhn [video] (A gyöngytyúk, A gyöngytyúk, A gyöngytyúk) – Morgenstern, Christian
Das Polizeipferd (A rendőrségi paci, Ha rendőrló fül hallgatózik…, A Lórendőr) – Morgenstern, Christian
Das Riesen-Spielzeug (Az óriásjátékszer) – Chamisso, Adelbert von
Das Rosenband (A rózsalánc) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
Das Samenkorn (A mag meg a rigó) – Ringelnatz, Joachim
Das Schiff (A hajó) – Brecht, Bertolt
Das Schlaraffenland (Eldorádó) – Sachs, Hans
Das Schloß am Meere (A vár a tengeren, A tengerparti várkastély) – Uhland, Ludwig
Das Schloss Boncourt (Boncourt kastélya) – Chamisso, Adelbert von
Das Schlüsselloch (A ravaszdi kulcslyuk) – Ringelnatz, Joachim
Das Schwalbenbuch 01. (Fecskék könyve 01.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 02. (Fecskék könyve 02.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 03. (Fecskék könyve 03.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 04. (Fecskék könyve 04.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 05. (Fecskék könyve 05.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 06. (Fecskék könyve 06.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 07. (Fecskék könyve 07.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 08. (Fecskék könyve 08.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 09. (Fecskék könyve 09.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 10. (Fecskék könyve 10.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 11. (Fecskék könyve 11.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 12. (Fecskék könyve 12.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 13. (Fecskék könyve 13.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 14. (Fecskék könyve 14.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 15. (Fecskék könyve 15.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 16. (Fecskék könyve 16.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 17. (Fecskék könyve 17.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 18. (Fecskék könyve 18.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 19. (Fecskék könyve 19.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 20. (Fecskék könyve 20.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 21. (Fecskék könyve 21.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 22. (Fecskék könyve 22.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 23. (Fecskék könyve 23.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 24. (Fecskék könyve 24.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 25. (Fecskék könyve 25.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 26. (Fecskék könyve 26.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 27. (Fecskék könyve 27.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 28. (Fecskék könyve 28.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 29. (Fecskék könyve 29.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 30. (Fecskék könyve 30.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 31. (Fecskék könyve 31.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 32. (Fecskék könyve 32.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 33. (Fecskék könyve 33.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 34. (Fecskék könyve 34.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 35. (Fecskék könyve 35.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 36. (Fecskék könyve 36.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 37. (Fecskék könyve 37.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 38. (Fecskék könyve 38.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 39. (Fecskék könyve 39.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 40. (Fecskék könyve 40.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 41. (Fecskék könyve 41.) – Toller, Ernst
Das Schwere [video] (Teher) – Fried, Erich
Das sind die Gärten, an die ich glaube (Íme a kertek, Bennük hiszek, ím, ezek a kertek...) – Rilke, Rainer Maria
Das sind doch Menschen ( Hiszen ők is emberek) – Benn, Gottfried
Das Singen hat aufgehört (Az ének elhallgatott) – Busta, Christine
Das singende Blut (A daloló vér) – Zweig , Stefan
