Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Dickinson, Emily oldala, Angol Művek fordításai Magyar nyelvre

Dickinson, Emily portréja
Dickinson, Emily
(1830–1886)
 

Művek

'Arcturus' a másik neve -- 70 {Fűri Mária} ('Arcturus' is his other name— 70)
’Arcturus’ ez az álneve — {Israel Efraim} ('Arcturus' is his other name— 70)
„Ég” az, mit el nem érhetek {Israel Efraim} ("Heaven"—is what I cannot reach)
„Elvettetik gyalázatosságban”! {Israel Efraim} ("Sown in dishonor"!)
„Ház” — a Bölcs mond, abba menjek — {Israel Efraim} ("Houses"—so the Wise Men tell me—)
(„Égi Atyánk” — vedd vissza, vedd) {Israel Efraim} (("Heavenly Father" — take to thee))
(A „Hajszál híja” szép) {Israel Efraim} ((We like a Hairbreadth 'scape))
(A „Szép" Definíciója emez:) {Israel Efraim} ((The Definition of Beauty is))
(A „virág” szó parasztnak jó —) {Israel Efraim} ((If the foolish, call them "flowers" —))
(A Bíbor — duplán divatos —) {Israel Efraim} ((Purple — is fashionable twice —))
(A Felejtés-Ár felett kő a Gát) {Israel Efraim} ((Above Oblivion's Tide there is a Pier))
(A Fény alá s tovább még) {Israel Efraim} ((Under the Light, yet under,))
(A Fűnek semmi dolga sincs —) {Israel Efraim} ((The Grass so little has to do —))
(A Halál Harsány Párbeszéd) {Israel Efraim} ((Death is a Dialogue between))
(A Harmat — Pázsitjáró Patak —) {Israel Efraim} ((Dew — is the Freshet in the Grass —))
(A Hit — a Híd, a Lebegő) {Israel Efraim} ((Faith — is the Pierless Bridge))
(A kis „Árvácska” vagyok!) {Israel Efraim} ((I'm the little "Heart's Ease"!))
(A Koporsó — kicsike Ház) {Israel Efraim} ((A Coffin—is a small Domain))
(A legédesb Hitehagyás) {Israel Efraim} ((The sweetest Heresy received))
(A Lélek kissé nyitva jó) {Israel Efraim} ((The Soul should always stand ajar))
(A Madár lénye Tolla) {Israel Efraim} ((Of Being is a Bird))
(A Megváltott Hivatása) {Israel Efraim} ((The Province of the Saved))
(A napernyő, ő az esernyő lánya) {Israel Efraim} ((The parasol is the umbrella's daughter,))
(A Napnyugta Szemünkre) {Israel Efraim} ((An ignorance a Sunset))
(A napnyugtát pohárban add,) {Israel Efraim} ((Bring me the sunset in a cup,))
(A Patkány de szűkszavu Bérlő!) {Israel Efraim} ((The Rat is the concisest Tenant.))
(A Pók Ezüst Gombolyagot) {Israel Efraim} ((The Spider holds a Silver Ball))
(A Pók Művész bizonnyal) {Israel Efraim} ((The Spider as an Artist))
(A Síkságot megülte Hegy) {Israel Efraim} ((The Mountain sat upon the Plain))
(A Szajkó gyors — végrehajtós Madár —) {Israel Efraim} ((A prompt — executive Bird is the Jay —))
(A Szél feladata csekély,) {Israel Efraim} ((The duties of the Wind are few,))
(A Szűkszavútól félek én —) {Israel Efraim} ((I fear a Man of frugal Speech —))
(A Tavasz keresetlen) {Israel Efraim} ((Spring is the Period))
(A Természet — Jó Anyuka,) (Gyerekvers) {Israel Efraim} ((Nature — the Gentlest Mother is,) (A poem for kids))
(A Természet jó Nagyanyó) {Israel Efraim} ((Nature affects to be sedate))
(A tunya öröm mint a Tó) {Israel Efraim} ((A stagnant pleasure like a Pool))
(A világ Nagy-Tűzvésze tán) {Israel Efraim} ((The largest Fire ever known))
(A Villám — sárga Villa az) {Israel Efraim} ((The Lightning is a yellow Fork))
(A Virágzás — Virág-Lelés) {Israel Efraim} ((Bloom — is Result — to meet a Flower))
(A Vörösbegy az az) {Israel Efraim} ((The Robin is the One))
(Ágy ez — nagyra vesd —) {Israel Efraim} ((Ample make this Bed —))
(Akárcsak ő, lemennek) {Israel Efraim} ((Like her the Saints retire,))
(Álomnál halkabb az amit) {Israel Efraim} ((There's something quieter than sleep))
(Ápolja Árok az ázott Részeget) {Israel Efraim} ((The Ditch is dear to the Drunken man))
(Atyám, nem magamat adom, —) {Israel Efraim} ((Father, I bring thee not myself,—))
(Az ég nyomasztó, rossz, borús,) {Israel Efraim} (The sky is low, the clouds are mean, 1075)
(Az Ég valami Doktor?) {Israel Efraim} ((Is Heaven a Physician?))
(Az emlékezés ha felejtés,) {Israel Efraim} ((If recollecting were forgetting,))
(Az Emlékezet mint a Ház —) {Israel Efraim} ((Remembrance has a Rear and Front —))
(Az Érdem elvetélt —) {Israel Efraim} ((This Merit hath the worst —))
(Az Észnek a Szív Fővárosa —) {Israel Efraim} ((The Heart is the Capital of the Mind —))
(Az időkre nézz vissza nyájasan) {Israel Efraim} ((Look back on time with kindly eyes))
(Bajpocsolyán — Gázolok át —) {Israel Efraim} ((I can wade Grief —))
(Bajt vív a Köd a Nappal) {Israel Efraim} ((The Sun and Fog contested))
(Csak Lámpást gyújt ki költ —) {Israel Efraim} ((The Poets light but Lamps —))
(De borzas lény! És lába sincs,) {Israel Efraim} ((A fuzzy fellow, without feet,))
(Déli Szél sodort) {Israel Efraim} (South Winds jostle them — 86)
(Drágád az Úr — nem láthatod —) {Israel Efraim} ((You love the Lord — you cannot see —))
(E Dió Kabátja de jó) {Israel Efraim} ((How fits his Umber Coat))
(E falut sűrűn jártam) {Israel Efraim} ((I often passed the village))
(E speciális Párnán) {Israel Efraim} ((On that specific Pillow))
(Egek! Nem tartják titkuk!) {Israel Efraim} ((The Skies can't keep their secret!))
(Egész Színdarab Ablakom előtt —) {Israel Efraim} ((By my Window have I for Scenery))
(Egy Báb ki fél, egy Báb ki kel!) {Israel Efraim} ((Cocoon above! Cocoon below!))
(Egy Börtön végül jóbarát —) {Israel Efraim} ((A Prison gets to be a friend —))
(Egy csöndes — Láva-Lét —) {Israel Efraim} ((A still — Volcano — Life —))
(Egy első Néma Eljövés —) {Israel Efraim} ((A first Mute Coming —))
(Egy Gondolat jött rám minap —) {Israel Efraim} ((A Thought went up my mind today —))
(Egy hosszú Alvás — Nem szűnő —) {Israel Efraim} ((A long — long Sleep — A famous — Sleep —))
(Egy kis — kenyérhéj hogyha van —) {Israel Efraim} ((A little bread — a crust — a crumb —))
(Egy kút milyen titokzatos!) {Israel Efraim} ((What mystery pervades a well!))
(Egy Mártír Költő sem — szavalt —) {Israel Efraim} ((The Martyr Poets — did not tell —))
(Egy Patkány elvetett) {Israel Efraim} ((A Rat surrendered here))
(Egy Szó — Fák közt — nem hallja Szél —) {Israel Efraim} ((A Murmur in the Trees — to note —))
(Egy Vendég Márgában —) {Israel Efraim} ((A Visitor in Marl —))
(Éhen hal Szúnyog is —) {Israel Efraim} ((It would have starved a Gnat —))
(Éj — ledől) {Israel Efraim} ((Rest at Night))
(Elállt a szél) {Israel Efraim} ((The wind drew off))
(Élőkért hullasd — Könnyedet —) {Israel Efraim} ((Endow the Living — with the Tears —))
(Eltűnteti a Nagy Hiány) {Israel Efraim} ((The Missing All — prevented Me))
(Elvették emberektől —) {Israel Efraim} ((Taken from men — this morning —))
(Eretneksége — keleti —) {Israel Efraim} ((His oriental heresies))
(Esőzaj volt de elfarolt) {Israel Efraim} ((Like Rain it sounded till it curved))
(Eszik az Ész — Szivet) {Israel Efraim} ((The Mind lives on the Heart))
(Ez — mint a Fény —) {Israel Efraim} ((It's like the Light —))
(Ez a Börtön mi lágy) {Israel Efraim} ((How soft this Prison is))
(Ez volt nekem való Vagyon,) {Israel Efraim} ((Because 'twas Riches I could own,))
(Fél Négykor Magányos Madár) {Israel Efraim} ((At Half past Three, a single Bird))
(Fel vele — mi nem csak) {Israel Efraim} ((Lift it — with the Feathers))
(Felébredni nem volt Okom —) {Israel Efraim} ((I had no Cause to be awake —))
(Félek — Testet kell birtokolnom —) {Israel Efraim} ((I am afraid to own a Body —))
(Felhők dugták össze Fejük) {Israel Efraim} ((The Clouds their Backs together laid))
(Fogoly volt, mint megírva áll,) {Israel Efraim} ((Of Paul and Silas it is said))
(Fűdagasztani jött a Szél —) {Israel Efraim} ((The Wind begun to knead the Grass —))
(Ha elvesztek szeretteim) {Israel Efraim} ((If those I loved were lost))
(Ha meghalt némely jóbarát) {Israel Efraim} ((If anybody's friend be dead))
(Halálnak visszaadj) {Israel Efraim} ((So give me back to Death —))
(Harc dúl a Nem-Valakivel —) {Israel Efraim} ((The Battle fought between the Soul))
(Hát vanni van Ő, tudom.) {Israel Efraim} ((I know that He exists.))
(Hegyet mászok lihegve) {Israel Efraim} ((I cross till I am weary))
(Hírt mást nem ismerek) {Israel Efraim} ((The Only News I know))
(Hogy csorog ó Hegyen az Alkony) {Israel Efraim} ((How the old Mountains drip with Sunset))
(Horizontunk tesztelték ezek —) {Israel Efraim} ((These tested Our Horizon —))
(Ilyen Sztorikhoz — Bajom csábitott —) {Israel Efraim} ((Unto like Story — Trouble has enticed me —))
(Jött végre de gyorsabb Halál) {Israel Efraim} ((It came at last but prompter Death))
(Kertemben csöpp Madár robog) {Israel Efraim} ((Within my Garden, rides a Bird))
(Két pillangó délben kiment —) {Israel Efraim} ((Two butterflies went out at Noon — ))
(Kétely: pontos Tudás hiánya) {Israel Efraim} ((Wonder — is not precisely Knowing))
(Kezdet előtt a Vég —) {Israel Efraim} ((Ended, ere it begun —))
(Ki csak egy Lélektől) {Israel Efraim} ((Whoever disenchants))
(Ki ne mondjam — de hisz érzed —) {Israel Efraim} (I can't tell you — but you feel it — 65)
(Ki újraalkotná a Nyárelőt —) {Israel Efraim} ((The One who could repeat the Summer day —))
(Kik Jobbjai) {Israel Efraim} ((Her sovereign People))
(Kínból tanulni Hevülést) {Israel Efraim} ((To learn the Transport by the Pain))
(Királyt láttam ma délután!) {Israel Efraim} ((I met a King this afternoon!))
(Kistányér felett a Szivem) {Israel Efraim} ((My Heart upon a little Plate))
(Küldök Két Naplementét —) {Israel Efraim} ((I send Two Sunsets —))
(Látni Nyári Eget) {Israel Efraim} ((To see the Summer Sky))
(Legvégére hagyott a Ház —) {Israel Efraim} ((I was the slightest in the House —))
(Legyen emlékem nap ha nyugszik) {Israel Efraim} ((I'd rather recollect a setting))
(Lélek — a Hasonszőrűt várja) {Israel Efraim} ((The Soul selects her own Society —))
(Lelkedben szaladoz) {Israel Efraim} ((He fumbles at your Soul))
(Lement a Nap — nem látta csak) {Israel Efraim} ((The Sun went down — no Man looked on —))
(Létet előz a Szeretet) {Israel Efraim} ((Love—is anterior to Life))
(Magány s egy Körülmény miatt —) {Israel Efraim} ((Alone and in a Circumstance))
(Méh: Fekete, Öv: Színarany —) {Israel Efraim} ((Bees are Black, with Gilt Surcingles —))
(Méh! Várlak, gyere el!) (Fura vers) {Israel Efraim} ((Bee! I'm expecting you!) (A funny poem))
(Méhecskezümmögés) {Israel Efraim} ((The Murmur of a Bee))
(Méhet ne vádoljon Virág —) {Israel Efraim} ((The Flower must not blame the Bee —))
(Mi az a — „Paradicsom” —) {Israel Efraim} ((What is — "Paradise" —))
(Miért — zárnak ők ki az Égből?) {Israel Efraim} ((Why — do they shut Me out of Heaven?))