Das Soldaten heimkehr (A katona hazatér) – Dichter unbekannt
Das Sonett (A szonett) – Schlegel, August Wilhelm von
Das Sonett (A sonett) – Goethe, Johann Wolfgang von
Das Sonett an Goethe (A szonett válasza Goethének) – Platen, August von
Das Spiegelbild (A tükörkép) – Droste-Hülshoff, Anette von
Das Spiel ist aus (A játék véget ért) – Bachmann, Ingeborg
Das Stadtwappen (A város címere) – Kafka, Franz
Das Ständchen (Az éji zene) – Eichendorff, Joseph von
Das Tagebuch (A napló, avagy Vétkezni is erényesen kell!, A napló, A napló) – Goethe, Johann Wolfgang von
Das trunkene Lied (A részegült Dal, Az élni akarás mámoros dala) – Nietzsche, Friedrich
Das Unaufhörliche 1. has audio (A szakadatlan 1.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 3. has audio (A szakadatlan 3.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 4. has audio (A szakadatlan 4.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 5. has audio (A szakadatlan 5.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 6. has audio (A szakadatlan 6.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 7. has audio (A szakadatlan 7.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 8. has audio (A szakadatlan 8.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 9. has audio (A szakadatlan 9.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 10. has audio (A szakadatlan 10.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 11. has audio (A szakadatlan 11.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 12. has audio (A szakadatlan 12.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 13. has audio (A szakadatlan 13.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 14. has audio (A szakadatlan 14.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 15. has audio (A szakadatlan 15.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 16. has audio (A szakadatlan 16.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 17. has audio (A szakadatlan 17.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 18. has audio (A szakadatlan 18.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 2 has audio (A szakadatlan 2.) – Benn, Gottfried
Das Urgebet der Scholle (A simalepényhal ősi imádsága) – Schwitters, Kurt
Das verlassene Haus (Az elhagyott ház) – Bobrowski, Johannes
Das verlassene Mägdlein (Az elhagyott lányka, Az elhagyott lányka) – Mörike, Eduard
Das versunkene Kloster (Az elsüllyedt kolostor) – Uhland, Ludwig
das vertrauen (a bizalom) – Hodjak, Franz
Das Wachsen von Träumen (Az álmok növekedése ) – Domin, Hilde
Das Warenhaus (Az áruház, A facebloog) – Morgenstern, Christian
Das Wasser (A víz) – Morgenstern, Christian
Das Weichtier im Kopf [video] (Puhatestű a fejben) – Brunner, Helwig
Das welke Blatt (A fonnyadt levél) – Hartleben, Otto Erich
Das Wiedersehn (A viszontlátás) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
Das Wort der Liebe (A vágy szava) – Schwab, Gustav
Das Wort Mensch (Az Ember szó ) – Bobrowski, Johannes
Das zerbrochene Ringlein (A kettétört gyűrű) – Eichendorff, Joseph von
Dasein (Életsors) – Lasker-Schüler, Else
Daß ich dem Mond mein Gemüt überließ (Hogy átengedtem kedvemet a holdnak) – Lavant, Christine
Dauer im Wechsel [video] (Maradandóság a változásban) – Goethe, Johann Wolfgang von
David singt vor Saul (Dávid énekel Saul előtt, Dávid Saul előtt énekel) – Rilke, Rainer Maria
De Lotsendochder (A révész lánya) – Groth, Klaus
De mortuis oder: üble Nachrede (De mortuis avagy: hírbe hozás) – Rühmkorf, Peter
De profundis [video] (De profundis) – Trakl, Georg
De profundis (Die Totenkammer ist voll Nacht ) (De profundis (A halottkamrában éj lakik)) – Trakl, Georg
Deheime (Otthon) – Burckhardt, Jacob
Dein allererstes Wort war: Licht (Fény volt a legelső...) – Rilke, Rainer Maria
Dein Antlitz… (Orcád) – Hofmannsthal, Hugo von
Dein Haar überm Meer (Hajad a tengeren) – Celan, Paul
Dein Kleid hat die Farbe (Ruhád színe olyan) – Fritz, Walter Helmut
Dein Sterben (Halálod) – Wiplinger, Peter Paul
Dekadenz (Dekadencia) – Grass, Günter
Delirium (Delirium) – Fuchs, Günter Bruno
Dem 31. Oktober 1817 (1817. október 31-re) – Goethe, Johann Wolfgang von
Dem Abend gesagt (Az estének mondom) – Bachmann, Ingeborg