(Míg nem tudja a Sivatag) {Israel Efraim} ((Until the Desert knows))
(Mikor jönnek — jön-e Tavasz —) {Israel Efraim} ((When they come back — if Blossoms do —))
(Mikor még voltak szemeim) {Israel Efraim} ((Before I got my eye put out))
(Milyen lóherelakban) {Israel Efraim} ((What tenements of clover))
(Mint Mennydörgés ha tornyosul) {Israel Efraim} ((To pile like Thunder to its close))
(Mint Rivaldán — a Fák alá) {Israel Efraim} ((Like Mighty Foot Lights — burned the Red))
(Mintha kéregetnék garast —) {Israel Efraim} ((As if I asked a common alms —))
(Mit nem becsültünk meg, a Nyár,) {Israel Efraim} ((The Summer that we did not prize,))
(Mondják, a szó) {Israel Efraim} ((A word is dead))
(Mondták Ábrahámnak) {Israel Efraim} ((Abraham to kill him —))
(Nagy Csendutcák vezettek el) {Israel Efraim} ((Great Streets of silence led away))
(Nagy, utolérhetetlen az...) {Israel Efraim} ((The overtakelessness of those...))
(Nagyon nagy jelen Életünk.) {Israel Efraim} ((The Life we have is very great.))
(Nem avattam be kertemet —) {Israel Efraim} (I haven't told my garden yet — 50)
(Nem fedtem fel: a dombtetőn) {Israel Efraim} (I never told the buried gold 11)
(Nem gondolnánk ily csöpp virággal —) {Israel Efraim} (We should not mind so small a flower — 81)
(Nem kellene a Nap) {Israel Efraim} (Superfluous were the Sun 999)
(Nem Szent volt az — ahhoz túl nagy —) {Israel Efraim} ((It was not Saint — it was too large —))
(Nem táncolok lábujjhegyen —) {Israel Efraim} ((I cannot dance upon my Toes —))
(Nem tudjuk mekkorák vagyunk) {Israel Efraim} ((We never know how high we are))
(Nem veheted magát) {Israel Efraim} ((You cannot take itself))
(Nem vehetem meg — ára nincs —) {Israel Efraim} ((I cannot buy it — 'tis not sold —))
(Nem volt Kiút — Befűzve állt a Menny —) {Israel Efraim} ((I saw no Way — The Heavens were stitched —))
(Nem voltam itthon — Idelent —) {Israel Efraim} ((I never felt at Home — Below —))
(Néztem Sátorszerű Eget —) {Israel Efraim} ((I've known a Heaven, like a Tent —))
(Nyár derekán haltak meg Ők —) {Israel Efraim} ((Midsummer, was it, when They died —))
(Nyáron a Madarakon túl) — 1. változat {Israel Efraim} ((Further in Summer than the Birds —) — Version 1)
(Nyáron a Madarakon túl) — 2. változat {Israel Efraim} ((Further in Summer than the Birds) — Version 2)
(Ó, Tenerife!) {Israel Efraim} (Ah, Teneriffe! 666)
(Ok nélkül nincs tett isteni,) {Israel Efraim} ((God made no act without a cause,))
(Öröm kiérdemelni Bajt —) {Israel Efraim} ((Joy to have merited the Pain —))
(Össze Véletlenül futunk,) {Israel Efraim} ((Meeting by Accident,))
(Pataktól függeni) {Israel Efraim} ((The Well upon the Brook))
(Publikálás — Kiárulja) {Israel Efraim} ((Publication — is the Auction))
(Rajzold le nekem a napot —) {Israel Efraim} ((Make me a picture of the sun —))
(Remény — furcsa találmány —) {Israel Efraim} ((Hope is a strange invention —))
(Rénszarvas kedvelte napok) {Israel Efraim} ((These are the days that Reindeer love))
(Rózsavirág mit ki se lát;) {Israel Efraim} (Nobody knows this little rose; 35)
(Selyemszál nem ment Szakadéktól) {Israel Efraim} ((Floss won't save you from an Abyss))
(Semmi sem vehet el) {Israel Efraim} ((No Other can reduce))
(Sok Út(nem)menti Házat ismerek) {Israel Efraim} ((I know some lonely Houses off the Road))
(Számtanleckém megoldom,) {Israel Efraim} (Low at my problem bending, 69)
(Szárazföldi lélek elmegy,) {Israel Efraim} ((Exultation is the going))
(Szarvasugrás — Vadász mond —) {Israel Efraim} ((A Wounded Deer — leaps highest))
(Szerintem — rossz és nemtelen) {Israel Efraim} ((It always felt to me — a wrong))
(Szitál száz Ón-Szita —) két változatban {Israel Efraim} ((It sifts from Leaden Sieves —) in two versions)
(Szivárvány jött — vihar után —) {Israel Efraim} ((On this long storm the Rainbow rose —))
(Tágasabb mint az Ég — az Agy —) {Israel Efraim} ((The Brain — is wider than the Sky —))
(Tanították – a Foszforos – Nullák – (szövegváltozat)) {Israel Efraim} ((The Zeroes — taught us — Phosphorous — (variant)))
(Tanítottak – a Foszforos – Nullák –) {Israel Efraim} ((The Zeroes taught us – Phosphorous –))
(Tenger hívott Patakot —) {Israel Efraim} ((The Sea said "Come" to the Brook —))
(Tengerben küszködik a Csepp —) {Israel Efraim} ((The Drop, that wrestles in the Sea —))
(Természet, Isten — két titok) {Israel Efraim} ((Nature and God — I neither knew))
(Torzs-Mező, Tarló, kiaszott) {Israel Efraim} ((A Field of Stubble, lying sere))
(Tücsökkolomp) {Israel Efraim} ((The Crickets sang))
(Utolsó éjjele) {Israel Efraim} ((The last night that she lived,))
(Vajh' ki tanyázhat itt?) {Israel Efraim} ((Who occupies this House?))
(Vajon önjáró volt hajóm,) {Israel Efraim} ((Whether my bark went down at sea,))
(Van „lába” Évnek? Nem biztos —) {Israel Efraim} ((I could not prove the Years had feet —))
(Van egy nemes Pironkodás —) {Israel Efraim} ((There is a Shame of Nobleness —))
(Van egy Zóna hol Évekig) {Israel Efraim} ((There is a Zone whose even Years))
(Van magány tér- és űrbeli) {Israel Efraim} ((There is a solitude of space))
(Van számos külvilági Hang,) {Israel Efraim} ((Of all the Sounds despatched abroad,))
(Vasseprűként) {Israel Efraim} ((Like Brooms of Steel))
(Vélnéd, az elmúlás jogát) {Israel Efraim} ((The right to perish might be thought))
(Vízre, a szomj tanít.) {Israel Efraim} ((Water, is taught by thirst.))
(Zárd be a Rést) {Israel Efraim} ((To fill a Gap))
(Zavarni Sárgás Terveit) {Israel Efraim} ((To interrupt His Yellow Plan))
(Zene kell? — boncold a Pacsirtát —) {Israel Efraim} ((Split the Lark — and you'll find the Music —))
(Kora reggel Angyalokat) {Israel Efraim} ((Angels in the early morning))
A 'Remény' soktollú szerzet [verstani jegyzettel kísért fordítás] {Israel Efraim} ('Hope' is the thing with feathers)
A „Természet” — szemlátomás {Israel Efraim} ("Nature" is what we see)
A Belsőtől a Külső {Israel Efraim} (The Outer—from the Inner)
A Biblia ódon Kötetke — {Israel Efraim} (The Bible is an antique Volume —)
A Bíró mind Bagoly — {Israel Efraim} (The Judge is like the Owl — 699)
A feledés árja felett van egy pillér -- {Fűri Mária} ((Above Oblivion's Tide there is a Pier))
A Fészek otthagyva, üres, {Israel Efraim} (Quite empty, quite at rest,)
A földet túl sok Mennyei hagyta el {Israel Efraim} (So much of Heaven has gone from Earth)
A Forradalom a Borsó Hüvelye {Israel Efraim} (Revolution is the Pod)
A fürge Szél-Karok {Israel Efraim} (The spry Arms of the Wind)
A füvön hűvös béke ül {Fűri Mária} (A chilly Peace infests the Grass)
A Gomba a Növények Manója {Israel Efraim} (The Mushroom is the Elf of Plants)
A Halált nem vártam be, nem — {Israel Efraim} (Because I could not stop for Death (712))
A hegyen az a ház {Fűri Mária} (A House upon the Height)
A hegyre temetett arany -- 11 {Fűri Mária} (I never told the buried gold 11)
A hír darázs {Israel Efraim} (Fame is a bee)
A Hölgy az Ő kis Madarát Ritkábban eteti {Israel Efraim} (The Lady feeds Her little Bird)
A Jordántól Keletre {Israel Efraim} (A little East of Jordan,)
A Kémia tagadja {Israel Efraim} (The Chemical conviction)
A kertemnek nem mondtam el 50 {Fűri Mária} (I haven't told my garden yet — 50)
A Kínban — van némi Hiány {Israel Efraim} (Pain — has an Element of Blank)
Feltündökölt a nap 999 {Fűri Mária} (Superfluous were the Sun 999)
A Lehetetlen mint a Bor {Israel Efraim} (Impossibility, like Wine)
A Lehetőségben lakom — {Israel Efraim} (I dwell in Possibility —)
A lélek egyetlen {Fűri Mária} (The Soul unto itself)
A lélek legfőbb perce... (306) {Károlyi Amy} (The Soul's Superior instants (306))
A Lélek önmaga {Israel Efraim} (The Soul unto itself)
A lélek saját társat választ... (303) {Károlyi Amy} (The Soul selects her own Society (303) [audio])
A levelek, ahogy a nők {Fűri Mária} (The Leaves like Women interchange)
A lótás-futás a házban {Fűri Mária} (The Bustle in a House (1108))
A Mértan a nagy Bűvölés {Israel Efraim} (Best Witchcraft is Geometry)
A Nagyság korlátoz {Israel Efraim} (Size Circumscribes—it Has No Room)
A napernyő az esernyő lánya 1747 {Fűri Mária} ((The parasol is the umbrella's daughter,))
A nullák* -- tanultuk -- foszfor -- 689 {Fűri Mária} ((The Zeroes — taught us — Phosphorous — (variant)))
A nyarat adom én neked 31 {Fűri Mária} (Summer for thee, grant I may be 31)
A Robin az az Egy 828 {Fűri Mária} (The Robin is the One 828)
A romlás nem azonnali {Fűri Mária} (Crumbling is not an instant's Act)
A sejtelem az a nyúlós árny a gyepen {Israel Efraim} (Presentiment is that long shadow on the lawn)
A siker annak édes {Károlyi Amy} (Success is counted sweetest (112))
A Siker annak édes {Israel Efraim} (Success is counted sweetest (112))
A Sín, min fut az Agy {Israel Efraim} (The Brain, within its Groove)
A Sírnak van Színe, a Zöld — {Israel Efraim} (The Color of the Grave is Green —)
A Sötéthez hozzászokunk — {Israel Efraim} (We grow accustomed to the Dark –)
A szentek, retiráltak 60 {Fűri Mária} (Like her the Saints retire, 60)
A szerelem {Fűri Mária} ((Love—is anterior to Life))
A Szerencse nem sültgalamb {Israel Efraim} (Luck is not chance)
A szív gyönyört keres {Israel Efraim} (THE HEART asks pleasure first)
A szív gyönyört óhajt előbb {Góz Adrienn} (THE HEART asks pleasure first)
A Tavasz, a kiáradás/Iramlik, ömlik a tavasz {Israel Efraim, Fűri Mária} (The inundation of the Spring)
A Tegnap Történelem {Israel Efraim} (Yesterday is History)
A tél olyan rövid {Fűri Mária} (The Winters are so short —)
A tenger {Fűri Mária} (I started Early – Took my Dog – (656))
A tiltott gyümölcs zamata {Israel Efraim} (Forbidden fruit a flavor has)
A Tűzhányómon fűcsomó {Israel Efraim} (On my volcano grows the Grass)
A valaha volt legnagyobb tűz {Fűri Mária} ((The largest Fire ever known))
A Vas-Úti Járgány {Israel Efraim} (The-Railway-Train)
A Vendég arany és bíbor -- 15 {Fűri Mária} (The Guest is gold and crimson — 15)
A Világ – mondvacsinált Liget – (Írhatta volna Emily Dickinson) {Israel Efraim} (The World – a trumped-up Forest (Could have been written by Emily Dickinson))
A Világnak szól a levél {Israel Efraim} (This is my letter to the World)
A virág és én 46 {Fűri Mária} (I keep my pledge 46)
Ad Isten madárnak karajt {Israel Efraim} (God gave a Loaf to every Bird)
Agy-Érv: Föld — rövid út — {Israel Efraim} (I reason, Earth is short (301))
Agyamban van a temetés... (280) {Károlyi Amy} (I felt a Funeral, in my Brain (280))
Akár örvény mindközelébb... (414) {Károlyi Amy} ('Twas like a Maelstrom, with a notch (414))
Alabástrom kamrába zárva (216) {Károlyi Amy} (Safe in their Alabaster Chambers (216))