dem ausgang zu (a kijárat felé) – Arp, Hans
Dem Barbaren (Ich liege in den Nächten) (A barbárnak (Arcodnak éjeiben)) – Lasker-Schüler, Else
Dem Daniel Jesus Paul (Daniel Jesus Paulnak) – Lasker-Schüler, Else
Dem Frieden entgegen (A béke elé) – Hesse, Hermann
Dem Herzog von Leipzig (Lipcse hercegének) – Lasker-Schüler, Else
Dem Holden (A kedvesnek) – Lasker-Schüler, Else
Dem kommenden Menschen (A jövendő emberhez) – Weinheber, Josef
Dem Sonnengott (A napistenhez) – Hölderlin, Friedrich
Dem unbekannten Gott (Az ismeretlen istennek) – Nietzsche, Friedrich
Dem Unglück abgetrotzt (A boldogtalanság kicsikarása) – Gross, Walter
Den Vereinigten Staaten (Az Egyesült Államok címére) – Goethe, Johann Wolfgang von
Denk der Vergeblichen (Gondolj a hiábavalókra) – Benn, Gottfried
Denk es, o Seele! [video] (Gondold meg, óh lélek) – Mörike, Eduard
Denkmalswunsch (Milyen emlékműre vágyom?) – Morgenstern, Christian
denn die Schuhe (mert a cipő) – Mon, Franz
Denn sieh: sie werden leben und sich mehren (Mert ők az időn győzedelmeskedve) – Rilke, Rainer Maria
Denn, Herr, die großen Städte sind (A nagyváros egy elveszett, Mert, Uram, a nagyvárosok) – Rilke, Rainer Maria
Der Abend (Az este) – Eichendorff, Joseph von
Der Abend (Az este) – Trakl, Georg
Der Abend [video] (Az este) – Heym, Georg
Der Abend (Az est (nem abszurd vers)) – Morgenstern, Christian
Der Abend kommt von weit gegangen (A távolból már itt az este…) – Rilke, Rainer Maria
Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (detail) (A kalandos Simplicissimus (részlet)) – Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von
Der Abenteurer (A kalandor) – Rilke, Rainer Maria
Der Abgekühlte (A lehiggadt) – Heine, Heinrich
Der Affe (A majom) – Heym, Georg
Der alte Garten (A régi kert, A régi kert) – Eichendorff, Joseph von
Der alte Mann betrachtet seine Zehen (Az Öregúr a lábujjait nézegeti) – Kunert, Günter
Der alte Mann blättert in seinem Telefonverzeichnis (Az Öregúr a telefonkönyvét lapozza) – Kunert, Günter
Der alte Mann studiert die Todesanzeigen (Az Öregúr elégedetten tanulmányozza...) – Kunert, Günter
Der alte Mann und seine Hände (Az öregember meg a keze) – Hesse, Hermann
Der Amtsarzt sagt (A tisztiorvos mondja) – Lénárd Sándor
Der andere Mann (A másik férfi) – Tucholsky, Kurt
Der Antritt des neuen Jahrhunderts (Az új évszázad kezdetén) – Schiller, Friedrich
Der Arbeitsmann (A munkás, A munkás) – Dehmel, Richard
Der arme Dichter (Az a szegény költő) – Bürger, Gottfried August
Der arme Kunrad [video] has audio (Az árva Konrád) – Dichter unbekannt
Der Artzt (Az orvos) – Benn, Gottfried
Der Asra (Az asra) – Heine, Heinrich
Der Ast vom Baume Gott... (Az isteni fa ága…) – Rilke, Rainer Maria
Der Athlet (Az atléta) – Lichtenstein, Alfred
Der Aufbruch (Riadó) – Stadler, Ernst
Der Aufbruch (Útrakelés) – Kafka, Franz
Der Aufruf (A felszólítás) – Mayröcker, Friederike
Der Bach hat leise Melodien (A halk patak dallama cseng, Patak hangja olyan csendes, A halk patak melódiáz, Halkan dúdol egy patak) – Rilke, Rainer Maria
Der Ball (A labda) – Rilke, Rainer Maria
Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen (Fenséges zsarnokától ezt kérdi a paraszt) – Bürger, Gottfried August
Der Baum (A fa) – Brambach, Rainer
Der Baum (Fa) – Krolow, Karl
Der Beamte (A Hivatalos Közeg) – Storm, Theodor
Der Bettler und das stolze Fräulein (A koldus és a büszke kisasszony) – Rilke, Rainer Maria
Der blaue Vorhang (A kék függöny) – Kaschnitz, Marie Luise
Der Blinde [video] (A vak) – Kästner, Erich
Der Blumengarten (A virágoskert) – Brecht, Bertolt
Der Büßer (A vezeklő ember) – Ball, Hugo
Der Dichter (A költő) – Droste-Hülshoff, Anette von
Der Dichter (A költő) – Schlegel, Friedrich von
Der Dichter (A költő) – Eichendorff, Joseph von
Der dichter in zeiten der wirren (A költő a zűrzavar korában) – George, Stefan
Der dicke man im spiegel (Kövér ember a tükörben) – Werfel, Franz
Der Dienstzug (A szolgálati kocsi) – Brecht, Bertolt
Der Dudelsack (Dudaszó) – Däubler, Theodor
Der einsame Weg (Magányos út) – Beer-Hofmann, Richard
Der Engel in dir (Az angyal tebenned) – Ausländer, Rose
der enkel trinkt (az utód pohara) – Reinig, Christa
Der Entfernte (Az eltávozott) – Becher, Johannes R.
Der Erlkönig [video] has audio (A cserfa-király, A Tündérkirály, A Villikirály, A rémkirály, A rémkirály, A rémkirály, A Bajkirály, A Lidérckirály) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der erste Schnee (Az első hó) – Seidel, Heinrich
Der Esel (Egy szamárnak két szamárral esett kalandja, A szamár) – Busch, Wilhelm
Der Fasan (A fácán) – Britting, Georg
Der Feuerreiter [video] (A tűzlovas) – Mörike, Eduard
Der Fischer (A halász) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Fliegende Robert (A repülő Róbert) – Enzensberger, Hans Magnus
Der Fremde (Az idegen) – Rilke, Rainer Maria
Der Fremde unserer Stadt (Az idegen városunkban) – Höllerer, Walter
Der frohe Wandersmann (A vidám csavargó) – Eichendorff, Joseph von
Der Frühling kommt bald (A Tavasz egykettőre itt vagyon!) – Morgenstern, Christian
Der Gaertner (A kertész, A kertész) – Mörike, Eduard
Der Garten der Irren (Az őrültek kertje) – Heym, Georg
Der Gast (A vendég) – Celan, Paul
Der Gastfreund (A vendégjog) – Herder, Johann Gottfried
Der Gaul () – Morgenstern, Christian
Der Gedanke (A gondolat) – Benn, Gottfried
Der gefährliche Wald (A veszélyes erdő) – Fried, Erich
Der Gefangene (A rab) – Schubart, Christian Friedrich Daniel
Der Gefangene (A fogoly) – Hasenclever, Walter
Der Gefangene (A fogoly) – Rilke, Rainer Maria
Der geheimnisvolle Nachen [video] (A titokzatos csónak) – Nietzsche, Friedrich
Der Geier [video] (A keselyű) – Kafka, Franz
der gelbe hund (a sárga eb) – Jandl, Ernst
Der gestrichene Bock (A kihúzott bak) – Morgenstern, Christian
Der gläserne Sarg (AZ ÜVEGKOPORSÓ (komoly vers)) – Morgenstern, Christian
Der Glaube (A hit) – Morgenstern, Christian
Der gleitende Purpur (Suhanó bíbor) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der Globus (A földgolyó, A Földgolyó, A földgolyó) – Ringelnatz, Joachim
Der glückliche Garten (A boldog kertben) – Huchel, Peter
Der Glückwunsch (Az újévi jókívánság) – Ringelnatz, Joachim
Der Gott der Stadt [video] has audio (A város istene) – Heym, Georg
Der Götter Irrfahrt (Az istenek tévelygő utazása) – Eichendorff, Joseph von
Der Grabspruch (A költő sírfelirata, Rilke sírfelirata, A költő sírfelirata, Rilke sírkövén, A sírfelirat) – Rilke, Rainer Maria
Der Greis (Az öreg) – Klabund
Der grosse Regenmacher (A nagy esőcsináló) – Rennert, Jürgen
Der größte Mann (A legnagyobb ember) – Lessing, Gotthold Ephraim
Der Grundton der Natur (A természet alaphangja) – Kerner, Justinus
Der gute Kamerad (A jó bajtárs) – Uhland, Ludwig
Der gütige Wandrer (A jószívű vándor) – Busch, Wilhelm
Der Halbmond glänzet am Himmel (Félhold világol az égen) – Grillparzer, Franz
Der Hals der Giraffe (detail) (Darwinregény (részlet)) – Schalansky, Judith
Der Haß küsset ja nicht (De nem csókol a gyűlölet) – Stieler, Kaspar
Der Hecht (A csuka, A vegetáriánus csuka) – Morgenstern, Christian
Der Heidemann (A pusztai köd) – Droste-Hülshoff, Anette von
Der Heidenknabe (A pusztai fiú) – Hebbel, Friedrich
Der Herbst (Az ősz) – Nietzsche, Friedrich
Der Herbst des Einsamen [video] (Magános ősz) – Trakl, Georg
Der heroische Pudel (A hős puli, A hősies uszkár, A heroikus uszkár) – Morgenstern, Christian