Alabástrom, óvó üregekben {Fűri Mária} (Safe in their Alabaster Chambers)
Álmodunk — jó hogy álmodunk csak — {Israel Efraim} (We dream — it is good we are dreaming —)
Alszik a fa tövén 25 {Fűri Mária} (She slept beneath a tree — 25)
Aludt egy fa tövén — {Israel Efraim} (She slept beneath a tree — 25)
Amíg a tó vize befagy {Góz Adrienn} (Before the ice is in the pools)
Annak Mérlegelgetése, hogy milyen lehet egy Klíma {Israel Efraim} (Conjecturing a Climate)
Úgy becsüld, mint a méh {Fűri Mária} (Partake as doth the Bee)
Arany Állkapocs volt a Hold {Israel Efraim} (The Moon was but a Chin of Gold)
Arany és rőt a Vendég — {Israel Efraim} (The Guest is gold and crimson — 15)
Aranyban égni s belelilulni {Israel Efraim} (Blazing in Gold and quenching in Purple )
Aranyozás — Hamis Ál-Ember — {Israel Efraim} (A Counterfeit — a Plated Person —)
Az a hosszú árnyék a gyepen baljós jel 764 {Fűri Mária} (Presentiment is that long shadow on the lawn)
Az a palánk — az a palánk — {Israel Efraim} (Over the fence —)
Az Álom fogócskát játszik velünk — {Israel Efraim} (The nearest Dream recedes — unrealized —)
Az álom visszalép -- szertefoszlott -- {Fűri Mária} (The nearest Dream recedes — unrealized —)
Az alvás élhető 13 {Fűri Mária} (Sleep is supposed to be, 13)
Az alvás, így rebeg... {Israel Efraim} (Sleep is supposed to be, 13)
Az alvásnál van csendesebb 45 {Fűri Mária} (There's something quieter than sleep 45)
Az angyalok kora reggel 94 {Fűri Mária} (Angels in the early morning 94)
Az Éden régimódi ház {Israel Efraim} (Eden is that old-fashioned House)
Az égből visszavont felhő {Fűri Mária} (A Cloud withdrew from the Sky)
Az Igazat! De járd körül — {Israel Efraim, Góz Adrienn} (Tell all the truth but tell it slant)
Bagolybíró, igen -- 699 {Fűri Mária} (The Judge is like the Owl — 699)
Bamba felhők, alacsony ég 1075 {Fűri Mária} (The sky is low, the clouds are mean, 1075)
Bíbor erdőbe sárga sáv/Sárga-út vezette szemed {Israel Efraim, Fűri Mária} (A lane of Yellow led the eye )
Bizonyára madár {Israel Efraim} (My friend must be a Bird — 92)
Bizonyára madár -- 92 {Fűri Mária} (My friend must be a Bird — 92)
Burgoyne ütközete -- 1174 {Fűri Mária} (There's the Battle of Burgoyne — 1174)
Csak ennyit tudunk a szerelemről {Fűri Mária} (That Love is all there is)
Csak érezzük, te is én is -- 65 {Fűri Mária} (I can't tell you — but you feel it — 65)
Csak két ízben veszett belé (49) {Pór Judit} (I never lost as much but twice (49))
Csak kétszer vesztettem sokat {Israel Efraim} (I never lost as much but twice (49))
Csak úgy nyelj mint a Méh {Israel Efraim} (Partake as doth the Bee)
Csészelevél, szirom, tövis 19 {Fűri Mária} (A sepal, petal, and a thorn 19)
Csónak, s oly csöppnyi — csöppnyi volt {Israel Efraim} ('T was such a little — little boat)
Csöpp méh a Hír {Góz Adrienn} (Fame is a bee)
De boldog is a kicsi kő {Israel Efraim} (How happy is the little Stone)
De jó a Tél — de szép Dere — {Israel Efraim} (Winter is good — his Hoar Delights)
Déli szél lökdösi -- 86 {Fűri Mária} (South Winds jostle them — 86)
Égi Papa! {Israel Efraim} (Papa above!)
Egy apró figyelmesség, 55 {Fűri Mária} (By Chivalries as tiny, 55)
Egy Csapás feltűnőbb és élesebb ha kint zenél a Kikelet {Israel Efraim} (A Pang is more conspicuous in Spring)
Egy Csepp az Alma-Fára hullt — {Israel Efraim} (A drop fell on the apple tree)
Egy csepp megült az almafán {Fűri Mária} (A drop fell on the apple tree)
Egy ember nem vágta kis út {Israel Efraim} (A little road not made of man)
Egy Évszazad biztos nevet {Israel Efraim} (Funny—to be a Century)
Egy Felhő elvonult {Israel Efraim} (A Cloud withdrew from the Sky)
Egy Harmatcsepp — kerek egész — {Israel Efraim} (A Dew sufficed itself —)
Egy Ház a Hegytetőn {Israel Efraim} (A House upon the Height)
Egy hosszú Alvás — hosszú — mély — {Israel Efraim} (A long — long Sleep — A famous — Sleep —)
Egy hosszú, egy pompás alvás -- 654 {Fűri Mária} (A long — long Sleep — A famous — Sleep —)
Egy kistányér, rajta szivem 1027 {Fűri Mária} ((My Heart upon a little Plate))
Egy margaréta eltűnt 28 {Fűri Mária} (So has a Daisy vanished 28)
Egy Méh Csikófogatján {Israel Efraim} (A Bee his burnished Carriage)
Egy Ördög amely hű s vérbeli {Israel Efraim} (The Devil - had he fidelity)
Egy prérihez mi kell? {Israel Efraim} (To make a prairie)
Egy szív, enyémnél könnyebb 83 {Fűri Mária} (Heart, not so heavy as mine 83)
Egy Szócska kiejthető {Israel Efraim} (A Man may make a Remark )
Egy Tigris vízért esdekelt — {Israel Efraim} (A Dying Tiger — moaned for Drink —)
Egy tudomány — mondja e Tudomány Fia, {Israel Efraim} (A science — so the Savants say,)
Egy Út, az Elillanás {Israel Efraim} (A Route of Evanescence)
Egy utcai kapu kinyílt {Israel Efraim} (A door just opened on a street)
Egy vékony fickó a fűben (986) {Weöres Sándor} (A narrow Fellow in the Grass (986))
Élesztni nem nehéz {Israel Efraim} (It's easy to invent a Life)
Élet és életforma közt {Fűri Mária} (Between the form of Life and Life)
Élnél -- éltél -- 43 {Fűri Mária} (Could live — did live — 43)
Előttem egy Madár {Israel Efraim} (A Bird came down the Walk (328))
Éltem kétszer zárult Zárás előtt — {Israel Efraim} (My life closed twice before its close —)
Eltünik? Mért baj az? {Israel Efraim} (Out of sight? What of that?)