Der Herr von Doppelmoppel (Az úr, a Duplamoppos) – Schwitters, Kurt
Der Hochwald erzieht seine Bäume (Neveli fáit a nagyerdő) – Kunze, Reiner
Der hof ze Wiene sprach ze mir ... (A bécsi udvar szólt nekem) – Vogelweide, Walther von der
Der hügel wo wir wandeln... [video] (A domb, melyen sétálunk...) – George, Stefan
Der Ichthyosaurus (Az Ichthyosaurus siráma, Az ichthyosaurus) – Scheffel, Joseph Viktor von
Der Ilmensee 1941 (Az Ilmeny-tó 1941) – Bobrowski, Johannes
Der Indianerzug (Indiánok vonulása) – Lenau, Nikolaus
Der Irre ist gestorben (Meghalt az őrült) – Fuchs, Günter Bruno
Der irre Spielmann (A tévelygő muzsikus) – Eichendorff, Joseph von
Der Irrsinnige sagt zum Warter (Az őrült mondja az ápolónak) – Lénárd Sándor
Der junge Hebbel (Az ifju Hebbel) – Benn, Gottfried
Der Jüngling an die klugen Ratgeber (Az ifju a bölcs tanácsadókhoz) – Hölderlin, Friedrich
Der Kaffeewärmer (A kávémelegítő) – Grass, Günter
Der Kaiser von China (A kínai császár) – Heine, Heinrich
Der Kaiser von China spricht: (A Kínai Császár beszél:) – Hofmannsthal, Hugo von
Der Kamerad (A bajtárs) – Menzel, Herybert
Der kaukasische Kreidenkreis (details) (Versek a „Kaukázusi krétakör”- ből) – Brecht, Bertolt
Der Kirschbaum (Cseresznyefa) – Arnim, Achim von
Der kleine Held 1. Anfang (A kis hős 1. Így kezdődött) – Dehmel, Richard
Der kleine Held 2. Ein Zimmermann (A kis hős 2. Lehetek ácsmester) – Dehmel, Richard
Der kleine Held 3. Ein Dachdecker (A kis hős 3. Lehetek tetőfedő) – Dehmel, Richard
Der kleine Held 4. Ein Feuerwehrmann (A kis hős 4. Lehetek tűzoltó) – Dehmel, Richard
Der kleine Held 5. Ein Schmied (A kis hős 5. Lehetek kovács) – Dehmel, Richard
Der kleine Held 7. Ein Eisenbahner (A kis hős 7. Lehetek vasutas) – Dehmel, Richard
Der kleine Kunstreiter (A kis műlovar) – Mühsam, Erich
Der Knabe (A fiú, A fiú) – Rilke, Rainer Maria
Der Knabe im Garten (Fiú a kertben) – Schickele, René
Der Knabe im Moor [video] (A gyermek a lápon) – Droste-Hülshoff, Anette von
Der Komiker (A humorista) – Ringelnatz, Joachim
Der König (A király) – Rilke, Rainer Maria
Der Königsweg hinter der Scheintür, (Királyút a fénykapu mögött,) – Celan, Paul
Der Korbstuhl (A nádszék, A nádszék – I., A nádszék – II., A nádszék – III.) – Morgenstern, Christian
Der Kreisel (A facsiga) – Kafka, Franz
Der Krieg [video] has audio (A háború (részlet)) – Heym, Georg
Der künstliche Baum (ebbe-flut) (A műfa (apad-árad)) – Jandl, Ernst
Der künstliche Baum (frucht-fracht) (A műfa (termés-teher)) – Jandl, Ernst
Der kurze Tag (Kurta nap) – Däubler, Theodor
Der Kuß im Traume (Álombéli csók) – Günderode, Karoline von
Der lag besonders mühelos (Túlzott fáradság nélkül feküdt, Az kivált gondtalan-henyén feküdt) – Höllerer, Walter
Der Lagunenträumer (A lagúna álmodozója) – Riemerschmid, Werner
Der lange Fußmarsch durch die Stadt bei Nacht (A hosszú menetelés a városon át éjszaka) – Reyer, Lars
Der Lastträger sagt (A hordár mondja, A csomaghordó mondja) – Lénárd Sándor
Der Lattenzaun (A léckerítés, A léckerítés, A kerítés) – Morgenstern, Christian
Der Leiermann [video] (A kíntornás) – Müller, Wilhelm
Der Leineweber (A takács) – Pfau, Ludwig
Der letzte Gruß (Az utolsó üdvözlet, Az utolsó üdvözlet) – Eichendorff, Joseph von
Der letzte Stern (Az utolsó csillag) – Lasker-Schüler, Else
der letzte tag im süden (utolsó nap délen) – Rinck, Monika
Der letzte Ton (A végső hang) – Hartleben, Otto Erich
Der Leu (Az oroszlán) – Morgenstern, Christian
Der Lindenbaum [video] has audio (A hársfa) – Müller, Wilhelm
Der Magier (A mágus) – Rilke, Rainer Maria
Der Mai ist gekommen... (Már itt van a május) – Geibel, Emanuel
Der Maler (A nagy tájképfestő) – Eichendorff, Joseph von
Der Mann ohne Eigenschaften (Detail) (A tulajdonságok nélküli ember (Részlet)) – Musil, Robert
Der Mann, der... (Az ember, ki a cipőmet pucolja) – Ringelnatz, Joachim
Der Marmorknabe (A márványifjú) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der Mensch (Az ember) – Claudius, Mathias
Der Metaphysiker (A metafizikus) – Schiller, Friedrich
Der Misanthrop (A misanthrop) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Misanthrop auf Capri (A mizantróp Capri szigetén) – Grünbein, Durs
Der Mohn (A mák) – Uhland, Ludwig
Der Mond (A Holdsarló) – Morgenstern, Christian
Der Mond über den Fressalien (A hold az étkek fölött) – Heise, Hans-Jürgen
Der Nachbar (A szomszéd) – Rilke, Rainer Maria
Der Nachmittag eines deutschen Liebespaares (Német szerelmespár délutánja) – Czechowski, Heinz
Der nächtliche Ritter (Az éjszakai lovag) – Uhland, Ludwig
Der Nachtwandler (Az alvajáró) – Däubler, Theodor
Der Neubau (Az új épület) – Grass, Günter
Der neue Columbus (Az új Columbus) – Nietzsche, Friedrich
Der Ölbaumgarten [video] ( Az olajfák kertje , Az olajfák kertje) – Rilke, Rainer Maria
Der Panther [video] (A párduc, A párduc, A párduc, A párduc (2.), A párduc, A párduc, A párduc, A párduc , A párduc, A párduc, Párduc, Párductánc, A párduc) – Rilke, Rainer Maria
Der Papagei (A papagáj) – Morgenstern, Christian
Der Park (A park) – Heym, Georg
Der Pfahlmann (A cölöplakó) – Scheffel, Joseph Viktor von
Der philosophische Egoist (A filozófus önző) – Schiller, Friedrich
Der Pilgrim (A zarándok) – Schiller, Friedrich
Der Rabe Ralf (Holló Hubert) – Morgenstern, Christian
Der Rächer (A bosszuálló) – Reinig, Christa
Der Rattenfänger. (A Patkányfogó) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Räuber im Bakony (A Bakony haramiája, A bakonyi betyár) – Lenau, Nikolaus
Der Revoluzzer (A forrrradalmárrr) – Mühsam, Erich
Der rîfe tet den kleinen vogellîn wê (Sínylette sok madárka) – Vogelweide, Walther von der
Der Rock (A zakó ) – Morgenstern, Christian
Der römische Brunnen [video] (A római kút, A római kút, A római kút) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der rote Ast (A vörös ág) – Dauthendey, Max
Der Rückzug – IV. Schattenschausse (A visszavonulás – IV. Árnyak útján) – Huchel, Peter
Der Sack und die Mäuse (Minden zsák megtalálja a maga egerét) – Busch, Wilhelm
Der Salm (A lazac) – Morgenstern, Christian
Der Salzsee (A Salzsee) – Goll, Yvan
Der Sand aus den Urnen (Az urnák homokja) – Celan, Paul
Der Schauende [video] (A néző) – Rilke, Rainer Maria
Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse (Hintaszék az elhagyott teraszon) – Morgenstern, Christian
Der Scheidebrief (Búcsúlevél) – Kästner, Erich
Der Schiffskoch, ein Gefangener, singt (A rab hajószakács így dalol) – Hofmannsthal, Hugo von
Der Schlaf (Elalvás) – Arp, Hans
Der Schmetterling (A pillangó) – Schlegel, Friedrich von
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt (Pillangó) – Heine, Heinrich
Der Schmied (A kovács) – Uhland, Ludwig
Der Schnupfen (A tüsszentés, A nátha) – Morgenstern, Christian
Der schöne strahlende Mensch (A szép sugaras ember) – Werfel, Franz
Der Schriftsteller (Az író) – Borchert, Wolfgang
Der Schwan (A hattyú) – Rilke, Rainer Maria
Der Schwan (A hattyú) – Sachs, Nelly
Der schwere Abend (Súlyos este) – Lenau, Nikolaus
Der Schwimmer (Az úszó) – Dehmel, Richard
Der Seelenkranke (A lelkibeteg) – Lenau, Nikolaus
Der serbische Olymp oder schlecht ermorderte Detektiv (A szerb Olympia vagy rosszul megölt nyomozó) – Serner, Walter
Der Seufzer (A sóhaj, A sóhaj, A sóhaj) – Morgenstern, Christian
Der Sommerfaden (Ökörnyál) – Uhland, Ludwig
Der Sonnenstrahl (A napocskasugaracska) – Dehmel, Richard
Der Spaziergang (A séta) – Schiller, Friedrich
Der Spaziergang (A séta) – Trakl, Georg
Der Specht (A hathatós harkály, Ha én harkály lehetnék) – Morgenstern, Christian
Der Sperling und das Känguru (A veréb meg a kenguru) – Morgenstern, Christian
Der Spinnerin Nachtlied [video] (Fonólány éji dala) – Brentano, Clemens
Der Staubbaum (Por-fa) – Goll, Yvan
Der Stein (A kő) – Ringelnatz, Joachim
Der Steinochs (A kőökör) – Morgenstern, Christian
Der Sternsinger (A csillagénekes) – Busta, Christine
Der Steuermann (A kormányos) – Kafka, Franz
Der Storch (A gólya) – Seidel, Heinrich
Der Streber (A stréber) – Kästner, Erich
Der Streichholzjunge (A gyufaárus-gyerek) – Kästner, Erich
Der Stylit (Az oszlopos szent) – Rilke, Rainer Maria
Der täglichen Fremde (detail) (A mindennapi idegen (részlet)) – Binder, Sidonia
Der Tambourmajor (A tamburmajor) – Heine, Heinrich
Der Tantenmörder [video] (A tantigyilkos) – Wedekind, Frank
Der Tanz (A tánc ) – Morgenstern, Christian
Der Teppich (A szőnyeg) – George, Stefan
Der Tod (A halál) – Claudius, Mathias
Der Tod (A halál) – Rilke, Rainer Maria
Der Tod der Geliebten [video] (A kedves halála, A kedves halála) – Rilke, Rainer Maria
Der Tod und das Mädchen (A halál és a lányka, A halál és a lányka) – Claudius, Mathias
Der Traum der Magd (A cselédlány álma) – Morgenstern, Christian
Der Träumende (Az álmodozó) – Hoddis, Jakob van
Der traurige Onkel (A pajzán (de talán nem pedofil) öngyilkos nagybácsi) – Ringelnatz, Joachim
Der Triumphbogen (A diadalív) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der trübe Winter ist vorbei [video] (Eltávozott a szürke tél) – Spee, Friedrich von Langenfeld
Der Umriß (A körvonal) – Sachs, Nelly
der unerwünschte (a nemkívánatos személy ) – Jandl, Ernst
Der ungebetene Gast (A hívatlan vendég) – Kunert, Günter
Der Urwald (Az ősrengeteg) – Lenau, Nikolaus
Der verliebte Reiſende V. (A szerelmes utazó V.) – Eichendorff, Joseph von
Der verliebte Reiſende I. (A szerelmes utazó I.) – Eichendorff, Joseph von
Der verliebte Reiſende II. (A szerelmes utazó II.) – Eichendorff, Joseph von
Der verliebte Reiſende III. (A szerelmes utazó III. ) – Eichendorff, Joseph von