Elveszett a homokban 23 {Fűri Mária} (I had a guinea golden — 23)
Elvesztett szeretteimért 29 {Fűri Mária} (If those I loved were lost 29)
Elvették emberektől -- 53 {Fűri Mária} (Taken from men — this morning — 53)
Ember? — Késő volt már ahhoz {Israel Efraim} ( It was too late for Man)
Emily Dickinson-paródia {Israel Efraim} (Emily Dickinson Parody)
Én élek — azt hiszem — {Israel Efraim} (I am alive — I guess —)
Én néha elejtem, csak úgy -- 708 {Fűri Mária} (I sometimes drop it, for a Quick — 708)
Én Senki vagyok! Maga ki? {Israel Efraim} (I'm Nobody! Who are you? (288))
Én senki vagyok! Te ki vagy? (288) {Károlyi Amy} (I'm Nobody! Who are you? (288))
Éneden vacakol {Israel Efraim} (He fumbles at your Soul)
Enyhébbek lám a hajnalok — {Israel Efraim} (The morns are meeker than they were - (32))
Erdőn hal az egyik Virág {Israel Efraim} (How many Flowers fail in Wood 404)
Erdőt fosztottam {Israel Efraim} ( I robbed the Woods (41))
Észrevétlenül mint a Gyász {Israel Efraim} (As imperceptibly as Grief (1540))
Ez és ez által ajánlat 38 {Fűri Mária} (By such and such an offering 38)
Ez levelem a világnak {Fűri Mária} (This is my letter to the World)
Ez minden amit hozhatok {Fűri Mária} (It's all I have to bring today )
Ez minden, mit ma hozhatok {Israel Efraim} (It's all I have to bring today )
Ezt a rózsát ki ismeri? 35 {Fűri Mária} (Nobody knows this little rose; 35)
Ezt egy méhtől csenem 200 {Fűri Mária} (I stole them from a Bee 200)
Fagyos Béke lep el Gyepet {Israel Efraim} (A chilly Peace infests the Grass)
Falevél mind mint Nő cseveg {Israel Efraim} (The Leaves like Women interchange)
Farkcsóválás — Eb öröme {Israel Efraim} (A little Dog that wags his tail)
Felmentem az égbe... (374) {Károlyi Amy} (I went to Heaven (374))
Féltékeny Isten ám az Úr — {Israel Efraim} (God is indeed a jealous God —)
Feltételezve klímát {Fűri Mária} (Conjecturing a Climate)
Fény alá és még alább {Fűri Mária} ((Under the Light, yet under,))
Fénytől döglik a légy {Israel Efraim} (A toad can die of light)
Féreg a halál csak {Israel Efraim} (Death is like the insect)
Furcsa felhő {Fűri Mária} (A curious Cloud surprised the Sky)
Furcsa Felhőt ért meg az Ég {Israel Efraim} (A curious Cloud surprised the Sky)
Galambom, bár nem érti mért 48 {Fűri Mária} (Once more, my now bewildered Dove 48)
Girland a királynőnek -- 34 {Fűri Mária} (Garland for Queens, may be — 34)
Görcsöktől eltorzul 71 {Fűri Mária} (A throe upon the features — 71)
Gyakran a fa rózsaszín 6 {Fűri Mária} (Frequently the woods are pink — 6)
Gyöngybe vájt kelyhekből iszom {Tótfalusi István} (I taste a liquor never brewed )
Gyűlölködésre nincs időm 478 {Fűri Mária} (I had no time to Hate - 478)
Ha a vetett magok 40 {Fűri Mária} (When I count the seeds 40)
Ha azt a szót hallom {Israel Efraim} (I never hear the word "escape" 77)
Ha azt a szót hallom, szökés 77 {Fűri Mária} (I never hear the word "escape" 77)
Ha egy Szívet megmenthetek {Israel Efraim} (If I can stop one heart from breaking)
Ha felkészít a kín, 63 {Fűri Mária} (If pain for peace prepares 63)
Ha látsz nyári eget {Fűri Mária} ((To see the Summer Sky))
Ha megszűnnék rózsát hozni 56 {Fűri Mária} (If I should cease to bring a Rose 56)
Ha nem kellesz — nincs tény csak ez {Israel Efraim} (Denial — is the only fact)
Ha nem volna irón {Israel Efraim} (If it had no pencil)
Ha ő lenne a Fagyöngy 44 {Fűri Mária} (If she had been the Mistletoe 44)
Ha ősszel jönnél, hogyha jössz {Israel Efraim} (If you were coming in the fall)
Ha összetört szivet segítek {Fűri Mária} (If I can stop one heart from breaking)
Ha rajonghatsz a percért {Israel Efraim} (For each ecstatic instant)
Hagyta játékait {Fűri Mária} (She rose to his requirement, dropped)
Halál volt? – hiszen felálltam {Fűri Mária} (It was not Death, for I stood up)
Halál volt? Nem: felkeltem én {Israel Efraim} (It was not Death, for I stood up)
Halld csak a Nap hogyan kelt — {Israel Efraim} (I'll tell you how the Sun rose — )
Hallottam – halva – a Szobám Csendjén Légy zümmögött {Israel Efraim} (I heard a Fly buzz -- when I died (465))
Halódva hallom, légy donog (465) {Károlyi Amy} (I heard a Fly buzz -- when I died (465))
Három nyúlfarknyi vers {Israel Efraim} (Three extra-short poems)
Hasonló reggelek 27 {Fűri Mária} (Morns like these - we parted - 27)
Hasonlóképp vezet a szem {Fűri Mária} (A science — so the Savants say,)
Hazasétál az emberláb - 7 {Fűri Mária} (The feet of people walking home - 7)
Hitet veszíteni — {Israel Efraim} (To lose one's faith — surpass)
Hold- s csillaglámpás volt az Út {Israel Efraim} (The Road was lit with Moon and star )
Hold, csillagok az út felett {Fűri Mária} (The Road was lit with Moon and star )
Egy vörös Hölgy -- hegyoldalon 74 {Fűri Mária} (A Lady red — amid the Hill 74)
Hozzámért, s már csak azt tudom {Israel Efraim} (He touched me, so I live to know)
Illó ebéd a hír {Israel Efraim} (Fame is a fickle food)
Ím a földből (Por, te foganj) {Israel Efraim} (So from the mould 66)
Ím a földből 66 {Fűri Mária} (So from the mould 66)
Ismert világot hagyni el {Israel Efraim} (The going from a world we know)
Itta, ette a Szavakat — {Israel Efraim} (He ate and drank the precious Words —)
Jártam a Mennyben {Israel Efraim} (I went to Heaven (374))
Játék közben halt meg {Israel Efraim} (She died at play, 74)
Játékosan halt, 74 {Fűri Mária} (She died at play, 74)
Jó Alabástrom Rekeszekben {Israel Efraim} (Safe in their Alabaster Chambers)
Jó találmány a „hit” {Israel Efraim} (“Faith” is a fine invention)
Jobb érv nekem {Fűri Mária} (“Faith” is a fine invention)
Jól elvolt a harmat {Fűri Mária} (A Dew sufficed itself —)
Kanyargott szedres ösvény -- 9 {Fűri Mária} (Through lane it lay — through bramble — 9)
Kémiai törvény {Fűri Mária} (The Chemical conviction)
Kérjük Isten kegyelmét, {Israel Efraim} (Of God we ask one favor,)
Késik a győzelem — {Israel Efraim} (Victory comes late –)
Két Félből állt a Tudatom — {Israel Efraim} (I felt a Cleaving in my Mind —)
Kétségbeesés, félelem (305) {Károlyi Amy} (The difference between Despair (305))
Kezdtem korán — Vittem Kutyám — {Israel Efraim} (I started Early – Took my Dog – (656))
Ki arca ez? 82 {Fűri Mária} (Whose cheek is this? 82)
Ki ez az arc? {Israel Efraim} (Whose cheek is this? 82)
(Ki Óriást tud, Törpétől) {Israel Efraim} ((Who Giants know, with lesser Men))
Ki sose vesztett, nincs még kész 73 {Fűri Mária} (Who never lost, are unprepared 73)
Ki sose vesztett,nem talál {Israel Efraim} (Who never lost, are unprepared 73)
Kiglancolt főkötő 72 {Fűri Mária} (Glowing is her Bonnet, 72)
Kinőjük a szerelmet is {Fűri Mária} (We outgrow love, like other things)
Kinőtt szerelmet lelkünk sufniba rak {Israel Efraim} (We outgrow love, like other things)
Kis őrültséget tavasszal {Fűri Mária} (A little Madness in the Spring )
Kis sajka volt {Fűri Mária} ('T was such a little — little boat)
Kísérj ágyához, sekrestyés! -- 96 {Fűri Mária} (Sexton! My Master's sleeping here. 96)
Kísérthetnek — ha nem vagy is Szoba {Israel Efraim} (One need not be a Chamber — to be Haunted)
Kiszámolósdim (hogyha van): {Israel Efraim} (I reckon—when I count it all)
Kocsim éjjel ha fut 10 {Fűri Mária} (My wheel is in the dark! 10)
Külsőt belső pingál {Fűri Mária} (The Outer—from the Inner)
Lágy Ujjával a Fény Dobolt {Israel Efraim} (The Fingers of the Light)
Lámpa ég — s bent — olaj {Israel Efraim} (The Lamp burns sure—within—)
Látogató seregek 298 {Fűri Mária} (Alone, I cannot be 298)
Legalább imádkozni még -- 502 {Fűri Mária} (At least — to pray — is left — is left — 502)
Legszebb a siker annak {Gergely Ágnes} (Success is counted sweetest (112))
Lemérek minden Bánatot {Israel Efraim} (I measure every Grief I meet )
Lepkének nem jár szimpátia {Israel Efraim} (The Butterfly Obtains Little Sympathy)
Léptem oly óvatos {Israel Efraim} (I stepped from plank to plank)
Lesz-e „Hajnal”? Jön-e „Nappal”? {Israel Efraim} (Will there really be a "Morning"?)