Der verlorene Himmel (Az elveszett ég) – Zweig , Stefan
Der verspätete Wanderer (Elkésett vándor) – Eichendorff, Joseph von
Der Versteckte (Az elrejtőzött) – Fried, Erich
Der verwundete Baum (Sebzett fa) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der Visionarr ( A víziósőrült ) – Hoddis, Jakob van
Der Vogel (A madár) – Borchert, Wolfgang
Der Vogel Schmerz (Madárbánat) – Kunze, Reiner
Der vorgeschlafene Heilschlaf (Az előaludt gyógyalvás) – Morgenstern, Christian
Der Waldsee (Az erdei tó) – Leuthold, Heinrich
Der walt in grüener varwe stât (Az erdő zöld pompában áll) – Dichter unbekannt
Der Wanderer (A vándor) – Nietzsche, Friedrich
Der Wanderer (A vándor) – Trakl, Georg
Der Wanderer (A vándor) – Bobrowski, Johannes
Der Wanderer in der Sägmühle (Vándor a fűrészmalomnál) – Kerner, Justinus
Der wandernde Musikant - I. (A vándormuzsikus - I.) – Eichendorff, Joseph von
Der wandernde Musikant - II. (A vándormuzsikus - II.) – Eichendorff, Joseph von
Der Wandrer (A vándor) – Nietzsche, Friedrich
Der Weinkrug (A boroskancsó) – Britting, Georg
Der weiße Hirsch (A fehér szarvas) – Uhland, Ludwig
Der Werwolf (A vérfarkas, A teve igeneve) – Morgenstern, Christian
der westen (a nyugat) – Wagner, Jan
Der Widerchrist (Az Antikrisztus) – George, Stefan
Der wilde Jäger (A zord vadász) – Tieck, Ludwig
der wind (a szél) – Hodjak, Franz
Der Wind geht ums Haus (A szél a szél a ház körül) – Weyrauch, Wolfgang
Der Wirtin Töchterlein [video] (A kocsmárosné lánya, A csárdásné leánya) – Uhland, Ludwig
Der Würfel (A dobókocka, A kockaidom) – Morgenstern, Christian
Der Zauberer (A varázsló) – Krolow, Karl
Der Zauberlehrling [video] has audio (A bűvészinas, A boszorkánymester inasa, A bűvészinas) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Zeitgeist (Die Menschen) (A korszellem) – Hölderlin, Friedrich
Der Zeitgeist (Zu lang schon) (A korszellemhez) – Hölderlin, Friedrich
Der Zweifel (Fenntartásaim) – Seume, Johann Gottfried
Der Zwölf-Elf (A féléjfél) – Morgenstern, Christian
Der Gott und die Bajadere (Indische Legende) (Az isten és a bajadér) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der herr der insel [video] (A sziget ura) – George, Stefan
Des Alten Mannes Sehnsucht nach dem Sommer (Az öreg ember nyárra vágyik, Öreg ember vágyódik a nyárra) – Hofmannsthal, Hugo von
Des Dichters Vorliebe (Mit szeret a költő?) – Grillparzer, Franz
Des Fremdlings Abendlied (A jövevény esti dala) – Schmidt von Lübeck, Georg Philipp
Des Galgenbruders Gebet und Erhörung (Az akasztófacimbora imája és meghallgattatása) – Morgenstern, Christian
Des Glückes Gunst wird nur durch dich vergeben (Csak tőled jő a boldogság kegyelme) – Platen, August von
Des Morgens (Reggel) – Hölderlin, Friedrich
Des Sängers Fluch (A Dalnok átka) – Uhland, Ludwig
Deutlicher Rückschritt (Világos visszalépés) – Kolbe, Uwe
Deutsche Zeit 1947 (Német idő, 1947, Németország 1947) – Lehmann, Wilhelm
Deutscher Parnaß (Őrszem a Parnassuson) – Goethe, Johann Wolfgang von
Deutsches Volkslied (Német népdal) – Zinner, Hedda
Dezember (December) – Borchers, Elisabeth
Dezember 1942 (1942 december) – Huchel, Peter
Diadem (Diadém) –