Létem — mint Töltött Puska állt — {Israel Efraim} (My Life had stood — a Loaded Gun —)
Lökdös déli szél {Szalki Bernáth Attila} (South Winds jostle them — 86)
Madár jött az úton (328) {Károlyi Amy} (A Bird came down the Walk (328))
Magányosabb lehet... (405) {Károlyi Amy} (It might be lonelier (405))
Már bágyadtak a reggelek (32) {Fűri Mária} (The morns are meeker than they were - (32))
Más Vasárnap Templomba megy {Israel Efraim} (Some keep the Sabbath going to Church)
Megfejthető Talány {Israel Efraim} (The Riddle we can guess)
Megraboltam az erdőt (41) {Fűri Mária} ( I robbed the Woods (41))
Megteszi a homok 1291 {Fűri Mária} ((Until the Desert knows))
Mellére gyöngy való, 84 {Fűri Mária} (Her breast is fit for pearls, 84)
Messze a Tengertől a Hold {Israel Efraim} (The Moon is distant from the Sea )
Mi a különbség az Életforma és az Élet között? {Israel Efraim} (Between the form of Life and Life)
Mi csak a Nappal tarthatunk — {Israel Efraim} (We can but follow to the Sun—)
Mielőtt tó, folyó befagy {Israel Efraim} (Before the ice is in the pools)
Mint régimódi csoda 302 {Fűri Mária} (Like Some Old fashioned Miracle 302)
Míly lágy cherubi lények... (401) {Károlyi Amy} (What Soft—Cherubic Creatures (401))
Milyen sok virág pusztul el 404 {Fűri Mária} (How many Flowers fail in Wood 404)
Milyen szégyenlős volt, 91 {Fűri Mária} (So bashful when I spied her, 91)
Mind Méhtől loptam el — {Israel Efraim} (I stole them from a Bee 200)
Minden gondolatomra volt Szó {Israel Efraim} ( I found the words to every thought)
Minden tél oly rövid — {Israel Efraim} (The Winters are so short —)
Minden zászló enyém 22 {Fűri Mária} (All these my banners be. 22)
Mint a bor, a lehetetlen {Fűri Mária} (Impossibility, like Wine)
Mint bánat, észrevétlenül (1540) {Tábor Eszter} (As imperceptibly as Grief (1540))
Mint egy Ó-divatú Csoda — {Israel Efraim} (Like Some Old fashioned Miracle 302)
Mit kértem nagy talán — {Israel Efraim} (Perhaps I asked too large —)
Mit mondtam, áll. {Israel Efraim} (I keep my pledge 46)
Mondd ki -- oldalról közelítsd -- 1129 {Fűri Mária} (Tell all the truth but tell it slant)
Morfondíroztam valaha — {Israel Efraim} (It troubled me as once I was — 600)
Működés (963) {Fűri Mária} (Banish Air from Air - (963) )
Nagy fájdalmat kábult érzés követ (341) {Hárs Jenő} (After great pain, a formal feeling comes (341))
Nagy Gyászmenet járta Agyamat {Israel Efraim} (I felt a Funeral, in my Brain (280))
Nagy kín nyomában jár egy állapot {Israel Efraim} (After great pain, a formal feeling comes (341))
Nagy Őrület — isteni Ész {Israel Efraim} (Much Madness is divinest Sense)
Nagy Téboly — ez isteni Ész {Israel Efraim} (Much Madness is divinest Sense)
Ne törődjünk a kis virággal -- 81 {Fűri Mária} (We should not mind so small a flower — 81)
Nem bízok, Enciánkék -- 20 {Fűri Mária} (Distrustful of the Gentian — 20)
Nem embernek készült kis út {Fűri Mária} (A little road not made of man)
Nem fél éntőlem soha méh {Israel Efraim} (The bee is not afraid of me 111)
Nem hagyhatom barátom itt {Israel Efraim} (I should not dare to leave my friend)
Nem Halál volt, mert álltam én {Góz Adrienn} (It was not Death, for I stood up)
Nem jártam lápokon {Góz Adrienn} (I never saw a moor)
Nem játszunk Sírokon {Israel Efraim} (We do not play on Graves)
Nem lehetek magam — {Israel Efraim} (Alone, I cannot be 298)
Nem ők hívtak engem, de én 85 {Fűri Mária} ("They have not chosen me," he said, 85)
Nem ritka ha zöld a fa {Israel Efraim} (Frequently the woods are pink)
Nem szánandó ki vízbe fúl {Israel Efraim} (Drowning is not so pitiful)
Nem tartanak tőlem a méhek 111 {Fűri Mária} (The bee is not afraid of me 111)
Nem várhattam be a Halált (712) {Tótfalusi István} (Because I could not stop for Death (712))
Nem volt ez meglepő -- 39 {Fűri Mária} (It did not surprise me — 39)
Nem volt gyűlölni időm — {Israel Efraim} (I had no time to Hate - 478)
Némi enyhe Tavaszi Téboly {Israel Efraim} (A little Madness in the Spring )
Némi enyhe Tavaszi Téboly {Israel Efraim} (A little Madness in the Spring )
Nincs Fregatt Könyvhöz fogható {Israel Efraim} (There is no Frigate like a Book)
Nincs könyvhöz hasonló fregatt {Fűri Mária} (There is no Frigate like a Book)
Nincs más, csak Szerelem {Góz Adrienn, Israel Efraim} (That Love is all there is)
Nincs más, mint Szerelem {Israel Efraim} (That Love is all there is)
Nincs mindig gondolatra szód {Israel Efraim} (Your thoughts don't have words every day)
Ő a sövényen túl lakik 14 {Fűri Mária} (One Sister have I in our house, 14)
Ő tarka Söprűkkel söpör — {Israel Efraim} (She sweeps with many-colored Brooms —)
Ó, igen {Fűri Mária} (Fame is a bee)
Ó, papa fenn! 61 {Fűri Mária} (Papa above!)
Ólom-szitán szitál... (311) {Károlyi Amy} (It sifts from Leaden Sieves (311))
Olyan sok mennyei tűnt el innen {Fűri Mária} (So much of Heaven has gone from Earth)
Ön-Hírnevem, Igazolás {Israel Efraim} ( Fame of Myself, to justify)
Örökkévalóság — Magam mögött {Israel Efraim} (Behind Me—dips Eternity)
Összeszedtem minden Erőm — {Israel Efraim} (I took my Power in my Hand — 540)
Összeszedtem minden erőm 540 {Fűri Mária} (I took my Power in my Hand — 540)
Pallóról pallóra {Fűri Mária} (I stepped from plank to plank)
Párlat, egy billikom, 16 {Fűri Mária} (I would distil a cup, 16)
Problémától leverten, 69 {Fűri Mária} (Low at my problem bending, 69)
Prózába zártak ők {Israel Efraim} (They shut me up in Prose —)
Reggel bolydul a Ház {Israel Efraim} (The Bustle in a House (1108))
Reggeli túra {Fűri Mária} (A Route of Evanescence)
Repül madár, óra 89 {Fűri Mária} (Some things that fly there be — 89)
Romlás el nem ragad — {Israel Efraim} (No Rack can torture me—)
Segítség! Egy nap! Egy új nap! 42 {Fűri Mária} (A Day! Help! Help! Another Day! 42)
Síküveg volt az utca (1518) {Fűri Mária} (Glass was the Street - in Tinsel Peril (1518) )
Sodródik, sodródik, vigyázz! 30 {Fűri Mária} (Adrift! A little boat adrift! 30)
Sohasem láttam Csúcsokra — {Israel Efraim} (He showed me Heights I never saw—)
Sosem erjesztett szeszt nyelek {Israel Efraim} (I taste a liquor never brewed )
Sosem főtt italt ízlelek {Góz Adrienn} (I taste a liquor never brewed (First published version,1890))
Sosem láttam lapályt {Israel Efraim} (I never saw a moor)
Sosem tudjuk meddig vagyunk {Israel Efraim} (We never know how high we are )
Szépségért éltem-haltam én {Israel Efraim} (I died for beauty, but was scarce)
Szépségért haltam én {Israel Efraim} (I died for beauty)
Szerény dolgokat kértem én — {Israel Efraim} (I meant to have but modest needs —)
Széthullás — nem perc Műve az {Israel Efraim} (Crumbling is not an instant's Act)
Szív! Ma elfelejtjük! 47 {Fűri Mária} (Heart! We will forget him! 47)
Szivárvány sose mondja 97 {Fűri Mária} (The rainbow never tells me 97)
Találós kérdés {Fűri Mária} (The-Railway-Train)
Talány, mit sejthetünk {Szabados Tamás} (The Riddle we can guess)
Támadt ma egy Gondolatom — {Israel Efraim} (A Thought went up my mind today —)
Télen ferdén vág a fény {Bittner Gábor} (There's a certain slant of light)
Téli délutánokon Ferde fény özöne {Israel Efraim} (There's a certain slant of light)
Tette mit a férfi akart — {Israel Efraim} (She rose to his requirement, dropped)
Tiltott gyümölcs -- sajátos íz {Fűri Mária} (Forbidden fruit a flavor has)
Tollas kis jószág a remény {Tótfalusi István} ('Hope' is the thing with feathers)
Tollas kis lény a remény {Fűri Mária} ('Hope' is the thing with feathers)
Töprengtem rajta valaha -- 600 {Fűri Mária} (It troubled me as once I was — 600)
Tudom, rövid a föld... (301) {Károlyi Amy} (I reason, Earth is short (301))
Tűzhányók az Szicilia {Israel Efraim} (Volcanoes be in Sicily)
Új lábak járják kertemet {Israel Efraim} ( New feet within my garden go)
Új lábak járják kertemet {Fűri Mária} ( New feet within my garden go)
Uram, mikor e rózsák 32 {Fűri Mária} (When Roses cease to bloom, Sir, 32)
Üvegtér — Konfetti-Veszély {Israel Efraim} (Glass was the Street - in Tinsel Peril (1518) )
Űzz szét Levegőt — {Israel Efraim} (Banish Air from Air - (963) )
Vad Éj – Sok Éj! {Israel Efraim} (Wild Nights -- Wild Nights! (249))
Vad éj – vad éj! (249) {Károlyi Amy} (Wild Nights -- Wild Nights! (249))
Vajon az én bárkám az ott? 52 {Fűri Mária} (Whether my bark went down at sea, 52)
Van ám egy másik ég {Israel Efraim} (There Is Another Sky)
Van ám Magány másfajta is {Israel Efraim} (There is another Loneliness)
Van ez a szó 8 {Fűri Mária} (There is a word 8)
van másik ég, ami 2 {Fűri Mária} (there is another sky 2)
Van valami ferde fény (258) {Károlyi Amy} (There's a certain Slant of light (258))
Van, Kit a Halál Életre sújt {Israel Efraim} (A Death blow is a Life blow to Some)
Végy mindent tőlem el, de hagyd rajonganom, {Israel Efraim} (Take all away from me, but leave me Ecstasy,)
Veszítünk -- mert nyerünk -- 21 {Fűri Mária} (We lose — because we win — 21)
Világom — minap — elveszett! {Israel Efraim} (I lost a World — the other day!)
Világunk nem a Végszó {Israel Efraim} (This World is not Conclusion)
Vízre, a szomj tanít {Israel Efraim} (Water, is taught by thirst)
Volt-nincs Remény {Israel Efraim, Góz Adrienn} (A great Hope fell)
Zavarban -- csak egy-két napig -- 17 {Fűri Mária} (Baffled for just a day or two — 17)

Fordítás nélküli művek

("Morning" — means "Milking" — to the Farmer —)
(A Spider sewed at Night)
(Ample make this Bed —)
(Ample make this Bed —)
(An altered look about the hills —)
(Grief is a Mouse —)
(Ideals are the Fairly Oil)
(Morning that comes but once,)
(The Whole of it came not at once —)
Some keep the Sabbath going to Church

(Az oldal szerkesztője: P. T.)

Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap